Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Dejiny, teória umenia s. 1 z 34

Lacná kniha Básník a král (-70%)


Výstava prostřednictvím osudu Bohuslava Hasištejnského črtá celkový obraz doby, v níž žil. Byla to doba, kdy se stabilizuje postavení českých zemí v Evropě. Byla to doba první globalizace: doba zámořských objevů, rozvoje mezinárodního obchodu i nástupu no
Na sklade 1Ks
15,35 € 51,18 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Mezi Římem a střední Moravou (-70%)


Zvláště zvýšený zájem posledních let vyústil do přítomného vydání alba Marat Icones v plné šíři, s detailním souborem nejen textové části, ale s vyhodnocením všech kreseb a grafických listů, které album obsahuje.
Na sklade 1Ks
5,30 € 17,67 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Poklady panovníkov a slovenskej šľachty (-70%)


Tisíce ľudí už stáli či budú stáť v nemom úžase pred skvostnými umeleckými dielami v múzeách a galériách v Budapešti, Ostrihome, Londýne alebo v Prahe netušiac, že mnohé z tamojších artefaktov prešli na kľukatej ceste stáročiami aj územím Slovenska. Vďaka mnohoročnej priam detektívnej práci spisovateľa a publicistu Milana Vároša sa stratené slovenské poklady aspoň na stranách tejto knihy vracajú domov a rozprávajú strhujúce príbehy o nevšednom bohatstve našich predkov.
Na sklade 1Ks
8,37 € 27,90 €

dostupné aj ako:

Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Lacná kniha Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století (1472-1717) (-70%)


Hlavním tématem této knihy jsou dějiny evropského peněžního oběhu v 16. a 17. století, a to především role stříbra v tomto systému. Ta se totiž výrazně lišila od role zlata, i když se oba drahé kovy po dlouhá staletí paralelně užívaly při směně zboží jako
Na sklade 1Ks
5,47 € 18,23 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Ancient American Art (-70%)


Americký kontinent je rozsiahly, a tak ho už pred príchodom Európanov obývalo množstvo rôznych kmeňov. Táto kniha poskytuje prehľad o niektorých z nich. Približuje ich kultúru, štýl života, materiály a techniky, ktoré využívali. Oboznamuje s najvýznamnejšími hodnotami, ktoré tu vznikli od praveku až po 16. storočie. Publikácia venuje pozornosť kultúram z predkolumbovského i pokolumbovského obdobia.
Na sklade 1Ks
2,99 € 9,95 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Szmrecsányi Szűz Mária-temploma (-50%)


Szmrecsány (szlovák Smrecany) szlovákiai kisközség a Zsolnai kerületben, a Liptószentmiklósi járásban. Liptószentmiklóstól északi irányban 5 km-re fekszik, a Magas-Tátra nyugati lábánál, a Smrecanka patak két partján. A laza szerkezetű, nagyobb kiterjedésű Szmrecsány a szomszédos, zártabb, egyutcás Zsárral (Ziar) mára teljesen egybeépült [...] Környéke ma is kedvelt kirándulóhely. [...] Szmrecsány a XIII. században keletkezhetett [...] A XIX. Századig itt birtokos Szmrecsányi család névadó faluja ... Gótikus stílusú, XIV. századi katolikus temploma mellé csak 1880-ban épült lutheránus templom a falu többségi evangélikusai számára.
Na sklade 1Ks
15,19 € 30,38 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Ars Sacra (-50%)


Kniha Ars Sacra je o kresťanskom výtvarnom umení a architektúre od jej počiatkov až po súčasnosť. Ukrýva v sebe to najvýznamnejšie, čím Európa prispela k umeniu sveta. Aj dnes si uvedomujeme kultúrne a umelecké dedičstvo kresťanskej minulosti. Publik ácia sa snaží venovať tejto zložitej téme, zodpovedajúc jej dôležitosti a kráse z každého hľadiska: veľkým formátom, obsahom i kvalitou nádherných obrázkov aj textov.
Na sklade 1Ks
99,50 € 199,00 €

dostupné aj ako:

  • 3 /5

Krátky príbeh umenia


Vreckový sprievodca kľúčovými smermi, dielami, námetmi a technikami Krátky príbeh umenia prináša inovatívny náhľad na svet umenia. Jednoducho skoncipovaná kniha sa venuje 50 kľúčovým výtvarným dielam umeleckej histórie – od jaskynných malieb v Lascaux až po súčasné inštalácie – a zároveň ich spája s najdôležitejšími umeleckými smermi, námetmi a technikami. Prístupná, obsahovo úsporná a bohato ilustrovaná kniha podáva vysvetlenie, ako, prečo a kedy sa umenie menilo, kto prišiel s určitými trendmi, v čom spočívali, kde ich vytvorili a prečo boli dôležité. Objasňuje svet umeleckých pojmov a poskytuje čitateľom všetkých generácií možnosť dôsledne porozumieť umeniu a zažiť skutočné potešenie zo sveta umeleckých diel. Susie Hodge je historičkou umenia a umelkyňou. Napísala už mnoho úspešných kníh venovaných výtvarnému umeniu a jeho dejinám. Z anglického originálu preložil Juraj Žáry.
Na sklade 4Ks
17,88 € 19,90 €
  • 3 /5

Tajomstvá umenia


Odhaľte nové významy známych majstrovských diel! Dlho stratené majstrovské dielo Leonarda da Vinci sa nájde skryté za stenou. V obraze je zašifrovaná tajná správa, ktorej rozumie len vybraný okruh ľudí. Vojvodkyňa na portréte má oblečené šaty, ktoré pod rúškom jej vlastného štýlu vyjadrujú podporu politickým krokom a moci manžela. Príbehy tohto a mnohých ďalších umeleckých diel nájdete v knihe Tajomstvá umenia. Pozýva vás na pútavú cestu za záhadami aj objavmi umeleckého sveta a vy zistíte, že umelecké diela nie sú vždy tým, čím sa na prvý pohľad zdajú. Tajomstvá umenia vychádzajú z komplexných zistení nových technológií, archívneho výskumu, vedeckých analýz a starej dobrej zvedavosti. Odhaľujú vrstvy významov pod povrchom známych majstrovských diel v príbehoch, ktoré vychádzajú len z faktov, ale zároveň sú také fascinujúce ako fikcia.
Na sklade 2Ks
22,38 € 24,90 €

Umelci: život a dielo


„Každý dobrý maliar maľuje to, čím je.“ JACKSON POLLOCK Kniha Umelci, život a dielo je úchvatnou oslavou viac než osemdesiatich umelcov od ranej renesancie až po súčasnosť. Mapuje fascinujúce životné príbehy, lásky a tvorivé úsilie maliarov, ktorých diela obdivujeme už celé storočia. Majstrovské ťahy štetcom približujú reprodukcie umeleckých diel a historické súvislosti objasňujú prehľadné časové osi tvorby jednotlivých autorov.
Na sklade > 5Ks
35,88 € 39,90 €

Umění a tradice


Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky každý nastupující umělecký proud. Tradice v původním slova smyslu představuje to, co je předávané a přejímané. Je to korpus zvyklostí, konvencí a obyčejů. Velmi úzce souvisí s představou kánonu neboli určité normy a toho, co je dané a přijímané ve smyslu odsouhlaseného a prověřeného souboru pravidel. Kniha ilustruje pomocí konkrétních příkladů z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu, literatury a dramatu, jakým způsobem se vztah k tradici, zahrnující její přijímání i odmítání, proměňoval v moderní době.
U dodávateľa
7,14 € 7,52 €

Konteó 2


Harminc különösen izgalmas történet, amik napokig nem hagynak nyugodni. Harminc máig megfejtetlen rejtély, ahol az ismeretlen részleteket kipótolta az emberi fantázia és az összeesküvés-elméletek sokasága kapott szárnyra. Ez a könyv nem akar eldönteni régóta dúló vitákat és nem hirdet igazságot kideríthetetlen eseményekről. Szerzője sokoldalú és rendkívül alapos adatgyűjtéssel abban segít, hogy mindenki kialakíthassa a saját véleményét számos olyan kérdésről, amelynél a hivatalos magyarázat gyanakvásra ad okot. Nem minősíti a felvonultatott nézeteket, igyekszik minden elképzelést bemutatni, ezzel is gondolkodásra, szellemi párbeszédre ösztönözve az olvasót. A konteózás, vagyis az összeesküvés-elméletek boncolgatása, elemzése, szembeállítása ugyanis olyan intellektuális játék, amely egyrészt szórakoztat, másrészt segíti egy egészséges kritikai szemlélet kialakítását. Eredjünk hát a titkok nyomába.
U dodávateľa
11,51 € 12,12 €

Mezi sjezdy a tanečními


Originální monografie se detailně věnuje tématu, které se teprve v posledních letech dostává do hledáčku historiků umění a architektury dějinám kulturních domů. Éra jejich výstavby se počátkem devadesátých let 20. století víceméně uzavřela a význam i existence tohoto stavebního typu v podstatě přestaly být aktuální. Možná i díky tomu jim však můžeme lépe porozumět či z odstupu obdivovat jejich dosud opomíjené architektonické vlastnosti. Významná architektonická i urbanistická role nebo ideologický obsah zajistily kulturním domům v rámci poválečné architektury výjimečné postavení. Přesto zájem o ně roste teprve poslední dobou. Postupně totiž mizí předpojatost vůči reliktům režimu a ony doslova lákají badatele, před nimiž stojí nelehký úkol zasadit toto téma do nepřehledného a vrstevnatého kontextu, který je komplikován neustálou proměnlivostí společenských i ekonomických požadavků doby. Právě proto monografie Lukáše Veverky sleduje vznik tohoto fenoménu již od počátku 20. století přes první republiku až po kapitoly o době poválečné, které jsou stěžejní. Nalezneme v nich nejen charakteristiku období se zaměřením na klíčové realizace, ale také zpracování společenské i legislativní situace, ve které domy vznikaly. Poznatky uvedené v této práci vycházejí z dobové literatury, archivních rešerší a autorovy znalosti většiny lokalit.
U dodávateľa
14,73 € 15,51 €

Od knoflíkové dírky k rozluštění záhady NAZCA


Moderní archeologie oddělila jednotlivé obory výzkumu tak, aby v nich vyškolení specialisté s pomocí nejmodernější technologie dosahovali co nejpřesvědčivějších výsledků, ale pokulhává ve schopnosti celkového vyhodnocení nálezů mezi jednotlivými obory. Autor se pokouší tento prostor vyplnit. V knize vysvětluje smysl pravěkých jeskynních maleb, nálezů sošek a pravěkých zbraní. Čtenáře podrobně seznámí se záhadnými obrazci na planině Nazca a přizve je ke společnému rozluštění této záhady. Jeho převratné hypotézy jsou jednoduché a přesvědčivé.
Na sklade 1Ks
8,88 € 9,35 €

Prievozník


Prievozník je pomenovanie pre istý typ umelca. Ide o koncepciu tvorby založenú na špecifických prechodoch medzi umením a neumením. Rastislav Podhorský sa v tejto knihe venuje vzťahom a prepojeniam medzi umením a dejúcim sa svetom; vzťahom medzi výtvarníkmi a ľuďmi mimo oblasti umenia; problémom a možnostiam súčasného umenia so zreteľom na kresbu a maľbu. Kniha ponúka premyslenie vzťahu medzi vizuálnou tvorbou a premenami myslenia spolu s vnímaním; zhodnocuje vzťah medzi umelcami a neumelcami a jeho dôležitosť v samom procese tvorby; do tretice predkladá do značnej miery netypické vysvetlenie úlohy ľudskej figúry vo výtvarnom umení.
Na sklade 3Ks
9,45 € 9,95 €

Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon


Lieb Ferenc új szereplő a 18. századi magyarországi művészet történetében: kastélyok és templomok rokokó falképeinek a közelmúltban azonosított mestere. A gazdagon illusztrált kismonográfia bemutatja az Iglóról Miskolcra, majd Leleszre vándorolt festő eddig megismert életművét, középpontban az edelényi kastély nemrég restaurált kifestésével. Lieb jelentős munkái még a monoki Andrássy-kastély, a tőketerebesi pálos rendi templom és a taktabáji református templom fal- és mennyezetképei az 1770-es, 1780-as évekből. A falképek stílusa, technikája, dokumentumértéke külön fejezetet kapott a könyvben, akárcsak az alkotó családjával, megbízatásaival kapcsolatos levéltári források közlése. Az eredeti tehetségű, vidéki festőről még korántsem tudunk mindent, ám díszítő- és mesélő kedve, jellegzetes figurái, derűs színvilága személyessé és vonzóvá teszik művészetét. A 160 oldalas könyvet 174 kép illusztrálja, a többségük Batár Zsolt felvétele. A szerző művészettörténész, a barokk kor kutatója. Johann Lucas Kracker bécsi születésű, Egerbe települt festőről írott monográfiáját a budapesti Enciklopédia Kiadó jelentette meg 2004-ben magyar és német nyelven.
U dodávateľa
15,32 € 16,13 €

Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století


V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové. Z žánrově rozmanité divadelní tvorby šedesátých let zvolil pro svůj výzkum specifickou linii tzv. problémové dramatiky, v níž autoři nahrazují běžný dramatický konflikt vyhrocenou konfrontací různých názorů na nastolený problém. Vstupní teoretické a kontextové kapitoly zohledňují dobové vývojové tendence v české dramatice i důležité inspirační zdroje zahraniční. Jádro práce tvoří analytické a interpretační kapitoly, jež se zabývají rozborem těch divadelních her, v nichž autoři řeší závažné existenciální problémy a kladou otázky společenské a mravní odpovědnosti.
U dodávateľa
11,16 € 11,75 €

Surrealizmus (Umenie v skratke)


Druhá kniha z edície Umenie v skratke je venovaná jednému z najvplyvnejších umeleckých hnutí 20. storočia – surrealizmu. Kľúčové myšlienky tohto hnutia predstavil francúzsky básnik André Breton v Manifeste surrealizmu v roku 1924. Surrealisti sa zahĺbili do podvedomia a neostýchali sa prepájať bizarné, vzájomne nesúvisiace predmety. Osvojili si všetky dostupné médiá, od úžasnej kožušinovej šálky Meret Oppenheimovej po Las Pozas, fantastickú záhradu Edwarda Jamesa, nachádzajúcu sa v hlbinách mexického dažďového pralesa. Ako prví prišli s myšlienkou inštalácie ako tvorivej koncepcie výstavy. Britská historička umenia Amy Dempsey v tejto pôsobivej knihe predstavuje najvýznamnejších predstaviteľov hnutia, ich diela a vyše 40-ročné pôsobenie surrealistických skupín na medzinárodnej umeleckej scéne.
Na sklade 3Ks
11,35 € 11,95 €

Anderle Portfolio (čeština)


Výběr 12 děl z tvorby Jířího Anderle.
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €