Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Doručenie zadarmo na nákupy od 25€

Osveta

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Dušan Meško, Ján Findra, Dušan Katuščák

  Akademická príručka

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 31. marca 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Odošleme ihneď
  Táto publikácia sa zaoberá otázkami, s ktorými sa stretávajú stredoškolskí a univerzitní študenti, ale aj ich učitelia, školitelia, oponenti, doktorandi, doktori, inžinieri, lekári alebo magistri pri publikovaní či inej forme prezentovania výsledkov svojej práce. Veľa ráz sú odkázaní sami na seba, na sebavzdelávanie, opakovanú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 3. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Odošleme ihneď
  1 Terminológia 2 Osteológia 2. 1 Všeobecná osteológia 2. 2 Kosti lebky ossa cranii 2. 3 Stavce vertebrae 2. 4 Kosti hrudníka ossa thoracis 2. 5 Kosti hornej končatiny ossa membri superioris 2. 6 Kosti dolnej končatiny ossa membri inferioris 3 Artrológia 3. 1 Všeobecná artrológia 3. 2 Spojenia kostí lebky 3. 3 Spojenia chrbtice 3. 4 Spojenia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Všeobecná a anorganická chémia, 2. vyd.

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Odošleme do 3 dní
  Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii. Obsah učebnice je profilovaný na farmaceutickú problematiku, pri čom dôraz sa kladie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Lekárenstvo a legislatíva

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 6. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Odošleme do 3 dní
  Vysokoškolská učebnica pre poslucháčov Farmaceutickej fakulty Lekárenstvo je popri výskume liečiv, výrobe liekov, kontrole liekov a veľkodistribúcii liekov jedným zo základných odvetví farmácie a jeho postavenie je dané historicky. Lekárenstvo možno charakterizovať ako množinu všetkých lekární a ich činností a funkcií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Gazdíková

  Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 18. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Odošleme ihneď
  Vnútorné lekárstvo interná medicína je jeden zo základných lekárskych odborov, ktorý je čo do rozsahu i obsahu veľmi rozsiahly a náročný, ale bezpochyby patrí aj k najzaujímavejším odborom medicíny. Vnútorné lekárstvo integruje rôzne odbory, ktoré sú síce samostatné, ale treba ich vyhodnocovať komplexne, pretože ochorenia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karol Mika

  Fytoterapia z pera lekára

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 3. júla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 35,00 €
  Vaša cena: 33,25 
  Odošleme ihneď
  Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových ciest, obličiek a močových vývodov, ako aj pri srdcovocievnych, ženských, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Kopecká, Peter Kopecký

  Zdravie a klinika chorôb

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 24. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Odošleme ihneď
  Učebnica je určená pre všetky zdravotnícke štúdijné odbory, ktoré majú v učebnom pláne zaradený predmet zdravie a klinika chorôb. Pretože študenti budú v praxi získané vedomosti a zručnosti uplatňovať vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, cieľom učebnice je zoznámiť sa so súčasnou koncepciou zdravia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ferdinand Devínsky

  Organická chémia, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 40,00 €
  Vaša cena: 38,00 
  Odošleme ihneď
  Predkladaná učebnica je prvou slovenskou učebnicou organickej chémie pre farmaceutov. Vychádza z našich prednášok a viaceré pripomienky našich študentov k nim sme zohľadnili v texte. Aj preto venujeme túto uaebnicu našim študentom a absolventom pregraduálneho aj doktorandského štúdia farmácie. A aj preto všade … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kamila Kociová

  Základy fyzioterapie

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 30. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Odošleme ihneď
  Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor Fyzioterapia. Aj keď tento odbor plynule nahradil rehabilitačných pracovníkov vzdelávaných na stredných zdravotníckych školách, musí spĺňať zvýšené nároky vysokoškolského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Simočková

  Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 5. decembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Odošleme ihneď
  1 Úvod do problematiky gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva 2 Vybrané teórie a modely vhodné pre gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo 3 Anatomicko-fyziologické východiská 4 Klinické príznaky 5 Vyšetrovacie metódy 6 Špecifiká prístupu pri ošetrovaní žien vo vybraných oblastiach gynekológien a pôrodníctva 7 Etické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Magdaléna Kuželová

  Farmakológia antiinfekčných liečiv

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Odošleme ihneď
  Predkladáme Vám novú učebnicu, ktorá sa zaoberá problematikou farmakológie antimikrobiálnych liečiv. Liečba infekčných ochorení bola požiadavkou ľudstva cez celú históriu jeho existencie, ale skutočné úspechy prinieslo až dvadsiate storočie. V prvej polovici to boli najprv chemoterapeutiká – salvarsan a sulfónamidy, ale skutočný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Vybrané odbory ošetrovateľstva

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,00 €
  Vaša cena: 3,80 
  Odošleme ihneď
  Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. .. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Viktor Lechta

  Terapia narušenej komun.schopnos.

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,30 €
  Vaša cena: 6,94 
  Odošleme ihneď
  Táto kniha približuje metódy a techniky, ktoré možno cielene, adekvátne a efektívne aplikovať v rámci terapie najfrekventovanejších druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Má polyfunkčné poslanie: je určená nielen študentom logopédie v pregraduálny ch i postgraduálnych formách štúdia a logopédom v praxi, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lýdie Konečná

  Pestujeme izbové rastliny

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Odošleme ihneď
  Domov bez jedinej izbovej rastliny je ako tvár bez úsmevu. Rastliny nám dotvárajú prostredie, v ktorom žijeme, a my si to už bez nich ani nevieme predstaviť. Vnášajú do miestnosti život, atmosféru, farby, energiu. Dopĺňajú naše domovy krásou svojich kvetov a listov, vytvárajú nezvyčajné zákutia a farebné oázy pokoja … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karol Mika

  Jožkove dobrodružstvá

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 14. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Odošleme ihneď
  Krátke príbehy starého otca a jeho vnuka Jožka, ktorí spolu trávia prázdniny na chalupe a záhradke. Tu sa pod láskavým vedením starého otca učí Jožko spoznávať svet rastlín aj zvierat, ktoré sa nachádzajú okolo nás. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Bujalková

  Terminologia medica latina

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 20. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Odošleme do 3 dní
  Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). Tretie, doplnené a urpavené vydanie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alžbeta Hanzlíková, Kolektív autorov

  Komunitné ošetrovateľstvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,29 €
  Vaša cena: 8,83 
  Odošleme ihneď
  Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva. Prvá časť sa venuje základným a všeobecným témam ošetrovateľstva týkajúcich sa ochrany komunitného zdravia, druhá časť sa zameriava na starostlivosť o špeciálne populačné skupiny v komunite. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Andrea Čalkovská

  Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 15. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Odošleme ihneď
  Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme. Predhovor: Fyziológia človeka je veda, ktorá skúma a vysvetľuje funkcie ľudského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anton Lacko, Mária Novysedláková, Kolektív autorov

  Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 29. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Odošleme ihneď
  Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Ako integrujúci odbor v rámci klinickej medicíny má dominantné postavenie v príprave a v praktickom výkone aj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michaela Miertová

  Nehojace sa rany

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 21. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Odošleme ihneď
  Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky rozčlenená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo orientované na východiská k problematike ošetrovania rán p ríčiny a súvisiacie faktory ich vzniku, diagnostika, hojenie a posudzovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Lauko

  Zakáľačkové špeciality

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 16. mája 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Odošleme ihneď
  Už si ani neuvedomujeme, o koľko romantiky prichádza moderný človek, koľko zážitkov majú ľudia z takej zakáľačky. Autor knižky sa aspoň v náznaku usiluje priblížiť atmosféru tejto udalosti a sprístupniť zo svojej dlhoročnej praxe niekoľko desiatok receptov na prípravu najrozmanitejších dobrôt súvisiacich so zakáľačkou. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivica Lazúrová

  Interná propedeutika

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 13. mája 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Odošleme ihneď
  V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu informácie o príznakoch vnútorných ochorení, o fyzikálnych, ako aj laboratórnych a zobrazovacích vyšetrovacích … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kamil Javorka

  Lekárska fyziológia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 22. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 48,00 €
  Vaša cena: 45,60 
  Odošleme do 3 dní
  Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ale i ďalších vysokoškolských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Ďurík

  Domáci údenár

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 11. decembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Odošleme ihneď
  Spracovanie, varenie, konzervovanie mäsa a mäsové špeciality. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alžbeta Hanzlíková

  Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Odošleme ihneď
  Táto monografia je venovaná ošetrovateľstvu ako jednému z regulovaných povolaní v zdravotníctve. Poskytuje niektoré informácie z ošetrovateľskej teórie a praxe. Najviac sa však zameriava na reguláciu ošetrovateľského povolania a na dokumenty a historické údaje, ktoré s ňou súvisia. Význam regulácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viliam Foltán

  Sociálna farmácia a zdravotníctvo

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Odošleme ihneď
  OBSAH ZDRAVIE A ZDRAVOTNÍCTVO •Legislatívna úprava zdravotníctva •Štátna zdravotná politika •Program podpory zdravia •Zdravotná starostlivosť •Prístup k zdravotnej starostlivosti •Zdravotný stav obyvateľstva a jeho demografický vývoj •SWOT analýza zdravotníctva v SR FINANCOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI •Zdravotné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Taňa Bulikova

  Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Odošleme ihneď
  Držíte v rukách knihu Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe. Kazuistiky. Myšlienka vzniku tejto monografie bola veľmi pragmatická – podeliť sa so skúsenosťami a poznatkami získanými počas mojej praxe v záchrannej službe. Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 2. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Odošleme ihneď
  Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Igor Beňo

  Náuka o výžive

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,64 €
  Vaša cena: 6,31 
  Odošleme ihneď
  Učebnica prezentuje základné poznatky z oblasti výživy zdravých i chorých osôb. Úvodná kapitola sa zaoberá významom jednotlivých základných živín a mikronutrientov pre organizmus človeka a v ďalších kapitolách sa postupne preberá jednak výživa v jednotlivých vekových kategóriách s dôrazom na zásady … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Potreby v ošetrovateľstve

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,00 €
  Vaša cena: 4,75 
  Odošleme ihneď
  Pochopenie ľudských potrieb v ich zložitosti, biologickej, psychickej i sociálnej determinovanosti pomôže pri uplatňovaní celostného prístupu k človeku. Problematika teórie potrieb je v centre záujmu ošetrovateľstva a jedno z jeho hlavných úloh je us pokojovanie potrieb jednotlivca, rodiny i komunity s cieľom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Krišková, Kolektív autorov

  Ošetrovateľské techniky

  Vydavateľstvo: Osveta
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Odošleme ihneď
  Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Ošetrovateľské techniky tvoria jadro odborných postupov základnej ošetrovateľskej starostlivosti u hospitalizovaného pacienta. Možno ich využiť aj pri uspokojovaní ošetrovateľských potrieb v rodine či komunite. Cielene sú zamerané na posúdenie, rozhodnutie, vykonanie a vyhodnotenie výsledku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jarmila Kristová

  Komunikácia cvičenia

  Vydavateľstvo: Osveta
  Dátum vydania: 4. júna 2005
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy. Z OBSAHU Úvodná inštruktáž k praktickým komunikačným cvičeniam Sociálna komunikácia Neverbálna komunikácia Verbálna komunikácia Rozhovor me dzi sestrou a pacientom Komunikácia v ošetrovateľstve Empatia v práci … Zobraziť viac info ►