Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 II.

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 7. februára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,52 €
  Vaša cena: 5,24 
  Obchodný zákonník Občiansky zákonník Správny poriadok Exekučný poriadok Trestný zákon Trestný poriadok Živnostenský zákon Občiansky súdny poriadok … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 II. aktualizácia II 2 - Zákon o verejnom obstarávaní

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 10. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 1,74 €
  Vaša cena: 1,65 
  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení..., Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 II. aktualizácia II 4 - Občiansky zákonník

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 21. mája 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 1,92 €
  Vaša cena: 1,82 
  Zákon č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, Zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo..., Zákon č. 147/2001 Z. z., o reklame, Zákon č. 178/1998 Z. z., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania... … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 II. aktualizácia II 3 - Zákon o živnostenskom podnikaní

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 21. mája 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 1,60 €
  Vaša cena: 1,52 
  Zákon č. 455/1991 Z. z., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 301/2005 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení... … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 II. aktualizácia II 1 - Trestný zákon

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 13. februára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,12 €
  Vaša cena: 2,96 
  Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, Zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch, Zákon č. 455/1991 Z. z., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 II.

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 20. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,52 €
  Vaša cena: 5,24 
  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti..., Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 II. aktualizácia II 6 - Zákon o obchodnom registri

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. septembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,55 €
  Vaša cena: 3,37 
  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok, Zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 178/1998 Zb. o podmienkach … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 II. A - Obchodné právo a živnostenský zákon

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s. r. o. a a. s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2021. Medzi ďalšie … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,20 
  Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,20 
  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY . Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia obsahuje päť tematicky zameraných kapitol a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor:

  Zákony 2017 II. aktualizácia II 1

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 20. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 12 dní
  Bežná cena: 1,74 €
  Vaša cena: 1,65 
  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 II. C - Trestné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Súdne spory, exekúcie, trestné právo a správne právo)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Zborník Zákony II C obsahuje zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. V ďalšej kapitole obsahuje zborník exekučný poriadok a právne predpisy týkajúce sa riešenia exekúcii a zrážok zo mzdy … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 II. A - Obchodné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Obchodné právo, autorské právo a živnostenský zákon)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  V publikácii nájdete úplné znenia zákonov a právnych predpisov po novelách platných k 1. 1. 2020. Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené tučným písmom /Viac o titule/ Publikácia Zákony II A - Úplné znenie k 1.1.2020 obsahuje zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 I. A - Daňové zákony (Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 3. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom. Ročník 2021 je doplnený o nový Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 II aktualizácia II 1 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch (úplné znenie po novele)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 28. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,80 €
  Vaša cena: 1,75 
  Titul obsahuje úplné znenie Živnostenského zákona - účinnosť 1. februára 2020 a Zákona o priestupkoch po novelách. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v úplnom znení po novele zákonom č. 6/2020 … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Daňové zákony 2021 (Daňové, účtovné, mzdové zákony po novelách)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 12. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,22 
  Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva). Určená je predovšetkým daňovníkom, ekonómom, účtovníkom, mzdovým účtovníkom, audítorom, podnikateľom, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2017 II. aktualizácia II 4

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 12 dní
  Bežná cena: 2,28 €
  Vaša cena: 2,17 
  - Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok - Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 II aktualizácia II 7 - Obchodné právo a podnikanie

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 10. augusta 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,40 €
  Vaša cena: 5,24 
  Nový zákon schválený v júli tohto roka mení a dopĺňa niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zákonom sa vytvára najmä základný zákonný rámec slúžiaci na podporu podnikateľského prostredia, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2017 II. aktualizácia II 3

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 31. mája 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 12 dní
  Bežná cena: 1,80 €
  Vaša cena: 1,71 
  - Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 68/2017 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell II

  Čínska štúdia

  Vydavateľstvo: Aktuell
  Dátum vydania: 31. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,50 
  Čínska štúdia je najvýznamnejšou knihou o výžive a zdraví, aká bola spracovaná za ostatných osemdesiat rokov. Ponúka prekvapivé pohľady na stravovanie, dlhodobé zdravie, chudnutie aj konkrétne rady, ako úspešne predchádzať ochoreniam. Prináša tiež nádej, pretože rozptyľuje množstvo mýtov a dezinformácii o zdraví. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Daňové zákony 2014

  Vydavateľstvo: BizBooks
  Dátum vydania: 10. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 3,99 €
  Vaša cena: 3,79 
  Jakými změnami v daňových zákonech nás překvapí rok 2014? Publikace Daňové zákony 2014 navazuje na osvědčených 9 předchozích vydání. Najdete v ní aktuální úplná znění daňových zákonů. Ty jsou v úvodu doplněny komentáři erudovaných odborníků, které vám pomohou s orientací v provedených změnách. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 III/C - Sociálne zákony, sociálne služby a sociálnoprávna ochrana detí

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 8. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,79 
  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť C obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálnych vecí a príspevkov, sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Publikácia obsahuje tri kapitoly tematicky … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2014 V.

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 27. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,52 €
  Vaša cena: 5,24 
  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene..., Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone..., Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 II aktualizácia II 3 - Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 27. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,62 
  V súvislosti so zavedením 13. dôchodku v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dochádza k transformácii vianočného príspevku na 13. dôchodok. Nárok na 13. dôchodok budú mať v zásade všetci poberatelia dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou, bez ohľadu na výšku dôchodku. Novelou zákona dochádza k vylúčeniu … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2017 II. aktualizácia II 5

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 31. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 12 dní
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  - Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok - Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kolektív autorov

  Daňové zákony 2020 (Daňové a mzdové zákony po novelách)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,50 €
  Vaša cena: 6,18 
  Publikácia obsahuje daňové, účtovné, sociálne a zdravotné zákony po ostatných novelách. Doplnená je o Odvody poistného od 1.1.2020 a Zákonník práce - mzdové zvýhodnenia s  názornými príkladmi. Zákon o DPH a ZDP prinášame s komentárom Prínosom môže byť pre daňovníkov, ekonómov, účtovníkov, mzdových … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kristýna Sněgoňová, Jan Dobšenský, Veronika Wan

  Fantasy 2014 II.

  Vydavateľstvo: Poutník
  Dátum vydania: 26. novembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,58 €
  Vaša cena: 10,05 
  Česká fantasy žije a daří se jí dobře. Že to není žádná iluze několika vyvolených čarodějů a kouzelnic dokazují i naše sborníky z již 25. ročníku soutěže Klubu Julese Vernea O nejlepší fantasy. Armády netvorů i nájezdníků, oživlé kamenné sochy, létající lodě a podzemní města plná krásy … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: neuvedený

  Zákony 2017 II. aktualizácia II 8

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 14. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Ján Pavol II.

  Encykliky Jána Pavla II.

  Vydavateľstvo: Spolok svätého Vojtecha
  Dátum vydania: 14. júla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,50 €
  Vaša cena: 23,28 
  Ján Pavol II. napísal celkovo 14 encyklík, v ktorých reflektoval aktuálne problémy Cirkvi i civilnej spoločnosti, pričom kládol mimoriadny dôraz na sociálne problémy. Prvá encyklika Jána Pavla II. Redemptor hominis bola zameraná na Ježiša Krista ak o Vykupiteľa človeka a druhá Dives in misericordia na Božie milosrdenstvo … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Platón

  Zákony

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 17. júna 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,23 €
  Vaša cena: 17,68 
  Další svazek platónovských spisů. Dialog hledá ideální uspořádání obce, účastníci diskuse rozebírají hodnoty, normy a měřítka, které by měly být základem optimálního společenského zřízení. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kurt Tepperwein

  Duchovní zákony

  Vydavateľstvo: Fontána
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,55 €
  Vaša cena: 12,87 
  Náš život jako součást vesmíru se řídí vnitřním řádem, který má své zákonitosti. Tyto duchovní zákony mají svůj vlastní rytmus, podle něhož se řídíme. Celý náš život probíhá v cyklech, jimž podléhá i prostor a čas. Poznání těchto věčných zákonů a zák onitostí nám dává možnost využít je … Zobraziť viac info ►