! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Väzba


E-knihy - Alternatívna medicína - ostatné strana 1 z 4

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Liečebné plány


Súčasný lekársky výskum a veda nepoznajú schopnosti mozgu, vďaka ktorým sa dokáže tento orgán uzdraviť. Pokiaľ ide o chronické ochorenia a duševné zdravie, mozog ostáva pre medicínu záhadou. Ak aj lekári zistia nedostatok živín, neznamená to automaticky, že vedia, čo sa naozaj deje a ako majú postupovať. Čo ak sa dokážete uzdraviť pomocou takých metód, o ktorých ostatní nemajú ani potuchy? Medicínske médium Anthony William ponúka v knihe Liečebné plány, očisty a recepty na záchranu mozgu súcitnú pomoc, ktorá vám dokáže zmeniť život a pomôže pri liečbe širokého spektra neurologických príznakov, ochorení a porúch mozgu vrátane úzkosti, depresie, vyhorenia, OCD, autizmu, závislostí, záchvatov kŕčov, porúch príjmu potravy, problémov s hlavovými nervami, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, ALS a mnohých iných. Okrem praktických postupov, ktoré si viete prispôsobiť svojim individuálnym potrebám, táto kniha ponúka: podrobné informácie o bežných jedlách, doplnkoch stravy a prísadách, ktoré ohrozujú zdravie mozgu; rady, ako užívať doplnky stravy, ktoré skutočne podporia vaše uzdravenie pri viac ako tristo príznakoch a ochoreniach; vyše sto receptov na prípravu chutných pokrmov, ktoré dopomáhajú k uzdraveniu mozgu; účinné spôsoby meditácie a ďalšie liečebné postupy; pokyny pri absolvovaní očisty alebo detoxikácie od ťažkých kovov a recepty na prípravu liečivých nápojov v rámci absolútne novej Poldecovej terapie mozgu podľa Medicínskeho média, ktoré prinášajú v ťažkých situáciách okamžitú úľavu. Svoje utrpenie ste si nespôsobili sami. Či už sa chcete uzdraviť alebo preventívne chrániť svoje zdravie, našli ste odpovede na včasnú záchranu svojho mozgu, ktoré nikde inde nenájdete. Pridajte sa k miliónom ľudí, ktorí dosiahli úľavu vďaka informáciám Medicínskeho média, a konečne môžete žiť svoj život naplno a zmysluplne.
Na stiahnutie
35,90 €

Záchrana mozgu


Odborník na chronické ochorenia a zakladateľ celosvetového hnutia zelerovej šťavy Anthony William prichádza so siedmou knihou z celosvetovo úspešnej série Medicínske médium. Pri pohľade na súčasný pokrok v oblasti výskumu mozgu môžeme mať pocit, že sme vyzbrojení poznatkami o tej najlepšej starostlivosti o svoju myseľ a mozog. No je to naozaj tak? Alebo rozšírenie Alzheimerovej choroby, demencie, ADHD, autizmu, úzkosti, depresií, OCD, PTSD, bipolárnej poruchy, porúch príjmu potravy, závislostí, mozgových príhod, záchvatov, otupenosti mozgu, únavy a mnohých iných ťažkostí naznačuje, že aj napriek článkom o pokrokoch neurovedy a o nových metódach zlepšovania funkcií mozgu sme stále veľmi zraniteľní? Hľadajúc dlhodobú úľavu pri vyhorení, deficite živín, panických záchvatoch, problémoch s blúdivým nervom, mentálnych problémoch, neurologických príznakoch a mnohých iných ťažkostiach sa môžete ľahko stratiť a ďalej sa trápiť, pretože neviete, kde sa stala chyba. No odpoveď znie: Problém nie je vo vás! Medicínske médium Anthony William odhaľuje v knihe Záchrana mozgu pravdu: o statickom, zliatinovom, zavírenom, emocionálnom, závislom a kyselinovom mozgu; o zápale hlavových nervov, o vyhorení, deficite živín v mozgu a o možnostiach liečby;o skutočných príčinách viac ako stovky príznakov, ochorení a porúch súvisiacich s mozgom alebo s nervovou sústavou;o neznámych príčinách epidémie duševných, emocionálnych a neurologických ťažkostí – od bežných problémov so sústredením a výkyvmi nálad až po diagnózy ohrozujúce život, ako ALS, Parkinsonova choroba či postcovidový syndróm. Kniha Záchrana mozgu ponúka pokrokové liečebné postupy. Okrem nového pohľadu na výživu mozgu a na obmedzenie vplyvu bežných toxínov a kontaminantov v nej nájdete očistné kúry, pokyny, ako postupovať pri detoxikácii ťažkých kovov, a recepty na prípravu nápojov v rámci úplne nových poldecových terapií mozgu podľa Medicínskeho média, ktoré predstavujú rýchlu liečivú pomoc v tekutej forme a pri rôznych ťažkostiach prinášajú okamžitú úľavu. „Trpíme v dôsledku skutočných telesných príčin,“ hovorí Anthony. „No keď vieme, ako náš svet funguje a kam smeruje, máme silu uzdraviť sa.“
Na stiahnutie
39,90 €

dostupné aj ako:

Pokojný dych, pokojná myseľ


V priebehu tisícročí sa v mnohých východných tradíciách vyvinuli praktiky, ktoré využívajú silnú uzdravujúcu energiu dychu na liečbu fyzických, emocionálnych a duševných problémov. V čínštine sa táto energia nazýva čchi, v sanskrte prána a v tibetčine lung. Lung je životodarná energia, ktorá sa pohybuje naším telom. Nedostatok alebo nerovnováha tejto energie môže spôsobiť choroby tela a mysle alebo emocionálne problémy, ako zmätok, hnev a smútok. Geše YongDong Losar, učenec a mních starobylej tibetskej tradície bön, nám vo svojej knihe ponúka overené praktiky, ktoré nám pomôžu vyrovnať lung energiu. Vďaka bohatým vedomostiam, ktoré získal počas rokov štúdia a praxe, sú tieto praktiky jednoduché a vytvárajú ľahkú cestu k väčšiemu pokoju, sile a jasnosti mysle.
Na stiahnutie
11,10 €

dostupné aj ako:

Nemoc jako cesta


Originální pohled na tělesná onemocnění – infekce, bolesti hlavy, úrazy, srdeční a žaludeční potíže, nádory a AIDS – z pera dvou odborníků na fenomén nemoci, Ruedigera Dahlkeho, lékaře, přírodního léčitele a psychoterapeuta, a Thorwalda Dethlefsena, diplomovaného psychologa a psychoterapeuta. Nemoc je podle nich obecným stavem, projevem života ve stresu a nepohodě, a všechny choroby jsou jen hmotná vyjádření poselství z duchovní sféry, která nám naznačují, co bychom v životě rozhodně měli změnit. Pokud tvrdohlavě trváme na nezdravých vzorcích uvažování a chování, tělo nám to dá nekompromisně najevo. Podle autorů často postačí změna postoje k tomu, aby člověk pocítil znatelnou úlevu i na fyzické úrovni. Doplněno podrobným přehledem symptomů a jejich interpretací.
Na stiahnutie
9,19 €

Aromaterapie pro duševní pohodu


Přírodní vůně ovlivňovaly lidskou psychiku již od pradávna. Autorka Barbora Krejčí, psychoterapeutka a aromaterapeutka, propojila své zkušenosti z obou těchto oborů a ve své knize ukazuje, jak nás aromaterapie může provázet každodenností, jak může podporovat psychickou pohodu, usnadňovat řešení problémů a být pomocníkem v osobním rozvoji. Sdílí své úvahy nad životem a o něm, nabízí nám nový pohled na řešení některých situací a jejich podporu éterickými oleji. U každé úvahy tedy najdeme možná témata, která se nás v souvislosti s ní mohou dotýkat, doplněné několika éterickými oleji, jež nás mohou při zpracovávání tématu podpořit. Barbora Krejčí pracuje jako psychoterapeut, její práce spočívá tom, že se společně se svými klienty každodenně zabývá životem a tím, jak nám v něm je, jak se nám žije. Pracuje také jako aromaterapeut. Třicet let se věnuje práci s lidmi, při níž využívá éterické oleje. Pracuje s individuálními klienty, ale také s týmy i se specifickými skupinami, například s lidmi s handicapem, uprchlíky, týranými ženami, dětmi i personálem z dětských domovů, sociálními pracovníky či skupinami závislých osob.
Na stiahnutie
13,19 €

Život bez chronické bolesti


Vystupte ze začarovaného kruhu chronické bolesti Jak se liší neuroplastická a strukturální bolest? Jak se vymanit z cyklu chronické bolesti? Co dělat, když se bolest vrátí? VÝZKUMY OVĚŘENÁ A PRAXÍ POTVRZENÁ LÉKAŘSKÁ METODA K PROLOMENÍ ZAČAROVANÉHO KRUHU CHRONICKÉ BOLESTI Alan Gordon začal v době postgraduálního studia pociťovat bolest, která postupně přešla v chronickou a zcela mu ovládla život. Navštívil několik lékařů a obdržel mnoho diagnóz, ale žádná z aplikovaných léčeb nepomohla. Frustrovaný konvenční léčbou vyvinul Pain Reprocessing Therapy (PRT), která odstranila jeho vlastní chronickou bolest a změnila životy tisícům jeho pozdějších pacientů. PRT má kořeny v neurovědě, která četnými výzkumy, experimenty a studiemi prokázala, že zatímco chronická bolest vypadá, jako by vycházela z těla, ve většině případů je generována chybnými spoji v mozku. PRT je systém psychologických technik, které přeprogramovávají mozek, aby se vymanil z cyklu chronické bolesti. Kniha má charakter praktické příručky. Po uvedení do problematiky bolesti a chronické bolesti a po předložení zajímavých výzkumů a experimentů rozpracovává návod na odstranění bolesti krok za krokem, a sice s uvedením četných variant, aby si v ní každý čtenář (pacient) mohl najít to své. Autor tvrdí, že kniha sama nás nevyléčí, pouze poskytuje účinný a funkční nástroj, ale konkrétní cestu si musí najít každý sám. Kniha je psána velmi lehkým čtivým stylem, což je dáno mimo jiné velkým množstvím skutečných příběhů a použitím inteligentního humoru. Proč je chronická bolest problém? Chronickou bolestí trpí milióny lidí po celém světě. Těmto zoufalým lidem je stále dokola opakováno, že na chronickou bolest neexistuje žádný lék. Scénář léčby bývá zpravidla tentýž. Po vystřídání konvenčních léčebných postupů – injekce, operace, rehabilitace – je pacient udržován relativně bez bolesti pomocí návykových opiátů. Chronická bolest je epidemie. Navíc je její léčba nesmírně nákladná. Neuroplastická bolest, která je původcem chronické bolesti, je vlastně falešný poplach, který se šíří tím, že lidský mozek nesprávně interpretuje i bezpečné zprávy z těla, jako by byly ohrožující. Tělo je v pořádku, ale mozek přesto vytváří bolest, která je ovšem skutečná. Jak funguje PRT? Východiskem léčby chronické bolesti dle PRT je stanovení, zda se jedná skutečně o bolest chronickou (v knize častěji nazývanou jako neuroplastickou), nebo o bolest strukturální (tělesnou, skutečnou apod.). PRT k tomuto účelu poskytuje sadu otázek ke stanovení původu a druhu bolesti. Vychází také z premisy, že chronická bolest je naučená, takže se ji lze i odnaučit. Významnou roli při vzniku chronické bolesti hraje strach, proto je řada technik zaměřena na vystoupení z bludného kruhu strach – bolest – strach. Stěžejní technikou Gordonovy metody je somatické stopování, k němuž poskytuje v knize metodické vedení. Dalšími častými technikami, které se v knize objevují, jsou například: korektivní zkušenost, vystavení se strachu, vyhýbavé chování, vysílání zpráv o bezpečí (uklidnění mozku), odkrývání hrozeb, hledání výjimek, sbírání důkazů, zachytávání obav a další. Autor pracuje i s faktem, že bolesti se mohou po nějakém čase vrátit (relaps). Tomuto fenoménu je věnována jedna celá, velmi uklidňující kapitola. Pro koho je kniha určená? Pro lékaře, kteří chtějí pomoci svým pacientům. Pro psychoterapeuty, jejichž pacienti zažívají bolest. Pro lidi, kteří cítí bolest a chtějí ji řešit nebo chtějí pomoci lidem ve svém okolí.
Na stiahnutie
8,30 €

dostupné aj ako:

Cirkadiánní kód proti cukrovce


Naděje a prevence pro každého Diabetu můžeme nejen účinně předcházet, ale jeho průběh zmírnit a někdy i zvrátit. Vše díky načasování toho, kdy jíme, kdy nejíme, kdy cvičíme a jakému světlu se kdy vystavujeme. Satchin Panda, světový expert na cirkadiánní rytmy, na základě vědeckých výzkumů dokazuje, že už malé změny denního režimu vedou ke zlepšení diabetu a mohou snížit dávky léků. Díky jeho 12týdennímu programu se naučíte vše potřebné, zlepšíte své zdraví a jediné, o co přijdete, budou potíže. Cukrovka 2. typu je chronické onemocnění zvyšující riziko dalších vážných chorob. Cukrovou trpí každý desátý z nás a stejný počet lidí trpí neodhaleným prediabetem! Vezměte péči o zdraví do svých rukou a užívejte si dlouhého života bez omezení. Dozvíte se - O průlomu v léčení a prevenci diabetu pomocí cirkadiánních rytmů. - Proč záleží víc na tom, kdy jíte, než co jíte. - Čím si nejčastěji rozhazujeme rytmy a jak to napravit. - Jak se připravit na vyšetření, které podklady lékaři nachystat a co chtít vyšetřit. - Jak rozumět laboratorním výsledkům glykemie, LDL, HDL, HbA1c a dalším. V rámci 12týdenního programu časově omezeného stravování se naučíte: - Určit vaše stravovací časové okno. - Naplánovat si typ a čas jídla podle vašeho cirkadiánního rytmu. - Cvičit ve správný čas pro kontrolu hladiny glukózy v krvi. - Doprava si lepší spánek pro regulaci všech tělesných orgánů. - Optimálně načasovat užívání léků.
Na stiahnutie
14,95 €

The Perfect Body of Man – Your Health & Imunity


We all live in the 3rd millennium and our body is part of our reality that we create every day. Alternative medicine should therefore be a part of our lives, and it is never too late make a change in your life. You are the master of your body and the creator of your reality erery day. In a healthy body, life is happier and freer at the same time.
Na stiahnutie
11,11 €

La Perfección del Cuerpo Humano - Su Salud e Inmunidad


Todos vivimos en el 3er milenio y nuestro cuerpo es parte de nuestra realidad que creamos todos los días. Por lo tanto, la medicina alternativa debe ser parte de nuestras vidas, y nunca es demasiado tarde para hacer un cambio en tu vida. Eres el dueno de tu cuerpo y el creador de tu realidad cada día. En un cuerpo sano, la vida es más feliz y más libre al mismo tiempo.
Na stiahnutie
11,11 €

Sámson, a rendkívüli


Befejeződött Dion Humanoid-pilótává képzése, de a fiú ezzel csak még nagyobb bajba keverte magát. Hivatalosan is egyenruhát kell öltenie, nem szeghet meg többé parancsokat, még azokat sem, amelyeket Ethan ad neki. Most már részt kell vennie a bevetéseken, és vitának helye nincs.Ethan úgy döntött, hogy elég volt a barátkozásból. Éppen ezért minden eszközzel megpróbálja lerázni magáról Diont, csakhogy ez a feladat váratlan nehézségekbe ütközik.Közben Shinaria hangáraiban készül Sámson, egy rendkívül jól felszerelt sáska, amely akár az egész háború sorsát is megfordíthatja.A vezetőfülkében pedig egy ismerős alak ül.
Na stiahnutie
4,76 €

Hecate, az engedetlen


A Ricofeld a hajógyárban, a személyzete pedig a Merratin-sziget bázisán tölti kényszerpihenőjét, amíg az anyahajó ismét képes lesz ellátni a feladatát. Dion csak lopva térhet vissza a megszokott szerszámai és gépei közé, és még lazsálni sem hagyják. Kezdetét veszi pilótává képzése – azt azonban nem hitte volna, hogy a felkészülés ennyi megpróbáltatást, és ilyen szűkös határidőt tartogat számára. Ethan személyében nem csak egy kegyetlen kiképzőtiszttel, de egy rendmániás szobatárssal is szembe kell néznie. Mit kellene tennie, hogy legalább egy kicsit megközelítse azt a szintet, amit a sztárpilóta elvár tőle? És mennyit kell még dolgoznia ahhoz, hogy hivatalosan is alkalmassá váljon a Humanoidok vezetésére?Trizanton pilótái a sorozat második kötetében egy baljóslatú világba repítenek, ahol nem csak az edzőtermek és a szimulátorok, de Shinaria valós támadásai is egyre nagyobb veszélyeket rejtenek.
Na stiahnutie
4,76 €

Chloe, a titokzatos


Trizantonban kegyetlen háború dúl, amely nem kíméli a Ricofeld anyahajó legénységét sem. Egy napon új fejlesztésű, hatalmas és szörnyen bonyolult Humanoid harci gép érkezik a hajó hangárába, amelynek karbantartását a tizenöt éves Dionra bízzák. A gép „tartozékai” között szerepel Ethan, a legmogorvább sztárpilóta is, akivel az ifjú szerelő valaha találkozott.Dion soha nem látott kihívással néz szembe. Hogyan lesz képes megbirkózni azzal a feladattal, amelyre a műszaki személyzet nála tapasztaltabb tagjai sincsenek felkészülve? Hogyan fejthetné meg a fenséges robot titkait, ha egyszer nem mehet a pilótafülke közelébe? Mindennek a tetejébe Ethannel nem csak hogy képtelenség szót érteni, de még a gépére sem tud vigyázni.Trizanton pilótái a sorozat első kötetében egy távoli, forrongó világba repítenek, ahol a birodalmak között dúló, ádáz háborúban a káprázatos gépeknél csak a barátság értékesebb.  
Na stiahnutie
4,76 €

Alzheimer - Dejte jim lásku a štěstí


Alzheimerova choroba je v populaci velmi rozšířená. Přesto zůstává pro většinu z nás opředena nejen tajemstvím, ale často i mýty a falešnými představami. Tato kniha vnáší světlo do tohoto neznáma a nenásilnou a srozumitelnou formou nás uvádí do světa osob trpících demencí. Na konkrétních příkladech ze života autorka ukazuje, že nemocný člověk zůstává lidskou bytostí, se svými smutky, náladami, osobitým smyslem pro humor a zejména právem na život. Ačkoli toto onemocnění oloupí postiženého o krátkodobou paměť, neubírá mu schopnost vnímat přítomný okamžik a radovat se z něj – autorka nabízí nepřeberné množství rad a nápadů, jak pro nemocné vytvořit okamžiky radosti, které v nich zanechají pocit štěstí. Kniha je neocenitelným pomocníkem pro všechny, kteří pečují o osoby postižené demencí v domácím prostředí nebo pečovatelském zařízení. Péče o nemocné je náročná jak po stránce fyzické a psychické, tak i časové a hmotné. Pečující najdou v knize návrhy, jak se vypořádat s obtížnými rozhodnutími a jak čelit situacím a problémům, jimž jsou dennodenně vystaveni, a přitom zachovat pacientovu lidskou důstojnost.
Na stiahnutie
8,09 €

Staroveké liečenie


Nastal čas uvedomiť si, že nemusíte na každé ochorenie užívať chemické lieky a že jestvujú skutočne účinné alternatívne terapie, ktoré vyliečia vaše zdravotné problémy a bezpečne vás nasmerujú na cestu celoživotného zdravia a pohody. Dávni praktickí lekári, či už v Číne, Indii, starovekom Egypte alebo Grécku si uvedomovali, že naše telo má prirodzenú schopnosť uzdraviť sa a že s pomocou vhodných rastlín, stravy a cvičenia sa telo vo väčšine prípadov uzdraví samo. Preto vyvinuli systémy pre lepšie porozumenie individuálneho emocionálneho, fyzického a duševného zdravia. Dr. Axe v tejto knihe nielenže vysvetľuje princípy, o ktoré sa tieto dávne holistické medicínske systémy opierajú, ale poskytuje aj množstvo praktických rád a receptov na každodenné používanie v súčasnosti. Ak túžite po prirodzených, bezpečných a účinných spôsoboch liečby a prevencie, návod nájdete v Starovekom liečení.
Na stiahnutie
13,90 €

dostupné aj ako:

Kraniosakrální biodynamika


Kniha Kraniosakrální biodynamika srozumitelně zpřístupňuje poměrně složitý obor kraniosakrální terapie a zaměřuje se především na jeho duchovní rozměr a na práci s dynamickými silami a energiemi v těle. V tomto uceleném svazku předkládá Roger Gilchrist stručný přehled historického vývoje kraniosakrální terapie i její současné situace a nastiňuje význam kraniosakrální praxe v systému zdravotní péče. Autor odpovídá na široké spektrum otázek, které často vyvstávají mezi klienty a praktikujícími. Tato kniha poskytuje základní přehled principů a dovedností kraniosakrální práce praktikantům, studentům, zdravotníkům, ale i pacientům a klientům.
Na stiahnutie
10,29 €

Ticho a klid


Kniha Ticho a klid je syntezí energetické medicíny těla a mysli, nejmodernější vědy a velmi vyspělé práce s tělem. Zkoumá tělo jako projev a prostředek k vývoji vědomí prostřednictvím kraniosakrální terapie. V této průkopnické knize nám Charles Ridley představuje metodu Breath of Life Cranial Touch (doslovný překlad: Kraniální dotek Dechu života), nemedikální integrální přístup k biodynamice. Nevysvětluje klinickou aplikaci kraniosakrální terapie, ale spíše praxi “nedělání” a naslouchání, kde se Dech života zcela ujímá vedení. Díky cvičením obsaženým ve knize Ticho a klid mohou kraniosakrální terapeuti zdokonalit své dovednosti, popsané přístupy však můžeme použít pro jakoukoliv léčebnou techniku, ať již je to akupunktura, homeopatie, psychoterapie, naturopatie, medicína, spirituální léčení, práce s tělem, pohyb či Somatic Experiencing ®. Dech Života tělo stvořil a léčí ho, bez ohledu na to, skrze jakou modalitu působí.
Na stiahnutie
11,52 €

Učebnice ájurvédy II.


Jádro ájurvédské praxe, tak jak nám ho představuje dr. Lad, spočívá v pozorování každého momentu prostřednictvím plynulého, nepřerušovaného toku pozornosti, při němž nedochází k žádné projekci toho, co by mohlo nebo mělo být. Uvědomění si a přijetí toho, „co je“, ukazuje, že semena mentálního, emocionálního a fyzického utrpení se dají vnímat a odstranit dřív, než se rozrostou do destruktivního vzorce nebo rozvinou v nemoc. Vyučování doktora Lada představuje útočiště, jež podporuje studenty v tom, aby se ponořili do hloubi své mysli a srdce a objevili samotnou podstatu bolesti a utrpení. Tato praxe kultivuje schopnost vidět věci přesně tak, jak jsou, bez jejich chybného nálepkování nebo předčasných závěrů. Z této perspektivy doktor Lad učí systematické metodě zjišťování příčin nemocí a fází jejich rozvoje. Paradigma příčiny a následku (etiologie a patogeneze) je klíčem k pochopení toho, jak je možné nemoci předcházet díky uvědomování si jemných energetických poruch, které předcházejí strukturálním či funkčním poškozením. Doktor Lad se s námi dělí o bohatství svých klinických zkušeností a předkládá nám příčiny a metody vyšetřování a posouzení, které jsou kombinací těch nejužitečnějších ájurvédských a moderních technik léčení. Tento přístup je srdcem ájurvédy a v kombinaci s důkladným pochopením osobní životní zkušenosti a vztahu člověka ke světu a k božskému aspektu posléze uzraje ve schopnost jasně vidět příčiny i následky. „Dr. Vasant D. Lad položil praktické základy k mému ájurvédskému poznání. Doktor Lad byl pro mě, stejně jako pro všechny mé kolegy na studiích, oblíbeným profesorem a dobře znal mého mentora Aghoriho Vimalánandu. Mám velikou radost, že se nyní toto tak hodnotné učení rozšiřuje v písemné podobě. Při čtení těchto stránek mi připadalo, jako bych ho slyšel říkat každé slovo. Žádný seriózní student ájurvédy se neobejde bez této knihy.“ Dr. Robert E. Svoboda, B.A.M.S. Autor knihy Ayurvéda: Life Health and Longevity   „Stejně přirozené, jako když mango plodí nesmírně chutné ovoce, je i to, že Vaidja Vasant Lad je zdrojem výživné moudrosti. Schopnost Dr. Lada vydestilovat starodávnou moudrost ájurvédy do stravitelného a praktického vědění je jedinečná.“ David Simon, M.D., Deepak Chopra, M.D.   The Chopra Center for Wellbeing      
Na stiahnutie
21,81 €

Učebnice ájurvédy III.


Ájurvéda je lékařská věda, jejímž cílem je uzdravování, udržování kvality života a dosažení dlouhověkosti. Toužíte proniknout do tajemství nejstaršího dochovaného systému léčení na naší planetě? Tato kniha představuje postupy ájurvédy ze starobylých textů v systematickém uspořádání, jež je přístupné západní veřejnosti. Jedna z oblíbených súter dr. Lada od Čaraky říká, že skutečný lékař zná tělo, mysl, myšlenky, pocity a vědomí pacienta. Pokud nevstoupíte do srdce svého pacienta se světlem vědomí, znalosti, soucitu a vhledu, nebudete schopni diagnostikovat jeho problém a patřičným způsobem člověka vyléčit. Žáci dr. Lada z celého světa studují ájurvédu trpělivě krok za krokem a zakotvují své vědomosti v principech systému, jenž je starší o tisíce let než západní medicínské koncepty. Poté se učí sofistikované metody hodnocení, které ájurvéda zahrnuje. Dokonalé zvládnutí těchto technik vyžaduje praxi a oddanost. Předchozí kroky, důkladně procvičené, připravují studenty na vstup do následujícího stadia, kde mohou přistoupit ke klientovi a vést ho na jeho cestě uzdravování.   Ve třetím dílu učebnice najdete komplexní informace o: terapeutických prostředcích včetně stravy a doporučení pro životní styl, zklidňujících a očistných terapiích, jemných léčebných metodách zahrnujících individuální omlazující a regenerační postupy, cvičení jógy a pránájámy, bylinných substancích, postupech při řešení problémů podle dóš.   Každá část jasně vysvětluje principy léčebných technik, často s nastíněnými postupy pro čtenáře, a rovněž popisuje bylinné substance a jejich praktické použití. Jedná se o zásadní zdroj informací pro každého ájurvédského praktika.     „Absolutně brilantní. Tato učebnice je plná praktického poznání, jež může takto výstižně předat pouze člověk s těmi nejhlubšími znalostmi ájurvédy. Tímto textem dr. Lad sdílí se čtenáři nevyčíslitelné dary své moudrosti, jež pomáhají naplnit cíl ájurvédy: odstranit utrpení a navrátit zdraví. Jsme nekonečně vděčni.“ SEBASTIAN POLE, Autor Ayurvedic Medicine; The Principles of Traditional Practice     „Předání ájurvédy od pravého mistra! Absoutně úplné a všezahrnující, přesto snadno pochopitelné a vstřebatelné. Nová kniha dr. Lada představuje hojnost praktické ájurvédské moudrosti pro naši dobu.“ REBECCA a SASCHA KRIESEOVI, praktici ájurvédy, zakladatelé Ayuseva Clinic   „Dr. Vasant Lad dál osvětluje hlubokou moudrost ájurvédy způsobem, jenž ji probouzí k životu a činí ji přístupnou pro mnoho studentů. Nemohu než vyjádřit vděčnost za tento díl, který moudře objasňuje velké množství léčebných postupů, které jsou k dispozici ájurvédskému praktikovi.“ PREMAL PATEL, M.D., Wellness Director, Banyan Botanicals
Na stiahnutie
29,17 €

Tvoje plodnost ve tvých rukou


Toto aktualizované vydání průlomového bestselleru vám poskytne veškeré potřebné informace pro monitorování vašeho menstruačního cyklu – spolu s aktualizovanými informacemi o nejnovějších reprodukčních technologiích.   „Nabitá informacemi, moudrostí a humorem – tuto knihu musíte mít ve své knihovně.“ kolektiv autorů The New Our Bodies, Ourselves   Jste nespokojené se svou současnou metodou antikoncepce? Nebo demoralizované svými snahami o početí dítěte? Zažíváte v různých částech svého cyklu matoucí příznaky? Tento nedocenitelný zdroj odpoví na vaše otázky a současně vám poskytne úžasné pochopení vlastního těla. Kniha Tvoje plodnost ve tvých rukou už pomohla doslova statisícům žen přirozenou cestou předcházet těhotenství, maximalizovat jejich šance na otěhotnění nebo prostě získat lepší kontrolu nad vlastním gynekologickým a sexuálním zdravím. Toni Weschlerová podrobně vysvětluje velmi přínosnou Metodu sledování plodnosti (MSP), v angličtině Fertility Awareness Method (FAM), která vám za pouhých pár minut denně umožní:   užívat si vysoce účinnou a vědecky prokázanou metodu přirozené antikoncepce bez chemie a jakýchkoli prostředků, maximalizovat své šance na početí předtím, než navštívíte lékaře nebo se uchýlíte k invazivním možnostem vyspělých reprodukčních technologií, urychlit léčbu případných problémů s plodností možností rychle identifikovat překážky v otěhotnění, získat kontrolu nad vlastním gynekologickým a sexuálním zdravím a skutečně ho pochopit.   Aktualizované vydání obsahuje:   plně revidovaný a intuitivní systém vedení záznamů, výběr individualizovaných vzorových tabulek pro antikoncepci, dosažení těhotenství, kojení a menopauzu, rozšířenou šestnáctistránkovou barevnou přílohu, jež odráží nejdůležitější koncepty knihy, šest zcela nových kapitol o tématech zahrnujících přirozené vyrovnávání hladin hormonů, ochrany vaší budoucí plodnosti a tří možných zdravotních problémů, o nichž by všechny ženy měly vědět.     Toni Weschlerová, MPH*, má magisterský titul v oblasti veřejného zdraví a v USA je celostátně uznávanou pedagožkou a mluvčí pro oblast ženského zdraví. Je také autorkou knihy Cycle Savvy, jež dospívajícím dívkám přináší poučení o jejich těle. Bývá častým hostem televizních a rozhlasových pořadů. Toni Weschlerová žije v Seattlu ve státě Washington.                                                                                            www.tcoyf.com *Master of Public Health, obdoba titulu MBA se specializací pro oblast zdravotnictví.
Na stiahnutie
22,06 €

Kategória alternatívna medicína vám prináša zaujímavý a široký výber kníh, ktoré sa zaoberajú rôznymi formami alternatívnej medicíny a liečebnými metódami, ktoré sú mimo hlavného prúdu konvenčnej zdravotnej starostlivosti.

V našej ponuke nájdete publikácie o rôznych alternatívnych terapiách, ako napríklad homeopatia, chiropraktika, naturopatia, reflexológia, akupresúra, reiki, ayurvéda, aromaterapia, prírodná medicína a mnoho ďalších. Tieto knihy vám poskytnú podrobné informácie o princípoch a technikách týchto terapií, ich histórii, účinnosti a možnostiach využitia v liečbe a pri udržaní zdravia.

Tieto knihy vám poskytnú hodnotné informácie a praktické návody, ako integrovať alternatívne metódy do vášho zdravotného a wellness režimu. Nech už hľadáte doplnenie klasických terapií alebo nové prístupy k starým problémom, táto kategória literatúry vám ponúka bohatý výber materiálov od renomovaných autorov z tejto oblasti.