Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Dejiny, teória umenia s. 2 z 35

100 nápadov, ktoré zmenili umenie


Spoznajte prevratné myšlienky, ktoré ovplyvnili vývoj umenia od praveku až po súčasnosť.Táto inšpiratívna kniha prináša sto najrevolučnejších myšlienok, ktoré formovali svet umenia od najstarších jaskynných malieb cez staroveký a stredoveký svet obrazov a renesanciu až po internet a streetart. Je usporiadaná chronologicky a ukazuje, ako vývoj v oblasti materiálov a techník radikálne zmenil spôsob, akým vzniká umenie. Každá kapitola skúma, kedy myšlienka prvýkrát vznikla a ako sa objavovala v práci rozličných umelcov až do dnešných čias. Inovatívne zostavený sprievodca, bohato doplnený historickými majstrovskými dielami a plný fascinujúcich príkladov zo súčasnosti, nám pomáha originálnym spôsobom pochopiť vplyvy, ktoré formovali svetové umenie, a predstavuje zdroj inšpirácie pre každého čitateľa, ktorého zaujíma umenie.Z anglického originálu preložil Juraj Žáry.
Predpredaj
22,87 € 26,90 €

Umenie v skratke: Impresionizmus


Dnes si už sotvakto vie predstaviť, aké provokatívne boli impresionistické plátna, keď ich v roku 1874 skupinka odvážnych umelcov prvýkrát predstavila verejnosti. Zástancovia nového štýlu zavrhli všetky pravidlá umenia zaužívané v tom čase vo Francúzsku. Po stopäťdesiatich rokoch sa impresionizmus považuje za najprístupnejší a najobľúbenejší maliarsky štýl.Impresionisti maľovali priamo v prírode a s použitím žiarivých farieb a rýchlych ťahov štetca zachytávali prchavé svetelné efekty a dojmy. Ralph Skea ukazuje, ako impresionistickí maliari urobili námetom svojich diel výjavy z každodenného života, a sleduje dejiny hnutia od jeho vzniku vo Francúzsku až po jeho rozšírenie v Amerike a Austrálii. Publikácia vychádza v edícii Umenie v skratke a voľne nadväzuje na diela Ženy umelkyne, Moderné umenie, Surrealizmus.
Predpredaj
10,16 € 11,95 €
  • 3 /5

Tajomstvá umenia


Odhaľte nové významy známych majstrovských diel!Dlho stratené majstrovské dielo Leonarda da Vinci sa nájde skryté za stenou. V obraze je zašifrovaná tajná správa, ktorej rozumie len vybraný okruh ľudí. Vojvodkyňa na portréte má oblečené šaty, ktoré pod rúškom jej vlastného štýlu vyjadrujú podporu politickým krokom a moci manžela. Príbehy tohto a mnohých ďalších umeleckých diel nájdete v knihe Tajomstvá umenia. Pozýva vás na pútavú cestu za záhadami aj objavmi umeleckého sveta a vy zistíte, že umelecké diela nie sú vždy tým, čím sa na prvý pohľad zdajú. Tajomstvá umenia vychádzajú z komplexných zistení nových technológií, archívneho výskumu, vedeckých analýz a starej dobrej zvedavosti. Odhaľujú vrstvy významov pod povrchom známych majstrovských diel v príbehoch, ktoré vychádzajú len z faktov, ale zároveň sú také fascinujúce ako fikcia.
Na sklade 1Ks
22,48 € 24,90 €
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na hračky HABA

Umění a tradice


Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky každý nastupující umělecký proud. Tradice v původním slova smyslu představuje to, co je předávané a přejímané. Je to korpus zvyklostí, konvencí a obyčejů. Velmi úzce souvisí s představou kánonu neboli určité normy a toho, co je dané a přijímané ve smyslu odsouhlaseného a prověřeného souboru pravidel. Kniha ilustruje pomocí konkrétních příkladů z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu, literatury a dramatu, jakým způsobem se vztah k tradici, zahrnující její přijímání i odmítání, proměňoval v moderní době.
U dodávateľa
7,14 € 7,52 €

Konteó 2


Harminc különösen izgalmas történet, amik napokig nem hagynak nyugodni. Harminc máig megfejtetlen rejtély, ahol az ismeretlen részleteket kipótolta az emberi fantázia és az összeesküvés-elméletek sokasága kapott szárnyra. Ez a könyv nem akar eldönteni régóta dúló vitákat és nem hirdet igazságot kideríthetetlen eseményekről. Szerzője sokoldalú és rendkívül alapos adatgyűjtéssel abban segít, hogy mindenki kialakíthassa a saját véleményét számos olyan kérdésről, amelynél a hivatalos magyarázat gyanakvásra ad okot. Nem minősíti a felvonultatott nézeteket, igyekszik minden elképzelést bemutatni, ezzel is gondolkodásra, szellemi párbeszédre ösztönözve az olvasót. A konteózás, vagyis az összeesküvés-elméletek boncolgatása, elemzése, szembeállítása ugyanis olyan intellektuális játék, amely egyrészt szórakoztat, másrészt segíti egy egészséges kritikai szemlélet kialakítását. Eredjünk hát a titkok nyomába.
U dodávateľa
11,51 € 12,12 €

Mezi sjezdy a tanečními


Originální monografie se detailně věnuje tématu, které se teprve v posledních letech dostává do hledáčku historiků umění a architektury dějinám kulturních domů. Éra jejich výstavby se počátkem devadesátých let 20. století víceméně uzavřela a význam i existence tohoto stavebního typu v podstatě přestaly být aktuální. Možná i díky tomu jim však můžeme lépe porozumět či z odstupu obdivovat jejich dosud opomíjené architektonické vlastnosti. Významná architektonická i urbanistická role nebo ideologický obsah zajistily kulturním domům v rámci poválečné architektury výjimečné postavení. Přesto zájem o ně roste teprve poslední dobou. Postupně totiž mizí předpojatost vůči reliktům režimu a ony doslova lákají badatele, před nimiž stojí nelehký úkol zasadit toto téma do nepřehledného a vrstevnatého kontextu, který je komplikován neustálou proměnlivostí společenských i ekonomických požadavků doby. Právě proto monografie Lukáše Veverky sleduje vznik tohoto fenoménu již od počátku 20. století přes první republiku až po kapitoly o době poválečné, které jsou stěžejní. Nalezneme v nich nejen charakteristiku období se zaměřením na klíčové realizace, ale také zpracování společenské i legislativní situace, ve které domy vznikaly. Poznatky uvedené v této práci vycházejí z dobové literatury, archivních rešerší a autorovy znalosti většiny lokalit.
U dodávateľa
14,73 € 15,51 €

Od knoflíkové dírky k rozluštění záhady NAZCA


Moderní archeologie oddělila jednotlivé obory výzkumu tak, aby v nich vyškolení specialisté s pomocí nejmodernější technologie dosahovali co nejpřesvědčivějších výsledků, ale pokulhává ve schopnosti celkového vyhodnocení nálezů mezi jednotlivými obory. Autor se pokouší tento prostor vyplnit.V knize vysvětluje smysl pravěkých jeskynních maleb, nálezů sošek a pravěkých zbraní. Čtenáře podrobně seznámí se záhadnými obrazci na planině Nazca a přizve je ke společnému rozluštění této záhady. Jeho převratné hypotézy jsou jednoduché a přesvědčivé.
Na sklade 1Ks
8,88 € 9,35 €

Prievozník


Prievozník je pomenovanie pre istý typ umelca. Ide o koncepciu tvorby založenú na špecifických prechodoch medzi umením a neumením. Rastislav Podhorský sa v tejto knihe venuje vzťahom a prepojeniam medzi umením a dejúcim sa svetom; vzťahom medzi výtvarníkmi a ľuďmi mimo oblasti umenia; problémom a možnostiam súčasného umenia so zreteľom na kresbu a maľbu. Kniha ponúka premyslenie vzťahu medzi vizuálnou tvorbou a premenami myslenia spolu s vnímaním; zhodnocuje vzťah medzi umelcami a neumelcami a jeho dôležitosť v samom procese tvorby; do tretice predkladá do značnej miery netypické vysvetlenie úlohy ľudskej figúry vo výtvarnom umení.
Na sklade 3Ks
9,45 € 9,95 €

Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon


Lieb Ferenc új szereplő a 18. századi magyarországi művészet történetében: kastélyok és templomok rokokó falképeinek a közelmúltban azonosított mestere. A gazdagon illusztrált kismonográfia bemutatja az Iglóról Miskolcra, majd Leleszre vándorolt festő eddig megismert életművét, középpontban az edelényi kastély nemrég restaurált kifestésével. Lieb jelentős munkái még a monoki Andrássy-kastély, a tőketerebesi pálos rendi templom és a taktabáji református templom fal- és mennyezetképei az 1770-es, 1780-as évekből. A falképek stílusa, technikája, dokumentumértéke külön fejezetet kapott a könyvben, akárcsak az alkotó családjával, megbízatásaival kapcsolatos levéltári források közlése. Az eredeti tehetségű, vidéki festőről még korántsem tudunk mindent, ám díszítő- és mesélő kedve, jellegzetes figurái, derűs színvilága személyessé és vonzóvá teszik művészetét. A 160 oldalas könyvet 174 kép illusztrálja, a többségük Batár Zsolt felvétele.A szerző művészettörténész, a barokk kor kutatója. Johann Lucas Kracker bécsi születésű, Egerbe települt festőről írott monográfiáját a budapesti Enciklopédia Kiadó jelentette meg 2004-ben magyar és német nyelven.
U dodávateľa
15,32 € 16,13 €

Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století


V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové. Z žánrově rozmanité divadelní tvorby šedesátých let zvolil pro svůj výzkum specifickou linii tzv. problémové dramatiky, v níž autoři nahrazují běžný dramatický konflikt vyhrocenou konfrontací různých názorů na nastolený problém. Vstupní teoretické a kontextové kapitoly zohledňují dobové vývojové tendence v české dramatice i důležité inspirační zdroje zahraniční. Jádro práce tvoří analytické a interpretační kapitoly, jež se zabývají rozborem těch divadelních her, v nichž autoři řeší závažné existenciální problémy a kladou otázky společenské a mravní odpovědnosti.
U dodávateľa
11,16 € 11,75 €

Surrealizmus (Umenie v skratke)


Druhá kniha z edície Umenie v skratke je venovaná jednému z najvplyvnejších umeleckých hnutí 20. storočia – surrealizmu. Kľúčové myšlienky tohto hnutia predstavil francúzsky básnik André Breton v Manifeste surrealizmu v roku 1924. Surrealisti sa zahĺbili do podvedomia a neostýchali sa prepájať bizarné, vzájomne nesúvisiace predmety. Osvojili si všetky dostupné médiá, od úžasnej kožušinovej šálky Meret Oppenheimovej po Las Pozas, fantastickú záhradu Edwarda Jamesa, nachádzajúcu sa v hlbinách mexického dažďového pralesa. Ako prví prišli s myšlienkou inštalácie ako tvorivej koncepcie výstavy.Britská historička umenia Amy Dempsey v tejto pôsobivej knihe predstavuje najvýznamnejších predstaviteľov hnutia, ich diela a vyše 40-ročné pôsobenie surrealistických skupín na medzinárodnej umeleckej scéne.
Na sklade 3Ks
11,35 € 11,95 €

Konojedská preludia


Publikace je kritickým katalogem k výstavě Konojedská preludia mapující vybrané momenty z historického vývoje a památkového fondu Konojed a jejich okolí. Výstava i katalog byly realizovány v rámci projektu NAKI Hortus Montius Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří (2018–2022). Záměrem projektu bylo zmapování, dokumentace, výzkum a následná odborná interpretace fenoménu kulturního dědictví a historické kulturní krajiny v pomezní oblasti současného Ústeckého a Libereckého kraje – regionu, který kvůli migraci obyvatelstva ve 20. století přišel o značnou část svého historického povědomí a identity.
U dodávateľa
13,62 € 14,34 €
  • 5 /5

Moderné umenie (Umenie v skratke)


Prehľadná príručka Moderné umenie z edície Umenie v skratke nás oboznámi s najdynamickejšími a najpodnetnejšími umeleckými smermi 19. až 21. storočia - od impresionizmu a symbolizmu cez dadaizmus, Bauhaus alebo socialistický realizmus až po informel, postmodernizmus či destination art. Autorka Amy Dempsey mapuje jednotlivé umelecké štýly, školy či hnutia a prostredníctvom zrozumiteľného textu i starostlivo vybraných diel nás sprevádza moderným výtvarným umením. Jednotlivé kapitoly sú prakticky a prehľadne usporiadané, súčasťou každej z nich je stručný výklad, typické diela a príslušný zoznam popredných predstaviteľov i hlavných charakteristík, médií a umeleckých zbierok.
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €
  • 5 /5

Ženy umelkyne (Umenie v skratke)


Ženy sú dlhodobo obľúbeným námetom umelcov, ale ich prínos ako umelkýň je dodnes nedocenený. Nemusia už síce tvoriť anonymne či pod mužským pseudonymom, ale ešte v roku 1989 položila skupina Guerilla Girls newyorskej verejnosti otázku: „Musia byť ženy nahé, aby sa dostali do Metropolitného múzea?" Odpoveď na túto otázku nájdete aj vo svojej knižnici - stačí si prelistovať dejiny umenia. Ešte lepšie však urobíte, ak siahnete po knižke, ktorá reviduje tradičný kánon a predstaví vám tvorbu päťdesiatich významných umelkýň od 16. storočia až po súčasnosť. Artemisia Gentileschi, Georgia O´Keeffe, Frida Kahlo či Louise Bourgeois... Schválne, ktoré z týchto mien poznáte?
Na sklade > 5Ks
11,35 € 11,95 €

Anderle Portfolio (čeština)


Výběr 12 děl z tvorby Jířího Anderle.
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €

Ikona v ruském myšlení 20. století


V dějinách umění došlo během 20. století k několika významným objevům - jedním z nich bylo odhalení umělecké hodnoty a krásy ruských středověkých ikon. Publikace obsahuje překlady pěti zásadních studií ruských autorů (Je. N. Trubeckoj, P. Florenskij, S. N. Bulgakov, B. Uspenskij, S. S. Averincev), v nichž je ikonomalba zkoumána z různých teoretických východisek - od tzv. ikonologické školy, přes teologii kultury a sofiologii, až po sémiotiku a komparativní literární historii. Knihu uvádí studie M. Luptákové "Od masky k osobnosti. Zobrazení naplněného lidství v ikoně" a uzavírá doslov M. Řoutila "Objevování ruské ikony v 19. a 20. století. Sběratelé, mecenáši, restaurátoři a kunsthistorici ve službách umění". Kniha je bohatě ilustrována barevnými i černobílými reprodukcemi ikon, fresek a mozaik, a to jak z vrcholného období ruské ikonomalby, tj. 15.-16. století, tak ikon z prostředí ruské emigrace a současného Ruska.
Vypredané
21,38 € 22,51 €
Rezervácia v kníhkupectve

Baroko


Obsiahly obrazový sprievodca barokovým umením, ktorý zaujme tak odbornú verejnosť ako i bežných čitateľov. Podrobne vás zoznámi s centrami barokového umenia, barokovými umelcami, s architektúrou, maliarstvom a sochárstvom, naturalistickými a klasicistickými trendami v baroku... Jedna kapitola je venovaná samozrejme rokoku, ktoré nadviazalo na vrcholné obdobie barokového štýlu.
Na sklade 1Ks
12,30 € 12,95 €

20. století


Od expresionismu po postmodernu - umění dvacátého století před námi defiluje se všemi jeho experimenty a legendárními tvůrci.
Vypredané
12,30 € 12,95 €
Rezervácia v kníhkupectve