Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Výtvarné umenie s. 1 z 131

  • 5 /5

Tajomstvá modernej kaligrafie


Inšpiratívny pracovný zošit pre začiatočníkov vám pomôže zvládnuť písanie pierkom. Naštudujte si, ako na to, a potom sa smelo pustite do zaujímavých projektov. Kniha Tajomstvá modernej kaligrafie vás nadchne a prehĺbi vašu lásku k písaniu rukou. Metódy a cvičenia, ktoré Kirsten využíva na svojich workshopoch, sa tu spájajú do zaujímavých a zrozumiteľných projektov. Vďaka nim získate v krasopise istotu. Tipy, triky a techniky písania dámskym pierkom Krasopisné projekty vám pomôžu napredovať 7 vyberateľných šablón s autorkiným rukopisom si môžete vytrhnúť, dokončiť a vystaviť
Na sklade > 5Ks
4,90 € 13,90 €

Leonardo 500 CZ


Malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Tím vším byl Leonardo da Vinci. Byl dokonalou renesanční osobností, která i 500 let po své smrti rozpoutává vášnivé debaty jak mezi odborníky, tak mezi laiky. Značná část jeho výtvarných děl i vědeckých pojednání byla zničena, ale to, co zůstalo, dodnes vyvolává obdiv. Nyní máte jedinečnou příležitost seznámit se prostřednictvím této výpravné publikace s mnoha Leonardovými díly včetně jeho mistrovských děl. Poznáte jeho techniku práce, jeho vědecké a technologické metody, jeho studie anatomie i množství návrhů. Uvedené práce a obrazy doprovází podrobný popis a technické nákresy. Velký prostor je věnován rovněž jeho nejkontroverznějším dílům.
Na sklade 4Ks
89,25 € 93,95 €

Ašot Haas, Inside


Tesne pred prvým výročím otvorenia Galérie Nedbalka bola do výstavného plánu zaradená výstava mladého výtvarníka Ašota Haasa pod názvom Inside. Jedným z dôvodov je fakt, že sa s nadšením podieľal na vytvorení centrálneho architektonického priestoru novej zrekonštruovanej budovy. Horizontálny transparentný objekt, sa stal centrálnym optickým prvkom prezentácie súčasného výtvarného umenia v galérii. Ďalším dôvodom je rozsiahle portfólio materializovaných prác a možnosť vystaviť najnovšie projekty pod názvom Diamonds & Reliefs. Je to pekný jesenný pozdrav Galérie Nedbalka a Ašota Haasa slovenskému výtvarnému umeniu. (Palo Choma). Pri tejto príležitosti Galéria Nedbalka vydala knihu s najnovšími dielami Ašota Haasa. Zaujímavosťou knihy je v knižnej väzbe vložené dielo autora, spolu s jeho podpisom na titulnom liste.
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

dostupné aj ako:

Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti
  • 5 /5

Velikán Michelangelo


Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) je právom označovaný za najväčšieho umelca všetkých čias. Výtvarné umenie – sochárstvo a maliarstvo – priviedol na vrchol, pokiaľ ide o formálnu stránku aj duchovný obsah, silu zobrazovania a emocionálny náboj, pomocou ktorých znázorňoval prírodu aj ľudské city. A nemožno zabudnúť ani to, že bol plodným architektom. Vďaka tejto unikátnej, výpravnej publikácii, rozčlenenej na tri hlavné kapitoly – Sochár Michelangelo, Maliar Michelangelo a Architekt Michelangelo – máte jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s géniom, ktorého tvorbou vstupuje renesancia do svojej vrcholnej fázy a dátum umelcovej smrti býva považovaný za jej ukončenie. Sochárstvo a maľba ako výtvarné metafory reality nám umožňujú spoznať odlišný svet osobných a neopakovateľných zážitkov, talentu, metód, myšlienok, presvedčení, snov, pocitov, nadšenia, strachu, nepokoja, úsilia, vzrušenia a dokonca tajomstiev – a tak nám Michelangelove sochy a maľby otvárajú dvere do jeho vlastného sveta. Knihu uzatvára umelcov život v skratke.
U dodávateľa
61,75 € 65,00 €

Lacná kniha Voľným okom (-70%)


Mladí slovenskí umelci dobýjajú svet. Prenikajú do prominentných galérií, dostávajú sa do centra pozornosti zberateľov, spoluurčujú nové trendy výtvarného umenia. Popredný slovenský maliar a výtvarný pedagóg v reprezentačnej kolekcii prezentuje najnovšie tváre a diela slovenského výtvarného umenia.
Na sklade 1Ks
3,56 € 11,88 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Emil Makovický (-70%)


Svojrázny banskobystrický umelec, ilustrátor, autor minucióznych kresieb a krajinomalieb Emil Makovický (1908 - 1986) nestál príliš o prezentáciu svojho diela a neprávom ostal v ústraní. Veď jeho dielo v ničom nezaostáva za famóznou tvorbou Benku, Fullu či Bazovského. Dôverná znalkyňa Makovického diela v reprezentačnej obrazovej monografii predstavuje čitateľskej verejnosti polozabudnutú osobnosť a jej nevšedné dielo, vynikajúce filigránskou kresbou detailov a magickou farebnosťou. Kniha v 4 kapitolách predstavuje vrcholné Makovického diela v žánroch ilustrácie, maľby, kresby, biografickú štúdiu a bibliografiu jeho tvorby. Dvojjazyčné názvy a anglické resumé.
Na sklade 1Ks
3,96 € 13,21 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006 Tik - U (-70%)


18. díl Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců.
Na sklade 1Ks
13,84 € 46,14 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 Kon-Ky (-70%)


Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 — 2001 6. díl (Kon-Ky) Šestý díl Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců.
Na sklade 1Ks
13,93 € 46,44 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006 Šan - Šta (-70%)


16. díl Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců.
Na sklade 1Ks
13,93 € 46,44 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Brázda (-70%)


Záměrem monografie o Pavlu Brázdovi je zmapování prací tohoto v ústraní tvořícího umělce, jehož dílo se dostalo do povědomí kulturní veřejnosti teprve po Sametové revoluci a do stálé expozice moderního umění NG v Praze až v roce 2000. Pavel Brázda je originální výtvarník, který i přes nepřízeň osudu vytvořil svůj vlastní styl hominismus (umění pro lidi), a to nezávisle na převládajících dobových uměleckých směrech. Ačkoli se mu teprve na sklonku života dostává jakéhosi zadostiučinění, jeho dílo je prosto jakékoliv zahořklosti. Tato kniha je souborem početných barevných reprodukcí obrazů i černobílých reprodukcí kreseb a shrnutím všech zajímavých písemných dokumentů s doplňujícím rozhovorem s tímto pozoruhodným umělcem.
Na sklade 1Ks
21,12 € 70,41 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Praha - obraz města v 16. a 17. století (-70%)


Kniha obsahuje kompletní soupis a reprodukce grafických listů z 16. a 17. století zobrazující město Prahu. Doplněno úvodem, rejstříkem a seznamem literatury. Texty v ČJ, AJ a NJ.
Na sklade 3Ks
21,12 € 70,41 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Salvador Dalí: Ilustrácie zo 60. rokov (-70%)


Nepochybne rozporuplný umelec i človek – on sám viackrát podrobne opísal svoje vlastné reakcie rozmaznaného dieťaťa, vyrastajúceho na typického pubertálneho nevychovanca ventilujúceho svoje psychické i sexuálne problémy. V priebehu života sa však jeho ideály výrazne zmenili. Výpravná monografia predstavuje čitateľovi vzácne biblické ilustrácie Salvadora dalího zo 60. rokov 20. storočia. Kniha obsahuje aj fundovaný výklad dalího umenia.
Na sklade 1Ks
59,70 € 199,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha The Letters of Paul Cezanne (-70%)


Here is the long-awaited and much needed new translation of the correspondence of Paul Cezanne, known as the father of modern art. The existing collection in English, produced in the 1930s, is dated, inaccurate and incomplete; for this book, Alex Danchev has gone back to the original manuscript letters, clearing up decades of questionable scholarship and producing a fresh, honest and accurate translation. In his introduction Danchev paints a picture of Cezanne as a singular thinker and an uncompromising seeker after artistic truth qualities that shine through in the letters, but that many of his contemporaries failed to appreciate or comprehend. Danchev fills in the gaps here and in his many notes, revealing the mans very human hopes and fears as he strove to harness his sensations and artistic passion. The result is a collection of over 250 letters, written to family, friends, fellow artists and dealers, and encompassing major cultural figures of the late nineteenth century.
Na sklade 1Ks
11,55 € 38,50 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Peter Pollág (-70%)


Peter Pollág sa narodil v Levoči 19.2.1958. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii di belle Arti v Perugii. Najväčší vplyv na jeho tvorbu majú majstri štetca ako Želibský, Hložník a Brunovský. Neskôr ako asistent na Vysokej škole absolvoval pracovné stáže v Paríži, v San Fernando a Madride. Autor patrí k profilovým postavám súčasného slovenského maliarstva. Škála jeho námetov siaha od mytologických metafor, cez novú interpretáciu biblických motívov a historických a literárnych príbehov. Často cestuje, aby svet jeho maľby vstrebal podnety nielen z domácich ale aj mimoeópskych kultúrnych tradícií najmä z Číny a Afriky. Okrem maľby zaoberá sa aj kresbou, knižnou ilustráciou, grafikou i plastikou. Peter Pollág je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení (naposled Krištáľové krídlo). Vystavoval prakticky na všetkých kontinentoch. Peter je konškolákom a generačným kolegom viacerých umelcov Spectrum ART.
Na sklade 1Ks
22,50 € 75,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Čas v súvislostiach (-70%)


V poradí štvrtá kniha série o slovenskom výtvarnom umení z pera Jiřiny Diváckej Čas v súvislostiach má podtitul Slovenská postmoderna a jej výtvarné fenomény. Opäť v slovensko-anglickej mutácii predstavuje verejnosti 17 predstaviteľov súčasnej maliarskej a sochárskej slovenskej scény. Žiaľ, i keď ide o súčasných autorov, jeden z nich, profesor Jozef Jankovič nás pred niekoľkými mesiacmi opustil a vydania knihy, ktorú podporoval, sa nedožil. Profesor Ivan Csudai a jeho žiaci, docent Milan Lukáč, významný predstaviteľ súčasného sochárstva - či najmladší - sochárka Jana Brisudová, maliarka Noémi Kolčáková- Szakállová, alebo Júlia Haluzová a ich tvorba – to všetko sú fenomény dnes už nielen doma, ale aj za hranicami. Zaradili sme aj fotografickú tvorbu Antona Diváckého, nakoľko fotografia ako fenomén postmoderny vo fotografii nielen u nás, ale aj vo svete pomerne absentuje. Kniha má 170 farebných fotografií výtvarných diel, portrétov autorov a návštev v ich ateliéroch či na spoločne uskutočnených výstavách.
Na sklade 1Ks
8,10 € 27,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Michelangelo (-70%)


Po úspěchu, jaký sklidil rozměrný knižní artefakt Leonardo da Vinci, vychází v českém překladu také úplné dílo Michelangela Buonarrotiho. První část této velkolepé knihy zobrazuje umělcův život, a to formou rozsáhlého a bohatě ilustrovaného eseje. Těžištěm knihy je samotné Michelagelovo dílo, jehož labyrintem je čtenář provázen. Celistvý přehled děl a jejich podrobný komentář je rozdělen do čtyř oddílů, jejichž obsahem je 7 maleb (včetně fresky Posledního soudu a výzdoby stropu v Sixtinské kapli), 44 soch, 535 kreseb a 24 staveb. Nádherné celostránkové reprodukce a zvětšeniny detailů ještě více umocní čtenářův dojem. Dílo vychází k 500. výročí od započetí Michelangelovy výzdoby Sixtinské kaple.
Na sklade 1Ks
38,70 € 129,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997 A-Č (-70%)


Kniha Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 — 1997 1.díl (A-Č) ještě nemá anotaci.
Na sklade 1Ks
12,55 € 41,83 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Gabriel von Max (-70%)


Malíř českého původu Gabriel von Max (1840 Praha - 1915 Mnichov) patří k nejvýznamnějším reprezentantům mnichovské malířské školy ve druhé polovině 19. století. Narodil se v rodině Josefa Calasanzy Maxe, který patřil společně s bratrem Emanuelem k významným pražským sochařům. Studoval malířství na akademiích v Praze, Vídni a Mnichově. V bavorské metropoli se usadil natrvalo, kontakty s českým prostředím však nikdy nepřerušil. Pravidelně vystavoval v Praze v soukromé galerii Mikuláše Lehmanna a na výročních výstavách Krasoumné jednoty, neboť v Čechách měl četné sběratele a obdivovatele. Proslavil se svým pojetím oduševnělé ženské krásy, inovacemi náboženské malby, zájmem o spiritismus a darwinismus i obrazy opic. Jeho malba se vyznačuje hladkým, valérovým, staromistrovským přednesem, důrazem kladeným na celkové estetické pojetí námětu a na psychologii zobrazených postav. Jeho umělecký vliv lze sledovat u řady významných malířů: v Čechách to byli Jakub Schikaneder, Maxmilián Pirner, Emanuel Krescenc Liška, Hanuš Knöchl, Karel Vítězslav Mašek a další. Jde o dosud nejrozsáhlejší Maxovu monografii, s unikátním obrazovým materiálem sesbíraným z celého světa, počínaje Metropolitním muzeem v New Yorku, petrohradskou Ermitáží, mnichovskou Pinakotékou a desítkami soukromých zapůjčitelů konče. Dílo mezinárodního kolektivu autorů je zásadním badatelským přínosem nejen pro poznání Gabriela Maxe, česko-německých vztahů, ale obecně i dějin 19. století.
Na sklade 1Ks
19,46 € 64,86 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Václav Vavřinec Reiner (-70%)


Monografie předního znalce českého a středoevropského barokního umění prof. Preisse věnovaná jednomu z nejvýznamnějších malířů této epochy mnohonásobně přesahuje autorovu práci z roku 1970. Preiss chronologicky a velmi detailně sleduje životní osudy a dílo Václava Vavřince Reinera, stejně jako dobový historický i myšlenkový kontext, z něhož jeho dílo vyrůstalo a těžilo, a zohledňuje moderní poznatky o tomto umělci. Vlastní text doprovází oddíl dokumentace, který soustřeďuje všechny známé archivní doklady k životu a uměleckým dílům Reinera, stejně jako kritický soupis malířových fresek, oltářních obrazů, olejových skic k freskám a obrazům, portrétů, kabinetních obrazů, kreseb a rytin vytvořených podle Reinerových předloh. V katalogu nechybí ani obrazy nezvěstné, neověřitelné či díla Reinerovi dříve mylně připsaná.
Na sklade 2Ks
37,37 € 124,55 €

dostupné aj ako: