Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Bestsellery - Knihy - Dejiny, teória umenia strana 7 z 36

Knižné bestsellery nesmú v našej ponuke rozhodne chýbať. Najpredávanejšie a najobľúbenejšie knihy slávnych spisovateľov vás vtiahnu do deja a ponúknu vám množstvo skvelých príbehov. Vyberte si žáner, ktorý je vám najbližší alebo darujte najnovšie knižné bestsellery ako darček svojim blízkym.

Rozumět televizi


Lucie Králová přináší unikátní kritickou reflexi vnitřního života České televize v oblasti dramaturgie dokumentárního filmu. Ukazuje, jak aktéři v televizi chápou dramaturgii a žánr, jaké představy mají o divácích i autorech a jak „rozumějí televizi“. ČT zároveň odhaluje jako instituci definovanou konkrétními lidmi a jejich představami o tvorbě obsahu a pomocí často anonymních zpovědí ukazuje mocenské hierarchie. Přes svůj kritický pohled však autorka obhajuje pozici České televize jako nezastupitelné instituce veřejné služby.
Na sklade 1Ks
40,14 € 42,25 €

F. T. M. = Futurismus


F. T. M. jsou iniciály jména Filippa Tommase Marinettiho – umělce, jehož jméno většina z nás kdysi zaslechla ve škole, ale který nám patrně splývá s masou dalších etablovaných klasiků. Marinetti přitom nikdy klasikem nebyl, byl to buřič a bohém, který vyzval na souboj tradiční umění i společenské konvence své doby a stal se zakladatelem prvního avantgardního hnutí – futurismu. I o tom jsme četli nebo slyšeli vesměs ve spojení s hesly či frázemi jako rychlost, modernizace, agresivita, velebení války či fašismus. Autorka nabízí více než popis tohoto uměleckého hnutí, líčí fascinující příběh o tom, jak se prolínalo umění a politika v prvních desetiletích 20. století, poodkrývá neobyčejné osudy konkrétních osobností a představuje některá známá i turisty opomíjená místa s futurismem spjatá. Vedle zasvěceného historického výkladu tak kniha poslouží i jako užitečný „futuristický bedekr“, jenž lze přibalit do zavazadla při cestě do slunné Itálie. Doprovází ji bohatý obrazový materiál a je doplněna i o překlady zásadních futuristických manifestů, z nichž některé dosud nebyly do češtiny přeloženy.
U dodávateľa
7,99 € 8,41 €

Antropologie obrazu


Převratná a dnes již klasická práce Antropologie obrazu předního německého historika umění Hanse Beltinga v posledních dvaceti letech výrazně ovlivnila přemýšlení o dějinách umění. Jak již napovídá její podtitul, autor v ní přináší nový „návrh vědy o obrazu“. Kniha představuje originální, náročný a provokativní popis toho, co obrazy jsou a jak fungují.„Význam Beltingova textu netkví pouze v jeho schopnosti ptát se například na roli smrti v soudobé civilizaci. Téma, které mě osobně se skoro dvacetiletým odstupem od prvního přečtení zasáhlo nejvíce, je rozhodně způsob, kterým Belting vidí a popisuje zásadní společenské změny, jež do našeho světa přinášejí virtuální obrazy. V roce 2001 jako by předpovídal vývoj a dopad moderních technologií na náš každodenní život.“ / Z úvodního textu Ivana Folettiho /
U dodávateľa
15,41 € 16,22 €
matthew perry
Darčeky na Vianoce - Tipy

Surrealisti


V ďalšej z inšpirujúcich publikácií edície Umelci a ich diela – Surrealisti - ponúka Tim Martin prehľad diel i stručnú charakteristiku umelca, navodzuje atmosféru doby i okolností, za ktorých vybrané diela vznikli. Prekrásny výber prác je obohatený odborným úvodom Dr. Mika O’Mahonyho. Ak dnes označíme udalosť alebo zážitok za „surreálny“, každý vie, čo máme na mysli. Slovo automaticky navodzuje predstavu čohosi tajomného a nádherného, pocit nesúvislosti a dezorientácie, nevysvetliteľnosti a neznáma. Predstavujeme si svety, v ktorých ryby plávajú po oblohea neživé objekty sa pred našimi očami menia na živé bytosti. No takéto predstavy, ktoré sú skôr v súlade so svetom snov a nočných môr než s každodenným životom, azda nepochádzajú až tak z našej predstavivosti, ale poznáme ich skôr z kresieb, malieb a sôch, ktoré vytvorila skupina umelcov pôsobiacich prevažne v období medzi dvoma vojnami.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Kniha umění


Umění je jedním ze stavebních kamenů civilizace. Co však dělá umění uměním? Jaký byl ideál krásy v pojetí starověkého Řecka? Jak působí barva nebo tón na naši duši? – Další titul ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky, se zabývá historií umění od prehistorických jeskynních maleb až po umělecká hnutí a směry moderní doby, představuje bohatství uměleckých forem, zkoumá klíčová umělecká díla a seznamuje s vlivnými umělci všech epoch – to vše s pomocí ohromujících vizuálních citací, přehledné grafiky a hutného srozumitelného textu.
U dodávateľa
31,21 € 32,85 €

Dějiny udatného národa českého


Rodinná knížka Dějiny udatného českého národa je určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se překvapivé informace z naší historie), ale i šprtům, ty zase pobaví (pro tyto vzdělanější čtenáře jsou připraveny zadní strany s podrobnějšími informacemi a zajímavostmi). Když rozložíme knihu jako harmonikovité leporelo, otevře se před námi 9 metrů dlouhá krajina v níž se odehrávají drobné děje od pravěkých lovců po současnost. Fakta, informace, chronologické tabulky ke všem obdobím nechybí a komiksové textíky a kreslené postavičky umožní hledět na minulost a naše předky s humorem, nadsázkou a ironií.
U dodávateľa
31,21 € 32,85 €

Apollo a Marsyas - Příběh umění na Moravě


Morava, země uprostřed Evropy, byla po staletí křižovatkou kultur, které se nejviditelněji projevovaly v umění. Do země už od středověku mířili umělci a umělečtí řemeslníci z celé Evropy, aby zde ve shodě s poučenými objednavateli pracovali na dílech, která dodnes berou dech. Spolu s nimi zanechali na Moravě nepřehlédnutelnou stopu i domácí umělci, kteří přicházející podněty rozvíjeli. Kniha s rozsáhlou obrazovou přílohou vypráví dlouhý příběh umění na Moravě a vedle malířství, architektury a sochařství věnuje pozornost i lidem, kteří jsou s uměním neodlučně spjati.
Predpredaj
31,21 € 32,85 €

Více Krásy (2x kniha, 1x pouzdro)


Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (19331985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.80. letech 20. století.Více Krásy Jan Chlíbec Klára Benešovská (edd.) Kniha Více Krásy navazuje na akce z roku 2015, který byl vyhlášen v Ústavu dějin umění AV ČR Rokem Josefa Krásy: na výstavu "30 let bez Krásy" a na sympozium Více Krásy. Témata, na něž výstava upozornila, a příspěvky přednesené či ohlášené na sympoziu, se staly základem pro texty v tomto netradičním svazku, ilustrovaném bohatě archivními fotografiemi a Krásovými vlastními kresbami z jeho cestovních deníků. Texty v knize jsou seskupeny do tří samostatných bloků: Krása známý i neznámý Krása ve vzpomínkách a dokumentech Krása znovu objevovaný v současné medievistice. Autory textů jsou: Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Jan Dienstbier, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Kateřina Kubínová, Lenka Panušková, Jaroslav Pešina, Pavel Spunar, Milada Studničková, Rostislav Švácha, Zuzana Všetečková, Petr Wittlich.Skok vysoký Josefa Krásy Tereza Johanidesová (ed. ) Kniha Skok vysoký, komplementární ke knize Více Krásy, s úvodem Krásův kánon od Petra Wittlicha, je věnována Krásovým textům teoretickým a historiografickým, které vybrala, uspořádala a edičně připravila Tereza Johanidesová. Texty jsou rozděleny do dvou oddílů: Doslovy pro nakladatelství Odeon a Nepublikované texty z pozůstalosti. Jejich zhodnocení v souvislostech jak Krásova odborného díla tak historie oboru dějin umění se ujala editorka v závěrečné stati, nazvané příznačně Krása mezi klasiky. Název knihy, který spolu s úvodní fotografií připomíná skvělou atletickou kondici mladého Josefa Krásy, je současně metaforou vysoké úrovně jeho vědeckého díla a lidských vlastností.
U dodávateľa
23,22 € 24,44 €

Dějiny výtvarné kultury 3


Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus. Součástí publikace je přehled vývoje umění Afriky a předkolumbovské Ameriky. Učebnice uzavírají chronologické tabulky, terminologický slovníček a jmenný rejstřík. Jedná se o čtvrté, přepracované vydání.
U dodávateľa
10,85 € 11,42 €

Stručný příběh žen v umění


Tato kniha představuje některá umělecká díla vytvořená ženami od renesance až po současnost. Na jejich díla pohlíží skrze umělecká hnutí, konkrétní díla, témata a důležité okamžiky.Jedinečný formát knihy umožňuje vše osvětlit a propojit křížovými odkazy. Oslavuje oddanost žen umění a úspěchy, přitom uvažuje o jejich významu a zasazuje jejich práci do kontextu.Stručný příběh umělkyň vypráví celou historii – od průlomů, které ženy učinily při prosazování rovnosti s mužskými umělci, přes důležité příspěvky k jinak muži ovládaným uměleckým hnutím i zapomenuté umělkyně, které jsou nyní znovu objevovány.Kniha je přístupná, stručná, bohatě ilustrovaná, odhaluje spojení mezi různými obdobími, umělci a styly a oslavuje úspěchy, kterých umělkyně dosáhly.
Na sklade 3Ks
15,80 € 16,63 €
  • 5 /5

Umenie - unikátny obrazový sprievodca


„Umenie zmýva z duše ťažobu každodenného života.“ Pablo PicassoPublikácia Umenie je určená do domáceho prostredia ako dokonalá súhrnná galéria – približuje tvorbu vyše 700 umelcov významných období dejín umenia a sprostredkúva základné poznatky o určujúcich tendenciách a vplyvoch jednotlivých období. Kľúčové výtvarné diela sa tu rozoberajú veľmi dôkladne, aby uľahčili pochopenie umelcových zámerov, jeho štýlu a postupov. Túto jedinečnú prehliadku dopĺňajú tematické galérie zasväcujúce do spôsobu, ako umelci rozličných období a geografických oblastí narábali s tým istým námetom, napríklad s krajinou, aktom či zvieracím motívom.3. vydanie z anglického originálu ART (Dorling Kindersley Limited, London 2008) preložil Juraj Žáry. V roku 2010 za preklad dostal Prémiu Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských vied.
Na sklade 2Ks
47,41 € 49,90 €

Architektura a česká politika v 19.–21. století


Publikace je závěrečnou částí stejnojmenného pětiletého badatelského projektu UMPRUM, realizovaného pedagogy, absolventy a doktorskými studenty oboru teorie a dějin umění. Výzkum sleduje architekturu a politiku v jejich vzájemných, oboustranných vztazích. Pohlíží na architekturu nejen jako na pasivní prostředek národní a státní reprezentace, nýbrž stejně tak jako na aktivní složku, která spoluutváří společenskou a politickou sféru. Současná Česká republika je malý stát s deseti miliony obyvatel, zřetelně geograficky vymezený - zejména ve své západní části - prostorem české kotliny obklopené hraničními pohořími. Zdá se, že i politicky je dnes jasně ukotvenou součástí střední Evropy. Novodobá historie tohoto území je však velmi spletitá. Česká politika se za posledních 150 let utvářela v prostředí rozmanitých státních útvarů. Prošla tak mnoha zásadními zvraty, které měnily její prostorový rámec i státní zřízení.Po celé dlouhé 19. století až do roku 1918 byly české země součástí rakouského císařství, později rakousko-uherské monarchie. Po skončení první světové války pak daly spolu se Slovenskem a územím Podkarpatské Rusi na dnešní Ukrajině vznik samostatnému Československu, tzv. první republice. Během druhé světové války se z ní stalo torzo protektorátu Čechy a Morava, fakticky anektovaného německou třetí říší. Po roce 1945 byla obnovena Československá republika, která se po komunistickém puči roku 1948 na dlouhá desetiletí uzavřela do tzv. východního bloku zemí dirigovaných Sovětským svazem. Rok 1968 byl vyvrcholením krátkého ideologického uvolnění, ukončeného násilnou invazí sovětských vojsk. Zároveň definitivně zrušil ideu tzv. československého národa a změnil státní zřízení na federaci České a Slovenské socialistické republiky. Po sametové revoluci roku 1989 se navrátily demokratické poměry. Následně se však v roce 1993 stát rozpadl na dvě samostatné republiky, Českou a Slovenskou, které se v roce 2004 opět integrovaly do většího celku, Evropské unie. Kontinuita dějin české politiky v 19.–21. století se tak rozpadá na několik relativně samostatných období, z nichž jsou zde vybrány čtyři hlavní, s nejdelším trváním. Těmi byl frázován i celý výzkumný projekt, který se snažil sledovat roli, jakou ve vztahu k politické sféře hraje architektura. Pokoušel se ve všech obdobích zkoumat, jak architektura, urbanismus a obecně vystavěné prostředí vyjadřovaly pokaždé jiné nastavení dobové politiky. Každou ze čtyř sekcí zastřešuje úvodní motto – emblematický dobový citát - představující hlavní politickou ideu daného období. Dlouhé 19. století je především érou emancipace českého národa („Síla a budoucnost jest národu národnost“), meziválečná epocha dobou budování samostatného státu („Duch, který pracuje“), léta 1945–1989 pak věkem ideálů a vizí lepších zítřků („Budoucnost je skryta v přítomnosti“) a konečně období po roce 1989 časem obnovy demokracie („Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí“).Kniha vychází v česko-anglické verzi za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).Autorský tým: Klára Brůhová, Dita Dvořáková, Kristýna Fabiánová, Elena Fialková, Jan Galeta, Marcela Hanáčková, Anna Hejmová, Vendula Hnídková, Michaela Janečková, Karolina Jirkalová, Lenka Kerdová, Petr Klíma, Vojtěch Märc, Terezie Nekvindová, Eva Novotná, Veronika Rollová, Cyril Říha, Jindřich Vybíral. Grafika Tereza Hejmová a Kristýna Žáčková.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Designa


Už jste se někdy dívali na tapetový vzor a nemohli jste přijít na to, jak ho výtvarník vůbec mohl vymyslet? Uchvátily vás skvostné ukázky keltského umění? Obdivovali jste překrásné islámské ornamenty? Už vás scenerie donutila poodstoupit, abyste teprve mohli užasnout nad tím, jakou iluzi reality pro vás vaše smysly mohou vytvořit? Zahloubali jste se nad symetriemi, které záhadným způsobem informují váš cit, co je správné? Nejsou zde náhodou nějaká přírodou skrývaná zlatá pravidla, která se mnohým tradičním uměním podařilo odhalit? Designa je kniha po okraj zaplněná informacemi a úžasnými ilustracemi od desítek mistrů výtvarného umění; bezesporu se stane primárním zdrojem inspirace pro výtvarníky a designéry všech oborů. Kniha vznikla na základě šesti knih s výtvarným námětem řady Pergamen, které byly doplněny, aktualizovány, vybaveny četnými přílohami a propojeny odkazovým aparátem.
Na sklade 2Ks
22,28 € 23,45 €

dostupné aj ako:

Gombrich Tajemství obrazu a jazyk umění 4. vydání


Ernst Hans Gombrich (1909–2001) je bezesporu nejznámějším a nejpopulárnějším historikem umění dvacátého století. Široká veřejnost ho zná jako autora Příběhu umění, fascinujícího bestselleru, jehož se ve světě prodalo přes šest milionů výtisků. Byl však především uznávaným badatelem a teoretikem v oblasti umění, jehož podnětné odborné práce jsou u nás až na řídké výjimky málo známé. Kniha Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění se snaží tuto mezeru zaplnit. Jejím cílem není, řečeno s Ernstem Gombrichem, poskytovat čtenáři výčet suchých dat, periodizací a nezáživných popisů známých děl, ale chce je naučit obrazy pozorně vnímat a dějinám umění skutečně porozumět.Kniha vznikla na základě autorova dlouholetého zájmu o otázky spojené se vznikem a interpretací uměleckého díla. Neomezuje se pouze na dějiny umění, ale pohybuje se i v oblasti estetiky, filosofie, psychologie a také sociobiologie, přičemž odkazuje jak na významné Gombrichovy vídeňské současníky, kteří ho ovlivnili (např. filosofa Karla R. Poppera či etologa Konrada Lorenze), tak na jeho následovníky zabývající se psychologií obrazového znázorňování.Úspěšná publikace, označovaná kritikou za „druhý příběh umění“, vychází již ve čtvrtém vydání, tentokrát s barevnými reprodukcemi.
Na sklade 2Ks
22,28 € 23,45 €

eNTé


Zkratkou NT, tedy neurotypik, označují někteří lékaři osoby, v jejichž chování se nevyskytují autistické symptomy. Mnohem známější je však užití zkratky N. T. v žurnalistice, kdy ji vydavatelé novin používali jako označení pro neověřené informace. Termín pocházel z latinského non testatur, tedy neověřeno. Fonetická podoba zkratky N. T. připomíná německé slovo die Ente, česky kachna. Příběhy o vzniku a osudech slavných uměleckých děl, úvahy o skutečné genezi námětů, zákulisních tajemstvích i o tom, co někteří výtvarníci ukryli do svých pláten, zajímají nejen profesory symbolologie, kunsthistoriky, ale přitahují i běžné čtenáře. Nová kniha hudebníka, malíře a spisovatele Vlastimila Třešňáka, nazvaná výstižně eNTé, nabízí pětadvacet pohledů do zákulisí populární hudby dvacátého století. Poodhaluje i mnohé z umně zašifrovaných poselství Třešňákových obrazů, které divák na první pohled nemusí poznat. Galerii vybraných obrazů doplňuje ukázka tzv. dodělaného umění z cyklu Nouzových přistání komiks Story of Jack Anybod a závěrečná přehlídka jedenadvaceti pláten, která na své poodhalení teprve čekají.OBSAH: Beatles + Kiss * Sir Robert Baden-Powell a Eman Sally Prkno * Elvis Presley, Beatles a FBI (Fever!) * William Harley, Arthur Davidson a Jarda Štercl (Hommage a Ilči, Hatátitla a Fichtl) * Hardy, Lloyd, Chaplin, Keaton a Laurel * Adolph Rickenbacker, Leonidas Fender a Binny Lán * Thomas Alva Edison vs. Nikola Tesla (Fonograf vs. Sonet duo) * Zahraj to znovu, Same (Casablanca) * Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei * Na shledanou, krokodýle * Hang on to your scalps! * Franz Kafka a Albert Einstein * Niccolo Paganini a malá doba ledová (Caprices) * Alois Alzheimer, James Parkinson a 440 herzů * Andy Warhol a Fräulein Päffgen (Dracula a Cinderella) * Fred Astaire, George Gershwin a psací stroj * Ludwig van Beethoven a Johann Mälzel * Pink Floyd, Stephen Hawking a paní Müllerová (Black Hole Paradox) * Louis Satchmo Armstrong a Voyager * Felix Hoffmann, baronka de Koenigswarterová a Zrzek Konigsberg * Richard Wagner a Ludvík II. Bavorský * Reinhold Messner, Yetti a jódlující brzdař * Vy trdlo, zapsal jste mi číslo tendru! * Alexander Barker, baron de Bris a Martin Böttcher * Antonín Dvořák, Doctor Hoffman a Modrý Mauritius * Story of Jack Anybod (Enrico Töth) * V příštím díle eNTé uvidíte mimo jiné
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

Dějiny českých dějin umění 1945-1969


Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace. Specifikum oboru rozkročeného mezi vědou a uměním určuje konkrétní chronologické mezníky i výzkumnou metodu, jež si všímá jak diskurzivní roviny, tak i praxe. Dějiny umění jsou sledovány trojím způsobem: jako biografie významných osobností, jako institucionální dějiny vysokoškolských a muzejních oborových pracovišť a jako dějiny idejí či diskurzů. Pozornost se věnuje specifickým tématům, jako jsou genderový systém oboru, vztah k zahraničí a k německým vyhnancům, vztah k aktuálnímu umění atd. Kniha poskytuje plastický obraz jedné humanitní disciplíny v dynamickém historickém období zahrnujícím třetí republiku a vyrovnávání s válečnými lety, nástup diktatury KSČ a roky stalinismu, poststalinské období a dobu pražského jara. Zároveň je obecnějším příspěvkem ke kulturním dějinám této doby.Grafika Jan Čumlivski. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.
U dodávateľa
25,90 € 27,26 €

Rozmluvy s Pierrem Cabannem


Kniha je nejrozsáhlejším Duchampovým mluvený komentářem, jehož kouzlo spočívá v jednoduchosti, s jakou svůj komplexní přístup k práci, životu a umění tlumočí. S citáty z této knihy se setkáme jak v učebnici pro základní školu, uvádějící děti do problematiky moderního umění, tak v komplikovaných textech o filozofii umění, estetice a dějinách umění dvacátého století. Duchampovy postoje nabízejí zcela nový pohled na dějiny zobrazování, funkci umění a jsou nutnou četbou pro ty, kdo si chtějí vytvořit názor na bouřlivý vývoj umění ve 20. a 21. století.Přelomový význam Duchampova díla zpochybňujícího vývoj umělecké reprezentace, začíná být v širším kontextu uznáván až díky umělcům a teoretikům konceptuálního umění, minimalistického umění a popartu na počátku šedesátých let. V nemalé míře k tomuto přesunu těžiště od sítnicového k mozkovému, jež bylo pro druhou polovinu 20. století příznačné, přispěla tato kniha.Kromě rozmluv kniha obsahuje předmluvy Pierra Cabanna ke třem historickým vydáním z let 1966, 1976 a 1995. Spíše než Duchampovy práce se tyto předmluvy relevantně dotýkají přijetí rozmluv a zprostředkovávají nám dobové reakce, jež vyvolaly.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

Umění od počátku do současnosti (čeština)


Umenie nechýbalo v žiadnej spoločnosti počas celej histórie našej planéty. Zobrazovanie a výzdoba, rozprávanie alebo hudba sú pre človeka rovnako prirodzené ako stavanie hniezd pre vtákov. Formy umenia sa však v rôznych časoch a na rôznych miestach pod vplyvom rozdielnych sociálnych a kultúrnych podmienok výrazne líšili. Čo bolo pôvodným cieľom umeleckých diel a ako ich máme chápať dnes? Prečo v niektorých obdobiach umenie rozkvitalo a v niektorých nie? Prečo sú niektoré umelecké diela také významné? Príbeh svetového umenia sa začína prehľadnou historickou tabuľkou, ktorá uvádza umenie do kontextu sociálneho a kultúrneho vývoja vo svete pred vznikom štátov. Chronologické usporiadanie knihy mapuje vývoj umenia podľa jednotlivých období a hnutí. Starostlivý výber myšlienok a prác najvýznamnejších umelcov ukazuje, ako jeden ovplyvňoval druhého a čo sa vo svojich dielach snažili dosiahnuť. Podrobné kultúrne a individuálne časové prehľady objasňujú historický kontext. Jednotlivé umelecké diela s typickými znakmi každého obdobia alebo hnutia sú podrobne analyzované a vysvetlené, aby čitateľ bol sám schopný interpretovať ich plný zmysel a význam. Môžete obdivovať zložité mogulské miniatúry, poznať význam japonských tlačí, pochopiť, čo sa skrýva za teóriami farieb, ktoré inšpirovali Seuratovo slávne dielo La Grande Jatte, a zistiť prečo Picassove Les Demoiselles d'Avignon vo svojich časoch úplne šokovali verejnosť. Od najstarších pravekých sošiek a jaskynných malieb človek cítil potrebu reagovať na tvorivé podnety. V dnešnom čase je naliehavá túžba kresliť, maľovať, tlačiť a tesať silnejšia než kedykoľvek predtým, pretože nám umožňuje uvedomiť si, kto sme a ako žijeme. Ak máte radi umenie a túžite preniknúť hlbšie do jeho tajov, neváhajte si prečítať Príbeh svetového umenia.
Na sklade 1Ks
37,91 € 39,90 €

Biologie umění


Na první pohled se pojem umění zdá být víceméně jasný. Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy ho máme vysvětlit a popsat někomu dalšímu. Mnozí z nás pak nejspíš dospějí k závěru, že umění jako abstraktní entituči lidskou činnost vyčerpávajícím způsobem definovat nelze. Tato „nedokonalost“ lidského poznání znesnadňuje již samotné pátrání po původu, příčinách i samotném jeho smyslu nejen v dávné minulosti. Život na planetě Zemi se po miliardy let vyvíjel pod taktovkou přírodních zákonů. Před dvěma či třemi sty tisíci lety se však přihodilo něco zvláštního, co tato planeta do té doby nezaznamenala. Objevil se člověk Homo sapiens, jehož mysl byla obdařena dosud nepoznanou neurologickou kvalitou, zcela novým typem vědomí, které charakterizuje nebývalá inteligence a také naprosto nový fenomén, totiž lidská kultura a její výsostný produkt umění. Od tohoto okamžiku se život na Zemi začal vyvíjet ve zcela nových souvislostech, kterým nejsme schopni plně porozumět ani dnes. Naprostá většina vypravěčů umění začíná líčit jeho příběh v mladším paleolitu, v temnotě franko-kantabrijských jeskyní, či pod skalními převisy v Austrálii. A není divu, malby na stěnách jeskyně Chauvet, Altamira, Lascaux stejně jako pod skalním převisem Nawarla Gabarnmang v australské buši jsou jednoduše fantastické, dechberoucí, ohromující! Avšak navzdory skutečnosti, že člověk je tvor výsostně kulturní, zůstalo mu jeho biologické dědictví zachováno v plné míře. Existuje tedy nějaký vztah mezi uměním a biologickými zákonitostmi, obecně řečeno kulturou a naturou? A pokud ano, jakou roli při evoluci umění sehrála právě biologie?
U dodávateľa
22,10 € 23,26 €