Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Obraz malovaný duhou


V básních a písňových textech Josefa Fouska z let 1969–2021 se mísí – podobně jako v řece života – naděje a melancholie. Cesta bezpartijního samovzdělance, trampa či spíše bohéma byla křivolaká a stejně tak i dílo oblíbeného autora je odezvou pestrého a často nemocemi ovlivněného života na periferii společnosti. Výbor obsahuje proslulé texty, které zhudebnili a zpívali například Petr Spálený, Eva Pilarová či Miluška Voborníková, ale i méně známé verše. Kniha je doplněna černobílými fotografiemi z autorovy dílny.
Predpredaj
14,69 € 15,46 €

Tajemství noci


Tato sbírka básní je o temných dobách se světlými chvilkami a o naději v lepší zítřky. O emocích, které prožívá více a více lidí. O pocitech jako osamění, smutek, prázdnota, deprese, úzkost, sebevražedné myšlenky nebo existenční krize, které zažil snad každý a je důležité o nich mluvit. Sbírka je prokládána milostnými verši. V neposlední řadě jsou v ní i básně o kruté realitě života, falešných a nepřejících lidech a o dalších problémech dnešní společnosti.
Predpredaj
9,49 € 9,99 €

Sonety, 3. vydání


Shakespearovy Sonety jsou především knihou lásky, a možná právě proto vycházejí od roku 1609, kdy vyšly prvně, neustále, jak v originále, tak i v mnoha překladech. Vybral, přeložil a doslov napsal Martin Hilský
Predpredaj
10,25 € 10,79 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Mokré suché listí


Básnická sbírka španělské autorky Isabel Bono se vyznačuje lehkostí a jemností použitých jazykových i stylistických prostředků. Mikrobásně v této sbírce jsou lyricky zachycené vzpomínky, obrazy a pocity, které si původně psala jako jakýsi deník, krátký záznam z každého prožitého dne. Obrazy běžných dnů, autorčiny lehce načrtnuté niterné prožitky, strachy, radosti a vzpomínky by však mohly být kohokoliv z nás. Verše doprovázejí minimalistické černobílé ilustrace Karoliny Žitné.
Predpredaj
10,25 € 10,79 €

Kytice


Významný český historik, básník a spisovatel Karel Jaromír Erben zasvětil velkou část života studiu a porovnávání folklórních materiálů posbíraných na českém a moravském venkově. Tak vznikla i překrásná sbírka balad Kytice, která bezpochyby patří mezi nejdůležitější klasická díla naší literatury. Mrazivě hororové, i když zároveň často velmi romantické příběhy jako Vodník, Svatební košile nebo Polednice byly inspirací pro generace umělců a spolu s dalšími básněmi se dočkaly řady zajímavých dramatických zpracování. Na motivy sedmi balad ze sbírky vznikl v roce 2000 jedinečný film Františka A. Brabce.
U dodávateľa
5,76 € 6,06 €

Máj


V roce 1774 Ignác Schiffner v Dubé nedaleko sochy svatého Prokopa brutálně ubil svého otce. Po zločinu byl brzy dopaden, uvězněn a po krátkém procesu odsouzen k smrti lámáním kolem. Trest byl vykonán na mladoboleslavském popravišti na pahorku příznačně zvaném Na spravedlnosti. Byl posledním člověkem, který byl v našich zemích popraven tímto velmi krutým způsobem. Ponurá událost zaznamenaná farářem Arnoštem Glaserem inspirovala jednoho z nejvýznamnějších českých básníků Karla Hynka Máchu k napsání lyrickoepické skladby Máj, která je považovaná za vrcholné dílo našeho romantismu a jednu z nejkrásnějších básní vůbec. V roce 2008 se dočkala i filmového zpracování.
U dodávateľa
4,42 € 4,65 €

Experimentální poezie 3: Plošné binární básně (2010–2015)


Básně tohoto svazku názorně dokládají oblíbenou tezi, že experimentální poezie je rozkročena mezi literaturu a výtvarné umění. Po roce 2010 Ladislav Nebeský volně navázal na svoji původní myšlenku binárních básní a vypracoval nové, zcela originální konstrukční principy. Cestou k poetickému sdělení je zde konfrontace různorodých obrazců tvořených černými a bílými čtverečky s obsahy nápisů na jejich obvodu. Součástí svazku jsou i texty, ve kterých autor velmi srozumitelně vykládá konstrukční principy plošné binární poezie, a své výklady doprovází názornými ukázkami. Vzpomínkový text je zaměřen na poměrně úzký výsek dobového kulturního kontextu; je z něj patrné, že v druhém období svých básnických aktivit nacházel autor odezvu především u umělců o více než generaci mladších.
Predpredaj
31,70 € 33,37 €

Experimentální poezie 2: Neviditelnost a prázdno (1992–2010)


V 90. letech byl Ladislav Nebeský fascinován myšlenkou, že zdrojem poetického zážitku mohou být i mezery, prázdno, různé způsoby čtení neviditelného. V básních tohoto svazku jsou viditelná písmena vodítkem k odhalení písmen neviditelných, napsané je oporou pro čtení nenapsaného, chybějícího. Autor ukazuje, že je mnoho způsobů, jak to udělat. Čtenář však musí spolupracovat, teprve tím se mu otvírá cesta k porozumění estetického sdělení. V některých případech mu to autor výkladem svého postupu usnadňuje
Predpredaj
29,47 € 31,02 €

Experimentální poezie 1: Kombinatorické hry (1964–1972)


1. díl obsahuje relativně úplný soubor nejstarší experimentální poezie Ladislava Nebeského; zahrnuje sbírku Nehra (jako celek nepublikovanou), řadu různorodých cyklů básní a poetických konstelací. Mnohé prozrazují autorovo matematické vzdělání, zvlášť zřetelné je to u binárních básní, které byly v 60. letech autorovým specifikem a dodnes jsou i v mezinárodním kontextu unikátní. Součástí svazku je i několik textů, v nichž L. Nebeský přibližuje čtenáři dobový kulturní kontext, zejména spolupráci s Jiřím Kolářem a dalšími tvůrci experimentální poezie 60. let. Deníkové zápisky jsou autentickým dokladem vznikání nápadů a jejich proměn, svědectvím o autorově hledání, nalézání i zavrhování poetických forem.
Predpredaj
24,56 € 25,85 €

Cestami lásky


Rádi se zasníte a zavzpomínáte, jak krásné je být zamilovaný, jak opojné je poznat opravdovou lásku? Témata partnerské lásky muže a ženy, lásky matky k dítěti, radosti ze zamilování i bolesti ze zklamání jsou vetkány spolu s obrazy touhy a naděje lásku najít do veršů napříč celou básnickou sbírkou, jež poskytuje čtení pravdivé, laskavé a srozumitelné. Při tónech romantické hudby, nad šálkem čaje, kávy či sklenkou dobrého vína se budou číst nejlépe…
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

Slnko a jeho kvety


Po celosvetovo úspešnej básnickej zbierke mlieko a med prichádza Rupi Kaur s ďalšou, rovnako fenomenálnou zbierkou slnko a jeho kvety. Nájdete v nej básne o búrlivej a transcendentnej ceste rastu a zahojenia. O pocte predkom a vlastným koreňom. O opustení samej seba, násilnom vyhostení a znovuobjavení domova vo svojom vnútri. A oslavu lásky vo všetkých podobách. V piatich kapitolách doplnených ilustráciami rozpráva slnko a jeho kvety príbeh vädnutia, opadávania, zakoreňovania, rastu a rozkvitania.
Na sklade 2Ks
12,34 € 12,99 €

O morskej reči


Sogel nepatrí medzi autorov, ktorí sa vydali na prvú plavbu okolo sveta poézie, skúsenosti získal už omnoho skôr a využil ich práve v básnickej zbierke O morskej reči. Vo vnútorných dialógoch sa najčastejšie obracia k žene, ale neraz polemizuje i s pomyselným druhým ja. Ťažiskom jeho lyriky je intímnosť chvíle. Tá, najmä vo dvojici, je vždy vítaná, umožňuje zabudnúť na problémy či občasnú únavu, prináša nadovšetko dôležité očarenie a poskytuje ešte aj východisko z blúdenia. Jej oslobodzujúcemu účinku nemôže nič zabrániť, ani sklamanie. V tomto presvedčení, keď tvoriť má zmysel napriek ničeniu, autor prirodzene spája hravosť a vážnosť výpovede, zachováva si odstup od skutočnosti a usúvzťažňuje fenomény na hranici jazyka, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nespojiteľné. Využíva tušenie ako kľúč k tajomstvu a vďaka tomu, že sa opiera o vlastnú skúsenosť, dôveryhodne analyzuje vzťah človeka k človeku a svetu.
Na sklade 2Ks
5,61 € 5,90 €

Dielo X


Desiaty zväzok edície DIELO MILANA RÚFUSA obsahuje úvahy, eseje, príhovory, nekrológy, recenzie a články M. Rúfusa z rokov 1953 – 1979, publikované v knihách Človek, čas a tvorba (1968), Štyri epištoly k ľuďom (1969), O literatúre (1974) a v príležitostných tlačiach. Autor básnických kníh Až dozrieme, Zvony, Stôl chudobných a kníh pre deti Kniha rozprávok, Sobotné večery sa tu v polemických i filozoficky ladených textoch prejavil tiež ako významný esejista, ktorý vnášal do celospoločenského diskurzu závažné témy mravnosti, humanizmu a kresťanského postoja k rozporuplnému vývinu slovenskej spoločnosti, najmä v oblasti kultúry a tvorby ľudských hodnôt.
U dodávateľa
13,28 € 13,98 €

Dielo XI


Jedenásty zväzok edície DIELO MILANA RÚFUSA obsahuje úvahy, eseje, príhovory, nekrológy, recenzie a články M. Rúfusa z rokov 1981 – 2008, publikované v knihách Epištoly staré a nové (1996), Život básne a báseň života (2002) a v priležitostnych tlačiach. Básnik „veľkého mravného i umeleckého výtlaku“, v tom čase najväčšia osobnosť v slovenskej literatúre, sa tu zamýšľa nad tvorbou svojich generačných druhov (výtvarníkov, spisovateľov, literárnych vedcov), dáva priestor spomienkam na detstvo, mladosť a priateľstvo s básnikmi a maliarmi, lúči sa s inými, najmä staršími kolegami, dvíha varovný prst v období gorbačovovskej perestrojky a v čase po „nežnej revolúcii“, nadväzuje na diaľku kontakt s básnikmi celého sveta.
U dodávateľa
12,82 € 13,49 €

Prorok


Jedno z najkrajších a najpopulárnejších diel spirituálnej literatúry, doplnené o predslov Rupi Kaur, bestsellerovej autorky kníh Mlieko a med, Slnko a jeho kvety a Moje telo, môj domov. Chalíl Džibrán vo svojej inšpiratívnej lyrickej próze, ktorá prvý raz vyšla v roku 1923, aj dnes ponúka čitateľom hlboký a nadčasový pohľad na rôzne aspekty života: na lásku, bolesť, priateľstvo, rodinu, krásu, radosť, žiaľ či smrť.
Na sklade 3Ks
13,59 € 16,99 €

Smuteční gondola


Smuteční gondola, sbírka z roku 1996 nedávno zesnulého nobelisty švédského spisovatele Tomase Tranströmera odkazuje na Franze Liszta a Benátky. Na přelomu let 1882—1883 navštívil Liszt svou dceru Cosimu a jejího manžela, Richarda Wagnera, v Benátkách. Wagner o několik měsíců později zemřel. Během své návštěvy složil Liszt dvě díla pro klavír, známá pod názvem „Smuteční gondola“, či „La Lugubre Gondola“.
Predpredaj
8,02 € 8,44 €

Telo/čas hier


Písanie Andrewa McMillana je surové a naliehavé. Jeho básne fungujú ako chválospevy mužského tela - mužského priateľstva a mužskej lásky -, sú plné svalov, občas šokujú, vždy sú však hlboko dojemné. Vo svojich intímnych, niekedy až bolestivo úprimných básňach nás autor vracia do obdobia detstva a skorého dospievania. Zisťuje, akými cestami dospievame a ako dorastáme do svojich sexuálnych a dospelých identít. Uvažuje o prechodových rituáloch, o dilemách a traumách, ktoré nás tvarujú - či už ide o poruchy príjmu potravy, masturbáciu, alebo stratu panenstva. Zároveň skúma, ako prostredníctvom tela mapujeme cestu k nájdeniu vlastného ja. Andrew McMillan (1988) je jeden z najvýraznejších autorov súčasnej mladej britskej poézie. Vydal tri zbierky básní - telo (2015), čas hier (2018) a pandemonium (2021). Za svoju tvorbu získal množstvo významných cien. V súčasnosti pripravuje vydanie svojho debutového románu. Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
Na sklade 3Ks
12,74 € 14,99 €

Verše z karantény


Autor (*1933) je významný slovenský lekár – gastroenterológ a vedec. V roku 1969 odišiel do USA, v New York City získal profesúru v odbore interného lekárstva a dlhé roky bol prednostom oddelenia gastroenterológie. Uverejnil stovky výskumných prác z oblasti chorôb zažívania a výživy. S manželkou Milenou žijú striedavo v New Yorku, na Floride a v Bratislave. Vyšli mu dve zbierky poézie Verše z diaľavy (2011) a Zblízka i diaľavy (2018). Tretia zbierka Verše z karantény vznikala najmä v USA, kam sa autor aj s manželkou uchýlili medzi dvomi vlnami pandémie. Epidémia Covidu 19 poznačila väčšinu napísaných básní a jej silnou reflexiou na jej priebeh. Časť básní má však inšpiráciu aj krásou prírody a dejinami Slovenska alebo aj bystrými aj reakciami na našu súčasnú politickú situáciu.Táto útla zbierka svedčí autorovej skúsenosti, vzdelanosti a nadhľade človeka, ktorý videl kus sveta a veľa toho zažil. Krátkym veršom dokáže navodiť náladu, či mimoriadne vystihnúť situáciu (pozri básne na s. 92 a 93). Knižočku kresbami jemne a priliehavo ilustroval blízky priateľ Vladimír Kordoš.
U dodávateľa
7,59 € 7,99 €

Ústřičkova smutná smrt a jiné příběhy


Soubor 23 básní zavádí čtenáře do tragikomického světa absurdity, chytrého humoru a nezapře autorskou věrnost podivuhodným postavičkám trudného vzezření i údělu. Burton jednoduchým a rytmickým jazykem, jenž není nepodobný jazyku říkadel, představuje zranitelnou existenci těchto přinejmenším zvláštních a rozmanitých outsiderů, jejichž životy vyvolávají úsměv i rozpaky. Všechny bytosti zpodobňují nezaměnitelné Burtonovy ilustrace – třeba Ústřička, toxického hocha – Rocha, Čumilenu, The Fleka, kteří zvou čtenáře-diváka, aby se stal svědkem i účastníkem jejich bizarních zrození, osudů a „konců“.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Pre niekoho nezmyselné, pre iného uchu lahodiace. Také je básnické umenie.

Tu ste správne, ak si radi vychutnáte krátke verše o láske alebo dlhé o živote, poéziu veselú či vážnu. Nájdite si v našej ponuke ideálnu báseň na prednes alebo na intímne tiché čítanie.

Ak obľubujete klasikov, vyberte si niektorého z najprekladanejších svetových básnikov. Vychutnajte si nesmrteľné verše z pera Apollinairea, Walta Whitmana, Johna Keatsa a mnohých ďalších. O tom, že romantická poézia nemusí byť vždy o láske vás presvedčí Stendhal či Lord Byron. O temných stránkach ľudskej duše nás aj po desaťročiach vie poučiť Baudelaire či Rilke.

Očarila vás súčasná tvorba? Nesklamú vás ani slovenskí autori. Pavel Hirax Baričák a množstvo jeho kolegov i kolegýň poetiek vám rado spríjemní dlhé večery. Siahnite po veršoch Jany Melcerovej inšpirovaných ženskou dušou, po básnických zbierkach dvojjazyčnej autorky Judity Kaššovicovej či po Mile Haugovej, držiteľke prestížnej ceny Dominika Tatarku.

Radi si beriete básne ako spoločníkov na cesty? Vtedy sa vám bude hodiť niektorý z našich titulov „do vrecka“. Čas strávený vo vlaku či let na dovolenku bude razom príjemnejší.

Hľadáte niečo špeciálne? Možno zbierate zaujímavosti či pátrate po darčeku pre blízkeho. Skúste zbierky poézie od známeho režiséra Tima Burtona alebo beatlesáka Johna Lennona. Pre skalných fanúšikov ako stvorené.