Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Architektúra s. 6 z 92

Zámek Troja


Nově vydávaná publikace věnovaná trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.
U dodávateľa
22,55 € 23,74 €

Vztahy


Dům postavený na určitém místě vstupuje s tímto místem do dialogu, na němž se dům i místo podílejí stejnou měrou. Jelikož však každý z nich hovoří svým vlastním jazykem, záleží na styčných bodech: oběma je však společná jejich materiální a prostorová dimenze. Je nasnadě, že především v této rovině bude probíhat komunikace mezi nimi. Jde tedy o vazbu architektury k místu, o místo oslovené osobním Ty, o architekturu vztahu. To jistě není žádné nové téma, ale spíše všeobecně známý fakt architektury. Přesto však takový fakt, o němž se musí každá generace architektů znovu přesvědčit.Kniha Vztahy. O vazbě k místu v architektuře vyšla v německém originálu poprvé v roce 1994 a stala se důležitým zdrojem poznání historie architektury a stavby měst z perspektivy vztahu architektonického díla a fyzického místa, architektury a topografie. Téma fyzického prostředí architektury, chápané celostně jako kulturní fenomén, je v digitální době stále více aktuální. Kniha se těší stálému zájmu čtenářů a v roce 2014 vyšla po dvaceti letech ve druhém doplněném a rozšířeném vydání, z nějž je pořízen český překlad.Tomáš Valena patří k významným středoevropským historikům architektury, v českém prostředí je známý zejména jako znalec díla Josipa Plečnika. Nakladatelství Zlatý řez nyní předkládá českým čtenářům jeho stěžejní teoretické dílo, jehož tématem je vztah architektury a fyzického místa. Autor nejprve zkoumá samotný pojem místa, poté uvažuje nad různými podobami genia loci a konečně předkládá historický přehled dialogického vztahu architektury k místu nejen v evropské tradici. Ukazuje, jak přírodní a krajinné podmínky ovlivňují podobu architektonického díla a jak architektura svým pozorným čtením místa pomáhá člověku zabydlet se ve světě. Bohatě ilustrovaná kniha spojuje vysokou odbornou náročnost se čtenářskou přitažlivostí.
U dodávateľa
26,34 € 27,73 €

1920-2020 Praha - Tokio


Publikace na 320 stranách představuje architekturu v průběhu celého století, od japonských staveb Jana Letzela, Bedřicha Feuersteina a zejména Antonína Raymonda, jenž je označován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku, až po aktuální tvorbu mladé generace. Čtenáři se seznámí s ohlasy japonské tvorby u české avantgardy, vlivem vily Kacura v poválečném období, urbanistickým vývojem japonských velkoměst, utopickými vizemi superstruktur tyčících se nad městy ze šedesátých let, vztahem k umění nebo postojem k tradiční architektuře, regionalismu či udržitelnosti. Prostor je věnován také úspěšnému československému pavilonu na Expo 70 v Ósace, významu sklářského umění, reflexi japonských zahrad, ale rovněž estetice a architektuře čajového obřadu, památkové péči nebo specifickému pojetí prostoru ma. Vyjmenované tematické okruhy doprovází rovněž řada reprodukcí uměleckých děl a fotografií českých a japonských autorů. Čtenářsky zajímavé může být několik kapitol pojatých formou rozhovoru s architekty i teoretiky, například exkluzivní interview s Fudžimorim Terunobuem a Vladimírem Šlapetou.Katalog k výstavě připravené v rámci oslav výročí 100 let vztahů mezi Japonskem a Českou republikou pod záštitou Tomáše Petříčka, ministra zahraničních věcí České republiky, a pod čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR.TEXTY Helena Čapková, Vlasta Čiháková Noshiro, Fujimori Terunobu, Milan Hlaveš, Kuma Kengo, Dan Merta, Terezie Nekvindová, Osamu Okamura, Klára Pučerová, David Vávra, Jan Vranovský, Karel Vranovský, Liana Rosinová, Sakurai Yoshio, Petr Stolín, Filip Šenk, Vladimír Šlapeta, Petr Šmídek, Adam Štěch, Aleš Trnka, Zdeňka Němcová Zedníčková
U dodávateľa
26,34 € 27,73 €
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na knihy druhej akosti

Jazyk architektury


Ten kto chce detailne pochopiť jazyk architektúry, musí najprv poznať základné stavebné kamene. Kniha prináša prehľad všetkých základných aspektov odvetvia v 26 ľahko pochopiteľných kapitolách. Nájdete v nej úvod do problematiky, historický vývoj aj základné prvky väčšiny slohov. Či už sa na poli architektúry pohybujete roky, alebo ste študentom, táto kniha je nenahraditeľnou pomôckou, ktorá nesmie chýbať vo vašej knižnici.
Na sklade 1Ks
18,95 € 19,95 €

Smart Spaces Storage at Home


Taming clutter in the home can be a full-time job, especially in the urban environment where space is at a premium. But sometimes, there simply is not enough room to contain the accumulation of our lives. Smart Spaces showcases interiors where brilliant solutions have been found that justify the adage a place for everything and everything in its place. Clever storage options and accessories for every room of the house, whether living room, bedroom, kitchen or bathroom. Some are artfully hidden behind walls or staircases, others are in plain sight and multipurpose all are notable for resolving space problems. Relaxation is the only possible outcome.
Na sklade 1Ks
18,95 € 19,95 €

Procházka po Praze


V roce 2017 uplyne přesně čtvrt století od okamžiku, kdy bylo historické centrum Prahy zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Navštivte i vy jedinečné památky, které obdivuje celý svět a díky nimž Praha patří mezi nejkrásnější světové metropole.
Na sklade 1Ks
3,79 € 3,99 €

Research & Design Architecture


Digital tools have radically transformed the design, practice and construction of architecture. But behind the superslick, photorealist renderings of projects that are never built is an entire body of design research that informs the latest innovations in design and construction.Research & Design: The Architecture of Variation, edited by a pioneer of the digital revolution, examines the hottest areas of architectural design. The book takes its cue from the practice of mass customization, one of the most important design and retail trends of recent years, to consider how variations on the same design idea can be applied to a broad spectrum of architectural, engineering and construction solutions.
Vypredané
18,95 € 19,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Small Home Gardens


For many of us, our only chance to connect with nature on a daily basis happens in the garden. The inspired design ideas found within Small Home Gardens nurture this impulse by showing the reader how to create exterior spaces in a wide variety of styles. Ideas abound, from tranquil patio spaces to romantic roof plantings and water elements to herb beds and cutting gardens. Small Home Gardens puts forward practical cost-effective ideas using both traditional and cutting-edge materials that can be tailored to individual taste or to meet the demands of a particular site. Featuring hundreds of full color photographs alongside diagrams of unique projects from around the world, this volume is bound to interest gardeners, landscape designers and architects alike.
Na sklade 1Ks
18,95 € 19,95 €

Cool Hotels Cool Prices


We all know how fun and exciting travel can be. But as with all good things in life, it’s too easy to deny yourself. This accessible Styleguide edition profiles the coolest hotels for more modest budgets. Each featured hostelry offers comfort, style and sophistication. It just goes to show that high-end design can equal affordability.
Vypredané
18,95 € 19,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Bathroom Design


Innovative materials, creative finishes and inspired designs—this stunning sourcebook offers a multitude of ways to create a bathroom masterpiece. Whether you’re looking for the Zen ambience of a high-end spa or the fine comfort of a luxury hotel, we show the options for making your bathroom a unique and inspiring retreat. With the examples profiled here you’ll see how fixtures, finishes and furnishings can combine to maximum effect.
Vypredané
18,95 € 19,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Cool Hotels Weekend


Sometimes all you need is a little time away, just a short break and a change of scene. This nifty guide profiles a selection of hotels ideal for weekend trips. We all know travel broadens the mind and invigorates the senses. After a couple of days at these chic spots, you’ll leave feeling refreshed for whatever everyday stresses come your way.
Vypredané
18,95 € 19,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Design publikací


Kniha Design publikací zkoumá různé vlivy na tuto oblast designu včetně životnosti dokumentů, globální spotřeby a požadavků distribuce, vystavování a ekologických otázek. Rozebírá způsob, jak publikace upoutávají čtenáře a spojují se s nimi na estetické a emocionální úrovni prostřednictvím informací, které předkládají, svým vzhledem a tím, jaký pocit ve vás vzbuzují, když je držíte v ruce. Tato kniha rozebírá obor design publikací pomocí pohledu na jeho jednotlivé prvky a formy. Popisuje zásady grafického designu, zvažuje materiální a finanční důsledky výrobních otázek a pojednává o specifických designérských potřebách různých druhů publikací. Zkoumá všechno od komerčních požadavků na obálky a navigační úlohy sazebních obrazců (rastrů) a grafických návrhů po fyzické požadavky na formát a vazbu. Tento mezinárodní výběr předvádí šíři a rozmanitost designu produkovaného v této oblasti a současně představuje inspirativní prostředí designérů a studií, v nichž vzniká. Kniha ukazuje, jak rozsáhlý je prostor pro tvořivost ve všech oblastech designu publikací.
Na sklade 2Ks
15,73 € 16,56 €
  • 5 /5

Vizionáři architektury


Tento jedinečný průvodce představuje 75 nejvýznamnějších světových architektů 20. století prostřednictvím jejich fascinujících osobních příběhů a významných děl.Najdete v něm hlavní myšlenky a stavby duchovních otců moderní architektury jako Antoni Gaudí, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier a Louis Kahn, až po dílo současnějších architektů jako Oscar Niemeyer, Kenzó Tange, Alison a Peter Smithsonovi, Frank Gehry, Norman Foster, Renzo Piano, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Zaha Hadid a mnohých dalších.
Na sklade 2Ks
27,67 € 29,13 €

Zastávky


Zdánlivě okrajová témata mohou vypovídat o době a společnosti více, než by se zdálo. Dobrým příkladem může být fenomén chatařství či zahrádkářství a jejich specifická estetika lidové tvořivosti. Tato kniha chce představit v něčem podobné, dosud málo reflektované téma – autobusové zastávky v Čechách a na Moravě.Zaměřuje se na jejich nejrozmanitější a nejviditelnější části, kterými jsou přístřešky, budky, domečky a podobně. Najdeme je v každém koutu naší země, ve městech, v obcích, na hlavních i vedlejších silnicích. Díky dlouhé tradici autobusové dopravy a velké hustotě silniční sítě jsou zastávky na celém území velmi rozšířeným jevem. Jejich velkému počtu odpovídá množství rozmanitých forem, velikostí, barev a materiálů. To vše, v kombinaci s jejich různým stářím, tvoří na celém území velmi pestrou mozaiku.Jan Vrabec a jeho syn Matěj začali fotografovat autobusové zastávky na svých společných cestách. Matěj s malým foťáčkem, táta s lepší technikou. Výsledkem je kniha plná budek, přístřešků a domečků rozmanitých velikostí, barev i materiálů.
U dodávateľa
15,92 € 16,76 €

Estetika udržitelné architektury


Výstava Estetika udržitelné architektury v Galerii Jaroslava Fragnera (Praha 2020), kterou tato publikace doprovází, přibližuje vývoj této problematiky po roce 2008, kdy se zde konala obdobně zaměřená výstava Zelená architektura.CZ. Více než 60 příkladů českých i zahraničních realizací tentokrát zahrnuje širší spektrum uplatnění principů udržitelnosti, a to v několika kategoriích: stavby pro bydlení individuální i hromadné; budovy školní, komerční, průmyslové; veřejné prostory a krajinářské návrhy; nové využití brownfieldů; velké urbanistické celky. Společným záměrem je ukázat, že principy udržitelnosti lze zapojit do celku díla jako jeho integrální součást, která se neuplatňuje na úkor estetických kvalit stavby.Úvodní teoretické studie se tématu věnují z různých úhlů pohledu. Petr Kratochvíl se ve stati Firmitas, utilitas, venustas a udržitelnost zabývá otázkou, do jaké míry a v jakém smyslu máme udržitelnost chápat jako specifický rys architektonického díla, nebo zda je samozřejmou podmínkou každé dobré architektury. Hans Ibelings ve stati It Is Time For a Global Warming History of Modern Architecture dovozuje nutnost nové interpretace vývoje architektury, která by více brala zřetel na architekty a díla reagující již v minulosti na negativní environmentální důsledky civilizačního vývoje. Stať Jana Tywoniaka Budovy jako součást problému i součást řešení shrnuje nejen nové poznatky o technických řešeních udržitelných staveb, ale i závazné politické dokumenty Evropské unie, jež by měly pozitivní změny iniciovat. Komplexnímu pojetí systémů veřejné dopravy, ohleduplných vůči prostředí, se věnuje stať Petra Kroppa Estetika přestupu na šetrnou mobilitu, jež čerpá ze zkušeností přestavby dopravních uzlů v Nizozemí. Stať Dana Merty Vystavování udržitelné architektury rekapituluje řadu minulých výstav v Galerii Jaroslava Fragnera, které byť pod odlišnými názvy reflektovaly témata spojená s udržitelnou architekturou, a v tomto kontextu představuje některé z nejvýznamnějších realizací a tvůrců.Editoři Petr Kratochvíl, Dan Merta, Klára Pučerová Eseje Hans Ibelings, Jan Tywoniak, Petr Kropp, Petr Kratochvíl, Dan Merta Texty Petr Kratochvíl (PK), Dan Merta (DM), Klára Pučerová (KP), Jakub Hepp (JH), Petr Kropp (PKP), Veronika Richterová (VR)
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €

Tree Houses


Out on a Limb The sky's the limit with 50 ingenious tree houses around the world The idea of climbing a tree for shelter, or just to see the earth from another perspective, is as old as humanity. In this neat TASCHEN edition, take a tour of some of our finest arboreal adventures with 50 of the most beautiful, inventive, and enchanting tree houses around the world. From romantic to contemporary, from famed architects to little-known craftsmen, you'll scale the heights to visit all manner of treetop structures, from a teahouse, restaurant, hotel, and children's playhouse to simple perches from which to contemplate life, enjoy the view, and discover that tree houses take as many forms as the imagination can offer. With an abundance of gorgeous photographs and illustrations, this is an ode to alternate living, where playful imagination meets eco-sensitive finesse.About the series: Bibliotheca Universalis-- Compact cultural companions celebrating the eclectic TASCHEN universe at an unbeatable, democratic price!Since we started our work as cultural archaeologists in 1980, the name TASCHEN has become synonymous with accessible, open-minded publishing. Bibliotheca Universalis brings together nearly 100 of our all-time favorite titles in a neat new format so you can curate your own affordable library of art, anthropology, and aphrodisia.Bookworm's delight -- never bore, always excite!Text in English, French, and German
Na sklade 1Ks
20,85 € 21,95 €

Középkori templomok a Kárpát-medencében


Árpád népe a honfoglaláskor olyan kultúrföldre érkezett, amely a rómaiaknak köszönhetően jelentős építészeti múlttal rendelkezett. A magyar állam történetének első 300 évében a templomok emelése volt a legfontosabb építőművészeti tevékenység. Szent István király törvénykönyvben rendelte el, hogy "minden 10 falu építsen egy templomot". Ez a törvény - templomok és székesegyházak építésével, püspöki székhelyek és apátságok alapításával - a magyarországi szakrális építészet fénykorát jelentette. A templomok nem csak a hitéletet szolgálták, vasárnaponként itt gyűlt össze a lakosság, a messziről jövőt a templom tornya igazította útba, támadások esetén pedig védelmezte a közösséget. A román kori építmények az antik római építészet magas technikai színvonalát tükrözik. Jellemzője, hogy a falak vastagok, többnyire kőből épültek, az ablakok lőrésszerűek, félkörzáródásúak, és gyakori az oszlopokkal tagolt kettős vagy hármas ikerablak alkalmazása. A templombelsőt freskókkal, faragványokkal, szobrokkal díszítették. A babona és a varázslat helyébe a liturgia lépett, melynek a templom lett a színhelye. A művészet a "szegények bibliája" lett, írni és olvasni a nép, sőt az előkelőek nagy része sem tudott. A falképek elbeszélték a bibliai eseményeket és a keresztény erkölcs tanait. A tatárjárás után IV. Béla király a nyugati határszéli és felvidéki városokba német bevándorlókat telepített. Ők a közvetítői az új stílusnak, a gótikának. A vastag falak helyett karcsú, égbe nyúló oszlopok, nagyobb ablaknyílások és a falakon kívüli támpillérek jellemzik a gótikát. A műemlékvédelem Magyarországon a XIX-XX. században vált fontossá. Az épített örökség megóvása, felújítása volt a legfontosabb cél, melynek köszönhetően ma is megcsodálható számos középkori templom és templomrom.
U dodávateľa
21,42 € 22,55 €

Koolhaas. Countryside A Report


The rural, remote, and wild territories we call "countryside", or the 98% of the earth's surface not occupied by cities, make up the front line where today's most powerful forces-climate and ecological devastation, migration, tech, demographic lurches-are playing out. Increasingly under a 'Cartesian' regime-gridded, mechanized, and optimized for maximal production-these sites are changing beyond recognition. In his latest publication, Rem Koolhaas explores the rapid and often hidden transformations underway across the Earth's vast non-urban areas.Countryside, A Report gathers travelogue essays exploring territories marked by global forces and experimentation at the edge of our consciousness: a test site near Fukushima, where the robots that will maintain Japan's infrastructure and agriculture are tested; a greenhouse city in the Netherlands that may be the origin for the cosmology of today's countryside; the rapidly thawing permafrost of Central Siberia, a region wrestling with the possibility of relocation; refugees populating dying villages in the German countryside and intersecting with climate change activists; habituated mountain gorillas confronting humans on 'their' territory in Uganda; the American Midwest, where industrial-scale farming operations are coming to grips with regenerative agriculture; and Chinese villages transformed into all-in-one factory, e-commerce stores, and fulfillment centers.This book is the official companion to the Guggenheim Museum exhibition Countryside, The Future. The exhibition and book mark a new area of investigation for architect and urbanist Rem Koolhaas, who launched his career with two city-centric entities: The Office for Metropolitan Architecture (1975) and Delirious New York (1978). It's designed by Irma Boom, who drew inspiration for the book's pocket-sized concept, as well as its innovative typography and layout, from her research in the Vatican library.The book brings together collaborative research by AMO, Koolhaas, and students at the Harvard Graduate School of Design; the Central Academy of Fine Arts, Beijing; Wageningen University in the Netherlands; and the University of Nairobi. Contributors also include Samir Bantal, Janna Bystrykh, Troy Conrad Therrien, Lenora Ditzler, Clemens Driessen, Alexandra Kharitonova, Keigo Kobayashi, Niklas Maak, Etta Madete, Federico Martelli, Ingo Niermann, Dr. Linda Nkatha Gichuyia, Kayoko Ota, Stephan Petermann, and Anne M. Schneider.
Na sklade 2Ks
21,80 € 22,95 €

Co Bauhaus dal a co vzal - Kritické úvahy o modernistickém pojetí designu a architektury


Nakolik se Bauhaus stal překážkou na cestě k větší přitažlivosti designu i architektury? – Je minulá architektura a design součástí minulosti – nebo přítomnosti? – Je dnes ornament anachronismem? – Jaká je role luxusu v designu? – Jaký je rozdíl mezi skutečnými a umělými potřebami? – Je vkus stále aktuální pojem? – Má pojem stylingu místo v současném designu? – O co vlastně šlo v postmodernismu 70. až 90. let minulého století? – Proč design přispívá ke společenské rovnosti i nerovnosti zároveň? – Co to je sémantika výrobků? – Proč má abstraktní modernistická estetika monopolní postavení v současném designérském a architektonickém školství? – Proč je nutno se dívat se na stylové idiomy minulosti jako na vynálezy bez data spotřeby? Na tyto a řadu dalších aktuálních otázek se pokouší odpovědět kniha Jana Michla, emeritního profesora historie a teorie designu Vysoké školy architektury a designu (AHO) v Oslu v Norsku. Autor nabízí nový a neotřelý pohled na teorii a praxi moderního designu a architektury a prosazuje návrat pojmu styl do pedagogického procesu i do kritických diskusí o designu a architektuře. Kniha je určena zejména studentům designu a architektury, kteří mají potřebu se zamýšlet nad povahou své budoucí profese, ale také praktikujícím designérům a architektům, stejně jako historikům obou oborů, a vůbec zainteresovanému publiku.
U dodávateľa
17,63 € 18,56 €