Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Dušan Katuščák: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Počet strán: 164

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788089132454

Jazyk: slovenský

ISBN: 978-80-89132-45-4

Dátum vydania: 1. januára 2008

Vydavateľstvo:  Enigma

Orig. vydavateľstvo: 

Rozmery: 1 cm x 16 cm x 23,5 cm

Hmotnosť: 0,18 kg

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Dostupnosť:
Na sklade

Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 4,00 
Bežná cena: 8,00 €
Zľava 50%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 35 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Tento titul je novým vydaním knihy Ako písať záverečné a kvalifikačné práce z roku 2004* bakalárske práce

* diplomové práce

* dizertačné práce

* špecializačné práce

* habilitačné práce

* seminárne a ročníkové práce

* práce študentskej vedeck

ej a odbornej činnosti

* ako urobiť bibliografické odkazy

* ako citovať tradičné a elektronické dokumenty Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou n

apísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť.

Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác. Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne práce a ref

eráty na výuku, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečný

ch a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác

.

Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádzame tiež novú normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu

ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách.

Existujú desiatky vynikajúcich publikácií, ktoré sa u nás venujú najmä problematike písania diplomových prác. Osobitne dobrú úroveň majú príručky z oblasti pedagogiky, poľnohospodárstva, biológie, ekonómie, n

iektorých technicko-inžinierských odborov a histórie. Vychádzajú zo skúseností dobrých vysokoškolských pedagógov. Vzťahujú sa na prax na určitej vysokej škole, fakulte, alebo na určitý študijný odbor. Obsahujú poznatky a pokyny, ktoré sa týkajú samot

nej tvorby alebo obhajoby práce. Ich autori však menej prihliadali na medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ich úpravu. Možno jednoducho preto, lebo príslušné medzinárodné normy nemajú vždy slovenské ekvivalenty. V dôsledku toho vznikol priestor na po

kyny, ktoré nemajú oporu v medzinárodne prijatých štandardoch a nesú črty subjektívnosti. Dokonca niektoré naše zákonné úpravy a vyhlášky sú v rozpore s medzinárodnými normami. V tomto zmysle je naša príručka aj podnetom pre ďalších autorov na prehod

notenie niektorých odporúčaní, týkajúcich sa diplomových prác, ale aj iných vysokoškolských a kvalifikačných prác.

Každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká. Žiadna príručka nemôže dať vyčerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsaho

vú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch. To je skôr úloha školiteľov a vedúcich diplomových seminárov a zvládnutia poznatkov z oblasti metodológie vied samotnými autormi. Príručka sa zaoberá tým, čo je spoločné písomným prácam z hľadi

ska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy.

Usilovali sme sa rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-198

6 Documentation Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. Treba poznamenať, že anglický termín thesis sa používa na pomenovanie písomného dok

umentu, v ktorom autor prezentuje svoje výsledky prieskumu a nálezy. Slúži na podporu jeho kandidatúry na získanie stupňa profesionálnej kvalifikácie. Termín thesis označuje dizertačné práce, diplomové práce, doktorské práce, rigorózne práce. V príru

čke máme na mysli širší význam termínu thesis.

Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov,

Odporúčame tieto knihy