Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

C. H. Beck

 • Autor: Marek Števček, Kolektív autorov

  Prednášky a texty z (nového) civilného procesu

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 2. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,04 
  Predkladaná učebná pomôcka je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá – ide ťažiskovo o prepis prednášok vedúceho autorského kolektívu publikácie, doc. JUDr. Marka Števčeka, PhD. , z kurzu civilného procesného práva … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Bělina, Kolektív autorov

  Pracovní právo 7. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 2. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 37,13 €
  Vaša cena: 34,90 
  Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel zákoníku práce a rovněž došlo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný mimosporový poriadok

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 111,86 
  Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Kordík

  Právny styk s cudzinou

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,26 
  Publikácia sa snaží o ucelený prehľadný popis jednotlivých inštitútov právneho styku s cudzinou a to v rámci piatej časti Trestného poriadku, ale taktiež aj všetkých doteraz prijatých osobitných zákonov. Publikácia analyzuje vzájomný vzťah týchto inštitútov, jednotlivé spôsoby konania a formy rozhodnutia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilný sporový poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 5. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 139,00 €
  Vaša cena: 130,66 
  Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Rodinné právo 2. vydání

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 27. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 39,95 €
  Vaša cena: 37,55 
  Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: František Gyarfáš

  Zákon o rozhodcovskom konaní - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 30. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 74,26 
  Publikácia vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva procesného a podáva súhrnný a podrobný pohľad na zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Komentár pripravil kolektív renomovaných autorov a obsahuje taktiež bohatú relevantnú judikatúru. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Patakyová, Kolektív autorov

  Obchodný zákonník - Komentár 5. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 12. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 129,00 €
  Vaša cena: 121,26 
  Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o správnom konaní (správny poriadok) - Komentár. 2. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 25. júna 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,06 
  Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť dopredu. Autori rozšírili výklad k vybraným ustanoveniam zákona dokonca až na niekoľko strán a aj z celkového aspektu navýšili počet strán publikácie, čo v konečnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Zákonník práce - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 11. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 111,86 
  Prvý Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Zákonníku práce predstavuje najrozsiahlejšiu publikáciu svojho druhu a prináša čitateľom komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť. Autorský kolektív pod vedením profesorky Barancovej vytvoril komentár, ktorý obsahuje podrobný a aktuálny výklad ustanovení tohto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Drgonec

  Ústavné právo procesné

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 14. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,26 
  Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného. “ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Ševcová

  Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 3. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,50 
  Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je odôvodnená možnosťou pochybenia v procese súdneho rozhodovania s dôrazom na objavenie sa nových skutočností, rozhodnutí, dôkazov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marko Deák

  Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 24. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 55,46 
  Predkladaná vedecká monografia rozoberá otázky zastúpenia podnikateľa v obchodných vzťahoch. Problematika je zaradená do širšieho rámca všeobecného súkromného práva s dôrazom na súvislosti práva obchodných spoločností. Práca sa zameriava na otázky konania podnikateľa s dôrazom na jeho nepriamu formu – zastúpenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Katarína Valová

  Notársky poriadok - Komentár

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 22. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 79,00 €
  Vaša cena: 74,26 
  Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je aj úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Lysina, Miloš Haťapka, Kolektív autorov

  Medzinárodné právo súkromné 2. vydanie

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 25. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 51,70 
  Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Molnár

  Nepeňažná exekúcia

  Vydavateľstvo: C. H. Beck
  Dátum vydania: 23. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 17,86 
  Nepeňažná exekúcia je dielom, v ktorom sa originálnym spôsobom spojili poznatky právnej (súdnej a exekútorskej) praxe s výsledkami vedeckého skúmania tohto razantného spôsobu núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Autor vytvára, po prvýkrát v slovenskej právnickej spisbe, teoretické základy exekúcie na … Zobraziť viac info ►