Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Autor: Kolektív autorov

  Všeobecné správne konanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 9. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú rozhodovaciu prax súdov, ale aj na minulé (relevantné) rozhodnutia, ktoré už môžu byť v určitých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kristína Absolonová

  Návratové konanie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 22. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,00 €
  Vaša cena: 17,10 
  Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pierre Franckh

  Ako si správne priať

  Vydavateľstvo: Anag
  Dátum vydania: 27. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,99 €
  Vaša cena: 9,26 
  Utvárať svoj život tak, aby človek dostal v pravej chvíli to, čo práve potrebuje – partnera, auto, bývanie – kto by to nechcel! Pierre Franckh nám na základe 7 praktických pravidiel ukazuje, ako sa tieto želania môžu stať skutočnosťou, a že každý môže získať schopnosť dostávať od života len to dobré. V tejto jedinečnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marián Vrabko

  Správne právo procesné. Všeobecná časť (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 6. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou, ktorou učebnica prešla, bolo zapracovanie zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok). Prijatie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ute Witt

  Správné chování u stolu

  Vydavateľstvo: Grada
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,78 €
  Vaša cena: 2,64 
  Víte jaká je sklenka na bílé víno? Jak správně zacházet s ubrouskem? A jak jíst rybu? Tato kniha vám přináší know-how moderní etikety stolování. Díky ní při různých kulinářských a dalších společenských událostech vždy zazáříte. I když před vámi nebude zrovna humr se speciálním příborem, můžete … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Konanie vo veciach dohľadu

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 21,60 €
  Vaša cena: 20,52 
  Viac ako dvanásť rokov existencie integrovaného dohľadu nad finančným trhom spolu s vývojom vedy finančného práva inšpirovalo autorov k predloženiu monografie vzťahujúcej sa na vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska. Publikácia je určená odbornej verejnosti, a to predovšetkým finančným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Branislav Cepek, Kolektív autorov

  Správne právo hmotné - Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 2. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,80 €
  Vaša cena: 24,51 
  Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky. Výklad o všeobecnej časti správneho práva nie je a ani nemôže byť úplný aj vzhľadom na existenciu početných a navzájom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Konanie podnikateľa

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,60 €
  Vaša cena: 11,02 
  Publikácia Konanie podnikateľa sa venuje kľúčovému aspektu výkonu podnikateľskej činnosti, ktorým je konanie podnikateľa v právnych vzťahoch. V kontexte stanovenej problematiky sa autori zaoberajú právom aprobovanými spôsobmi konania podnikateľa, prostredníctvom ktorých môže prejavovať svoju vôľu navonok voči tretím osobám … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radomír Jakab

  Správne právo procesné 2. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Dátum vydania: 16. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za tým účelom je v učebnici vymedzený pojem správneho práva procesného, jeho systematické začlenenie , charakteristika správnych procesov a ich členenie. V najväčšom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radomír Jakab, Seman Tibor, Jozef Tekeli

  Správne právo hmotné - všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  Všeobecná časť správneho práva hmotného poskytuje študentom právnickej fakulty rozsiahly komplex poznatkov, zásad, inštitútov a právnych noriem, tvoriacich základ pre existenciu a praktické fungovanie verejnej správy. Je predpokladom zvládnutia osobitnej časti správneho práva hmotného a následne správneho práva procesného. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Vrabko, Kolektív autorov

  Správne právo procesné - Osobitná časť. 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 5. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou Správneho súdneho poriadku, ako aj s ohľadom na to, že sa učebnica … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,48 
  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY . Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia obsahuje päť tematicky zameraných kapitol a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Branislav Cepek, Kolektív autorov

  Správne právo hmotné. Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 20. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie vychádzal zo zaužívanej klasifikácie správneho práva na všeobecnú a osobitnú časť a, samozrejme, aj procesnú časť. Ako všeobecná, tak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozefína Machajová

  Všeobecné správne právo 7. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 14. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,70 €
  Vaša cena: 24,42 
  Od prvého vydania tejto úspešnej vysokoškolskej učebnice v roku 2007 uplynulo sedem rokov a my predkladáme študentom 7. aktualizované vydanie. Možno sa domnievať, že ako odborná publikácia si našla svoje stabilné miesto medzi základnými vysokoškolskými učebnicami. Nepochybne má na to vplyv vhodne zvolená štruktúra učebnice … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Stanislavová

  Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 4. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Svetlana Ficová

  Občianske súdne konanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 20. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so správnym súdnictvom, samozrejme aj s mnohými súvisiacimi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Benedik

  Sporové konanie pre každého

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. mája 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 24,50 €
  Vaša cena: 23,28 
  Konflikt v spoločnosti, spor medzi jedincami, je taký starý ako spoločnosť sama. Riešenie a vyriešenie konfliktov pokojne, rýchlo, spravodlivo a podľa vopred daných férových pravidiel pred nezávislým a nestranným arbitrom je od 1. júla 2016 úlohou nových procesných kódexov – zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Janina Renée

  Jak správně vykládat tarot

  Vydavateľstvo: Fontána
  Dátum vydania: 29. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,29 €
  Vaša cena: 16,43 
  Tato kniha vás seznámí s různými formami výkladu tarotových karet. S pomocí vizualizačních cvičení, tarotových kouzel a speciálně volených otázek při hledání rady se naučíte rozumět svým snům i každodenním zážitkům. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miloš Deset

  Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 1. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,91 €
  Vaša cena: 13,21 
  Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno-procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri objasňovaní spravidla závažnejších foriem trestnej činnosti, keď bežné dôkazné prostriedky nie sú dostatočné efektívne na zabezpečovanie dôkazov. Ide o informačno-technické prostriedky, ako je vyhotovenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Meravý

  Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

  Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý-Lightning
  Dátum vydania: 24. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,40 €
  Vaša cena: 18,01 
  Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6. Na názorných príkladoch približuje, čo všetko je treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený, aké doklady musí výrobca k vyrobenému rozvádzaču predložiť … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník zákonov obsahuje úplné znenie zákonov, právnych predpisov, vyhlášok, nariadení a opatrení pre oblasť trestného, správneho a exekučného práva, súdnych sporov, SBS a advokácie. Všetky právne predpisy sú platné po ostatných novelách k 1. 1. 2019. Do tohto ročníka sme pridali nové právne predpisy, a to Zákon … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Svoboda

  Paliativní medicína pro všeobecné praktické lékaře

  Vydavateľstvo: Raabe
  Dátum vydania: 10. mája 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Počet starších ľudí stúpa a tým rastie aj zodpovednosť všeobecných lekárov v starostlivosti o týchto ľudí v posledných fázach ich života. Všeobecní lekári nájdu v tejto brožúre riešenia problémov v terminálnych stavoch, ako sú napríklad dýchavičnosť, zvracanie, nepokoj a dozvedia sa hlavne dôležité … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dominika Vokálová, Jana Mitterpachová, Kolektív autorov

  Občianske súdne konanie po novom

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,20 €
  Vaša cena: 6,84 
  Porovnanie doterajšej a novej právnej úpravy občianskeho súdneho konania s výkladom Prijatie troch nových kódexov, upravujúcich postup súdu a strán, resp. účastníkov konania v sporovom konaní a nesporovom konaní, ako aj v správnom súdnictve, predstavuje pravdepodobne najvýznamnejšiu reformu v našom právnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Škultéty

  Verejná správa a správne právo

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 29. októbra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Druhé, aktualizované vydanie publikácie načrtáva niektoré základné inštitúty tohto právneho odvetvia, najmä zvýrazňuje pojem a poslanie verejnej správy, ktoré tvorí základnú zložku správneho práva, inštitucionálnu výstavbu orgánov verejnej správy. Zá roveň poukazuje aj na niektoré vybrané odvetvia verejnej správy, ako aj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Sarah Hermanová

  KDO VÍ? Všeobecné otázky

  Vydavateľstvo: Universum
  Dátum vydania: 17. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,87 €
  Vaša cena: 16,03 
  Pojďte si otestovat své všeobecné vědomosti. V knize jsou otázky z různých odvětví: vesmír, počasí, literatura, zeměpis, jídlo a pití, film a další. Odpovědi jsou zpracovány vtipnou formou, která vás přivede k opětovnému zamyšlení. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Berthold, Gabriele Mohrová

  Kŕmime vtáky - ale správne

  Vydavateľstvo: Kazda Václav
  Dátum vydania: 15. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,40 €
  Vaša cena: 15,58 
  Kŕmenie vtákov už celé desaťročia čelí kritike zo strany ochrancov prírody – a to neoprávnene, ako preukázali dlhoročné výskumy zrealizované najznámejším nemeckým ornitológom, Prof. Dr. Petrom Bertholdom a jeho manželkou Gabriele Mohrovou. Ten, kto svojim opereným návštevníkom poskytne po celý rok kvalitnú potravu, významným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anne-Sophie Jouhanneauová

  Testy pro správné holky

  Vydavateľstvo: Knižní klub
  Dátum vydania: 3. marca 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,71 €
  Vaša cena: 3,52 
  Jsi milionářka, princezna, nebo dobrodružka? Hvězda, nebo tajná agentka? Sněhurka, nebo zlá macecha? Ulítlá, nebo staromilka? Možná o sobě vlastně vůbec nevíš, co jsi zač a jaké vlastnosti a schopnosti se v tobě ukrývají! Přes sto stran testů, které si můžeš udělat sama nebo s kamarádkami, ti to prozradí. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein

  GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane osobných

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 43,90 €
  Vaša cena: 41,71 
  Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej úrovni a bez ohraničenia štátnymi hranicami umožňoval fyzickým osobám získať kontrolu nad svojím súkromím a rozhodovaním … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vic Johnson, James Allen

  Ako správne myslieť

  Vydavateľstvo: Eugenika
  Dátum vydania: 15. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  James Allen žil v 19. storočí v Anglicku. Bol to nenápadný, no veľký mysliteľ, predchodca dnešných motivačných autorov. Vic Johnson je súčasný autor a poradca v oblasti osobného rozvoja, ktorý vychádza z diela Jamesa Allena. Táto "dvojkniha" sa skladá z dvoch častí: Prvá predstavuje Jamesa Allena a jeho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 II. C - Trestné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Súdne spory, exekúcie, trestné právo a správne právo)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník Zákony II C obsahuje zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. V ďalšej kapitole obsahuje zborník exekučný poriadok a právne predpisy týkajúce sa riešenia exekúcii a zrážok zo mzdy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Drgonec

  Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 30. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a advokáta, ktorý často zastupuje účastníkov v konaní pred Ústavným súdom SR. Vo všeobecnej časti publikácie autor analyzuje podstatné teoretické otázky spojené s účinnosťou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hamuľáková

  Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 5. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,60 €
  Vaša cena: 16,72 
  Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej kodifikácia. Čiastočnú kodifikáciu možno zaznamenať len pri priestupkoch ako jednom z druhov správnych deliktov, a to v zákone o priestupkoch. V posledných desaťročiach sa intenzita … Zobraziť viac info ►