Knižné kamarátstva
kniha
  • Počet strán: 180
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081621475
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN:
kniha

Podnikanie a koronavírus (vzory žiadostí, príklady z praxe, komentár)

Kolektív autorov

Autorská publikácia prináša komplexný prehľad zmien, opatrení, úľav, dotácií a ich podrobný popis s komentárom. Príspevky od odborníkov z daných oblastí obohatené o príklady a riešenia z praxe. Titul zahŕňa všetky zmeny platné k 1. 5. 2020 a v obsahu nájdete aj vzory a formuláre žiadostí. Napríklad žiadosť o odklad splácania úveru, žiadosť o poskytnutie príspevkov z ÚPSVaR, ...
Publikácia obsahuje komentáre k zmenám týkajúcich sa odložených daňových priznaní, zaplatenia dane a preddavkov na daň, k zmenám týkajúcich sa odvodových a mzdových povinností ...

V publikácii Vám prinášame odpovede napríklad aj na tieto otázky:
Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade, ak sa u zamestnanca riadne pracujúceho na svojom pracovisku preukážu pozitívne výsledky na COVID-19? Kto môže rizikovému zamestnancovi nariadiť karanténu alebo domácu izoláciu? V akej lehote je daňovník povinný zaplatiť daň po podaní DP ?

Podnikanie a koronavírus prehľadne popisuje zmeny a opatrenia v oblastiach Dane, Podnikanie, Právo, Pracovné právo a Verejná správa. V každej rubrike sú príspevky k týmto témam spolu s riešeniami prípadov v praxi:

Dane
- Vplyv korona vírusu na daň právnickej osoby
- Platiteľ DPH - vplyv korony na jeho činnosť
- Odložené daňové priznanie - odpustenie sankcií za nedodržanie termínov
- Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Mzdy, odvody a pracovné právo
- Vyplácanie miezd a odvody u zamestnávateľa v čase mimoriadnej situácie
- Zákonné poistenie v čase mimoriadnej situácie
- Zvýšená bezpečnosť zamestnancov a používanie OOPP
- Dôsledok epidemiologickej krízy -- hrozba straty zamestnania
- Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu
- Ošetrovné a práceneschopnosť počas výnimočného stavu
- Služby zamestnanosti a evidencia nezamestnaných počas koronavírusu

Podnikanie
- Podpora podnikania v čase výnimočnej situácie
- Strata schopnosti podnikať počas krízovej situácie

Právo
- Právo a súdnictvo versus koronavírus
- Podávanie verejných zákaziek vo výnimočnej situácii
- Dražby a bankovníctvo

Verejná správa
- Výchova a vzdelávanie počas koronavírusu
- Pracovné právo a školstvo v čase koronavírusu

Balík opatrení na pomoc ekonomike ako prvú pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Štát preplatí 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté, poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov. Podnikatelia si budú môcť započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014.
Ďalšie opatrenia sa týkajú poskytnutia bankových záruk. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % ich hrubej mzdy. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % a odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
Ďalšie opatrenia sú obsahom nového zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach:
- obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt
- obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní
- obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti
- predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu
- umožnenie rozhodovania per rollam
- dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby
- obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov
- zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov.

Vláda SR bude však aj naďalej prinášať nové opatrenia vzhľadom na situáciu, aká sa bude v Slovenskej republike vyvíjať, ktoré môžeme očakávať každým dňom a samozrejme, o ktorých budeme ihneď informovať prostredníctvom našich publikácií.
Autorská publikácia prináša komplexný prehľad zmien, opatrení, úľav, dotácií a ich podrobný popis s komentárom. Príspevky od odborníkov z daných oblastí obohatené o príklady a riešenia z praxe. Titul zahŕňa všetky zmeny platné k 1. 5. 2020 a v obsahu nájdete aj vzory a formuláre žiadostí. Napríklad žiadosť o odklad splácania úveru, žiadosť o poskytnutie príspevkov z ÚPSVaR, ...
Publikácia obsahuje komentáre k zmenám týkajúcich sa odložených daňových priznaní, zaplatenia dane a preddavkov na daň, k zmenám týkajúcich sa odvodových a mzdových povinností ...

V publikácii Vám prinášame odpovede napríklad aj na tieto otázky:
Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade, ak sa u zamestnanca riadne pracujúceho na svojom pracovisku preukážu pozitívne výsledky na COVID-19? Kto môže rizikovému zamestnancovi nariadiť karanténu alebo domácu izoláciu? V akej lehote je daňovník povinný zaplatiť daň po podaní DP ?

Podnikanie a koronavírus prehľadne popisuje zmeny a opatrenia v oblastiach Dane, Podnikanie, Právo, Pracovné právo a Verejná správa. V každej rubrike sú príspevky k týmto témam spolu s riešeniami prípadov v praxi:

Dane
- Vplyv korona vírusu na daň právnickej osoby
- Platiteľ DPH - vplyv korony na jeho činnosť
- Odložené daňové priznanie - odpustenie sankcií za nedodržanie termínov
- Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Mzdy, odvody a pracovné právo
- Vyplácanie miezd a odvody u zamestnávateľa v čase mimoriadnej situácie
- Zákonné poistenie v čase mimoriadnej situácie
- Zvýšená bezpečnosť zamestnancov a používanie OOPP
- Dôsledok epidemiologickej krízy -- hrozba straty zamestnania
- Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu
- Ošetrovné a práceneschopnosť počas výnimočného stavu
- Služby zamestnanosti a evidencia nezamestnaných počas koronavírusu

Podnikanie
- Podpora podnikania v čase výnimočnej situácie
- Strata schopnosti podnikať počas krízovej situácie

Právo
- Právo a súdnictvo versus koronavírus
- Podávanie verejných zákaziek vo výnimočnej situácii
- Dražby a bankovníctvo

Verejná správa
- Výchova a vzdelávanie počas koronavírusu
- Pracovné právo a školstvo v čase koronavírusu

Balík opatrení na pomoc ekonomike ako prvú pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Štát preplatí 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté, poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov. Podnikatelia si budú môcť započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014.
Ďalšie opatrenia sa týkajú poskytnutia bankových záruk. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % ich hrubej mzdy. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % a odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
Ďalšie opatrenia sú obsahom nového zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach:
- obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt
- obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní
- obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti
- predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu
- umožnenie rozhodovania per rollam
- dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby
- obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov
- zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov.

Vláda SR bude však aj naďalej prinášať nové opatrenia vzhľadom na situáciu, aká sa bude v Slovenskej republike vyvíjať, ktoré môžeme očakávať každým dňom a samozrejme, o ktorých budeme ihneď informovať prostredníctvom našich publikácií.
Na sklade
9,80 €
9,31
  • Počet strán: 180
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081621475
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN:

book

122 648 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 35€

store

Rezervácie v 59 kníhkupectvách


Odporúčania