Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Sochař pohybu Zdeněk Němeček


Zdeněk Němeček patří nejen ve své generaci k ojedinělým osobnostem. Jeho vytrvalý zájem o tématiku sportu nemá téměř srovnání a počet jeho realizací také ne. Získával zakázky na sochařskou výzdobu sportovních stadionů po celém světě, ty byly často přestaveny před vrcholnými sportovními akcemi typu olympijských her (Mexico City, Mnichov, Sapporo, Milán, Moskva, Tallinn, Sarajevo…). Jeho sochy můžeme vidět např. i před hokejovou arénou v Holešovicích nebo basketbalovou na Folimance.
U dodávateľa
52,19 € 54,94 €

Podivuhodný svět Zdeňka Buriana, 2. vydání


Monografie geniálního českého malíře přináší poprvé pohromadě a ve výjimečné reprodukční kvalitě veškeré dostupné ilustrace, jimiž Zdeněk Burian doprovázel česká a slovenská vydání románů Julese Verna. Ilustrace z valné většiny vznikaly v mistrově nejlepším tvůrčím období od poloviny třicátých do konce čtyřicátých let 20. století a skládají se v triumfální soubor, který překvapí sběratele a nadchne čtenáře Julese Verna i dobrodružné literatury vůbec.
Predpredaj
89,91 € 99,90 €

Zapomenutý svět Zdeňka Buriana, 2. vydání


Co všechno zůstalo z bohaté tvorby Zdeňka Buriana neprávem zapomenuto? Vydejte se prozkoumat méně známou část mistrova díla, které nepřestává fascinovat celé generace čtenářů. Čekají na vás dosud nepublikované soubory ilustrací, westernové obálky nebo návrhy kostýmů, které vznikly pro první československý barevný film. Strhující epilog za tvorbou umělce, který dokázal příběhům vtisknout jedinečnou podobu, vychází ve výjimečné reprodukční kvalitě.
Predpredaj
89,91 € 99,90 €

Podoby architektury


Všimli jste si někdy staveb, kolem kterých denně chodíte? Že ne? Tak se jednou pořádně podívejte. Některé jsou letité, jiné byly postaveny nedávno. Každá je odlišná, každá má své charakteristické znaky. A podle nich jde poznat stáří budovy i stavební sloh, který reprezentuje. Chtěli byste se také naučit číst v domech a stavbách? S tím vám rádi pomůžeme! Čekají na vás nejvýznamnější historické budovy z celého světa, na nichž pochopíte, jak se různé styly vyvíjely v čase a o čem ta architektura vlastně je.
Predpredaj
14,84 € 16,49 €

Kryštůfkovy písničky


Soubor třinácti skladbiček Kryštůfkovy písničky pro nejmenší zpěváky je složen ze skladeb pro zpěv a klavír (Mámo, táto, v komoře je myš, Houpala se s kočkou kočka, Kyblíček a lopatička, Kámen, nůžky, papír, Kolo, kolo mlýnský) a pro zpěv, klavír a další hudební nástroj (trubky, tympány, klarinety, pozoun, fagot, kontrabas, xylofon, flétna), který vnáší do každé drobné kompozice instrumentální barvu, náladu, humor, umocňuje hudební charakter drobné písňové formy (Leze, leze po železe, Bumtarata na ta vrata, Paci, paci, pacičky, Takhle jedou páni, Šiju boty, Ten vařil, Závin, Kukačka a Kryštof). V jednotlivých partiturách je naznačeno, že lze pro snadnější provedení nástroje vynechat (senza) nebo jejich part přebírá klavír (ossia). Klavírní doprovod je mnohdy velice osobitý, harmonická složka je plná moderních spojů, zahuštěných či mimotonálních akordů, ale hudba je zcela tonální, má vztah k předem dané tónině, tedy využívá především tóny patřící dané stupnici (C dur, E dur, Es dur). Cyklus na texty známých dětských říkanek je v pěvecké melodické lince zcela tonální. Výjimečně se objeví chromatický postup (Houpala se s kočkou kočka, Paci, paci, pacičky) nebo křížkem zvýšený, alterovaný tón (Takhle jedou páni). Klavírní doprovod je však pro zpěv v těchto případech intonační oporou. Opačně tomu může být v písni Kyblíček a lopatička. Její melodika je prostá, v rozsahu kvinty (pěti tónů), především stupnicovitá. Doprovod ve formě polky však obsahuje řadu mimotonálních tónů, takže zpěvák musí svou melodiku důkladně znát, ale současně prožít humorný moderní doprovod zcela přirozeně. V těchto aspektech je každá skladba cyklu skutečně malým uměleckým dílem. Vydatnou pomůckou jsou pro každou píseň vytvořené nahrávky doprovodů (QR kódy). Některé písně jsou melodicky prosté, vycházejí jen z jediného tónu (Bumtarata na ta vrata), některé jsou v rozsahu prvních pěti tónů stupnice (Kyblíček a lopatička, Šiju boty, Paci, paci, pacičky, Mámo, táto, v komoře je myš, Kukačka a Kryštof, Kolo, kolo mlýnský), maximálním rozsahem je oktáva (Takhle jedou páni), tedy celá durová řada, stupnice kombinující melodiku stupnicovitých kroků s rozklady akordů. Cyklus skladeb Kryštůfkovy písničky vznikl spontánně pro všechny nadané malé zpěváky, jejich učitele a pro všechny ostatní, kteří zpěvem, aktivním prožitkem neopomíjejí hudební procesy ve výchově a zrání dětí.
Predpredaj
13,12 € 14,58 €

Zaříkávači kamene


Příběh jižního Kavkazu je příběhem mostu mezi Evropou a Asií. Arménie a Gruzie – dvě nejstarší známé křesťanské kultury – a jejich sdílená středověká minulost během staletí vzkvétaly zasazené do úchvatné krajiny mezi Kaspickým a Černým mořem. Jde o jedny z nejpozoruhodnějších kultur v dějinách lidstva: na křižovatce východního křesťanského a íránského světa se minimálně od sedmého do třináctého století rodily umělecké projevy, které v sobě nemají nic provinčního a svou kvalitou a rozmanitostí často převyšují produkci staré Evropy. Toto bohatství nachází své kořeny v rozdělené a současně sdílené arménské a gruzínské historii, neboť po celé období středověku se oba národy nepřestaly stýkat. Hovořit však o regionu jako o „soudržném“ celku je oprávněné pouze tehdy, je-li tato soudržnost postavena na ontologické rozmanitosti: arménská a gruzínská kultura a umění jsou naprosto jedinečné, stejně jako oba jazyky a příslušné abecedy. Kniha, kterou čtenář drží v rukou, je pokusem přepsat do řeči obrazů to, co bylo popsáno výše: mimořádný dialog mezi přírodou a kulturou, velkou kulturní rozmanitost a zároveň symbiózu mezi různými historickými skutečnostmi středověku.
Predpredaj
19,80 € 22,00 €

Underground / Human Portrait


For several years Rudo Prekop has been photographing studio portraits of personalities who have contributed significantly to the qualitative shift in our society in terms of culture, society, mentality, morality and humanity in general. Along with the book, a travelling exhibition of large-format photographs is being prepared. Generational confrontation in the line "upwards" – the parents of the portrayed, as well as in the line "downwards" – their daughters, sons, and eventually partners. The central figure is always a personality from the world of unofficial cultural and social sphere, or underground. A family mosaic of the gene pool. Typology of humanly exceptional individuals. The key to the selection of actors is my subjective feeling of respect towards the portrayed. Their "immortalization" is my personal tribute to these people. In this way, I want to create a diverse portfolio of personalities of our day and age who have shaped and are shaping the face of the socially independent scene.
Predpredaj
59,36 € 65,95 €

Když zazní tóny kytar tří


Ať už jsem působil dlouhá léta jako pedagog na hudebních školách či přes 40 let hrají se skupinou Stará škola a hostuji v různých hudebních seskupeních, vždy mne fascinovala souhra více muzikantů, kdy každý přináší do díla svůj vlastní přínos, pohled a feeling. To je v podstatě neocenitelná záležitost, protože se tak vytváří prvek celistvosti výrazu z různých osobností a vzniká tak ojedinělé vyznění. Cyklus Když zazní tóny kytar tří... tak představuje skladby Jízda tří králů, Setkání v pátek odpoledne a Než se setmí. První z nich, Jízda tří králů se opírá o vzájemnou podporu jednotlivých partů, kdy se i při sólových vstupech projevuje společná cesta tří králů za nadějí, za obzor. Cesta nemusí probíhat vždy v klidu, ale jsou zde jak náznaky překážek, tak i náhlá uvolnění a konečná radost z dosaženého cíle… Druhá, Setkání v pátek odpoledne přímo rezonuje situaci, kdy se již po pracovním týdnu již v klidu, po napětí sejdou kytaristé (třeba někde pod lipou v parku, na zápraží, ve zkušebně…), jeden z nich nahodí téma a ostatní se připojují svými nápady. Skladba je postavena na ostinátních postupech, které jsou obcházeny harmoniemi základního nápadu. Ve druhé části jsou vrstveny akordické polohy, které také vycházejí z původního motivu, představují další přístup zpracování tématu (jak bývá obvyklé u spolupráce více muzikantů) a vyúsťuje ve finále, kde se všichni sejdou. Třetí skladba cyklu, Než se setmí, evokuje tu tajemnou část dne, kdy slunce se dotýká obzoru, rozsvěcují se světla ulic, domů a aut a celý rytmus se z toho cvalu všedního dne se ještě chvilku drží a rázem se převaluje do hávu noci…
U dodávateľa
13,12 € 14,58 €

A co takto?


Během své pedagogické praxe na hudebních školách jsem si osvojil jedno pravidlo – žák musí hrát. Jsem přesvědčen, že víte, jak to myslím. Hrát, umět si zahrát, to je základ. Na tom se dá stavět. A další věc, která se mi vždy líbila, je hra vza druh souboru, ať už jakéhokoli složení. Koneckonců, přes 40 let hraní s kapelou po pódiích a studiích nelze ani v tomto segmentu akustické, klasické kytary nijak pominout. A žáci, žáci to přijímali vždy dychtivě. A tady je právě to proč... Proč jsem přistoupil k rozpisu a úpravě vybraných skladeb, které jsou součástí tohoto prvního dílu cyklu ...a co takto? Za prvé jsem vždy chtěl, aby se žáci co nejdříve dostali k těm krásným skladbám Vietorisova kodexu, Nicolause Lebendorfa a dalších. Díky rozpisům skladeb do tří kytar se tak doba, kdy mohl žák přistoupit k interpretaci těchto děl, výrazně zkrátila. Za druhé děti tak dříve viděly další výsledek svého snažení, navíc si procvičily souhru a dostaly se tak dříve k těmto krásným, podnětným skladbám. A skutečnost, že je to za třetí v dalších letech inspirovalo zahrát si tyto věci samy je jenom ten správný bonus… Takže ať už to hrají tři žáci (třeba z různých ročníků), nebo učitel a dva žáci apod. – to je jedno.
U dodávateľa
13,12 € 14,58 €

Za hradbami tvrze


Jednoduše? Mám rád středověk, mám rád genius loci, když se přijde mezi zdi starých tvrzí, hradů, zřícenin, mám rád tu náladu, která se dostává hudbou do mysli muzikanta, posluchače. Středověk je líčen všemi možnými pohledy, barevně či černobíle, zasmušile podzimně či jásavě jarně, poklidně či bouřlivě, mírně a romanticky či tvrdě a nesmlouvavě realisticky – ale pořád je to doba, ze které pramení moře myšlenek, idejí, nálad, pocitů a obrazů. Cyklus Za hradbami tvrze přináší deset skladeb. V ukázkách jsem zvolil někde více loutnový zvuk, někde více zvuk klasické nylonové kytary a to jen proto, aby více vynikla atmosféra názvu cyklu. Menuet, Intrada či Tanec nanášejí obraz malé slavnosti v kamenných prostorách tvrzí, Zimní pohádka je vhled do tiché nálady zasněžených plání, Loučí svit je předznamenání závěrečné skladby ...často svíce jen plá, která je určitým vyvrcholením cyklu a ukazuje na tmu, prosvícenou světlem naděje. Pod září hvězd a Praporec vidíme zase pohledy z hlásky do noci středověku, Stará tvrz vychází z nálady osamělosti v krajině a Na obzoru se stmívá poukazuje na nebezpečí, které se vkrádá do krajiny…
U dodávateľa
13,12 € 14,58 €

Výtvarná rekonstrukce pravěku a evoluce člověka


Kniha čtenáře uvádí do vývojových proměn výtvarné rekonstrukce prehistorického světa, zejména období mladého paleolitu. Pozornost je věnována výtvarné tvorbě českých a zahraničních umělců od 19. až do počátku 21. století. Výklad sleduje postupný vývoj a základní milníky výtvarné rekonstrukce pravěku a evoluce člověka na území Evropy i ve Spojených státech amerických. Tvůrci umělecké rekonstrukce ztvárňují fyzický vzhled i způsob života našich evolučních předků, přičemž kladou důraz na vizualizaci evolučních proměn morfologie rodu Homo v kontextu prehistorických přírodních ekosystémů, flory a fauny. Tuto uměleckou produkci podporovaly postupně narůstající vědecké poznatky a empirická data z oborů prehistorické archeologie a paleoantropologie. Umělci v mnoha případech pracovali s dobovými domněnkami, archeologickými fragmenty a spekulativními představami otevírajícími prostor pro fantazii, tvůrčí volnost anebo únik z oficiálních uměleckých proudů. Výtvarné rekonstrukci pravěku a evoluce člověka se proto nevěnovali pouze vědecky orientovaní umělci, jako jsou Charles R. Knight, Rudolph Franz Zallinger a Zdeněk Burian, ale i Mikoláš Aleš, Jaroslav Panuška nebo Jan Konůpek. V současnosti svět pravěku zachycují John Sibbick, Julio Lacerda, Cícero Moraes, Élisabeth Dayn?s, bratři Kennisové nebo Pavel Dvorský a Petr Modlitba.
U dodávateľa
23,76 € 26,40 €

Metakunsthistorie


„Kultura“, „styl“, „forma“, „obraz“, „médium“, „kontext“ nebo „materiál“ jsou pojmy, s kterými běžně operujeme, když přemýšlíme o minulých i současných uměleckých dílech. Tato kniha je určená všem těm, jež zajímá myšlenkové podloží těchto pojmů a to, jakou roli hrály a hrají v akademických i neakademických reflexích umění a jeho dějin. Jakub Stejskal pracuje jako vedoucí výzkumného týmu na semináři dějin umění Masarykovy univerzity. Před tím působil na univerzitách v Basileji a Berlíně. V roce 2014 získal doktorát z estetiky na Univerzitě Karlově. Je autorem řady studií a jedné knihy na pomezí filozofické estetiky, dějin umění, archeologie a antropologie. Metakunsthistorie je jeho první knihou v českém jazyce. “Culture,” “style,” “form,” “image,” “medium,” “context” or “material” are terms we standardly use when discussing past and contemporary art works. This book is intended for those interested in the ideational grounding of these terms and the role they have been playing in both academic and non-academic reflections on art and art history. Jakub Stejskal works as head of a research team of the Department of Art History at Masaryk University. He previously worked at universities in Basil and Berlin. In 2014, he received a doctorate from aesthetics at Charles University. He is the author of a number of studies and one book which addresses the philosophy of aesthetics, art history, archeology and anthropology. Metakunsthistorie is his first book published in Czech.
U dodávateľa
22,28 € 24,75 €

Přítomnost


Mexický režisér Carlos Reygadas patří mezi vůdčí osobnosti současného autorského filmu. Za Tiché světlo (2007) získal Cenu poroty v Cannes a za Post Tenebras Lux (2012) Cenu za nejlepší režii tamtéž. Je to tvůrce, jehož velmi osobitý přístup k mizanscéně, herectví, zvuku i střihu umožňuje otevírat velmi obecná filozofická, náboženská a jiná témata. Kniha vychází jako první svazek nové edice Autorské myšlení, jejímž prostřednictvím FAMU nabízí setkání s tvůrci všech filmařských profesí současné světové kinematografie, k nimž v rámci fakulty dochází ve formě přednášek, seminářů či dílen. Obsahem jsou úvahy Carlose Reygadase obecně o kinematografii i o jeho vztahu k filmu.
U dodávateľa
12,33 € 13,70 €

Josef Werner - Monograph


Josef Werner narozen v Kraslicích (1945) a od roku 1968 žijící v německu je významným výtvarníkem na poli grafiky, malby a sochařství. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u prof. K. F. Dahmena. Tato monografie Vám přináší výběr tohoto významného výtvarníka z jeho celoživotní tvorby v oblasti malby, kresby, grafiky a soch. Žije a tvoří v německém Prienu u Chiemského jezera.
U dodávateľa
54,41 € 60,45 €

75 let Pražského jara


Velká výpravná publikace 75 let Pražského jara. Jak se zrodilo Pražské jaro? A co tu bylo před ním? Jaké osobnosti tvořily jeho podobu a slávu? A jak se do něj promítala politická situace, proměny města i doba digitální? Mezinárodní hudební festival mapuje svou historii a vydává obsáhlou monografii 75 let Pražského jara. Kniha navazuje na starší publikaci Antonína Matznera Šedesát Pražských jar. Tentokrát ovšem příběh našeho předního festivalu stopuje již od prvních festivalových počinů u nás na konci 19. století a pokračuje až k?jeho nejnovějšímu vývoji, od roku 2006 k posledním „covidovým“ ročníkům. Vedle oficiální linky událostí kniha zachycuje i vzpomínky pamětníků, historky ze zákulisí a příhody slavných hostů na Pražském jaru. V?bohaté grafické výbavě se nachází řada unikátních památek z?muzeí i soukromých archivů, například dosud nepublikovaný soubor fotografií Václava Chocholy.
U dodávateľa
49,01 € 54,45 €

Umění z temnot


Melancholie, děs a morbidnost. Od snů a nočních můr k otázkám smrtelnosti, zkaženosti i zkázy, k bohům a příšerám. Tato kniha znepokojuje, staví nás tváří v tvář obavám, strachu a přízračné skutečnosti. Nalezneme v ní více než 200 pečlivě vybraných uměleckých děl, mezi jejichž autory patří Pablo Picasso, Georgia O'Keeffe, Francisco de Goya, Hieronymus Bosch, Leonora Carrington, John Everett Millais, Tracey Emin, Damien Hirst, Vincent van Gogh, Barbara Hepworth nebo Edvard Munch. S. Elizabeth, autorka této vizuálně bohaté knihy, zkoumá umělecká díla prostřednictvím promyšleného, sugestivního textu. Nepřestává se ptát, jakým způsobem se k temným stránkám vztahovat, zkoumá spojitosti mezi vysokou citlivostí, kreativitou, úzkostmi, duševními chorobami, šílenstvím. Zabývá se tajemnými a zpustlými krajinami, které po staletí lákají k osamělému přemýšlení či snění. Dozvíme se, jakým způsobem se proměňoval způsob zobrazování duchů a jiných nadpřirozených bytostí. Můžeme sledovat vlivy evropského romantismu až do počátku jednadvacátého století, zamýšlet se nad estetikou ošklivého či zlého a nově výtvarná díla nazírat z úhlu pohledu, který nabídl Georges Braque, když prohlásil: „Umění je zranění proměněné ve světlo.“
U dodávateľa
39,56 € 43,95 €

Slavatovský palác


Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635–1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady. Změna jeho společenského postavení se odrazila v různých stavebních projektech. Autoři knihy se v prvních kapitolách věnují barokní úpravě malostranského domu pánů z Hradce (dnes součást Velvyslanectví Italské republiky) a jeho vnitřní výzdobě. Na základě archivních materiálů sleduje průběh stavebních a uměleckých prací v paláci, prováděných mezi léty 1673–1689. V knize je rekonstruována i dispozice reprezentačních a soukromých prostor slavatovské rezidence. Interpretovány tu jsou také stavební a umělecké prvky, které se v torzální podobě dochovaly zejména v reprezentačním apartmánu. Dalším mapovaným pražským projektem je bývalá Slavatovská zahrada na Smíchově, z níž se dochovalo několik architektonických a sochařských elementů. Zvláštní pozornost je v knize věnována úpravě věže malostranského paláce a dochované bráně Slavatovské zahrady, jejichž členění představuje pozoruhodné předstupně středoevropského dynamického baroka. Za Jana Jáchyma Slavaty došlo také k úpravě jihočeského zámku Červená Lhota. Kapitola, která je věnovaná tomuto zámku, se zabývá zejména zčásti dochovaným hlavním sálem a jeho štukovou a nedávno odkrytou malířskou výzdobou. Kniha dále nabízí kontextuální studie, které pojednávají o slavatovských grafikách, a o umělcích, kteří pracovali pro Jana Jáchyma Slavatu. Obsahuje také exkurz věnovaný svatbě Marie Josefy Slavatové a Heřmana Jakuba Černína a svatební hostině, která se odehrála v nově upraveném paláci na začátku roku 1687. V samostatné kapitole jsou shrnuty také stavební proměny Slavatovského paláce v průběhu 18. a 19. století. Na závěr je zařazena edice relevantních písemných pramenů. Texty doprovází fotografický materiál, jmenný a místní rejstřík, přehled pramenů, seznam použité literatury a cizojazyčné resumé.
U dodávateľa
32,18 € 35,75 €

Dočasné předměty / Temporary Objects


Kniha-objekt, sestávající ze sedmi samostatných částí, propojuje fotografické médium s fenoménem autorské knihy a pohrává si s nelineárním obsahem a způsoby čtení. Kopasz v projektu Dočasné předměty / Temporary Objects navazuje na své dřívější experimenty s formami osobních deníkových záznamů. Pracuje konceptuálně s jedním výchozím objektem, který analyzuje a dekonstruuje prostřednictvím nejrůznějších fotografických i dalších výtvarných technik. Na listech papíru sedmi sešitů či modulů autorské knihy sleduje vizuální a významové analogie a obrazy ukládá do vztahových konstelací. Místy přidává stručné textové komentáře. Bezprostředně zahlédnuté interakce podrobuje opakovaným rozvahám nad rolí konkrétního a abstrahovaného, celku a detailu, nad mírou osobních referencí a sdílené zkušenosti. Teprve pak je usadí do systému, který má překračovat řád posloupnosti a kauzality. V každém sešitě tak narážíme nejen na vzájemně provázané sekvence, ale rovněž na nečekané střihy a zvraty. The book-object, consisting of seven separate parts, connects the photographic medium with the phenomenon of the author's book and plays with non-linear content and ways of reading. Kopasz's project Dočasné předměty / Temporary Objects builds on his earlier experiments with forms of personal diary entries. He works conceptually with one initial object, which he analyses and deconstructs through various photographic and other artistic techniques. He traces visual and semantic analogies on the sheets of paper of the seven notebooks or modules of the artist's book, placing the images in relational constellations. In places he adds brief textual commentaries. He subjects immediately glimpsed interactions to repeated reflections on the role of the concrete and the abstract, the whole and the detail, and the degree of personal reference and shared experience. Only then does he settle them into a system that is meant to transcend the order of sequence and causality. Thus, in each workbook we encounter not only interrelated sequences, but also unexpected cuts and twists.
U dodávateľa
28,17 € 31,30 €

Svaté nebo zničené


Dlouho předtím, než se roku 1984 objevila píseň „Hallelujah“ na albu „Various Positions“, Leonard Cohen tápal, trápil se a přepisoval bezmála osmdesát veršů této skladby. Když byla konečně vydána, nedostalo se jí téměř žádné pozornosti. Dnes je jednou z nejoblíbenějších a nejhranějších písní v historii pop music. Slavný hudební publicista, přispěvatel The New York Times, Alan Light sleduje prostřednictvím rozsáhlého výzkumu strhující cestu "Hallelujah" do srdce populární kultury. Jak se tato píseň dostala do filmů (Basquiat, Shrek...) a televizních pořadů? Proč se hraje na benefičních akcích na pomoc obětem katastrof? Proč je tak často volena v hudebních talentových soutěžích? Proč se texty různých verzí tolik liší? Jak tato píseň dosáhla na kanálu YouTube stovek milionů shlédnutí? Leonard Cohen i jeho píseň jsou fascinujícím způsobem proměnliví a mají moc dojmout své obdivovatele záhadným způsobem. „Hallelujah“ jako náboženský zážitek, „Hallelujah“ jako oslava orgasmu. Píseň tolikrát proměněná v podání umělců jako je John Cale, Jeff Buckley, John Bon Jovi, Celine Dion, Willie Nelson, U2 nebo Justin Timberlak. Píseň, které je věnována celá kniha – Svaté nebo zničené. Hallelujah.
U dodávateľa
19,76 € 21,95 €

Milujete kvalitné filmy, architektúru, krásne fotografie, výtvarné umenie a dizajn? Chcete vedieť, ako vyzerala Obchodná ulica? Tu nájdete viac o histórii divadla, príručky o hudbe, noty, slovníky, filmové encyklopédie a ročenky.

Toto je priestor, kde sa stretnú tvorivosť, inovácia a estetika. Kategória umenia nám otvára dvere do sveta výrazových médií, ktoré nám umožňujú hĺbkový pohľad na ľudské myšlienky, emócie a skúsenosti.

Tu nájdete pestrú škálu umenia vrátane vizuálneho umenia ako maľba, sochárstvo, fotografie, a tiež literárneho umenia. Kategória umenie vám ponúka príležitosť objaviť diela od umelcov z rôznych časových období a kultúrnych kontextov, čím sa otvára pohľad na rôzne estetické perspektívy.

Sledujeme vývoj umenia od historických majstrov až po súčasných tvorcov, ktorí používajú nové technológie a prístupy na vyjadrenie svojej kreativity. Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o tradičné umenie alebo experimentálnu tvorbu, táto kategória vám umožní objaviť rôznorodé prejavy ľudského ducha a predstavivosť.

Zaostrite na krásu v módmej fotografii s Karolom Kállayom. Objavte dokonalú renesančnú osobnosť Leonarda da Vinciho. Zaujímate sa o to, ako vyzerá archív Adidas, alebo skôr o spevník obľúbeneho pesničkára Tomáša Klusa. Toto všetko a mnoho ďalšieho objavíte v tejto sekcii. 

Kategória umenie ponúka literatúru o Architektúre,Dizajne a úžitkovom umení a móde , Fotografii, Výtvarnom umení , Dejinách a teórii umenia, Divadle, Filme a Hudbe - noty, spevníky, príručky.