Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Abstraktní umění


Kniha Abstraktní umění obsahuje vybraná díla českého autora, který se touto tvorbou zabývá již více než 15 let. Autor rád používá živé a syté barvy a tvoří ve stylu geometrické abstrakce a volné abstraktní malby. Kniha je určena pro příznivce abstraktního umění.
Na stiahnutie
8,09 €

Ako vzniká sliepka


Milan Lasica a Július Satinský patria k tomu najlepšiemu, čo sa v našej literárnej a dramatickej tvorbe objavilo. Ich tvorba má nezastupiteľné miesto v divadelnom, filmovom, televíznom i literárnom priestore a svojimi životnými postojmi ovplyvňovali niekoľko generácií svojich verných divákov a čitateľov. Napriek prekážkam, ktoré im dlhé roky hádzal pod nohy komunistický režim, dokázali vytvoriť nesmrteľné dielo a stali sa neodmysliteľnou súčasťou nášho vedomia. Ťažiskom tvorby Lasicu a Satinského bolo predovšetkým divadlo, pre ktoré vytvorili niekoľko skutočne výnimočných hier. Každá z nich mala vlastný osud nielen pokiaľ išlo o ich inscenovanie, ale aj knižné vydanie. V tejto knihe sa predstavujú všetky autorizované verzie divadelných hier Milana Lasicu a Júliusa Satinského v chronologickom poradí, z toho Poprava sa nekoná a Ako vzniká sliepka vychádzajú po prvý raz. Čitateľ si tak konečne môže vychutnať texty Poprava sa nekoná, Nečakanie na Godota, Soirée, Radostná správa pre všetkých, ktorí majú ťažkosti s mechúrom, Ako vzniká sliepka, Náš priateľ René, Ktosi je za dverami a Deň radosti a zároveň sledovať umelecký vývoj legendárnej autorskej dvojice.
Na stiahnutie
12,59 €

Hej na západ


Tri teatrologické štúdie o Shakespearovi v slovenskom divadle. Tri rozsiahle štúdie tejto knihy spája fascinácia obrazmi. Do obrazov vstupujú spomienky. Spomienky – obrazy vynárajúce sa z úložnej pamäti – sú v rozpore s verejným naratívom. Rozpor je produktívny. Posúva; presúva, aktivizuje nové konfigurácie medzi pamäťou a dejinami; prepisuje; reaktualizuje obrazy minulosti. Tri uvedenia Shakespeara v slovenskom divadle: jedno zabudnuté, druhé „kultové“, tretie neznáme. Všetky tri potvrdzujú radikálnu tézu T. Hawkesa: „Shakespeare nemá významy, to my cez neho významy generujeme.“ Divadlo: verejný priestor. Pozície tvorcov, divákov (aj historikov): pevne ukotvené v ich dobe a spoločnosti.
Na stiahnutie
7,99 €

dostupné aj ako:

Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Pandémia hoaxov

Estetika ambiguity


Setrvávání v ambiguitě stojí v základu naší zkušenosti s uměleckými díly. Dvojznačnost je zakleta v žánru i v obsahu, v pohybu mezi filozofickým zkoumáním a uměleckou expresí, v napětí mezi estetickými postoji zaměřenými na krásno a postoji etickými a politickými. V jednotlivých kapitolách věnovaných dílům Adrieny Šimotové, atonální hudbě nebo současnému politickému videoartu se Bierhanzl odpichuje především od nosných motivů z esteticko-filozofických úvah E. Levinase, R. Barthese a M. Foucaulta a ukazuje umělecké dílo jako odraz vládnoucích poměrů i jako vytváření nové, ryze estetické skutečnosti neredukovatelné na historická a sociální určení.
Na stiahnutie
5,00 €

dostupné aj ako:

V krátkosti


Prečo si písať denník? Lebo človek si doň píše to, čo chce on, a nie čo očakávajú iní. Sebe predsa nebude písať to, čo netreba. Také sú denníkové zápisky Milana Lasicu z rokov 2009 až 2015. Presné datovanie ani rozdelenie udalostí na nové a spomienkové nepokladal autor za dôležité. Dôležité sú len tie, ktoré zostali, lebo ukazujú jeho svet. A prečo si kresliť každý deň? Napríklad preto, lebo na niektoré obrazy sú slová krátke. Tým skôr, ak je rok 2020 a život každého z nás poznamenala pandémia. Keď na jeseň toho istého roka zatelefonoval Milan Lasica výtvarníkovi Marekovi Ormandíkovi, či by neilustroval jeho denník, netušil, že jeho priateľ má skicár s kresbami, ktorý má podobný charakter - každý deň od vypuknutia pandémie si doň nakreslil jeden obrázok. Oba denníky, obrazový aj textový, nám ukazujú svet dvoch tvorcov tak, ako sme ich doteraz nepoznali.
Na stiahnutie
19,99 €

dostupné aj ako:

Ktosi je za dverami


Titul vyšiel prostredníctvom Media RTVS v spolupráci s vydavateľstvom Dixit. Výber z najlepších dialógov Lasicu a Satinského, prepísaných z jednotlivých častí Ktosi je za dverami, doplnených ukážkami zo scenárov, nájdených v archíve RTVS a pôvodnými fotografiami z nakrúcania. Kompletné dialógy s Mariánom Labudom, Milošom Kopeckým, sestrami Vášáryovými, Kamilou Magálovou, Zdenou Studenkovou a ďalšími. Obsiahly doslov prináša príbeh vzniku Ktosi je za dverami, a mapuje, ako sa dvom zakázaným komikom podarilo vrátiť do televízie a pripraviť veľkolepú premiéru svojho programu. Zároveň detailne rozoberá jednotlivé epizódy a zmeny, ktorými celý program prechádzal. Knihu otvára predhovor Zdeňka Svěráka a uzatvára posledný rozhovor s Milanom Lasicom, ktorý vznikol týždeň pred jeho smrťou. V ňom prináša svoje spomienky na pozadie vzniku a výroby kabaretu a objasňuje, prečo prišlo k jeho zákazu. Mnohí poznajú a milujú divadelné dialógy Lasicu a Satinského a dokážu z nich spamäti odcitovať celé odseky. Iní zbožňujú ich pesničky a nerobí im problém podaktoré aj zaspievať, pretože si pamätajú text. Ale zrejme najviac ľudí pozná ich televízny kabaret Ktosi je za dverami. Nie preto, že ho televízia už mnohokrát reprízovala, ale skrátka Ktosi je za dverami je aj štyridsať rokov po svojom vzniku naozaj zábavné predstavenie s výbornými hosťami a množstvom nezabudnuteľných komických dialógov či scénok, z ktorých mnohé doslova zľudoveli. Ktosi je za dverami je dnes už televízna klasika. Kultový zábavný program, ktorého prvú časť československá televízia odvysielala na konci roka 1978 a poslednú, desiatu, začiatkom roka 1983. Potom program zakázali a Lasica so Satinským sa k podobnému formátu už nikdy nevrátili. Táto kniha prvýkrát prináša v ucelenej podobe prepis vystúpení v Ktosi je za dverami a hoci sa to nezdá, čítanie dialógov Lasicu a Satinského je rovnako zábavné, ako ich pozeranie v televízii, pretože vidíte, ako dokonale ovládali svoje remeslo: humor. „Vydat texty Milana Lasici a Júliusa Satinského v knižní podobě je dobrý počin. Knížka je bezpečné úložiště. Dovolí nám zastavit se a pokochat se hrou se slovy, kterou tak brilantně ovládali.“ Zdeněk Svěrák
Na stiahnutie
11,99 €

dostupné aj ako:

Nedělní party s Picassem


Tato malá, ale ohromující knížka vám otevře dveře do nového světa. A nejen vám, vy do něho vezmete i své děti! Společně si užijete umění kolem vás, odhalíte význam světla či barev a objevíte velké příběhy umělců i jejich děl. Zkrátka poznáte, že umění může být zábava pro celou rodinu nebo třídu. Silvie Šeborová vás provede všemi možnostmi, jak dětem umění přibližovat už od útlého věku. Poskytne vám konkrétní návod, čím děti motivovat, jak se s nimi o umění bavit, které otázky jim klást a čeho si všímat. Získáte tipy, kam své potomky za uměním vzít, kde najdete ta nejslavnější díla (a jestli je musíte znát) nebo jaké hry s uměním si doma či na výstavě můžete zahrát. Zkrátka, stanete se dětem průvodcem v kouzelném světě emocí, které umění dokáže vyvolat – a ony pak budou lépe rozumět světu, ostatním i sobě samým. V knize se mimo jiné dozvíte - Člověk, malý či velký, nemusí být znalcem umění, aby si ho užil. - Děti začínají objevovat umění ve dvou letech, ale pozdě není ani v pubertě. - Neexistují špatné otázky o umění.
Na stiahnutie
11,09 €

dostupné aj ako:

Krehkosť a monumentálnosť - 1. Krehkosť


Prvý diel trojzväzkovej monografie. Kniha čitateľovi predkldá vlastnú, presvedčivými argumentami podloženú periodizáciu hudby v 19. storočí, opierajúcu sa o presnú terminológiu, výstižné pomenovanie ideových trendov a umeleckých štýlov či načrtnutie politicko-spoločenského kontextu. Silnú osobnostnú pečať autorky cítiť aj v koncipovaní vývoja piesne v 19. storočí. Čitateľ týmto získava ucelenú predstavu o vývoji piesne, jej kategorizácii z pohľadu textovej predlohy i hudobného spracovania, dostáva konkrétne a zrozumiteľné odpovede na vzťah hudby a slova a ich hierarchické postavenie, a to všetko podané logickým, ba miestami až detektívne vťahujúcim štýlom. Výsledkom je detailný, prameňmi podložený a zároveň komplexný pohľad na vývoj piesne v 19. storočí, napísaný s erudíciou, prehľadom, a najmä originálnym názorom, ktorý z tejto monografie tvorí jedinečné dielo a je nezastupiteľným zdrojom poznania príslušného segmentu hudby v uvedenom období.
Na stiahnutie
14,40 €

dostupné aj ako:

Jak vzpomínáme na normalizaci


Historická paměť patří dnes k frekventovaným pojmům. Se samozřejmostí jej užívají média i politici. Má být škola hlásnou troubou „politicky korektní paměti“? Jakou paměť má reprodukovat? A má vůbec nějakou reprodukovat? Jaká by měla být její pozice ve stále intenzivnějších kulturních válkách? Na tyto i řadu dalších otázek se snaží kniha odpovědět. Nebo si je alespoň položit. Čtenář v ní najde výběr ze současných přístupů memory studies a jejich aplikací na konstruktivisticky orientovanou výuku dějepisu. Hlavním předmětem zájmu jsou hrané filmy o tzv. normalizaci, resp. jejich divácká recepce. Autor analyzoval tisíce komentářů na portálu csfd.cz a pokusil se formulovat, jak vypadá kolektivní paměť v digitálním věku a co z toho vyplývá pro školní vzdělávání.
Na stiahnutie
8,00 €

Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism


Co může říct hudba o skupinové specifice, zvláště specifice etnických menšin? V tomto svazku je pohled zaměřen na distinktivní aspekt menšinové kultury – na kolektivní vzpomínání. To ovšem není otiskem minulosti: vzniká jako obraz, vytvořený z motivů minulosti, ale formuje se potřebami a zájmy přítomnosti, na jeho vzniku se podílejí různí aktéři. Kdo jsou oni aktéři a jaké obrazy vytvářejí, je-li médiem vzpomínání hudba – mocné médium, jež díky svému polysémantickému charakteru umožňuje propojovat oblast individuálního a kolektivního, reprezentovat komunity nebo přepisovat skupinové hranice? Kniha Music - Memory – Minorities: Between Archive and Activism se zaměřuje na hudební vzpomínání Romů a Židů. Kromě jednotlivých případů vytváří celek textů pozoruhodný oblouk umožňující sledovat roli hudby v etno-emancipačním procesu menšin.
Na stiahnutie
6,00 €

Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia


Kniha Jany Laslavíkovej vychádza v roku osláv storočnice Slovenského národného divadla a osvetľuje etapu predchodcu našej národnej inštitúcie – Mestského divadla, dnešnej Historickej budovy SND. Publikácia vychádza v koprodukcii Hudobného centra a Historického ústavu SAV v spolupráci s Katedrou muzikológie FiF UK a na základe výskumu pramenného materiálu prináša doposiaľ neznáme fakty o divadelnej prevádzke v rokoch 1886 – 1899. Monografia je vyústením mnohoročných výskumných aktivít autorky v tejto oblasti a sprístupňuje čitateľom mnoho vzácnych informácií, ktoré doposiaľ neboli publikované. Po otvorení budovy Mestského divadla v r. 1886 boli divadelné sezóny rozdelené na nemeckú a maďarskú časť s príslušnými riaditeľmi a umeleckými súbormi; tento model divadelnej prevádzky fungoval trinásť rokov do roku 1899. Publikácia ponúka analytický prehľad nemeckojazyčných divadelných sezón pod vedením riaditeľov Maxa Kmentta (1886 – 1890) a Emanuela Raula (1890 – 1899). Farebná obrazová príloha prináša súvisiace reprodukcie diel zo zbierok domácich a zahraničných archívov, múzeí a knižníc. Podstatnou časťou knihy je rozsiahla príloha s prvým kompletným súpisom nemeckojazyčných predstavení Mestského divadla v Prešporku v danom období. Publikácia vychádza v tlačenej i elektronickej verzii (ePDF).
Na stiahnutie
16,50 €

dostupné aj ako:

Rammstein


Rammstein je nepochybně jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších německých hudebních kapel všech dob. Vznikla v roce 1994 a všichni členové pocházejí z bývalé NDR. Jejich drsný hudební styl s prvky elektroniky byl pojmenován Neue Deutsche Härte, tedy doslova „nová německá tvrdost“. Většina textů je v němčině a kromě drsných kytarových riffů je jedním z hlavních poznávacích znaků zpěv Tilla Lindemanna s výrazně řinčivou výslovností písmene „r“, které je pro němčinu velmi netypické. Skupina získala mnoho významných hudebních ocenění, jako např. World Music Award, nebo MTV Europe Music Award a většina jejich alb byla několikanásobně platinová.
Na stiahnutie
6,00 €

dostupné aj ako:

Milujete kvalitné filmy, architektúru, krásne fotografie, výtvarné umenie a dizajn? Chcete vedieť, ako vyzerala Obchodná ulica? Tu nájdete viac o histórii divadla, príručky o hudbe, noty, slovníky, filmové encyklopédie a ročenky.

Zaostrite na krásu v módmej fotografii s Karolom Kállayom. Objavte dokonalú renesančnú osobnosť Leonarda da Vinciho. Zaujímate sa o to, ako vyzerá archív Adidas, alebo skôr o spevník obľúbeneho pesničkára Tomáša Klusa. Toto všetko a mnoho ďalšieho objavíte v tejto sekcii.