Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Peter Blaho

List.php:/getLoadedProductCollection 8 List.php:/getLoadedProductCollection 8
 • Autor: Peter Blaho, Karol Rebro

  Rímske právo (Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie)

  Vydavateľstvo: Aleš Čenek, s.r.o.
  Dátum vydania: 23. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,73 €
  Vaša cena: 26,34 
  Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom je doplnený výklad o vecnom práve v celej jeho šírke vložením drobných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Blaho

  Corpus iuris civilis - Digesta

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. septembra 2008
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 49,76 €
  Vaša cena: 47,27 
  Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána. Sú jadrom cisárovho kodifikačného úsilia a považujú sa za základné dielo európskej a svetovej právnej vedy. Zachovali sa vo viacerých rukopisoch, najlepší … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Blaho

  Právnická bibliografia 1993-2000

  Vydavateľstvo:
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,96 €
  Vaša cena: 12,31 
  Súpis publikovaných prameňov práva a právnickej literatúry Slovenska v rokoch 1993 - 2000, doplnených základnými bibliografickými údajmi (meno autora, vydavateľ, názov prameňa. .. a pod.). Publikácia obsahuje aj anotácie a recenzie, judikatúru, zákonodárstvo, právne dejiny, právnickú jazykovedu. Pripravené v spolupráci … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Blaho

  Justiniánské instituce/ Iustiniani Institutiones

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 17. marca 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,80 €
  Vaša cena: 17,86 
  Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. Učebnice, která byla používána až do 18. století, se věnuje především římskému soukromému právu, obsahuje také informace o trestním právu i obecné právní principy a seznamuje s myšlenkovým bohatstvím odkazu římské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Skřejpek, Peter Blaho

  Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 5. novembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 25,38 €
  Vaša cena: 24,11 
  Digesta jsou nejrozsáhlejším právnickým dílem, které vzešlo z legislativní dílny císaře Justiniána. Jedná se o sbírku excerpt z odborné právnické literatury převážně klasického období, která spolu Institucemi (český překlad Karolinum 2010) a Justiniánovým kodexem tvořila monumentální svod římského práva … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Blaho, Herbert Hausmaniger

  Praktické prípady z rímskeho práva 4. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 23. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva pristúpilo vydavateľstvo Wolters Kluwer k vydaniu štvrtého, doplneného a prepracovaného vydania. Celkový počet prípadov sa rozšíril na 191 káuz, pričom bezprostredný účinok sa prejavil vo zväčšení počtu prípadov vo vecnom a záväzkovom práve … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Blaho

  Praktické prípady z rímského práva

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,96 €
  Vaša cena: 9,46 
  Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Cieľom tejto publikácie je predovšetkým sprostredkovať študentom právnických fakúlt kazuistickú náklonnosť rímskeho právnického myslenia a dogmatické konštrukcie klasikov rímskej učenosti. Ťažisko predkladaných právnických textov spočíva na vecnom a záväzkovom práve, ktoré … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Blaho, Karol Rebro

  Rímske právo

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 21,00 €
  Vaša cena: 19,95 
  Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici. Zachytáva vývojovú líniu rímskeho štátneho zriadenia a rímskych právnych prameňov, celý systém rímskeho … Zobraziť viac info ►