Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Autor: Friedrich Pohl

  Choroby včiel - Prevencia, diagnostika a liečenie

  Vydavateľstvo: Ikar
  Dátum vydania: 10. februára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 15,69 
  Pre zdravé včely a včelstvá Včelárom sťažujú prácu nielen obávané choroby a ich spúšťače, akými sú napr. klieštiky Varroa, mor včelieho plodu alebo vijačky. Aj nové druhy patogénov, klimatické zmeny, prostriedky na ochranu rastlín a falšovanie vosku sú príčinou oslabovania včiel a celých včelstiev. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Pády hospitalizovaných pacientov patria k pomerne častým nežiaducim udalostiam, sú perzistentných problémom verejného zdravia, vyskytujú sa v každom veku, v rôznych špecifických skupinách pacientov, na každom oddelení. V Slovenskej republike sú metodickým usmernením z roku 2014 zaradené do systému hlásenia chýb a nežiaducich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Štefan Krajčík

  Dekubity prevencia a liečba v praxi

  Vydavateľstvo: Herba
  Dátum vydania: 15. októbra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny klinických odborov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Magdaléna Ondicová

  Prevencia kriminality

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,19 €
  Vaša cena: 7,78 
  Publikácia predstavuje voľnú nadstavbu prevencie kriminality. Informácie z prevencie kriminality poskytnuté v publikácii majú slúžiť ako metodický návod k štúdiu prevencie kriminality a na prehĺbenie vedomostí v danej problematike. Autori si predsavzali rozpracovať v rámci jednotlivých časti publikácie problémy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Švec, Tatiana Valentová

  Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. marca 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,48 €
  Vaša cena: 9,01 
  Každý zamestnanec má právo na ochranu svojho súkromia na pracovisku. Kde je však hranica medzi právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia a právom zamestnávateľa narušiť toto súkromie? Monografia „Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca“ reaguje na rôzne výklady ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce, ktoré vyvolávajú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Rosová

  Prevencia v školských zariadeniach

  Vydavateľstvo: Equilibria
  Dátum vydania: 2. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Monografia upozorňuje na význam prevencie v školských zariadeniach. Venuje pozornosť šikanovaniu, obchodovaniu s ľuďmi, sektám, rasizmu, extrémizmu, sociálno-psychologickým výcvikom, konfliktom, zvládaniu záťažových situácii a ďalším aktuálnym témam. Autorka jednotlivé kapitoly dopĺňa o odborné odporúčania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 VI. B - Odpady, obaly (Zákon o odpadoch, Skládkovanie odpadov, Prevencia havárií, Zálohovanie obalov, Vodný zákon, Povodne)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 4. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Skrátená anotácia: Titul obsahuje úplné znenia zákonov po novelách k 1. 1. 2021 z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách. V novom ročníku je doplnený o Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Libor Gašpierik

  Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

  Vydavateľstvo: Edis
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,30 €
  Vaša cena: 11,69 
  Učebnica je rozčlenená do troch ucelených kapitol. V prvej kapitole sa uvádzajú základné poznatky pre štúdium ďalších kapitol. Druhá kapitola je orientovaná na systém prevencie kriminality v SR a v zahraničí s dôrazom na OSN a EÚ. V tretej kapitole sa uvádzajú niektoré kriminologické údaje o jednotlivých … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách. V tomto roku je doplnený o nový Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, Zákon … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Gabrielová

  Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky

  Vydavateľstvo: Lidové noviny
  Dátum vydania: 16. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,18 €
  Vaša cena: 3,97 
  Monografia „Prevencia v kontexte zdravotno-sociálnej problematiky“ vychádza z predpokladu,že prevencia a riešenie zdravotných problémov sú determinované prijatím predstavy, že zdravotné problémy sú komplexom biologických, psychických a sociálnych ťažkostí. Ich vznik a zmena je podmienená interakciou biologických, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Schavel

  Sociálna prevencia 2010

  Vydavateľstvo: Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,93 €
  Vaša cena: 14,18 
  Činnosti sociálneho pracovníka úzko súvisia s preventívnymi aktivitami, prostredníctvom ktorých mám snahu zabrániť vzniku, prehlbovaniu alebo recidíve už vzniknutých sociálnych problémov a sociálnych kolízii v každej etape života človeka. Sociálna prevencia je pritom základnou metódou sociálnej práce, ktorá prostredníctvom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mariana Račková, Renáta Tkáčová

  Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl

  Vydavateľstvo: TU v Košiciach
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,50 €
  Vaša cena: 9,98 
  Monotematicky orientovaná, vedecká monografia je určená užšej odbornej verejnosti zaoberajúcej sa témou v teoretickej, či praktickej rovine prináša komplexnú, ucelenú a systematickú analýzu problému týkajúceho sa charakteru sociálnej práce a možnosti ach realizácie jej jednotlivých foriem v prostredí univerzity. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiřina Bednářová

  Počítanie soba Boba 1.

  Vydavateľstvo: Edika
  Dátum vydania: 9. júna 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Publikácia je určená pre deti predškolského veku – pomáha rozvíjať matematické schopnosti a zároveň slúžia ako prevencia problémov s matematikou po začatí školskej dochádzky. Kniha zároveň rozvíja matematické nadanie a myslenie. Pri práci s knihou sa budujú základné matematické pojmy, napr. všetky, niektoré, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Richard Béliveau, Denis Gingras

  Jesť zdravo a s pôžitkom

  Vydavateľstvo: Balneotherma
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Autori v tejto tretej knihe zameranej na prevenciu civilizačných chorôb pokračujú v odkrývaní prepojenia výživy a životného štýlu so zdravotným stavom človeka. Zameriavajú sa na najčastejšie choroby, ktoré dnes ohrozujú ľudstvo vo vysoko industrializovaných krajinách. Konkrétne sa dotýkajú problematiky srdcovo-cievnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Wolfgang Ritter

  Zdravé včely

  Vydavateľstvo: Citadella
  Dátum vydania: 31. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Úspešné cesty k zdraviu včiel Blaho včelstva závisí od podmienok prostredia a chovu. V tejto knihe nájdu včelári rady napísané zrozumiteľne a podľa najnovších vedeckých poznatkov. Dozvedia sa, ako majú svoje včelstvá viesť a starať sa o ne, aby predišli chorobám. Základy Anatómia včely medonosnej, včelstvo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: N. I. Danikov

  Liečivá sóda

  Vydavateľstvo: Ikar
  Dátum vydania: 15. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Jedinečné recepty na liečbu a prevenciu kŕčových žíl, nespavosti, cukrovky a ďalších vyše 100 ochorení Jedlú sódu pozná azda každý od raného detstva. Čistí sa ňou kuchynský riad, užíva sa pri pálení záhy, pridáva sa do cesta. Nie každý však vie, že sóda má mnoho liečivých vlastností a pomáha pri početných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petra Augustinová

  Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2

  Vydavateľstvo: Aktuell
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,50 €
  Vaša cena: 8,08 
  Je pokračovaním 1. časti a mala by slúžiť predovšetkým na overenie si vlastných vedomostí. Testové otázky spracované v tejto časti publikácie vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. molekulárna biológia, genetika, zdravý životný štýl – prevencia rôznych ochorení a zásady správnej životosprávy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martina Bašková

  Výchova k zdraviu

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Cieľom tejto monografie je rozpracovať otázky v oblasti výchovy k zdraviu z pohľadu ošetrovateľstva a príbuzných odborov. Prevencia a podpora zdravia a ich možnosti sa už rozoberali v mnohých prácach, ale v tejto publikácii pristupujeme k danej probl ematike z hľadiska potrieb ošetrovateľstva v interdisciplinárnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Novák

  Čitateľské tabuľky

  Vydavateľstvo: Tobiáš
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,22 €
  Vaša cena: 11,61 
  Nové čitateľské tabuľky predstavujú súhrnný a upravený variant Základného a Rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek (1995, 1995, 2000, 2002), ktorých sa predalo niekoľko tisíc kusov. Praktické poznatky viedli k vytvoreniu súhrnného, náležite rozsiahleho a štruktúrovaného súboru textov, ktorý je určený k špecifickému … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Štefan Krajčík

  Výživa vo vyššom veku

  Vydavateľstvo: Herba
  Dátum vydania: 26. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Obsah: 1. Výživa starších ľudí a prevencia chorôb Starobné zmeny organizmu Zmeny príjmu a využitia živín vo vyššom veku Najčastejšie chyby pri stravovaní starších ľudí Látky s protektívnym účinkom Stredomorská di&eacu te;ta &n bsp; Vegetariánska diéta 2. Hyponutrícia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Adiktologie pro praktické lékareŕe

  Vydavateľstvo: Raabe
  Dátum vydania: 30. marca 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Ľudia s návykovými ochoreniami sú často chorí a vyhľadajú odbornú pomoc až keď dochádza k náhlym príhodám. Výhodou praktického lekára je to, že sa vo svojich ambulanciách dostávajú často do kontaktu s návykovými ochoreniami v skorých štádiách. Vedia však správne zareagovať a nastaviť tú správnu liečbu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Vybrané kapitoly z protetickej stomatológie

  Vydavateľstvo: Science
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 50,00 €
  Vaša cena: 47,50 
  Monografia Protetická stomatológia, liečba a prevencia vydaná v roku 2006 je doplneným pokračovaním publikácie z roku 1999. Inšpiráciou a podnetom nám bola monografia nestora slovenskej protetiky prof. Pavla Andrika Stomatológická protetika (1984) a jeho spoluautorov. Predkladaná kniha nie je mechanickým pokračovaním … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtech Hatala

  Kriminologické štúdie

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Kniha Kriminologické štúdie významného slovenského právneho teoretika a kriminológa prof. Vojtecha Hatalu (1930-1985) obsahuje výber štúdií z posledného obobia jeho vedeckej tvorby (1973-1985), v ktorej sa zameral na problematiku kriminality mládeže. Pre tento súbor kriminologických štúdií je charakteristický multidisciplinárny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Minárik

  Vademecum zdravej výživy

  Vydavateľstvo: Kontakt
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,00 €
  Vaša cena: 4,75 
  Obsah : •1 Poďte so mnou •2 Fascinujúca univerzálnosť zdravej výživy * Desatoro prevencie * Najdrahšie je byť chorý * Výživové pyramídy •3 Správne delený tanier * Potrava ako zdroj energie * Bielkoviny/Proteíny * Mlieko * Vajcia * Tuky/Lipidy * Mäso * Ryby * Cukry/Sacharidy * Vláknina * Probiotiká * Náhradné sladidlá * Zelené potraviny … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Zákony a novely zákonov k 1. 1. 2019. Zákon obsahuje zákon o odpadoch, vyhlášky k zákonu o odpadoch, zákon o prevencii závažných priemyselných havárií, zákon o vodách. V zákone sú zapracované zmeny, ktoré sa týkajú roka 2019. Zákon obsahuje aj nový zákon o ochrane pred povodňami a vyhlášku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Turek

  Didaktika 3. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 26,90 €
  Vaša cena: 25,56 
  Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov; moderné koncepcie výučby; kvalita výučby. V publikácii sa uvádzajú mnohé … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ewald Kliegel

  Reflexní zóny snadno

  Vydavateľstvo: Eugenika
  Dátum vydania: 1. decembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,20 €
  Vaša cena: 5,89 
  Reflexná terapia nie je nič zložité. Je to výborná, jednoduchá svojpomocná metóda, ktorú môžete použiť kedykoľvek a kdekoľvek. Pôsobí ako okamžitá úľava pri rozličných menej vážnych ťažkostiach či chorobách, a tiež ako prevencia pred zhoršením stavu. Táto praktická, prehľadná príručka vám vysvetlí všetko … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kataria Madan, Dr.

  Joga smiechu

  Vydavateľstvo: Ikar
  Dátum vydania: 3. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,90 €
  Vaša cena: 13,21 
  Napadne vám občas, že sa málo smejete? Smiech má na človeka blahodarný účinok. Pôsobí ako prevencia duševných a fyzických chorôb a pomáha pri ich liečbe. Stres, depresia, vyčerpanosť, civilizačné choroby, to všetko sa na nás valí aj preto, lebo sme sa prestali smiať. Otázka teraz znie, ako to napraviť. V detstve prichádza … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Rosová

  Stratégia riešenia šikanovania v školách

  Vydavateľstvo: Equilibria
  Dátum vydania: 4. júna 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Autorka PhDr. Dana Rosová, PhD. v odbornom diele Stratégia riešenia šikanovania v školách (Možnosti prevencie) konštatuje, že v prevencii a riešení šikanovania, je dôležitá správne zvolená stratégia i nevyhnutná … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Simočková

  Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 5. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  1 Úvod do problematiky gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva 2 Vybrané teórie a modely vhodné pre gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo 3 Anatomicko-fyziologické východiská 4 Klinické príznaky 5 Vyšetrovacie metódy 6 Špecifiká prístupu pri ošetrovaní žien vo vybraných oblastiach gynekológien a pôrodníctva 7 Etické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marián Bátovský

  Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu

  Vydavateľstvo: Herba
  Dátum vydania: 10. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Zoznam skratiek Predslov Úvod 1 EPIDEMIOLÓGIA KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 1. 1 Trendy incidencie a mortality na kolorektálny karcinóm vo svete (GLOBOCAN 2012 2018) 1. 2 Epidemiológia kolorektálneho karcinómu na Slovensku 2 PREVENCIA KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 2. 1 Primárna prevencia kolorektálneho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Johanna Paunggerová

  Luna nám radí

  Vydavateľstvo: Ikar
  Dátum vydania: 17. mája 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,90 €
  Vaša cena: 10,36 
  Johanna Paunggerová a Thomas Poppe sa svojimi knihami snažia oživiť takmer zabudnuté poznatky o vplyvoch Mesiaca. Títo experti na poznatky o Mesiaci dostávajú každý deň od čitateľov veľa listov s mnohými otázkami. Odpovede na najčastejšie otázky z dô ležitých oblastí života sú zhrnuté v tejto knihe: Zdravie, … Zobraziť viac info ►