Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Deň detí. Zľava -25% na stovky kníh. Viac info →

Eurokódex

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Jozef Čentéš

  Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. Aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 17. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 70,00 €
  Vaša cena: 66,50 
  Odošleme ihneď
  Trestný poriadok, IV. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 3. vydaním diela sú v 4. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu, 1. 8. 2019. Veľký … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Zimmermannová, Ján Zimmermann

  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 22. februára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Odošleme ihneď
  Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne najbežnejšie praktické a teoretické problémy, ktoré v danej oblasti sú. Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Ševcová

  Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Odošleme ihneď
  Komentár k Zákonu o zdravotnej starostlivosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) poskytuje praktický výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vymedzuje základné vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jej formy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník - Veľký komentár 1. Zväzok. 3. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 24. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Odošleme ihneď
  Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi sledujúc tak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elena Hradiská

  Praktikum sociálnej komunikácie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 29. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Odošleme ihneď
  Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre ich profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj ich osobnosti ako mediálneho pracovníka. Pri zostavovaní obsahu publikácie autorky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mojmír Mamojka

  Obchodný zákonník

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 17. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 105,00 €
  Vaša cena: 99,75 
  Odošleme do 2 dní
  Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Hutta, Jiří Plos

  Základy stavebného práva

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 16. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,60 €
  Vaša cena: 13,87 
  Odošleme ihneď
  Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne určená študentom právnických fakúlt zameraná na zvládnutie vyučovacieho predmetu Stavebné právo. Z tohto účelového zamerania učebnice vyplýva, že sa nezaoberá teoretickými polemikami, akademickými rozpravami … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Milučký

  Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 22. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 40,00 €
  Vaša cena: 38,00 
  Odošleme do 2 dní
  Správny poriadok a Správny súdny poriadok 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Píry

  Čierna stavba - Stavebné právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 12. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Odošleme do 2 dní
  Čierna stavba vychádza v edičnej rade Monotematika Stavebné právo vydavateľstva EUROKÓDEX. Autor diela si dal ambiciózny cieľ predstaviť čitateľovi právnu problematiku nelegálnej, pomocne povedané čiernej stavby. V jednotlivých častiach definuje a analyzuje procesy a možnosti, ktoré ponúka súčasný právny stav v tejto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 11. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Odošleme do 2 dní
  Komentár k Novele Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá. V tejto súvislosti vznikajú obci povinnosti v nasledujúcich prípadoch: … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Odošleme ihneď
  Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Základným cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, v tejto súvislosti identifikovať príslušné povinnosti a zodpovednosti povinných osôb v zmysle Zákona, identifikovať technické a organizačné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Janette Smažáková

  Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 4. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Odošleme do 2 dní
  Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Dňa 17. októbra … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Bános, Jozef Lukajka

  Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa. Pracovné právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 19. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 44,00 €
  Vaša cena: 41,80 
  Odošleme ihneď
  Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich podnikateľskej činnosti z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Halásová, Daniela Gregušová

  Zákon o eGovernmente

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Odošleme ihneď
  Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako aj tým, ktorí majú povinnosť či možnosť uskutočňovať podania elektronickým spôsobom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Zákon o obecnom zriadení

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 22. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Odošleme ihneď
  Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy. Nový komentár zahŕňa medzinárodné i ústavné východiská zákonnej úpravy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o odpadoch

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 12. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 44,00 €
  Vaša cena: 41,80 
  Odošleme ihneď
  Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 5. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 60,00 €
  Vaša cena: 57,00 
  Odošleme do 2 dní
  Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Haňdiak

  Manažment rozvoja ľudských zdrojov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 20. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Odošleme ihneď
  Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického štúdia predmetnej odbornej literatúry, ale najmä dlhoročných praktických skúsenosti a poznatkov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mojmír Mamojka

  Obchodný zákonník - Veľký komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 30. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 70,00 €
  Vaša cena: 66,50 
  Odošleme ihneď
  Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Macková, Kolektív autorov

  Otáz(ni)ky osobnosti

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 8. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Pohľad na osobnosť z viacerých uhlov, odkrývanie tajomstiev človeka, diskusia o aktéroch spoločenského a obzvlášť mediálneho prostredia – na to sústreďujú svoju pozornosť autori kolektívnej monografie Otáz(ni)ky osobnosti. Odborné práce – príspevky v kolektívnej monografii, ktoré poslúžia študentom VŠ ako učebný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Macková

  Paradigma osobnosti v slovenskom kultúrnom priestore

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 15. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Hlavným poslaním publikácie je upozorniť na celistvosť osobnosti, ktorú je nutné posudzovať z psychologického, filozofického i kultúrno-spoločenského aspektu. Publikácia chce poukázať na špecifiká osobnosti a nimi upozorniť i na to, že spoločnosť s a bez kvalitného vedeckého a umeleckého zázemia ľahko dostane … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 31. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Nedostupné
  Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Praktické komentáre pre mestá a obce

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 28. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Odošleme do 2 dní
  Publikácia, z edičného radu vydavateľstva EUROKÓDEX - Praktické komentáre, ktorá vám môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v spleti zákonov a paragrafov. Podľa právneho stavu k 1. 1. 2015. Vybrali sme pre vás tie zákony, ktoré sú dôležité pre fungovanie miest a obcí v súlade s právnym poriadkom. Komentáre … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrej Tušer

  Médiá & Právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 23. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 23,10 €
  Vaša cena: 21,95 
  Odošleme ihneď
  Rukoväť vybraných pojmov z masových médií a verejného práva v SR a ČR. „Rukověť v pojetí rukopisu Média a právo veřejné má několik sympatických vlastností. Jednak objasňují základní kategorie a koncepty z oblasti masové komunikace a veřejného práva, jednak přinášejí z dostupné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: S. G. Korkonosenko

  Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 11. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Odošleme do 2 dní
  Dielo prestavuje teóriu žurnalistiky ako samostatnú oblasť poznania a výskumu. Zaoberá sa potrebami žurnalistickej praxe, protirečeniami vo vzájomných vzťahoch teórie a praxe tlače, trendmi rozvoja vedy o žurnalistike v proreformnom Rusku. Dielo sa dotýka základných problémov teoretických prednášok v strediskách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marek Števček

  Civilné právo procesné 3. zmenené a doplnené vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 8. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Odošleme do 2 dní
  Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori zvolili koncept určitého kompromisu medzi doktrinálnym axiomatickým výkladom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Pauer

  Kapitoly o fotografii

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 30. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 17,60 €
  Vaša cena: 16,72 
  Odošleme do 2 dní
  Americký fotograf Paul Strand už v tridsiatych rokoch minulého storočia povedal, že vo svete fotografuje veľa ľudí, ktorí nemajú čo povedať. Profesionálny fotograf by však mal vždy niečo povedať a mal by vedieť, ako to povedať. Kniha doc. Pauera je určená nie len poslucháčom vysokoškolských fakúlt masmédií, ale aj profesionálnym … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Holomek

  Výskum obetí kriminality na Slovensku

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 15. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Nedostupné
  „Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom reprezentatívna výskumná vzorka (2 000 res­pondentov) a vysoká návratnosť dotazníkov (viac než 90 %) jednak významne zvyšuje informatívnu hodnotu vedeckej monografie, ale najmä podporuje možnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Chudinová, Andrej Tušer

  Kompetentný hovorca

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 15. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Odošleme ihneď
  Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj na etymológiu slova hovorca a na vymedzenie pozície hovorcu v systéme masmediálnej komunikácie. Poskytuje odpovede na otázku, kto je hovorca, ale aj na vývoj tejto pozície na Slovensku, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Kasarda

  Od karnevalovej ulice po virtuálny svet

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 2 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Odošleme do 2 dní
  Publikácia nie je polemikou o estetike populárneho a vysokého umenia, ale pátraním po tom, čo vlastne populárna kultúra reprezentuje v dnešnom svete uväznenom v totalite médií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Kubalák

  Efektívne riadenie ľudských zdrojov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Publikácia „Efektívne riadenie ľudských zdrojov“ je vyjadrením dlhoročného úsilia autora o vypracovanie práce postavenej s ohľadom na špecifiká Slovenska a jeho súčasnej spoločensko-ekonomickej charakteristiky. V publikácií dominuje orientácia na „efektívnosť personálnej práce“ vo všetkých jej častiach: 1. Východiská, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok SR

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 36,00 €
  Vaša cena: 34,20 
  Odošleme ihneď
  Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych spoločenstiev a ich následný dosah na slovenské trestné právo. Monografia … Zobraziť viac info ►