Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Aktuálne: E-shop funguje na 100%, všetko stíhame, no zaviedli sme bezpečnostné opatrenia. Pozrieť →

Wolters Kluwer

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Katarína Fedorová

  Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 9,80 €
  Vaša cena: 9,31 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Publikácia prináša komplexný pohľad na práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte národnej právnej úpravy a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť venuje otázkam sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a školskej integrácie. Autorka na základe svojich praktických skúseností … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková

  Analýza účtovnej závierky

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 18,90 €
  Vaša cena: 17,96 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej účtovnej závierky. Problematiku analýzy individuálnej účtovnej závierky rieši … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Čunderlík

  Právo finančného trhu

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 15,90 €
  Vaša cena: 15,11 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Cieľom vysokoškolskej učebnice „Právo finančného trhu“ je predostrieť v zrozumiteľnej, prehľadnej a kompaktnej podobe systém právnej úpravy finančného trhu a recentné trendy v regulácii jeho sektorov. Text je zameraný na právnu reguláciu finančného trhu na Slovensku v členení podľa jeho pododvetví (najmä … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Vrabko

  Správne právo hmotné Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 21,00 €
  Vaša cena: 19,95 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť, 3. prepracované vydanie, od autorského kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka prehľadné hodnotenie tej časti správneho práva, ktorú reprezentujú jednotlivé odvetvia a sféry verejnej správy. Učebnicu tvorí 16 kapitol, v ktorých autori rozoberajú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Nováková, Lenka Freel

  Zdravotné právo

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Učebná pomôcka, univerzitné skriptá, majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky zdravotného práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Autorky zdôrazňujú, že predložené skriptá ani zďaleka nepokrývajú celú širokú oblasť zdravotného práva. Sústreďujú sa na charakterizovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Klučka

  Medzinárodné právo verejné

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 21,00 €
  Vaša cena: 19,95 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Sivák, Kolektív autorov

  Financie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 22,50 €
  Vaša cena: 21,38 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Druhé prepracované a doplnené vydanie. Vysokoškolská ucebnica je zostavená tak, aby umožnila študentom, resp. dalším citatelom pochopit podstatu nancií, význam ich formy a funkcie v ekonomickom systéme, ako aj spôsob ich riadenia vrátane historického aspektu financií. Kolektív autorov – vysokoškolských učiteľov Národohospodárskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová

  Podnikové hospodárstvo pre manažérov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku, procesy a hodnotové nástroje ich riadenia. Úvodné kapitoly sa zaoberajú problematikou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie výsledku hospodárenia. Každá kapitola sa skladá z riešeného príkladu, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Valuch

  Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 22. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Publikácia sa zaoberá medzinárodnoprávnymi aspektmi kybernetických operácií ako novým druhom hrozieb v čase meniaceho sa bezpečnostného prostredia. V porovnaní s minulosťou dostáva totiž medzinárodná bezpečnosť nový rozmer, keď štáty musia svoju bezpečnosť chrániť nielen vo vzťahoch medzi sebou, ale aj pred ďalšími … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iveta Paulová

  Komplexné manažérstvo kvality

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 11,80 €
  Vaša cena: 11,21 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Tretie, doplnené a prepracované vydanie Odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata normatívneho zabezpečenia systémov manažérstva kvality … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Konečná Veverková

  Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 17,90 €
  Vaša cena: 17,01 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej činnosti a zrozumiteľný návod na správnu aplikáciu právnych predpisov. Ing. Ingrid Konečná … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elena Fetisovová, Kolektív autorov

  Podnikové financie, 4., prepracované a doplnené vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 11,80 €
  Vaša cena: 11,21 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  4. , prepracované a doplnené vydanie Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol. : Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady. V oblasti teórie vychádza … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondrej Kubík

  Investigatívna psychológia 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 9. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 31,90 €
  Vaša cena: 30,31 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky investigatívnej (vyšetrovacej) psychológie a trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ako aj kriminalistiky a policajných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová, Peter Polák

  Kompendium kriminológie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 24. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom, aj keď spravidla patrí medzi voliteľné predmety. Autori nemajú ambíciu nahradiť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan

  Teória práva - 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 15,20 €
  Vaša cena: 14,44 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také. Učebnica je členená do sedemnástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od miesta, významu, pojmu a podstate … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Paulína Stachová, Janka Kottulová, Lucia Paškrtová

  Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 16,90 €
  Vaša cena: 16,06 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Kolektív autorov prináša študentom vysokých škôl zaujímavú učebnicu Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji celosvetového hospodárstva. Autorky v knihe rozoberajú veľa oblastí počnúc medzinárodným obchodom, na ktorý nadväzuje medzinárodný pohyb kapitálu, ale aj medzinárodný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 4. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 15,30 €
  Vaša cena: 14,54 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k podnikateľskej činnosti potrebujeme aj iné formy majetku, ktoré môžeme získať z vlastných alebo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eleonora Fendeková, Michal Fendek

  Mikroekonómia Oligopoly a regulované monopoly

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 13,80 €
  Vaša cena: 13,11 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Monografia poskytuje relatívne komplexný pohľad na problematiku mikroekonomickej analýzy trhov nedokonalej konkurencie ako nástroja na analytické skúmanie a riadenie hospodárskych procesov na mikroekonomickej a odvetvovej úrovni. Hlavným cieľom monografie je sprístupniť v kompaktnej podobe základné poznatky o produkčnej a nákladovej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tatiana Soroková

  Efektívna komunikácia v riaditeľni

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Školské prostredie vystavuje pedagógov, ale aj žiakov enormnej záťaži. Ako vytvoriť v škole pozitívnu klímu, ktorá bude viesť k osobnej pohode pedagogických zamestnancov a žiakov? Jedinečná publikácia ,,Efektívna komunikácia v riaditeľni“ prináša odpovede na otázky, ako správne komunikovať, aby nedochádzalo ku konfliktom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Manažerské účetnictví - Nástroje a metody, 3. vydání

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 26. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 22,55 €
  Vaša cena: 21,42 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Publikace ve třetím, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

  Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 20. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 13,60 €
  Vaša cena: 12,92 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné pojmy a úlohy účtovníctva a položiť tak základy podstaty podvojného účtovníctva. Pochopenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Účtovné súvzťažnosti

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 7. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Odborná publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti. Najčastejšie problémy praxe“ predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti, ktoré sú predmetom podvojného účtovníctva každej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Kušnírová

  Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 8,20 €
  Vaša cena: 7,79 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Publikácia Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike – zbierka riešených a neriešených príkladov má objasniť študentom zákonné korekcie základu dane právnickej osoby v Slovenskej republike. Zámerom študijnej literatúry je oboznámiť študentov s platnou daňovou legislatívou so zameraním na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daria Rozborilová

  Ekonómia praktikum 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 4. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 16,80 €
  Vaša cena: 15,96 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Druhé, prepracované a rozšírené vydanie Praktiká Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2 sú koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné zadania a vyvodiť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Teorie finančního práva a finanční vědy

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. apríla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 24,86 €
  Vaša cena: 23,62 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Monografie je rozčleněna na tři části. První z nich se zabývá základy finančního práva a finanční vědy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Urbancová

  Age management v organizacích

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 3. augusta 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 15,53 €
  Vaša cena: 14,75 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Kniha se zabývá nanejvýš aktuálním tématem age managementu, zejména pak dopady změn ve věkové struktuře zaměstnanců v souvislosti s demografickým vývojem, především s ohledem na zajištění optimálního využití potenciálu věkové kategorie 50+. Hlavním cílem monografie je prezentovat ucelenou aktuální teorii k age … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné II. Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je konkretizovať všeobecný pojem trestného činu vymedzený vo všeobecnej časti Trestného zákona a ustanoviť príslušné sankcie. Táto konkretizácia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Konečná Veverková

  Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 26. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 10,60 €
  Vaša cena: 10,07 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka publikácie veľmi vydareným spôsobom zrealizovala svoj zámer a pripravila komplexné dielko, do ktorého zakomponovala všetky potrebné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. novembra 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 41,83 €
  Vaša cena: 39,74 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Krchová

  Praktický projektový manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 24,20 €
  Vaša cena: 22,99 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť alternatívny pohľad a uzískať potrebné znalosti z riadenia projektov prehľadným, praktickým a inšpiratívnym spôsobom. Učebnica predstavuje výukový materiál pre každého, kto sa zaujíma o projektový manažment. Autorka poukazuje na kľúčové komponenty a základné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva 4. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 3 dní
  Bežná cena: 12,80 €
  Vaša cena: 12,16 
  Skladom, odošleme do 3 dní
  4. vydanieRepetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob … Zobraziť viac info ►
Doručenie zadarmo

do 31. 3. na nákupy od 15€

×