Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Osobný odber už na 36 miestach po slovensku

C. H. Beck

 • Autor: Kolektív autorov

  Trestní odpovědnost právnických osob 2. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. augusta 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 88,83 €
  Vaša cena: 84,39 
  Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i ozměny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podsatně je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Ústavné právo hmotné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Adamová

  Autorský zákon - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 13. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimíra Slobodová

  Maloletí

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 12. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 23,00 €
  Vaša cena: 21,85 
  Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku. Jej úlohou je zamerať sa na vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, preto sú ostatné druhy vyživovacích povinností medzi príbuznými uvádzané v publikácii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eduard Burda

  Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 39,00 €
  Vaša cena: 37,05 
  Odborná vedecká publikácia sa zaoberá analýzou súčasnej slovenskej právnej úpravy okolností vylučujúcich protiprávnosť činu predovšetkým v trestnom konaní, ale doplnkovo aj v práve správnom a civilnom. Prináša kritický rozbor problematiky a zároveň návrhy na zlepšenia. Venuje sa aj skúmaniu kriminlogických aspektov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Daňový řád - Komentář 3. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. júla 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 84,14 €
  Vaša cena: 79,93 
  Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při sepisu třetího vydání komentáře … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Alternatívne tresty

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 5. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba ani formulovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Valová, Kolektív autorov

  Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Správny súdny poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 15. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané
  Bežná cena: 159,00 €
  Vaša cena: 151,05 
  Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32 autorov, ktorými sú nielen bývalí členovia rekodifikačnej komisie, ale aj odborníci, ktorí s týmto procesom spätí neboli. Komentár svojím obsahom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný mimosporový poriadok

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 113,05 
  Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Kordík

  Právny styk s cudzinou

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Publikácia sa snaží o ucelený prehľadný popis jednotlivých inštitútov právneho styku s cudzinou a to v rámci piatej časti Trestného poriadku, ale taktiež aj všetkých doteraz prijatých osobitných zákonov. Publikácia analyzuje vzájomný vzťah týchto inštitútov, jednotlivé spôsoby konania a formy rozhodnutia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Barbora Vlachová

  Zákon o vyvlastnění

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 32,43 €
  Vaša cena: 30,81 
  První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V neposlední řadě je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Insolvenční zákon 3.vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 26. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 117,03 €
  Vaša cena: 111,18 
  Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele nebo spotřebitele. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Notářský řád 5. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 16. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 79,43 €
  Vaša cena: 75,46 
  Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekodifikace občanského a obchodního práva. Tyto změny se týkají zákonné úpravy notářských zápisů a notářských úschov, a zavedení nových … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Klára Drličková

  Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 22. februára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 23,03 €
  Vaša cena: 21,88 
  Publikace se věnuje v České republice dosud nezpracovanému tématu ochrany veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. Přináší také celou řadu v českém jazyce nepublikovaných poznatků z oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže, včetně analýzy recentních rozhodčích … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Tvrdý

  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2.vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 19. februára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 65,33 €
  Vaša cena: 62,06 
  Zákon proti praní peněz prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní převody … Zobraziť viac info ►