Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Čo sa sluší a čo nie


Dobre vieme, čo je to zlé správanie. Ale ako vyzerá to dobré? Sú vôbec ešte nejaké pravidlá správania pre deti a mládež? Ak áno, prečo by sme ich mali dodržiavať? Sybil grófka Schönfeldtová nevysvetľuje iba zmysel rituálu pozdravov, stolovania, prosieb či poďakovaní, ale ponúka aj orientáciu v situáciách, ktoré priniesol moderný svet: zaobchádzanie s mobilným telefónom, pravidlá pre korčuliarov a skejtrov alebo mobbing v školách.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Stolování pro každého


Publikace Jana Honzy Lušovského Stolování pro každého by měla sloužit jako příjemná pomůcka pro každého, kdo chce, cítí nebo má potřebu připravovat sám jakýkoliv druh pohoštění pro své přátele, hosty, případně obchodní partnery a umět se bez zbytečných omylů a nepříjemností pohybovat ve společnosti. Kniha se může stát i jakýmsi vodítkem pro některé budoucí nebo i začínající podnikatele v pohostinství. Zábavnou formou, prostřednictvím ilustrací, textu i fotografií, se dozvíte řadu praktických informací o společenském chování nejen u stolu, ale i při různých slavnostních příležitostech a setkáních včetně návštěv restauračních zařízení. Seznámíte se nejen se zákonitostmi slavnostních hostin - rautu a banketu a dvou nejčastěji pořádaných hostin - svatby a karu, ale také s pořádáním koktejlu, číše vína, čaje o páté nebo gardenparty. Ti, kteří rádi hostí své přátele se poučí o různých způsobech prostírání a podávání pokrmů od nejjednodušších až po složitější (od snídaní přes teplé a studené předkrmy včetně speciálních až po podávání polévek, hlavních chodů a dezertů), včetně zakládání vhodného inventáře. Zvláštní kapitoly jsou věnovány podávání studených i teplých nápojů a přípravě míšených nápojů. Jistě Vás také zaujmou části nazvané "Nebojte se flambování doma" a "Jak vykostit pstruha" s názornými ukázkami nebo kapitoly o tom, jak připravit i doma nabídkový stůl, jak vyzdobit slavnostní tabuli a také jak pohostit své hosty ze zahraničí, kde se seznámíte se zajímavými zvyklostmi hostů různých národností.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Lexikón slušného správania a foriem spoločenského styku


Nová spoľahlivá príručka je vhodná pre každého, ale najmä pre budúcich podnikateľov a úspešných manažérov. (160X220,str.238,TV,FB,r.vyd.2005)
Vypredané
12,58 € 13,24 €
matthew perry
Pečie celé Slovensko

Šlabikár slušného správania


Pomocou jednoduchých, ľahko zapamätateľných veršíkov a konania rozprávkových hrdinov sa deti naučia, ak sa správať doma, na ulici, na návšteve...
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Lexikón slušného správania


Kniha prináša prehľad základných pravidiel slušnosti, ktorými sa môžete riadiť vo väčšine bežných spoločenských situácií. Len ich podrobná znalosť a každodenné využívanie dá vášmu dobrému imidžu ozajstnú pôsobivosť. (135X205, str.213, TV,ČB, r.vyd.2005)
Vypredané
5,33 € 5,61 €

Etiketa


Knížka nabízí poučnou a přitom odlehčenou formou základní orientaci při společenských událostech všechúrovní - od soukromé návštěvy přátel po večeři u hlavy státu, od každodenních aktivit až k "výjimečným" událostem. Text je bohatě doplněn obrázky,které umožní čtenářům si některá pravidla snadno zapamatovat, a zároveň kdykoli poslouží jako rychlá pomoc či jednoduchý návod.
Vypredané
10,76 € 11,33 €

Pravidlá spoločenského správania


Táto publikácia sa sústreďuje na základné normy spoločenského správania v rozličných situáciách, pričom vychádza zo súčasných noriem rešpektovaných v západnej Európe.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Informovaný souhlas


Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty mohly také přispět ke správnému zavádění kvalifikovaného informovaného souhlasu do naší zdravotnické pr axe.
Vypredané
8,49 € 8,94 €

Den zrození


Kniha vám velmi přehlednou formou ukáže vše, co byste chtěli vědět o sobě a svých přátelích i nepřátelích. Den zrození nás v mnohém dokáže charakterizovat a tato knížka vám umožní nahlédnout do typů jednotlivých znamení ve spojitosti s dnem narození konkrétní osoby.
Vypredané

Zlozvyky - a co o nás říkají


Proč si vaše dítě kouše nehty? Proč kouříte? Dohání vás vaše matka k šílenství tím, že uklízí věci i u vás doma? ....Autorka poskytuje hlubinný psychologický pohled na to, jak se utvářejí naše podvědomé vzorce chování. Osobitou část knihy tvoří popis zlozvyků, uvedení jeich emocionálních příčin a způsob léčby, jenž pomáhá s daným zlozvykem skoncovat.
Vypredané
14,17 € 14,92 €

dostupné aj ako:

Snové tělo


Arnold Mindell v průkopnické a vlastně revoluční práci z roku 1982 nazvané Snové tělo ukazuje, že nevědomí promlouvá k člověku nejen obrazy a symbolikou snů, nýbrž i fyzickými symptomy, jako je napětí, bolest, nemoc. Mindell zkoumá skrytý význam těchto jevů a z nového hlediska vysvětluje vztah duše a těla. Kniha obohacuje Jungovy výzkumy o fyzikální aspekt. Snové tělo odpovídá pojmu silového pole kvantové fyziky a platí pro ně obdoba Heisenbergova principu neurčitosti. Jak je v teoretické fyzice možné popsat chování hmoty pouze rovnicemi, tak se lze snovému tělu přiblížit jen pomocí obrazů a symbolů, které nalézáme v mýtech, pověstech a pohádkách. Z tohoto hlediska analyzuje autor několik pohádek bratří Grimmů.
Vypredané
11,03 € 11,61 €

Těhotná panna


Marion Woodmanová ve své knize popisuje trnitou cestu, kterou ženy musí projít, pokud se chtějí stát skutečně svobodnými. Pojednává o překonávání závislosti na jídle, drogách, práci, o moudrosti těla, iniciačních rituálech, snech, o hledání vlastní identity.Výsledkem mnohdy bolestivé psychologické proměny, jejímž předobrazem je proměna housenky v kuklu a následně v motýla, je dosažení stavu věčného vnitřního panenství. Žena, která se promění ve věčnou pannu dělá to, co dělá, ne proto, aby se někomu zalíbila nebo proto, aby ji někdo chválil, ani proto, aby nad někým získala moc, nýbrž pouze proto, že to, co dělá, je pravdivé. Taková žena je neustále otevřená novým možnostem a novému životu.Kniha Marion Woodmanové je skutečnou oslavou ženství.
Vypredané
13,13 € 13,82 €

Právní argumentace nebo svévole


Publikace se zabývá aspekty právní argumentace souvisejícími s problematikou svévole, pramenů práva, náležitého vedení důkazního procesu, hledání smyslů a účelů v právu, mezí jeho právně přípustného výkladu a soudcovské dotvorby práva, dále problemat ikou retroaktivity a řešení kolize právních úprav, jakož i kolize účelů a hodnot práva. Mezi nimi potom především i střetem korektní racionální právnické argumentace a hodnot reprezentujících úsilí a dosažení spravedlnosti a práva. Úvahy jsou bohatě ilustrovány na relevantní judikatuře Ústavního soudu, přičemž je výklad prezentován rovněž demonstrací vyložených myšlenek a názorů na řešení praktických případů. Publikace je především apelem na racionalizaci právního diskurzu, jemuž by měl být vlastní přístup nevykazující prvky svévole a současně by mu nemělo chybět vědění, kultivovaná diskuse a étos. Z tohoto pohledu ji lze doporučit jak pro právní praxi, t ak pro studenty právnických fakult a právní teoretiky.
Vypredané
21,89 € 23,04 €

Etika a nekonecno


Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heideggerovou neosobností Bytí. Lévinasova e
Vypredané
12,02 € 12,65 €

Malá kniha etikety


Ladislav Špaček je největší kapacitou v oboru. Po úspěšném přijetí Velké knihy etikety dopracoval nyní autor materiál, který specificky pokrývá potřeby jednotlivých cílových skupin: rodina, studenti, podnikatelé, úředníci, pracovníci v pohostinství. Jedna
Vypredané

dostupné aj ako:

Diplomacia a biznis


Za takmer 40 rokov štúdia a praxe v zahraničnej službe a medzinárodných vzťahoch som zhromaždil poznatky ktoré mi dovoľujú radiť ako sa stať veľvyslancom alebo riaditeľom odboru. Autor
Vypredané
5,02 € 5,28 €

Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky


Kniha se věnuje etickým otázkám odpovědnosti jednotlivce ve vztahu k sobě samému i v mezilidských a sociálně společenských vztazích.
Vypredané
2,17 € 2,28 €

Lacná kniha Malá kniha etikety (-70%)


Ladislav Špaček je největší kapacitou v oboru. Po úspěšném přijetí Velké knihy etikety dopracoval nyní autor materiál, který specificky pokrývá potřeby jednotlivých cílových skupin: rodina, studenti, podnikatelé, úředníci, pracovníci v pohostinství. Jedna
Vypredané
2,24 € 7,47 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Zlozvyky - a co o nás říkají (-70%)


Proč si vaše dítě kouše nehty? Proč kouříte? Dohání vás vaše matka k šílenství tím, že uklízí věci i u vás doma? ....Autorka poskytuje hlubinný psychologický pohled na to, jak se utvářejí naše podvědomé vzorce chování. Osobitou část knihy tvoří popis zlozvyků, uvedení jeich emocionálních příčin a způsob léčby, jenž pomáhá s daným zlozvykem skoncovat.
Vypredané
4,48 € 14,92 €

dostupné aj ako: