Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Agilní metody řízení projektů


Pracujete jako vývojáři v týmu? Chcete pracovat efektivněji? Seznamte se s agilními metodami, pomocí nichž budete vyvíjet rychleji, efektivněji, s menším počtem chyb. Dvojice autorů, která se v oblasti agilních metod pohybuje řadu let a pracuje s nimi denně, vás seznámí nejen s tím, co agilní přístup znamená, ale i jak jej správně nasadit. Kniha je zaměřena na širokou oblast profesí od vývojářů přes softwarové architekty až po projektové manažery či ředitele celých společností.
Na stiahnutie
17,11 €

Your Economics


The book will explain the laws of Economics in a simple way for everyone. The market cycle, demand, supply, competition, money, product, inflation, unemployment, government, crisis and other concepts are inserted into the life story of a mother of four children who has been professionally engaged in Economics for 30 years. More at www.pitekova.eu
Na stiahnutie
14,00 €

Daňové zákony 2024 XXL ProFi (Díl 2.)


Nové rozšířené vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994. Právní stav pro rok 2024. Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel, úplná znění zákona o Finanční správě ČR, zákona o spotřebních daních, zákona o účetnictví, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, zákona o omezení plateb v hotovosti a kompletní přehled sazeb cestovních náhrada a náhrad za home office. V ceně Daňový měsíčník, volné stahování ze servisní webové stránky. Vícestupňové rozlišení aktuálních novel podle časových úrovní účinnosti, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné uživatele (podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, studenty) - jediný komplet tohoto typu na českém trhu. Pro denní použití v profesionální praxi.
Na stiahnutie
5,59 €

Daňové zákony 2024 Expert


Nové vydání příručky pro nejnáročnější profesionální uživatele po schválení všech daňových novel. Právní stav pro rok 2024. Detailní komentáře novel přímo u změněných pasáží!Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut - systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel + podrobné komentáře všech změn z posledního roku přímo u novelizovaných pasáží úplných znění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitých věcí a daňového řádu. Interaktivní komplet publikace s daňovou legislativou, celoročního aktualizačního servisu v podobě Daňového měsíčníku a servisní webové stránky. Nejaktuálnější vydání tradiční příručky pro profesionální uživatele v novém provedení. Přehledná úprava, orientační prvky pro jednoduchou práci s textem, strukturované zvýraznění novel podle data účinnosti, servisní webová stránka s nejnovějšími informacemi a možností volného prohlížení a stahování textů úplných znění zákonů. Prostřednictvím QR kódu na obálce si můžete objednat bezplatnou celoroční aktualizaci a další bezplatné e-booky. Všechny e-booky ve formátu pdf mají shodnou grafickou úpravu s tištěnými verzemi a jsou přizpůsobené tisku na domácích a kancelářských tiskárnách.  Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.
Na stiahnutie
6,79 €

Daň z přidané hodnoty 2024 s komentářem změn


Nejnovější právní stav! Interaktivní komplet pro náročné profesionální uživatele (daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, podnikatelskou veřejnost). E-book + aktualizační servis ve formátu pdf (servis dostupný po bezplatné registraci). Včetně všech novel publikovaných v roce 2023, právní stav 1. 1. 2024. Komentáře a podrobné poznámky jsou umístěny přímo v textu na příslušných novelizovaných místech. Vícestupňové rozlišení novelizovaných pasáží, přehledná úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlnou a přesnou práci s textem. Zcela nově koncipovaná servisní webová stránka DanoveZakony365.cz s možností volného stahování novel, úplných znění po každé změně a informacemi o aktualitách.
Na stiahnutie
4,79 €

Daňové zákony 2024 XXL ProFi (Díl 1.)


Nové rozšířené vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994. Právní stav pro rok 2024.Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel, úplná znění zákona o daních z příjmů, zákona o opatřeních v oblasti daní, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitých věcí a daňového řádu. V ceně Daňový měsíčník, volné stahování ze servisní webové stránky. Vícestupňové rozlišení aktuálních novel podle časových úrovní účinnosti, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné uživatele (podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, studenty) - jediný komplet tohoto typu na českém trhu. Pro denní použití v profesionální praxi.
Na stiahnutie
5,59 €

Práca & Mzdy 2024


Úplné znenia predpisov pre mzdových účtovníkov a personalistov platné v roku 2024 v interaktívnom komplete s webovou stránkou a aktualizačným servisom. Prehľadný úvod k rýchlemu zvládnutiu orientácie v novelách počas niekoľkých minút, úplné znenia zákonníku práce, zákona o cestovných náhradách, zákona o minimálnej mzde, zákona o nelegálnej práci, zákona o inšpekcii práce, zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení a iných. Interaktívny komplet so slovenskou pracovnou a mzdovou legislatívou, celoročného aktualizačného servisu a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení. Prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, štrukturované zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj ďalšie zákony (občanské, obchodné, daňové právo a iné). Právny stav k 1. januáru 2024. Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu a bezplatné e-booky. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach.  Aktualizačný servis na stránke Zakony365.sk – preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov apod.
Na stiahnutie
6,39 €

dostupné aj ako:

Daňové zákony 2024 SR XXL ProFi


Nové vydanie oblíbenej príručky s rozšíreným aktulizačným servisom! Obsah: prehľadný úvod k rýchlemu zvládnutiu orientácie v novelách počas niekoľkých minút, úplné znenia zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o miestnych daniach, zákona o dani z motorových vozidiel a daňového poriadku. Interaktívny komplet e-booku, celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení. Prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj zákony o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, o spotrebných daniach, o finančnej správe, o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, o účtovníctve a iné. Právny stav k 1. januáru 2024. Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu a bezplatné e-booky. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach.  Aktualizačný servis na stránke DanoveZakony365.sk – preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov apod.
Na stiahnutie
6,39 €

dostupné aj ako:

Projektové řízení


Učebnice objasňuje základní principy, úkony, nástroje a metody v řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu. Vyzdvihuje ty nejdůležitější základní metody a nástroje projektového řízení, které mohou využít všichni, kteří chtějí využít projektové řízení jako nástroj zefektivnění a zkvalitnění práce. Popisuje projekt napříč jednotlivými fázemi od vzniku až po vyhodnocení. Studenti budou schopni uvědomit si podstatu, význam a přínosy projektového řízení, specifikovat, co je účelné vědět v okamžiku iniciace projektu, přesně definovat cíle projektu, naučit se ověřené postupy plánování projektových prací, včetně časového rozvrhu.
Na stiahnutie
9,20 €

Nincs harag


A fiatal szerzőpáros könyve azoknak szól, akikkel előfordult már, hogy magányosnak, frusztráltnak, unottnak, túlterheltnek vagy bizonytalannak érezték magukat a munkahelyen. Javaslatokkal szolgál, mit tegyél, ha ki akarsz törni régi érzelmi mintáid börtönéből, vagy sikeres csapatot és egészséges cégkultúrát szeretnél építeni.
Na stiahnutie
10,57 €

Novináři ve stranické linii


Monografie sleduje řízení regionálního tisku v ustavujícím období diktatury KSČ v Československu. Proces ustavování systému státní direktivy byl na poli mediální politiky KSČ narušován spory mezi centrem a regionem, mezi ambicemi vedení propagandy a tisku na ÚV KSČ a reálnými možnostmi nižšího stranického aparátu i regionálních novinářů. Mocenské centrum tak už v první polovině 50. let postupně rezignovalo na představu přímé dominance nad regionálními médii a muselo přistoupit k decentralizaci, což se neobešlo bez kompetenčních sporů. Systém řízení médií se postupně ustálil až mezi lety 1953 a 1956.Studie je rozdělena do kapitol sledujících vývoj vztahu centrálního aparátu KSČ a jeho krajských a okresních výborů a končí sondou do historie libereckého deníku Stráž severu uváděného jako konkrétní příklad, jak se regionální periodikum s procesem ustavování dominance KSČ vyrovnalo.
Na stiahnutie
10,00 €

Narkonomika


Faktmi nadupaný bestseller s inovatívnym pohľadom na nelegálny biznis, proti ktorému vlády desaťročia bojujú, míňajú miliardy, ale nevyhrávajú. Komu táto hra vyhovuje? A kto na nej zarába najviac? Ako môže uspieť (a prežiť) nádejný šéf kartelu v biznise s nelegálnymi drogami v hodnote 300 miliárd dolárov? Samozrejme tak, že sa bude učiť od najlepších: ako zvýšiť hodnotu značky, prípadne ako vylepšovať služby zákazníkom. Ľudia prevádzkujúci kartely pozorne študujú taktiku a stratégie, ktoré využívajú korporácie, ako sú Walmart, McDonald’s či Coca-Cola. A čo môže v boji s touto pohromou urobiť vláda? Keby policajné zložky analyzovali kartely ako firmy, mohli by lepšie pochopiť, ako fungujú – a prestali by vyhadzovať 100 miliárd dolárov ročne na zbytočné úsilie o víťazstvo vo „vojne“ proti tomuto globálnemu a veľmi vysoko organizovanému biznisu.
Na stiahnutie
11,99 €

dostupné aj ako:

Dva svety cestovného ruchu na Slovensku


Kniha originálnym spôsobom aplikuje poznatky ekonómie do cestovného ruchu. Systematicky popisuje dve na seba nadväzujúce historické obdobia, a to od 2. pol 19. stor. do roku 1947 (trhová ekonomika) a od roku 1948 do roku 1989 (centrálne riadená ekonomika). Dôležitým kvalitatívnym atribútom je, že sa jedná o premyslený výsledok dlhoročného skúmania vývoja cestovného ruchu a štúdia ekonómie.
Na stiahnutie
12,00 €

dostupné aj ako:

Stravitelná ekonomie


Pestrý jídelníček prospívá každému — lidem i ekonomikám. Chod státu, společnosti i našich životů do velké míry určuje ekonomika: hladina inflace, úrokové sazby, měnová politika a tak dále. Podle čeho se však řídí samotné hospodářství a všechny jeho dimenze? Běžný člověk se často může cítit zavalený koncepty, čísly a ukazateli a někdy mu nezbývá než důvěřovat expertům. Stalo se tak možná nevyhnutelné — světové ekonomiky se v posledních desetiletích řídí převážně dominantní ekonomickou doktrínou co nejvolnějšího trhu. Ale stejně jako člověku, tak i hospodářství jednotvárnost škodí. Ekonom Ha-Joon Chang se to pokouší změnit. Ve své nesmírně čtivé knize Stravitelná ekonomie přibližuje ty nejzásadnější ekonomické koncepty na něčem, co je blízké každému — na jídle a jeho příběhu. Dovíme se tak něco o čokoládě, kimči nebo ančovičkách a zároveň o produktivitě práce, nesamozřejmé volnosti trhů nebo automatizaci. Ha-Joon Chang tak zábavně boří mnohé ekonomické mýty, aniž by zabředl do odborné hantýrky. A taky dělá chutě…
Na stiahnutie
12,00 €

dostupné aj ako:

Všetko o peniazoch v jednej lekcii


Ak chceme porozumieť tomu, čo sa deje vo svete, a to najmä dnes, musíme pochopiť, akú úlohu v ňom zohrávajú peňažné toky, hotovosť, meny a celý finančný systém. Nové možnosti platby, napríklad pomocou bitcoinu a Apple Pay, menia spôsob, akým k peniazom pristupujeme a ako vlády a korporácie sledujú naše výdavky. Radikálni politici žiadajú zmenu finančného systému tak, aby prispieval k väčšej sociálnej spravodlivosti. Jednoducho, peniaze hýbu naším svetom a Gavin Jackson vo svojej knihe mimoriadne zaujímavo objasňuje, čo sú peniaze, ako vznikli, akým spôsobom ich v histórii využívali aj zneužívali a ako ovplyvňujú našu spoločnosť. Autor je skvelý rozprávač príbehov a vďaka tomu dokáže zrozumiteľne vysvetliť, prečo sú peniaze najdôležitejšou zložkou nášho každodenného života.
Na stiahnutie
11,95 €

dostupné aj ako:

Trafiť klinec po hlavičke


Podnikatelia (a častokrát aj zamestnanci) si často o sebe myslia, že sú výnimoční vo svojich problémoch, sú špeciálny prípad a ich situácia je nadštandardne špecifická. Priatelia a kolegovia, podnikatelia, je to klamstvo, ktorému sme mnohí uverili. Bol to aj môj prípad, a tak ani ja nie som výnimkou. Pozrime sa teda na niektoré také výnimočné javy, ktoré sa stále znova a znova opakujú a nie sú ničím výnimočným a zvláštnym, čo by neprežívali aj ďalší podnikatelia. Chýba vám hotovosť, vo výrobe je neporiadok, nestíhate termíny, ľudia vám vysvetľujú, že zákaziek je príliš veľa a že treba ubrať na tempe, ale vy tušíte že vyexpedovaných zákaziek je málo na to, aby ste pokryli ich platy, úvery a dlhy na faktúrach, staršie stroje sa kazia a opotrebovávajú a ľudia chcú nové. A tak ich aj kúpite v nádeji, že sa tým veci zlepšia a prekvapene zisťujete, že sa nič nezlepšilo a že ste opäť zamestnancom kúpili novú a drahú hračku na úver, ale pritom neveriacky sledujete, že očakávané zvýšenie produkcie nenastalo. Meškáte s dodávkami, výrobný plán je natesnaný, ale vy ho dáte prehádzať, pretože netrpezlivý zákazník začne kričať a vy chcete vyhovieť aj jemu. Veď predsa viete, čo vás to stálo, kým ste ho získali. A vtedy opäť prídu vaši ľudia a vyčítajú vám, čo ste to spravili, keď ste plán výroby zmenili. Majú pravdu, ale ešte ani neodídu a už je u vás ekonómka, ktorá vám referuje, že nevie, či bude na splátky. Ide vás z toho všetkého poraziť a vy si jasne uvedomujete, že viac ako trinásť hodín v práci je asi ešte stále málo. No tušíte, že firme a aj vám dochádzajú sily. Máte viacero možností, ktorými by ste ešte mohli niečo vyriešiť, zachrániť, viac zabrať, niečo vybaviť či inak nastaviť. Ale začína vám byť už jasné, že sa vám míňa čas, peniaze a čoskoro to prestanete zvládať. Alebo to poviem inak a tvrdo: Dochádza vám, že ešte chvíľku a trafí vás šľak. Čo teraz? Čo ak vrhnem posledné sily do vecí a toto úsilie mi znova neprinesie očakávanú pomoc a úľavu, tak ako mnohokrát doteraz? A tu už jasne tušíte, že by ste potrebovali TRAFIŤ KLINEC PO HLAVIČKE. Čo je tou správnou úlohou, ktorú keď zmením, tak ňou vyriešim alebo dramaticky zlepším situáciu a všetko sa vyberie správnym smerom? Čo je tým klincom, ktorý musím trafiť presne? Ako ho nájsť, s istotou ho identifikovať a presne a razantne ho trafiť? A o tom je táto kniha.
Na stiahnutie
19,90 €

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o


Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z příjmů, a to jak ze strany společnosti s ručením omezeným, tak i z pohledu jejích společníků. Celá publikace je zaměřena prakticky. Vyhýbá se citacím zákonů i zbytečné účetní teorii. Rozsáhlá a komplikovaná témata jsou zpracována formou rad, jakých chyb se vyvarovat, a tipů na daňovou optimalizaci. Méně zažité oblasti mají naopak podobu podrobného návodu, jak přesně v daných případech postupovat. Všemi kapitolami prochází velké množství praktických příkladů, ze kterých vyplývá účetní i daňové řešení dané problematiky. Kniha je zpracovaná podle legislativy platné k 1. 7. 2023.
Na stiahnutie
22,70 €

Jak investovat


Lekce investování pro pokročilé obsahuje rozhovory s největšími osobnostmi ze světa financí. Odhaluje myšlení nejúspěšnějších investorů, z nichž mnozí jen zřídkakdy vystupují na veřejnosti. Co mají nejúspěšnější investoři společného? David M. Rubenstein strávil dlouhá léta rozhovory s nejlepšími investory na světě a zajímal se o jejich pracně získanou moudrost a časem osvědčené zásady, kterými se v praxi řídí, i o nástroje, které k tomu používají. Rubenstein, který působil přes tři desetiletí v extrémně konkurenčním světě soukromých kapitálových fondů, do své knihy zařadil to nejdůležitější, co se dozvěděl o umění a řemeslu investování - od rizikového kapitálu přes nemovitosti, soukromý kapitál a hedgeové fondy až po kryptoměny, nadační fondy, společnosti SPAC, ESG investice a další. V knize se dozvíte: Jak Stan Druckenmiller v jednom ze svých obchodů shortoval britskou libru se ziskem 1 miliardy amerických dolarů. Jak se ze Sama Zella stal ten nejchytřejší a nejtvrdší investor, jakého svět nemovitostí kdy zažil. Jak se Miku Novogratzovi podařilo za jediný rok vydělat na kryptoměnách 250 milionů dolarů. Jak Larry Fink od nuly vybudoval společnost BlackRock, která nyní spravuje více než 10 bilionů dolarů. Jak se Mary Callahanová Erdoesová vypracovala až do vedení divize managementu majetku J.P. Morgan, kde pro rodiny a jednotlivce z celého světa spravuje více než 4 biliony dolarů. Jak Seth Klarman zdokonalil hodnotové investování, aby pravidelně získával téměř 20procentní čisté výnosy. Ať už jste ve světě investic nováčky, nebo zkušenými profesionály, tato kniha navždy změní způsob vašeho přistupování k investicím.
Na stiahnutie
20,89 €

dostupné aj ako:

Projektové řízení


Projektové řízení je multidisciplinární vědou i uměním. Je třeba je studovat, je třeba se jej učit praxí. A proto byla vydána předkládaná cvičebnice projektového řízení. Cvičebnice je členěna na několik částí. Stěžejní je členění na část procvičovací a část obsahující řešení. U každé jednotlivé kapitoly je uvedena předpokládaná doba zpracování, u testových otázek je upřesněn počet správných odpovědí, každý jednotlivý úkol, otázka či cvičení mají specifikovanou kognitivní náročnost. Procvičovací část obsahuje 14 kapitol. Každá jednotlivá kapitola obsahuje sadu otázek, úkolů a cvičení. Některá cvičení mají jednoznačnou taxativní odpověď, některá ne. A proto k této části práce jsou ve druhé části publikace zpracována správná řešení. Některé aspekty projektového řízení skutečně nemají jednu jednoznačnou odpověď, a proto jsou právě tyto ve cvičebnici procvičovány s využitím otevřených otázek, ke kterým však nejsou zpracována řešení. Dále jsou v procvičovací části tři kontrolní testy obsahující průřezově celou problematiku projektového řízení. K testům náleží i správná řešení. Průřez projektovým řízením je procvičován i ve třech pracovních listech, které tvoří poslední část procvičovací části. Tyto pracovní listy nemají přiložená řešení, nicméně většina úkolů a cvičení je již obsažena v předchozích částech cvičebnice. Cvičení, úkoly a příklady jsou zpracovány tak, aby co nejvíce aktivizovaly myšlení žáků a studentů středních škol, bakalářských a magisterských studijních programů, MBA kurzů.
Na stiahnutie
7,90 €

Literatúra v kategórii Ekonómia, manažment, marketing ponúka bohatý výber kníh, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ekonomiky a riadenia organizácií. Táto kategória je určená pre tých, ktorí majú záujem o širší pohľad na ekonomické a manažérske témy.

Literatúra v tejto kategórii sa venuje rôznym aspektom ekonomických systémov, makroekonomickým a mikroekonomickým analýzam, ekonomickým teóriám a modelom. Zároveň skúma rôzne stratégie riadenia a vedenia organizácií, ako aj inovácie a transformácie v podnikovom prostredí.

V tejto kategórii nájdete literatúru zameranú na podnikanie, medzinárodný obchod, inovácie, ekonomickú politiku, udržateľný rozvoj, logistiku a mnoho ďalších tém. Tieto knihy a časopisy poskytujú teoretické poznatky, empirické štúdie a praktické príklady, aby čitatelia získali ucelený prehľad o ekonomických a manažérskych problémoch a možnostiach.

Vzdelávajte sa v kategóriách ekonómia a ekonomika, dane a účtovníctvo, financie, finančný trh, investovanie, bankovníctvo a poisťovníctvo, manažment, marketing, reklama, žurnalistika, podnikanie a obchod a personalistika.