Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE OD 15 EUR

C. H. Beck

 • Autor: neuvedený

  Alternatívne tresty

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 5. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba ani formulovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný mimosporový poriadok

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 113,05 
  Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný sporový poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 5. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 139,00 €
  Vaša cena: 132,05 
  Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marko Deák

  Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 24. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Predkladaná vedecká monografia rozoberá otázky zastúpenia podnikateľa v obchodných vzťahoch. Problematika je zaradená do širšieho rámca všeobecného súkromného práva s dôrazom na súvislosti práva obchodných spoločností. Práca sa zameriava na otázky konania podnikateľa s dôrazom na jeho nepriamu formu – zastúpenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Patakyová, Kolektív autorov

  Obchodný zákonník - Komentár 5. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 12. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 129,00 €
  Vaša cena: 122,55 
  Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Diana Kormanová

  Trovy exekúcie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 14. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Publikácia približuje problematiku právnej úpravy trov exekúcie; nezaoberá sa pritom len teoretickými ale aj praktickými otázkami trov exekúcie. Vzhľadom na rozsiahlosť témy sú v publikácii, pre jednoduchšie pochopenie danej problematiky, uvedené mnohé praktické príklady výpočtu trov exekúcie a mnohé problémy sú demonštrované … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Kubincová

  Daňový poriadok. Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial tento zákon na Slovensku nebol spracovaný. Tento jedinecný komentár ponúka nie len podrobný odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona ale aj releventnú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Scholleová

  Podniková ekonomika

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  Sbírka příkladů a případových studií k učebnici Podniková ekonomika (Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.) slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Ukazuje ekonomickou realitu firemního řízení na příkladech a snaží se na vybraných problémech ilustrovat … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Strategie nákupu - krok za krokem

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 23,04 €
  Vaša cena: 21,89 
  Význam nákupu pro podnik se v posledních letech zásadně změnil. V minulosti byl nákup považován za podpůrnou funkci, jejímž úkolem bylo zajistit ve firmě dostatek materiálu, polotovarů a dílů pro vlastní výrobu. Místo realizace ucelené strategie nákupu se uvažovalo pouze o splnění plánu výroby a zajištění … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Adamová

  Autorský zákon - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Ústavné právo hmotné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Valová, Kolektív autorov

  Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Kordík

  Právny styk s cudzinou

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Publikácia sa snaží o ucelený prehľadný popis jednotlivých inštitútov právneho styku s cudzinou a to v rámci piatej časti Trestného poriadku, ale taktiež aj všetkých doteraz prijatých osobitných zákonov. Publikácia analyzuje vzájomný vzťah týchto inštitútov, jednotlivé spôsoby konania a formy rozhodnutia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Trestní odpovědnost právnických osob 2. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. augusta 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 88,83 €
  Vaša cena: 84,39 
  Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i ozměny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podsatně je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimíra Slobodová

  Maloletí

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 12. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 23,00 €
  Vaša cena: 21,85 
  Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku. Jej úlohou je zamerať sa na vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, preto sú ostatné druhy vyživovacích povinností medzi príbuznými uvádzané v publikácii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Barbora Vlachová

  Zákon o vyvlastnění

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 32,43 €
  Vaša cena: 30,81 
  První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V neposlední řadě je … Zobraziť viac info ►