Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

MRAZIVÉ ZĽAVY - AŽ 70% NA STOVKY KNÍH

Eurokódex

 • Autor: Kolektív autorov, Jozef Čentéš

  Trestný zákon. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 15. júna 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 65,00 €
  Vaša cena: 61,75 
  Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu. Komentár spracovali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Halásová, Daniela Gregušová

  Zákon o eGovernmente

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako aj tým, ktorí majú povinnosť či možnosť uskutočňovať podania elektronickým spôsobom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o odpadoch

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 12. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 44,00 €
  Vaša cena: 41,80 
  Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Patrik Benčík

  Daňové judikáty

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 14. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 30,00 €
  Vaša cena: 28,50 
  Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových judikátov v daňovej a právnej praxi. Autor advokát JUDr. Patrik BENČÍK , prednášal pre Slovenskú komoru daňových poradcov (SKDP) a pracoval dva roky ako právnik oddelenia právnych služieb … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Haňdiak

  Manažment rozvoja ľudských zdrojov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 20. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického štúdia predmetnej odbornej literatúry, ale najmä dlhoročných praktických skúsenosti a poznatkov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Kukliš, Viktória Virová

  Vybrané problémy miestnej samosprávy

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 19. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Kniha sa orientuje na charakteristiku základov miestnej samosprávy a to najmä v komparácii štátov Európskej únie. Ponúka analytické spracovanie a oboznamuje nielen s teoretickými myšlienkami a legislatívnymi návrhmi, ale hľadá prepojenie medzi teóriou-legislatívou a praxou. Kniha je síce učebnicou, ale využiteľná … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Bános, Jozef Lukajka

  Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa. Pracovné právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 19. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 44,00 €
  Vaša cena: 41,80 
  Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich podnikateľskej činnosti z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Zákon o obecnom zriadení

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 22. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy. Nový komentár zahŕňa medzinárodné i ústavné východiská zákonnej úpravy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 5. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 60,00 €
  Vaša cena: 57,00 
  Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník - Veľký komentár 1. Zväzok. 3. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 24. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi sledujúc tak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elena Hradiská

  Praktikum sociálnej komunikácie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 29. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre ich profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj ich osobnosti ako mediálneho pracovníka. Pri zostavovaní obsahu publikácie autorky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  ÚZZ 7 2017 Zákon o štátnej službe

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 10. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 7,05 €
  Vaša cena: 6,70 
  Zákon č. 55/2017 Z. z. O ŠTÁTNEJ SLUŽBE Nový zákon č. 55/2017 Z. z.: Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe. Nový zákon o štátnej službe je budovaný na princípoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  ÚZZ 6 2017 Zákon o sociálnych službách

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 10. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 4,85 €
  Vaša cena: 4,61 
  podľa právneho stavu k 1. 3. 2017 (Úplne znenia zákonov 6/2017) Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.: novela zákona stanovuje fyzickej osobe, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb či udelenie akreditácie na odbornú činnosť, povinnosť dokladovať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  PMPP 8 2017 Zákon o zdravotnom poistení s komentárom

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 10. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 13,79 €
  Vaša cena: 13,10 
  Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017, Práca v zahraničí – Taliansko ZÁKONY A KOMENTÁRE Zákon o zdravotnom poistení s komentárom ODBORNÍK RADÍ Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017 ZAMESTNÁVATEĽ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mojmír Mamojka

  Obchodný zákonník - Veľký komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 30. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 70,00 €
  Vaša cena: 66,50 
  Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mojmír Mamojka

  Obchodný zákonník

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 17. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 4 dní
  Bežná cena: 105,00 €
  Vaša cena: 99,75 
  Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra … Zobraziť viac info ►