Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Iuris Libri

 • Autor: Ján Golian

  Repetitórium obchodného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 19. novembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 18,80 
  Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky. Repetitórium sa môže stať východiskom pre efektívnejšiu prípravu na postupovú skúšku a štátnu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Repetitórium ústavného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 30. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,50 
  Repetitórium ústavného práva poskytuje systematický prehľad základných inštitútov ústavného práva Slovenskej republiky vrátane stručných informácií o ústavnom vývoji na území dnešnej Slovenskej republiky po roku 1848. Svojím obsahom a predovšetkým formou spracovania by malo slúžiť ako pomôcka pre účinné zopakovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Gešková

  Repetitórium civilného procesného práva

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 19. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,50 
  Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivana Zmeková

  Elektronické obchody

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 31. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 28,00 €
  Vaša cena: 26,32 
  Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas. Preto je potrebné, aby predávajúci a kupujúci mali vedomosti o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z platnej právnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucia Budinská

  Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 13. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,02 
  Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje zhrnutie rozhodnutí a stanovísk tak Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR. Publikácia je rozdelená na dve časti, z ktorých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Macková

  Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 7. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 17,00 €
  Vaša cena: 15,98 
  Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej republike. Podľa vzoru zakladajúcich členských krajín Európskej únie sa rozčlenilo na tri časti, a to na sociálne poistenie, štátnu sociálnu podporu a sociálnu pomoc. Jednotlivé časti vzájomne spolu úzko … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petronela Luprichová

  Repetitórium rodinného práva - 2. doplnené a prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,04 
  Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebnej pomôcky „Repetitórium rodinného práva“ reaguje na viaceré novelizácie zákona o rodine a rekodifikáciu civilného procesu. Jej cieľom je zmapovať problematiku rodinného práva a základných inštitútov tohto právneho odvetvia. Publikácia v zásade vychádza zo systematiky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kravecová

  Finančné sprostredkovanie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 14. septembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,01 
  Publikácia ponúka ucelený pohľad na právnu úpravu finančného sprostredkovania. Podrobne rozoberá znenie zákona o finančnom sprostredkovaní a tiež nadväzné právne predpisy upravujúce podnikanie v tejto oblasti. Vysvetľuje obsah finančného sprostredkovania a jeho osobitne regulovaný rozsah, ako aj kategórie finančných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 32,00 €
  Vaša cena: 30,08 
  Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska najvýznamnejšie právne tituly nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Mazáková

  Ochrana spotrebiteľa - Judikatúra

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 5. apríla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 41,00 €
  Vaša cena: 38,54 
  Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu v zmluvných vzťahoch uzavieraných s podnikateľom. Publikácia prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti ochrany … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Horňák

  Odporovateľnosť právnych úkonov

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 29. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,14 
  Odporovateľnosť právneho úkonu je právnym následkom vadnosti právneho úkonu, ktorá má chrániť veriteľov pred nepoctivým konaním dlžníka. V slovenskom a českom právnom prostredí sú odporovacie žaloby pomerne častým javom a právna prax v súčasnosti rieši mnohé otázky súvisiace s ustanoveniami upravujúcimi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erik Schwarcz

  Predbežné opatrenia

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,50 
  Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi špecifickým zásahom do práv osôb, ktoré sú zasiahnuté bez toho, aby súd vykonal rozsiahlejšie dokazovanie a konal vo veci samej. Z uvedeného dôvodu jeho aplikácia vyvoláva v praxi mnohé otázky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 15. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,44 
  V nadväznosti na publikáciu „Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch“ poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy o dielo. Publikácia je systematicky usporiadaná tak, že … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Mazáková

  Exekučné spory

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 9. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,26 
  Spory, ktoré vznikajú v rámci núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí alebo v súvislosti s ním, sú často skutkovo, ale aj právne zložité. Toto poznanie bolo účinným podnetom na prípravu a zostavenie výberu judikatúry o exekučných sporoch. Cieľom predkladaného výberu z judikatúry je kvalifikovane … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Macek

  Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 6. mája 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 39,00 €
  Vaša cena: 36,66 
  Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia súdov (vrátane prvorepublikových i rakúskych pred rokom 1914), ktoré sú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Spoločnosť s ručením obmedzeným

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: U dodávateľa
  Bežná cena: 24,00 €
  Vaša cena: 22,56 
  Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak v teoretickej, ako aj v praktickej rovine, čo potvrdzuje aj … Zobraziť viac info ►