Kníhkupectvo PANTA RHEI na skvalitnenie služieb používa cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii v Obchodných podmienkach. Ďalším používaním stránky s uvedenými pravidlami súhlasíte.

Osobný odber už na 35 miestach po slovensku

Osveta

 • Autor: Kolektív autorov, Denisa Michnáčová

  Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Obsah:1 Terminológia, 2 Osteológia,3 Artrológia,4 Myológia, 5 Tráviaci systém – systema digestorium, 6 Dýchací systém – systema respiratorium, 7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare, 8 Lymfatický systém – systema lymphaticum, 9 Močový systém – systema urinarium, 10 Mužský pohlavný systém – systema genitale masculinum, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Brozman

  Neurológia - učebnica pre ZOUŠ

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov. Učebnica informuje čitateľa vo všeobecnej časti o anatómii a fyziológii nervového systému, o zásadách neurologického … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Miroslava Liškova

  Základy multikultúrneho ošetrovateľstva

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,66 €
  Vaša cena: 2,53 
  História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov. Úspech vých ovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím spočíva vo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Findra

  Štylistika súčasnej slovenčiny

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 29. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  V monografii Štylistika súčasnej slovenčiny Ján Findra programovo nadväzuje na Štylistiku slovenčiny (2004). Podrobnejšie však v nej rozpracúva niektoré teoreticko- metodologické problémy a novo vymedzuje a klasifikuje viaceré štylistické pojmy a kategórie. Aj s ohľadom na adresáta pritom kladie dôraz na ich systémovo- … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Mučaji, Milan Nagy, Daniel Grančai

  Farmakognózia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Enormný nárast poznatkov a potreby praxe inšpirovali autorov tejto novej vysokoškolskej učebnice k jej rozdeleniu do dvoch samostatných zväzkov. Obidva sú napísané s ohľadom na legislatívu SR a EÚ platnú v roku 2011, vrátane aktuálneho Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu. V prvom zväzku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Monika Naďová

  Metódy sledovania plodnosti

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 3. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 4,00 €
  Vaša cena: 3,80 
  Predložená monografia Metódy sledovania plodnosti: Prirodzená cesta k potomstvu je vhodným doplnením literatúry, ktorá v tejto oblasti chýba na použitie v širokej verejnosti. Ponúka nielen medicínsky, ale aj kresťanský pohľad na zodpovedný prístup k plodnosti muža a ženy, hlavne na moderné metódy sledovania a kontroly … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viliam Dobiáš

  Prednemocničná urgentná medicína

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 26. októbra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 39,00 €
  Vaša cena: 37,05 
  V druhom, doplnenom a prepracovanom vydaní boli do autorského kolektívu prizvaní 4 ďalší spoluautori a pribudlo 27 nových kapitol. Ostatné texty boli prepracované, aktualizované o nové poznatky tak, aby ešte lepšie vyšli v ústrety záujemcom o prednemocničnú neodkladnú starostlivosť z radov lekárov urgentnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Staroňová

  Vedecké písanie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  „Na slovenských vysokých školách sa ešte stále venuje nedostatočná pozornosť vyučovaniu metód a techník vedeckého písania. Študenti, ktorí stoja pred úlohou napísať seminárnu, bakalársku či diplomovú prácu, sú takí bezradní a často ostávajú aj bez adekvátneho vedenia svojimi pedagógmi. ‚Vedecké písanie‘ zapĺňa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Vademecum Medici 6. vydanie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Šieste prepracované, aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie Vademecum MEDICI. Komplexné medicínske dielo pre lekársku verejnosť. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Verešová

  Psychológia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Vysokoškolská učebnica odborne približuje široké spektrum psychických, osobnostných a psychosociálnych mechanizmov, ktoré sa diferencovane prežívajú a prejavujú na správaní v zdraví i chorobe. Autori selektívne prezentujú aktuálne poznatky zo základn ých aj aplikovaných disciplín (všeobecná psychológia, vývinová … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Viktor Lechta

  Terapia narušenej komun.schopnos.

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 7,30 €
  Vaša cena: 6,94 
  Táto kniha približuje metódy a techniky, ktoré možno cielene, adekvátne a efektívne aplikovať v rámci terapie najfrekventovanejších druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Má polyfunkčné poslanie: je určená nielen študentom logopédie v pregraduálny ch i postgraduálnych formách štúdia a logopédom v praxi, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Božena Džuganová

  Deutsch für Mediziner, 4.vydanie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 26. novembra 2015
  Jazyk: nemecký, slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom pripravujúcim sa na jazykovú skúšku v rámci ďalšieho vzdelávania, zdravotným sestrám ale i ďalším záujemcom o štúdium odbornej lekárskej nemčiny. Učebnica obsahuje množstvo rôznych cvičení, aby práca s ňou bola zaujímavá. Kľúč zároveň umožňuje, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ružena Murgová

  The Slovak cookery

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  The book contains diverse specialties of the Slovak cuisine, and among them also some almost forgotten delicacies. However, all the recipes have one thing in common - by their row materials as well as technologies of prepare they acquaint the reader with the meals characteristic for particular regions of Slovakia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 14. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách Táto publikácia s charakterom vysokoškolskej učebnice obsahuje dôležité informácie o tom, kam smeruje súčasný vývoj v oblasti medicínskej pedagogiky. Je určená tým, ktorí majú seriózny záujem o akademickú kariéru. Má ukázať … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Determinanty zdravia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 31. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Analýza determinánt (určujúcich zložiek) zdravia je základnou nosnou štruktúrou poznatkového aparátu v rámci štúdia jednotlivých odborov zdravotníckych vied. Historické udalosti sú aj v súčasnosti pre ľudstvo varovaním. Poukazujú na katastrofálne následky šíriacich sa epidémií, chorôb a prírodných katastrof. Napriek … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Nemcová, Katarína Žiaková, Radka Kurucová

  Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 31. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 3 dní
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Predkladaná publikácia si kladie za cieľ prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznania z oblasti paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti. Prináša najnovšie, systematicky spracované poznatky zo zdrojov domácej a zahraničnej proveniencie, vychádzajúce z výskumných štúdií a praxe založenej na dôkazoch. Text je … Zobraziť viac info ►