Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Architektúra s. 2 z 92

Lacná kniha Rozmanité 19. storočie (-70%)


Exkluzívna obrazová publikácia prináša celistvý obraz architektonického diania 19. storočia na Slovensku v prepojení s históriou Európskeho kontinentu. Sústreďuje sa na dokumentovanie skutočností, zaznamenáva obrovský pokrok vo vývoji, vede a technike, upozorňuje na ekonomický a sociálny vývoj, ako aj umelecký vývoj významných architektonických osobností a dopĺňa poznanie o prúde umeleckých dejín Európy. Publikácia s bohatým poznámkovým a fotografickým aparátom je určená nielen pedagógom a študentom histórie architektúry, ale i širokej verejnosti.
Na sklade 2Ks
5,97 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Atlas of Eco Architecture (-70%)


This 720 page record of some of the finest work known in the field of green architectureA" shows a series of new and important buildings and designs that truly represent the moment of this time of change.
Na sklade 1Ks
14,97 € 49,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Interior design inspirations (-70%)


Kniha Interior Design Inspirations je obrazom súčasnej doby, reflektuje jej ducha i kultúrne premeny spoločnosti. Sprevádza čitateľa interiérmi celého sveta v snahe inšpirovať ho pri tvorbe vlastného príbytku. S týmto cieľom prináša pohľad na tradičné koncepty, ale aj na posledné trendy v interiérovom designe, zobrazuje apartmány, rodinné byty, rustikálne pôsobiace usadlosti, dobové budovy atď. Publikácia predstavuje bohato ilustrovaný kaleidoskopický pohľad na interiérový design. Rozdelená je do kapitol podľa jednotlivých obytných priestorov: vchod a chodba, kuchyňa, jedáleň, obývačka, spálňa, kúpeľňa, pracovňa, terasa a garáž.
Na sklade 1Ks
8,97 € 29,90 €

dostupné aj ako:

Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na hračky HABA

Lacná kniha Heideggerova chata (-70%)


Adam Sharr je britský architekt s řadou realizací po celé Evropě, profesor architektury na Newcastle University a autor knih Heidegger for Architects a Heideggerova chata. Těžištěm knihy je chata jako ohnisko Heideggerova života a díla, respektive otázka, zda a nakolik skutečně takovou váhu měla. Chata v Todtnaubergu je na jedné straně „hlavním hrdinou“ knihy, na druhou stranu je referentem, k němuž se vztahují další témata od obecných otázek týkajících se architektury přes rozbory Heideggerova vztahu k bydlení v jeho dvou konkrétních (venkovské a městské) podobách až po vztah této slavné horské komorní stavby k zásadním Heideggerovým textům o „stavění a bydlení“. Heideggerova chata rovněž obsahuje první český překlad slavné básně Paula Celana Todtnauberg ve vynikajícím básnickém převodu Radka Malého. Todtnauberg navštívila v průběhu desetiletí řada prominentních osobností, například Edmund Husserl, Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer, Karl Löwith, Jean Beaufret, Ernst Tugendhat či Herbert Marcuse a celá řada dalších. Nedílnou součástí knihy jsou fotografie od Digne Meller-Marcovicz a dalších autorů. Sharrův text usiluje v podrobných popisech o co největší autenticitu vnímání této kulturně-historicky výjimečné stavby. Proto zde důležitou roli hrají i řezy a půdorysy, které pomáhají čtenáři se orientovat v minuciózním Sharrově popisu chaty. S popisy chaty a okolní krajiny souznějí citované názvy básní z Heideggerova díla Aus der Erfahrung des Denkens. Zejména tyto pasáže řadí Sharrovo svědectví o Heideggerově chatě svým způsobem rovněž mezi literárně zdařilou beletrii.
Na sklade 1Ks
4,92 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Velké dějiny zemí Koruny české Architektura (-70%)


Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost. Postihne tak hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu, slohová období románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní architektury, období historismů i proměny moderní architektury, a připomene nejvýznamnější realizace a tvůrce, kteří zde působili. Vedle architektury budou zmíněny i důležité urbanistické koncepce a milníky v rozvoji sídel. Kniha bude kromě černobílých fotografií zahrnovat i dobová vyobrazení a kresby půdorysů, těžiště však bude spočívat v textové části.
Na sklade 2Ks
13,96 € 46,53 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Az építészet rövid története I-II. (-70%)


Építészet az, amikor "az alkotás a világegyetem hangját szólaltatja meg bennünk" - idézi Le Corbusier-t Szentkirályi Zoltán "Az Építészet világtörténete" című könyve előszavában. Az épületek tömege, arányrendszere, kompozíciója, díszítőelemei a kor erkölcsi rendjének hordozói, az építészet az ember világrendjének, a természethez való viszonyának téri megjelenése. Az építészet rövid története is ez alapján gondolja végig az európai kultúrkör építészetének történetét az ókortól a XX. század közepéig a legfontosabb alkotások bemutatásán keresztül.
Na sklade 2Ks
10,27 € 34,23 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Zámecké interiéry (-70%)


Velká aristokratická sídla, hrady a zámky se zachovanými původními interiéry mohou ve zvlášť výjimečných případech umožnit do minulosti téměř vstoupit…Mezi aristokratickými sídly Čech a Moravy jsou zachovány zámky, jejichž interiéry, sály a apartmány si po mnoho staletí uchovávají původní výzdobu i části původního vybavení a sbírek. Dnes jsou tyto prostory hmotnými prameny, jež spolu se zachovanou ikonografií zobrazující historický interiér a s historickými písemnostmi, především inventáři, přinášejí více poznání o skutečné podobě aristokratických sídel různých období. Tato podoba měla v rozvržení místností a často i ve výzdobě a zařízení po staletí závazný charakter. Ikonografické prameny a historické inventáře dokládají všeobecné šíření uznávaných a obdivovaných pravidel vkusu a způsobu prezentace urozenosti, bohatství a majestátu prostřednictvím sídel v evropském aristokratickém prostředí. Majetkové soupisy zařízení dávají možnost nahlédnout i do obydlí služebnictva, pokojů zámeckých úředníků, nebo hospodářského zázemí zámku.
Na sklade 1Ks
6,19 € 20,63 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Zaniklé civilizace (-70%)


Pronikněte s námi do tajů minulosti při hledání ztracených měst a zapomenutých národů. Poznáte civilizace, které zanikly před mnoha staletími. V této úžasné velkoformátové knize dobrodruzi, vědci a archeologové objevují množství pokladů, řeší prastaré záhady a odhalují tajemství každodenního života před dávnými tisíciletími.
Na sklade 1Ks
15,57 € 51,89 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Neutra Complete Works (-70%)


All of Richard Neutra's works gathered together in one volume "[...] the definitive volume on the Viennese-born architect." - Los Angeles Times, Los Angeles Originally from Vienna,Richard Neutracame to America early in his career, settling in California.His influence on post-war architecture is undisputed, the sunny climate and rich landscape being particularly suited to his cool, sleek modern style. Neutra had a keen appreciation for the relationship between people and nature; his trademark plate glass walls and ceilings which turn into deep overhangs have the effect of connecting the indoors with the outdoors. His ability to incorporate technology, aesthetic, science, and nature into his designs brought him to the forefront of Modernist architecture. For the first time, all of Neutra's works(nearly 300 private homes, schools, and public buildings) are gathered together in one volume, illustrated by over 1000 photographs,including those of Julius Shulman and other prominent photographers.
Na sklade 1Ks
16,49 € 54,95 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Cabins (-70%)


Ever since Henry David Thoreau’s described his two years, two months, and two days of cabin existence at Walden Pond, Massachusetts in Walden, or, Life in the Woods (1854), the idea of a refuge dwelling has seduced the modern psyche. In the past decade, as our material existence and environmental footprint has grown exponentially, architects around the globe have become particularly interested in the possibilities of the minimal, low-impact, and isolated abode.This new TASCHEN title, combining insightful text, rich photography and bright, contemporary illustrations by Marie-Laure Cruschi, explores how this particular architectural type presents special opportunities for creative thinking. In eschewing excess, the cabin limits actual spatial intrusion to the bare essentials of living requirements, while in responding to its typically rustic setting, it foregrounds eco-friendly solutions. As such, the cabin comes to showcase some of the most inventive and forward-looking practice of contemporary architecture, with Renzo Piano, Terunobu Fujimori, Tom Kundig and many fresh young professionals all embracing such distilled sanctuary spaces.The cabins selected for this publication emphasize the variety of the genre, both in terms of usage and geography. From an artist studio on the Suffolk coast in England to eco-home huts in the Western Ghats region of India, this survey is as exciting in its international reach as it is in its array of briefs, clients, and situations. Constant throughout, however, is architectural innovation, and an inspiring sense of contemplation and coexistence as people return to nature and to a less destructive model of being in the world.
Na sklade 1Ks
16,49 € 54,95 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Praga mysteriosa (-70%)


Výpravná publikace Praga mysteriosa představuje Prahu ve zcela novém světle. Nepojímá město jako náhodný soubor budov, ale doslova navléká jednotlivé stavby a architektonické artefakty na neviditelné nitky kosmických siločar. Krok za krokem nám je ukazuje v podobě, v jaké je tvořili a formovali dávní architekti s využitím starých astronomických i astrologických zkušeností.
Na sklade 1Ks
14,09 € 46,95 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Člověk mezi rozprostraněností a krajinou (-70%)


Oproti reduktivním snahám matematizovaného pojímání prostoru se v této publikaci předkládá pokus o předestření výseče rozmanitosti zkušenosti a chápání prostoru napříč různými obory. Východiskem je konfrontace Descartesova pojetí prostoru jako pouhé rozprostraněnosti těles s Heideggerovou mnohem bohatší tematizací prostorovosti lidské existence a prostorové konstituce vazby člověka a světa. Jako klíčové se přitom ukazuje např. sepjetí prostorovosti s řečí, skrze niž se ustavuje zabydlování světa člověkem. Další perspektivy pak více či méně navazují na klíčové motivy výchozí filosofické konfrontace. Dotýkají se teorie architektury, tematizují některé prvky zkušenosti vlastní tělesnosti, pojednávají různé aspekty prostorovosti v literárním a výtvarném díle. Publikace nemůže být vyčerpávajícím systematickým přehledem nesmírně široké otázky konstituce prostoru, nicméně může být vhodným příspěvkem k mezioborové diskusi o této problematice. Autoři příspěvků:Jaroslav Novotný (ed.), dále Ladislav Benyovszky, Jakub Češka, Josef Fulka, Martin Leskovjan, Aleš Novák, Jaroslav Novotný, Marie Pětová, Taťána Petříčková, Aleš Svoboda, Ondřej Váša, Matěj Velek, Richard Zika
Na sklade 1Ks
2,68 € 8,93 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha 100 nejkrásnějších muzeí světa (-70%)


Nabízí se Vám vynikající příležitost navštívit nejslavnější umělecké sbírky všech světadílů. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o slavných galeriích a muzeích nejen Starého světa, ale také Orientu, Afriky či Severní a Jižní Ameriky.
Na sklade 2Ks
7,71 € 25,69 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Obraz a architektura (-70%)


Zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu.
Na sklade 1Ks
7,90 € 26,32 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Aristokratická sídla období romantismu a historismu (-70%)


Další svazek volné řady o architektuře různých uměleckých slohů v našich zemích. Romantismus v opozici k předchozímu klasicismu popíral normativnost, zdůrazňoval originalitu, svobodnou imaginaci a ve svých důsledcích přinesl i značné mísení stylů (k romantismu jsou řazeny např. tak proslulé komplexy jako jsou Hluboká, Hrádek u Nechanic, Žleby aj.). Devatenácté století však přineslo i historismus, představující programový návrat k slohovým formám minulosti, z nichž se usiloval vytvořit sloh zcela nový. Architekturu historismu autor zachycuje od jeho prvních projevů na Bítově, přes Rožmberk, Bezděkov, Zákupy, Stránov či Častolovice až po Červený Hrádek, jehož projekt vyšel z rukou mladičkého J. Kotěry, pozdějšího slavného protagonisty moderní české architektury. Publikace, doplněná téměř 350 barevnými vyobrazeními, představuje architektonické objekty i jejich stavitele a stavebníky
Na sklade 1Ks
9,41 € 31,35 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Gotická architektura (-70%)


Kniha vysvetľuje základná princípy gotického štýlu. Ponúka nám pohľad na vývoj stavebných slohov v jednotlivých krajinách Európy, aj so svojimi svetoznámimi stavbami.
Na sklade 1Ks
3,32 € 11,06 €

Lacná kniha Karlův most (-70%)


Toto reprezentativní komplexně pojaté populárně naučné dílo shrnuje v jediné knize prakticky všechny poslední poznatky odborníků z nejrůznějších oborů, dotýkajících se nějakým způsobem Karlova mostu - historiků, geologů, archeologů, památkářů, archivářů, specialistů na konstrukce podobných staveb i sběratelů pověstí. Tento svým složením I odborností mimořádný autorský kolektiv,jehož jádro tvoří specialisté z institucí řízených magistrátem hl.města Prahy, přináší v 19 kapitolách zajímavým a neobvyklým způsobem mnoho dosud nepublikovaných informací o Karlově mostě. Jejich práci neotřele uvádí primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
Na sklade 1Ks
7,04 € 23,45 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Landskape architecture (-70%)


Artistic interpretation of the landscape was transformed when artists started working directly in the landscape itself. At the same time, architects explored strategies aimed at integrating humans and habitats within the environment. This book showcases the ways in which designers have created living spaces within the built and natural environments - areas of harmony between man and nature.
Na sklade 1Ks
5,99 € 19,95 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha British Museum, London (-70%)


A British Museum története egy szüntelenül változó intézmény története. Épületei bővülnek, gyűjteményei gyarapodnak. A világ első nyilvános múzeumát Sir Hans Sloane 71 ezer tárgyból álló hagyatéka alapozta meg, és 1759-ben nyitották meg. Gyűjteményei, amelyek több mint 13 millió tárgyból állnak a kezdetektől a jelenkorig mutatják be az emberi kultúra történetét. A díjtalanul látogatható múzeum évente ötmillió érdeklődőt vonz a világ minden részéről.
Na sklade 1Ks
5,66 € 18,85 €

dostupné aj ako: