Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Architektúra s. 1 z 39

Slovenská ľudová architektúra


Text výnimočnej monografiu oproti prvému vydaniu autorka prepracovala, podstatne rozšírila, doplnila a priniesla viaceré novinky. Dopĺňa pestrý o ilustračný materiál, historické i súčasné fotografie, kresby a časti plánovej dokumentácie pohľady, pôdorysy a rezy vybraných objektov. Publikácia predstavuje širšej verejnosti pôvodnú ľudovú architektúru našich dedín a mestečiek v komplexnosti georafického, regionálneho, druhového, urbanistického, stavebného, materiálového i výtvarného riešenia a tak inšpiruje majiteľov historických ľudových nehnuteľností na ochranu na citlivú rekonštrukciu. Okrem poznania architektúry a výrazu obytných domov, hospodárskych a technických stavieb z kameňa, dreva a hliny sa čitateľ dozvie množstvo zaujímavých informácií aj o našich drevených kostoloch. Zároveň aj o spôsobe súčasnej muzeálnej prezentácie a ochrany tradičnej ľudovej architektúry na Slovensku a ochrane objektov ľudového staviteľstva, solitérnym stavbám chráneným ako národné kultúrne pamiatky, či pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry a pamiatkových zónach vidieckeho charakteru. Autorka publikácie Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. je vedkyňa v oblasti architektúry, autorka niekoľkých publikácií venovaných ľudovej a sakrálnej architektúre, obrazov z Liptova a oltárnych obrazov v evanjelických kostoloch na Slovensku.
Na sklade 1Ks
31,34 € 36,90 €

Plán Bratislava


Ako urobiť Bratislavu lepším miestom pre život? Nad touto otázkou takmer dva roky rozmýšľalo a diskutovalo niekoľko desiatok odborníkov pod vedením architekta a aktivistu Matúša Valla. Výsledkom je kniha, ktorá predkladá fundovaný návod na vylepšenie nášho hlavného mesta. Je prvou publikáciou tohto druhu a rozsahu o Bratislave vôbec. Kniha sa skladá z dvoch základných častí - prvá hovorí o tom, ako musí byť nastavené riadenie mesta tak, aby dokázalo zmysluplne usmerňovať jeho rozvoj. Druhá časť sa venuje konkrétnym oblastiam mestskej politiky - doprave, sociálnym veciam, životnému prostrediu, školstvu, inováciám, kultúre i športu. Každá kapitola obsahuje víziu pozitívnej zmeny a množstvo navrhovaných krokov a opatrení. Kniha Plán Bratislava je určená každému, kto by chcel žiť v lepšom meste a chce sa dozvedieť, ako na to.
Na sklade 1Ks
17,05 € 17,95 €

LIPTOV - Dom a život v ňom


Je to piaty diel monografických publikácií s tematikou ľudovej kultúry regiónu Liptov. Je venovaná problematike ľudového staviteľstva a architektúry. Okrem charakteristiky drevených stavieb sa venuje aj murovaným domom, ktoré sú jedinečným dokumentom majstrovstva liptovských murárov. V knihe je prezentovaný aj spôsob bývania a života veľkých rodín v minulosti. Pozornosť je venovaná aj hospodárskym stavbám a drobnej architektúre, ktoré spolu dotvárali historické prostredie roľníckych a remeselníckych usadlostí. Text -slovenský, úvodné texty všetkých kapitol - jazyk anglický
U dodávateľa
41,80 € 44,00 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Lacná kniha Tradiční čínská architektura (-70%)


Cílem knihy je usnadnit čtenáři základní orientaci v čínské architektuře a umožnit mu zasvěceněji posoudit její krásu v době, kdy tato země přestává být nedostupnou a vzdálenou. Výklad se soustředí zejména na architekturu vybudovanou za vlády dynastií Ming a Qing (14. až 19. století), tedy na dobu, z níž pochází většina dochovaných památek Starověku, na který se neoprávněně zužují představy o tradiční Číně.
Na sklade 1Ks
3,17 € 10,58 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha České hrady, zámky a tvrze III (-70%)


Další díl proslulého a sběratelsky ceněného sedmisvazkového díla o českých hradech Böhmens Burgen, Vesten und Bergslösser z poloviny 19. století. Cyklus je uspořádán na rozdíl od původního německého vydání do pěti svazků po jednotlivých krajích. Důraz je kladen na vysokou kvalitu reprodukce nádherných rytin, pro které je toto dílo obzvlášť ceněno. Vedle krátkých charakteristik objektů menšího významu, ať už hrádků plnících strážní funkci (Kunžvart) či tvrzí nižší šlechty, jsou zde obsáhle popsány památky prvořadé důležitosti - Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Landštejn a Zvíkov. Zvláště Jindřichovu Hradci věuje autor z osobních důvodů značnou pozornost, takže pasáže s jeho popisem a dějinami tvoří podstatnou část celého svazku.
Na sklade 1Ks
13,62 € 45,41 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha České hrady, zámky a tvrze I (-70%)


Český překlad proslulého a sběratelsky ceněného sedmisvazkového díla o českých hradech Böhmens Burgen, Vesten und Bergslösser z poloviny 19. století. Cyklus je uspořádán na rozdíl od původního německého vydání do pěti svazků po jednotlivých krajích. Důraz je kladen na vysokou kvalitu reprodukce nádherných rytin, pro které je dílo obzvlášť ceněno.
Na sklade 1Ks
14,07 € 46,91 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku (-70%)


Unikátna publikácia, v ktorej sa autor venuje problematike poznania, vedeckého bádania a prezentácie drevenej sakrálnej architektúry na Slovensku. Približuje najstaršie drevené evanjelické chrámy a hovorí o politických a náboženských okolnostiach ich vzniku. Monitoruje výstavbu artikulárnych chrámov na miestach určených Šopronským snemom a podrobne popisuje existujúce chrámy v Kežmarku, Leštinách, Hronseku, Istebnom a Svätom Kríži. Spomína na zaniknuté drevené tolerančné chrámy a v závere prezentuje aj drevené tolerančné chrámy v Dúžave a z Podhorian. Miloš Dudáš sa pustil do zmapovania problematiky, ktorou sa zaoberá dlhé roky a doposiaľ v takejto podobe nebola zachytená na stránkach žiadnej publikácie. Autor hovorí, že artikulárne chrámy patria bezpochyby medzi najvzácnejšie a najhodnotnejšie pamiatky sakrálneho stavebného umenia na Slovensku. A to nielen preto, že sú príkladom skromnej no nevšednej drevenej architektúry so vzácnou výzdobou, ale predovšetkým preto, že v sebe nesú nesmierne duchovné bohatstvo našich predkov.
Na sklade 2Ks
9,87 € 32,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Semper Sursum (-70%)


Kniha je zaměřena na osudy významné vsetínské podnikatelské rodiny Kohnů, která brzy po tom, co v roce 1869 Thonetové ztratili privilegium na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva, zaujala svou výrobou ve Vsetíně a dalších pobočkách důstojné místo vedle tehdy již věhlasné firmy Thonet a dosáhla na tomto poli významných úspěchů.
Na sklade 1Ks
6,69 € 22,30 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Wood Houses (-70%)


Drevo sa používa pri stavbách domov už tisíce rokov. Nechajte sa inšpirovať najzaujímavejšími a najkrajšími drevenými stavbami, netradičnými domami so zvláštnou, osobitou atmosférou. Na ich exteriéroch aj interiéroch sa podpísali architektov z celého sveta. V tejto publikácii nájdete rôzne druhy domov od malých chát cez bytovky, hotely, až po veľmi extravagantné domy a byty v korunách stromov.
Na sklade 1Ks
11,97 € 39,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Architecture Inspirations 2  (-70%)


Úchvatná obrazová kniha přináší 600 stran kvalitních detailních fotografií současné architektury, jež budou inspirovat každého kdo staví či rekonstruuje. Kniha potěší i všechny milovníky současné moderní architektury.
Na sklade 1Ks
8,97 € 29,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Natural Stone Houses (-70%)


Stone, a natural resource available to man throughout history, has been used as a building material bringing together a wide range of characteristics that endow it with great versatility: structural material, decoration, texture and tact. The use of technology in handling this raw material has resulted in an increasing variety of products that adapts to the times and modern uses. The favorable conditions of stone make it possible to build the architectural gems that this book features representi ng the most noteworthy recent projects. Anglický text.
Na sklade 1Ks
11,97 € 39,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Rozmanité 19. storočie (-70%)


Exkluzívna obrazová publikácia prináša celistvý obraz architektonického diania 19. storočia na Slovensku v prepojení s históriou Európskeho kontinentu. Sústreďuje sa na dokumentovanie skutočností, zaznamenáva obrovský pokrok vo vývoji, vede a technike, upozorňuje na ekonomický a sociálny vývoj, ako aj umelecký vývoj významných architektonických osobností a dopĺňa poznanie o prúde umeleckých dejín Európy. Publikácia s bohatým poznámkovým a fotografickým aparátom je určená nielen pedagógom a študentom histórie architektúry, ale i širokej verejnosti.
Na sklade 1Ks
5,97 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Symboly emancipace (-70%)


Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina. Katalog stejnojmenné výstavy obsahuje historický úvod věnovaný architektuře těchto památek od klasicismu a empíru, přes období historických slohů 2. poloviny 19. století až po období secese a moderny na počátku 20. století. Kniha o rozsahu 104 stran dále přináší 60 medailonů nejvýznamnějších synagogálních staveb od roku 1825 až po rok 1912 s krátkou historií stavby a více než 360 černobílými a barevnými fotografiemi synagog z různých dob a reprodukcemi historických plánů, které dovolují zařadit tyto stavby do širšího kontextu synagogální architektury.
Na sklade 1Ks
4,02 € 13,40 €

Lacná kniha Encyklopedie českých zámků (-70%)


Již páté vydání zásadní práce včetně vůbec první ucelené studie o vývoji naší zámecké architektury, která přináší v esejisticky pojatých encyklopedických heslech jak lokality s nejvýznamnějšími zámeckými objekty Čech, ale také biografie předních domácích i cizích architektů spojených se zámky i zámeckými zahradami a přehled příslušné terminologie. 550 hesel doprovází 335 ilustrací.
Na sklade 1Ks
4,65 € 15,50 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském (-70%)


Reprezentativní publikace kolektivu renomovaných odborníků pod vedením Mojmíra Horyny je vůbec první větší monografií významné památky, jež byla na dlouhou dobu uzavřena pro veřejnost a odsunuta na okraj zájmu, který si jakožto stavba plně srovnatelná s n
Na sklade 1Ks
3,96 € 13,20 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Majstri architektúry (-70%)


Ďalšia publikácia z edície Významné osobnosti slovenských dejín príťažlivou formou a pomocou bohatého dokumentárneho materiálu približuje často veľmi pohnuté životné osudy a rôznorodé diela 38 architektov a staviteľov, ktorí sa vo výraznej miere pričinili o to, ako vyzerajú slovenské mestá a dediny.
Na sklade 1Ks
4,17 € 13,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Heideggerova chata (-70%)


Adam Sharr je britský architekt s řadou realizací po celé Evropě, profesor architektury na Newcastle University a autor knih Heidegger for Architects a Heideggerova chata. Těžištěm knihy je chata jako ohnisko Heideggerova života a díla, respektive otázka, zda a nakolik skutečně takovou váhu měla. Chata v Todtnaubergu je na jedné straně „hlavním hrdinou“ knihy, na druhou stranu je referentem, k němuž se vztahují další témata od obecných otázek týkajících se architektury přes rozbory Heideggerova vztahu k bydlení v jeho dvou konkrétních (venkovské a městské) podobách až po vztah této slavné horské komorní stavby k zásadním Heideggerovým textům o „stavění a bydlení“. Heideggerova chata rovněž obsahuje první český překlad slavné básně Paula Celana Todtnauberg ve vynikajícím básnickém převodu Radka Malého. Todtnauberg navštívila v průběhu desetiletí řada prominentních osobností, například Edmund Husserl, Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer, Karl Löwith, Jean Beaufret, Ernst Tugendhat či Herbert Marcuse a celá řada dalších. Nedílnou součástí knihy jsou fotografie od Digne Meller-Marcovicz a dalších autorů. Sharrův text usiluje v podrobných popisech o co největší autenticitu vnímání této kulturně-historicky výjimečné stavby. Proto zde důležitou roli hrají i řezy a půdorysy, které pomáhají čtenáři se orientovat v minuciózním Sharrově popisu chaty. S popisy chaty a okolní krajiny souznějí citované názvy básní z Heideggerova díla Aus der Erfahrung des Denkens. Zejména tyto pasáže řadí Sharrovo svědectví o Heideggerově chatě svým způsobem rovněž mezi literárně zdařilou beletrii.
Na sklade 1Ks
4,92 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Velké dějiny zemí Koruny české Architektura (-70%)


Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost. Postihne tak hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu, slohová období románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní architektury, období historismů i proměny moderní architektury, a připomene nejvýznamnější realizace a tvůrce, kteří zde působili. Vedle architektury budou zmíněny i důležité urbanistické koncepce a milníky v rozvoji sídel. Kniha bude kromě černobílých fotografií zahrnovat i dobová vyobrazení a kresby půdorysů, těžiště však bude spočívat v textové části.
Na sklade 2Ks
13,96 € 46,53 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Az építészet rövid története I-II. (-70%)


Építészet az, amikor "az alkotás a világegyetem hangját szólaltatja meg bennünk" - idézi Le Corbusier-t Szentkirályi Zoltán "Az Építészet világtörténete" című könyve előszavában. Az épületek tömege, arányrendszere, kompozíciója, díszítőelemei a kor erkölcsi rendjének hordozói, az építészet az ember világrendjének, a természethez való viszonyának téri megjelenése. Az építészet rövid története is ez alapján gondolja végig az európai kultúrkör építészetének történetét az ókortól a XX. század közepéig a legfontosabb alkotások bemutatásán keresztül.
Na sklade 1Ks
10,27 € 34,23 €

dostupné aj ako: