Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Deň detí. Zľava -25% na stovky kníh. Viac info →

Epos

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

  Zbrojný preukaz - Príprava na skúšku

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 19. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 17,90 €
  Vaša cena: 17,01 
  Odošleme ihneď
  Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného útvaru. Do prvej časti príručky sme zaradili aktualizované znenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 3/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Odošleme ihneď
  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 400/2002 Z.z., zákona č. 512/2003 Z.z., zákona č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný trestný zákon 1/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,70 €
  Vaša cena: 5,42 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 300/2005 Z.Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 257/2009 Z.Z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Čižmár, Ondrej Príbojský

  Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti pre SBS

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Odošleme ihneď
  Vedúci pracovníci Úradu súkromných bezpečnostných služieb MV SR aktualizovali úspešnú publikáciu pre prípravu členov súkromnej bezpečnostnej služby. Podstatnú časť aktualizovanej publikácie tvoria riešené otázky pre ústnu časť skúšky odbornej spôsobilosti. Publikácia obsahuje aj všetky testové otázky typu S a typu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Saniga

  Rozprávky spod Čierneho kameňa

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Odošleme ihneď
  Prečo má drozd na hrudi biely polmesiac? Prečo myšiam narástli veľké zúbky? Na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpovede v rozprávkach o živote zvierat, vtáctva i kvetenstva v jednej z mnohých dolín Veľkej Fatry. Autor knihu bohato ilustroval a doplnil fotografiami. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Odošleme ihneď
  Praktická príručka vo vreckovom vydaní obsahuje nielen úplné znenie zákona o strelných zbraniach a strelive so všetkými vykonávacími predpismi a Strelecký poriadok SPK, ale aj zákon č. 64/2019 Z.z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a vykonávaciu vyhlášku č. 72/2019 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Exekučný poriadok a nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní 2/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Odošleme do 2 dní
  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 235/1998 Z.z., zákona č. 240/1998 Z.z., zákona č. 280/1999 Z.z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o sociálnych službách 6/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 17. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 6,90 €
  Vaša cena: 6,56 
  Odošleme do 2 dní
  ZÁKON č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2t009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010 Z.z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Al-Sbenaty Abdulwahab

  Život po smrti podľa islamu

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 25. augusta 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 3,90 €
  Vaša cena: 3,71 
  Odošleme do 2 dní
  Autor tejto publikácie sa snaží vysvetliť v stručnosti otázku podstaty života, existencie a podoby života po smrti s odvolaním sa na niektoré verše Koránu - základného prameňa islamského náboženstva, ktoré obsahujú informácie spojené s touto témou. Niektoré závery nemusia byť úplne totožné s výkladom niektorej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: J.Werner Elgi

  Volanie vlka

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2003
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Odošleme ihneď
  Po rokoch sa v predhorí Skalnatých hôr opäť zjaví vlk a stane sa predmetom záujmu lovuchtivých poľovníkov. Podarí sa mladému poloindiánovi Zanovi zachrániť postrelenú vlčicu a dopraviť ju do bezpečia? Odhalí tajomstvo svôjho pôvodu? Kto je jeho skutočný otec? Splní sa Zanov sen o živote v panenskej prírode? … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karl May

  S Vinetuom v Mexiku

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 17. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 12,50 €
  Vaša cena: 11,88 
  Odošleme ihneď
  Majiteľ populárneho časopisu vychádzajúceho v San Franciscu vyšle Old Shatterhanda do Mexika ako vojnového spravodaja. Povstanie generála Jargasa však čoskoro ukončí jeho poprava, a tak sa bez koňa a prostriedkov ocitne v mexickom zapadákove. Chce sa vrátiť do USA, preto sa nalodí na parník prevážaúci veľkú skupinu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o dani z príjmov 21/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 538/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 539/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Tvorík

  Testy pre autoškoly - Motocykle a osobné autá

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Odošleme ihneď
  Na preskúšanie vedomostí sú určené Testy pre autoškoly – Motocykle a osobné autá (140 strán, farebná tlač) vytvorené kombináciou 35 oficiálnych policajných testov pre skúšky vodičov motocyklov a osobných áut. Stačí publikáciu rozobrať a vyplniť. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný obchodný zákonník 18/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,30 €
  Vaša cena: 7,89 
  Odošleme ihneď
  NOVELIZOVANÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 278/1993 Z.Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 249/1994 Z.Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Zákoník práce 14/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 22. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,40 €
  Vaša cena: 4,18 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Zákonník práce 14/2019 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Trestný poriadok 12/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 6. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,80 €
  Vaša cena: 6,46 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. Z 24. MÁJA 2005 TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 61/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Igor Chovan

  Čarovný prsteň

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 30. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,80 €
  Vaša cena: 7,41 
  Odošleme ihneď
  Dostáva sa vám do rúk tretí diel edície Národné rozprávky nazvaný Čarovný prsteň. Prvý diel (z roku 2015) nazvaný Čarovné topánky ponúka výber z rozprávkovej tvorby mnohých národov. V bohato ilustrovanej knižke si môžete prečítať nemeckú, taliansku, lotyšskú, rusínsku, srbskú, bieloruskú, ukrajinskú, anglickú, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Vrecková Ústava, ústavné zákony a ústavný súd

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Odošleme ihneď
  Úplné znenie ústavy SR a ostatných ústavných zákonov vrátane výkladov Ústavného súdu SR k jednotlivým ustanoveniam Ústavy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o advokácii 8 2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 17. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 2,00 €
  Vaša cena: 1,90 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o advokácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 586/2003 Z.Z. ZO 4. DECEMBRA 2003 O ADVOKÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 8/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 327/2005 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 26. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Odošleme ihneď
  Vydavateľstvo Epos každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov [opatrenie MF SR upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré bolo koncom roka 2018 výrazne novelizované (18 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Vreckový trestný zákon

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 5. februára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,10 €
  Vaša cena: 4,85 
  Odošleme ihneď
  Úplné znenie Trestného zákona (posledné novelizácie vykonané zákonom č. 321/2018 Z.z. a novým zákonom o finančnej správe) publikujeme vo veľmi obľúbenom vreckovom formáte. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Trestný poriadok 6/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 28. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,80 €
  Vaša cena: 6,46 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Trestný zákon 5/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 28. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Kňaze

  Vtáčie búdky a kŕmidlá

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. júla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 19,90 €
  Vaša cena: 18,91 
  Odošleme ihneď
  V plnofarebnej publikácii sa čitateľ dozvie, ktoré vtáky patria k búdkovým hniezdičom, aké budky (rozmery, vletové otvory, materiál . ..) potrebujú, kde a kedy ich vešať, ako ich zabezpečiť pred predátormi, kontrolovať, čistiť a opravovať. Jednotlivé typy a druhy búdok sú prehladne rozdelené a opatrené konštrukčnými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o policajnom zbore 10/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 23. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 2,20 €
  Vaša cena: 2,09 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Nový zákon o ochrane osobných údajov 7 2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Odošleme ihneď
  Nový zákon o ochrane osobných údajov s aktualizovanou dôvodovou správou Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Kňaze

  So spevom na vtáčiu svatbu

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 6. novembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 23,90 €
  Vaša cena: 22,71 
  Odošleme ihneď
  Uznávaný autor a fotograf prírody doplnil vlastné poznatky a pozorovania získané počas päťdesiatich rokov aktívnej ornitologickej a fotografickej činnosti o informácie z odbornej literatúry a spracoval odborno populárnu monografiu encyklopedického charakteru. Na 304 stranách veľkého formátu A4 popísal všetky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný trestný poriadok 5/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,90 €
  Vaša cena: 6,56 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. Z 24. MÁJA 2005 TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 61/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný správny súdny poriadok 8/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,20 €
  Vaša cena: 3,99 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný správny súdny poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami. ZÁKON Č. 162/2015 Z. Z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 88/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 344/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 413/2019 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii 4/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Al-Sbenaty Abdulwahab

  Islamské právo

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2003
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 5,05 €
  Vaša cena: 4,80 
  Odošleme do 2 dní
  Analýza odborníka arabskej národnosti podáva neskreslený obraz islamského práva. Udalosti posledných rokov vo svete, ktoré sa skloňujú najmä v súvislosti s islamským náboženstvom, nás priviedli na myšlienku nutnosti predložiť verejnosti túto skromnú štúdiu o islamskom práve. Publikácia uvádza čitateľa do pomerne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karl May

  Knieža bledých tvárí I.

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2005
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,92 €
  Vaša cena: 9,42 
  Odošleme ihneď
  Knieža bledých tvárí I. - tretí diel pentalógie „V troch častiach sveta“. Tučný Sam sa túla Amerikou so svojimi priateľmi Jimom a Timom. Na svojich potulkách stretne Oskara Steinbacha a Silnú ruku. Spolu nezištne pomáhajú ohrozeným obyvateľom divokého západu. Čo spraví Sam, keď náhodou stretne v prérii svoju dávnu … Zobraziť viac info ►