Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Ako Island zmenil svet


Pútavé rozprávanie o tom, ako maličký ostrov uprostred Atlantiku po stáročia ovplyvňoval svet. Dejiny Islandu sa začali pred 1 200 rokmi, keď istý frustrovaný vikinský kapitán a jeho neschopný navigátor narazili na súš uprostred severného Atlantiku. Odrazu ostrov nebol už len hniezdiskom rybárov dlhochvostých. Vyrástol na ňom národ, ktorého diplomati a hudobníci, námorníci a vojaci, sopky a rastliny nenápadne a nezvratne menili svet. Táto kniha vezme čitateľov na kuriózne putovanie históriou, aby im ukázala úlohu Islandu v pestrej škále udalostí, ktoré hýbali dejinami - od Francúzskej revolúcie cez vznik štátu Izrael až po pristátie na Mesiaci. Malý národ malého ostrova sa znovu a znovu ocital v úzkom vzťahu s dejinnými zvratmi, ktoré formovali svet do podoby, v akej ho poznáme dnes. Dozviete sa, ako to všetko prebiehalo, a navyše sa pri tom výborne zabavíte!
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Hudebníkem u čs. kavalerie v Rusku


Publikace Hudebníkem u čs. kavalerie v Rusku se skládá z pěti částí a přináší osobité svědectví o slavném období působení československých legionářů v Rusku. Nejdůležitější částí jsou poměrně netradiční paměti Aloise Semeráda. Nezaměřují se na většinou probíraná témata, jakými v legionářských vzpomínkách bývají bojové operace či vnitropolitická situace v rámci československého vojska. Důraz je, vzhledem k autorovu angažmá u plukovní hudby 1. čs. jízdního pluku, kladen na hudební produkci, kterou byli legionáři v Rusku doslova proslulí. Sám Alois Semerád přitom vykonával významnou funkci zástupce kapelníka plukovní hudby, a tak se stal aktérem takřka veškerých významných událostí, kterých se „jeho“ hudební těleso v bouřlivých letech 1918 až 1920 účastnilo – od pořizování nástrojů přes koncerty až po bojový střet během napadení bolševickým oddílem. Samotné paměti byly doplněny několika krátkými kapitolami o souvisejících tématech – souhrnně o československé legii v Rusu, dějinách 1. čs. jízdního pluku, legionářských hudebních tělesech a v neposlední řadě o dalším životě samotného autora pamětí Aloise Semeráda.
Na stiahnutie
9,49 €

dostupné aj ako:

Smrt boha smrti


Revidované vydání vychází k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Kniha Smrt boha smrti předkládá příběh plný odvahy a sebeobětování, ale také zrady a kruté pomsty. Autor znal dobře všechny aktéry tohoto dramatu. Vždyť to byl právě on, kdo se v knize Za Heydrichem stín z roku 1947 pokusil jako první objasnit pozadí a průběh atentátu. Původní verze této knihy je prvním uceleným dílem o atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Jaroslav Andrejs podává vyčerpávajícím způsobem svědectví o jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje proti nacistům. Jan Kubiš a Jozef Gabčík, to jsou jména, která budou už navždy symbolizovat hrdinství ve tváři nepředstavitelnému zlu. Tato kniha nám připomíná statečné československé parašutisty, ale také jejich obětavé domácí pomocníky. Jména a osudy lidí, kteří riskovali nejen svůj život, ale i životy svých nejbližších. Lidí, pro které slovo vlastenectví nebylo jen prázdným pojmem. Stovky jich nalezly smrt a na to by se nikdy nemělo zapomenout.
Na stiahnutie
10,20 €

dostupné aj ako:

Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Pandémia hoaxov

Hrady a tvrze západních Čech


Hrady, hrádky a tvrze v krajině spolehlivě upoutají naši pozornost. Patříte-li mezi obdivovatele majestátnosti kamenných svědků minulých časů a nespokojíte-li se s tím, co vám o nich sdělí standardní turistický průvodce, pak držíte v rukou tu správnou knihu. Nesnaží se být vyčerpávajícím odborným pojednáním, přesto chce širší veřejnosti poodhalit tajemství středověké architektury v západočeském regionu a nezůstat jen na povrchu. Najdete v ní kapitoly věnované známým cílům turistických tras – hradům, jako je Rabí, Loket, Velhartice aj. Ale současně se seznámíte i s místy, jejichž krása zůstává i dnes uchráněna před nájezdy dychtivých turistů – za všechny jmenujme třeba Starý Rybník, Volfštejn či tvrz Zavlekov. Kniha je vystavěna na kresebných rekonstrukcích a retrokresbách malíře a publicisty Jana Heřmana a na fundovaném textu archeologa Jana Viznera. Současný stav zachycují nevšední fotografie památek od Petra Fabiana. Autoři vychází z úsilí předchozích generací historiků a badatelů a navazují na nové výsledky v oblasti kastelologie.
Na stiahnutie
14,46 €

Rozdělení Československa 1989-1992


Historik Jan Rychlík byl v době rozpadu Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická jednání mezi slovenskými a českými politiky tedy sledoval z bezprostřední blízkosti. Díky svému dlouholetému zájmu nejen o slovenskou politiku, ale obecněji o otázky národa a nacionalismu v moderních evropských dějinách, např. v dějinách balkánských národů, spojuje podrobnou znalost složitých jednání s vhledem do podstaty česko-slovenského vztahu, pro nějž byla od počátku typická jistá disproporce. Zatímco Češi považovali společný stát za de facto stát český, za naplnění představy o české nezávislosti, pro Slováky byl od samého počátku jen jednou z etap na cestě k dosažení samostatnosti. Proces zániku Československa se odehrál sice pokojnou cestou, ale proti vůli většiny obyvatelstva a nikoli bez závažných následků pro běžný život, například obyvatel příhraničních oblastí. Kniha Jana Rychlíka dokazuje, že otázky vztahů mezi národy a národnostmi zůstávají i v Evropě na počátku 21. století aktuální a hodné pozornosti, jak potvrzuje mimo jiné současný vývoj v Belgii či Velké Británii. Kniha vychází v novém, aktualizovaném vydání.
Na stiahnutie
15,82 €

Císařská politika


Vztah centrálních mocností, tedy Rakouska-Uherska a Německa, v období před první světovou válkou zásadním způsobem ovlivňoval evropské i světové dění. Císařská politika barvitým způsobem popisuje složité vazby mezi evropskými velmocemi a ukazuje, jak Vilém II., František Josef I. a další klíčoví politici a diplomaté ovlivňovali směřování zahraniční politiky svých zemí. Dále připomene zostřující se vztahy mezi habsburskou monarchií a Ruskem ohledně Balkánu, bosenskou anekční krizi, rakouské spory se Srbskem či hrozbu, že Rakousko-Uhersko pozbyde postavení velmoci. Rovněž přibližuje okolnosti, které vedly Berlín po sarajevském atentátu k jednoznačné podpoře habsburské monarchie a strhly smrtící lavinu, jež pohřbila miliony lidských životů.
Na stiahnutie
19,99 €

dostupné aj ako:

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie


Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 se jako dobyté území stala součástí Říše. Během války zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než v protektorátu. Probíhala tu největší germanizační akce v Evropě. Kdo se nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru. Účast na veřejných popravách byla povinná. Stanný soud zasedal téměř nepřetržitě – často přímo v bloku smrti nedalekého koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim). Starosta Životic zaujal jednoznačný postoj: pěstoval vřelé vztahy s nacistickými pohlaváry a s obyvateli obce začal mluvit německy. V atmosféře všudypřítomného strachu se Životičtí snažili vydržet do konce války. Nepodařilo se jim to. V noci ze 4. na 5. srpna 1944 zastřelili partyzáni v místním hostinci tři příslušníky gestapa. Následovalo tragické ráno 6. srpna, během kterého gestapo zavraždilo šestatřicet mužů ze Životic a okolí. Někteří z nich zemřeli před očima svých blízkých. Jiní opodál, protože je gestapáci nutili běžet. „Zastřelen na útěku“, stálo pak v hlášení. Podle velitele zásahu Guida Magwitze to měla být „krvavá msta za zavražděné kamarády“. Pojal ji vskutku důkladně, protože odvetné akce pokračovaly až do února 1945. Během nich zemřeli další lidé, desítky jich byly odvlečeny do koncentračních táborů. Vrátili se čtyři. Vzhledem k počtu obyvatel patří Životice k nejpostiženějším obcím na území České republiky. A přece jejich tragédie upadla v zapomnění. Karin Lednická ten příběh znovu přivádí k životu. Kombinuje přepis vyprávění pamětníků a dokumentární část, při níž čerpá z pečlivých rešerší. Text doprovází bohatá obrazová příloha, která podtrhuje autentičnost zaznamenaného.
Na stiahnutie
9,99 €

dostupné aj ako:

Války lva severu


Švédský král Gustav II. Adolf, příslušník dynastie Vasa, smělý vojevůdce a jedinečný politik, se už ve své době těšil přízvisku Lev severu. Zvláště mezi protestanty došla pověst hrdého, cílevědomého, energického, inteligentního a zbožného panovníka uznání, nepřiměřené slávy a nekritické glorifikace. Jeho názoroví odpůrci a katoličtí protivníci jej zase nemilosrdně obviňovali z nenasytné ctižádosti a svévole, v neposlední řadě byl v záplavě pamfletů a satirických letáků často osočován z uzurpátorství a tyranie. Lze tohoto nejznámějšího a nejdůležitějšího skandinávského monarchu jednoznačně zařadit a objektivně zhodnotit? Pro historika je dodnes nesnadné vůči této výrazné postavě zajmout nezaujatý postoj a překonat všeobecně uznávané názory a některé neměnné soudy. Gustav II. Adolf zdědil po svém otci Karlovi IX. hned tři války: s Dánskem, moskevským státem a Polsko-litevskou unií. Po celou svou kariéru musel nepokojně putovat od jednoho evropského bojiště k dalším místům ozbrojeného střetnutí, řešit nakumulované mocensko-politické problémy a usměrňovat agresivní chování sousedních vladařů a jejich velmocenské zájmy. Poučil se však z mnohých nezdarů ajako vynikající vojenský organizátor a stratég zreformoval, takticky zdokonalil a úspěšně zmodernizoval švédskou armádu, která zvláště v průběhu třicetileté války budila značný respekt.
Na stiahnutie
17,69 €

dostupné aj ako:

Podivná úmrtí panovníků a panovnic


Zdaleka ne všem českým panovníkům bylo dáno zemřít ve vlastní posteli obklopeni svými nejbližšími. Už kníže Václav, později svatořečený patron země české, byl bestiálně ubit družinou svou mladšího bratra Boleslava. Kníže Jaromír byl zase probodnut neznámým troufalcem v noci na záchodě. Stejně tak zůstal nepoznán vrah posledního Přemyslovce mladičkého krále Václava III. Hned dva čeští králové hrdinsky padli v bitvě – Přemysl Otakar II. a Jan Lucemburský, kdežto další panovník Ludvík Jagellonský zahynul na útěku z bitvy. Špatně dopadly i některé české panovnice. Vdova po prvním křesťanském knížeti Bořivojovi později svatořečená kněžna Ludmila byla uškrcena najatými vrahy a královnu Johanu Bavorskou, první choť Václava IV., zase zardousil manželův oblíbený lovecký pes. Zkrátka sedět na panovnickém trůnu sebou leckdy přinášelo nemalá rizika...
Na stiahnutie
7,55 €

dostupné aj ako:

Koruna


Úspešný seriál Koruna (The Crown) z produkcie Netflixu si vzal na mušku život kráľovnej Alžbety II. a jej rodiny. Každá epizóda pritiahla k obrazovkám milióny fanúšikov. Ako však rozlíšiť historickú realitu od fikcie? Čo je pravda a čo je lož? V tejto knihe rozoberáme a dešifrujeme epizódu po epizóde všetky štyri série, ktoré už boli odvysielané, a s prispením fotografií a výstrižkov z dobovej tlače ich konfrontujeme s historickými faktami.
Na stiahnutie
15,00 €

dostupné aj ako:

Bombardovacia mafia


V časoch pred druhou svetovou vojnou väčšina vojenských mysliteľov nepovažovala lietadlá za dôležitý prvok ozbrojených síl. Vnímali ho len ako doplnok k pechote. Ale istá malá skupina idealistických stratégov, ktorá si hovorila „bombardovacia mafia“, si položila otázku: „Čo ak by sme dokázali paralyzovať nepriateľa a zároveň výrazne znížiť počty obetí presne cieleným bombardovaním?“ V ostrom protiklade s touto stratégiou stálo bombardovanie Tokia, najsmrteľnejší nálet druhej svetovej vojny, ktorému velil generál Curtis LeMay. Jeho krutý pragmatizmus a taktika spálenej zeme si vyžiadali tisíce nevinných obetí z radov civilného obyvateľstva, na druhej strane odvrátili plánovanú inváziu amerických vojsk do Japonska, ktorá by zrejme zanechala väčšiu spúšť. V Bombardovacej mafii sa Gladwell pýta: „Stálo to za to?“ Možno by všetko dopadlo inak, keby LeMayov predchodca generál Haywood Hansell zotrval vo svojej funkcii veliteľa bombardovacieho letectva na Guame. Hansell bol presvedčený zástanca presného bombardovania, ale z pomyselného ringu o veliteľský post vyšiel napokon ako víťaz Curtis LeMay, ktorý sa krátko nato postaral o najtemnejšiu noc v dejinách druhej svetovej vojny. Bombardovacia mafia prináša pútavý príbeh o vytrvalosti, novátorstve a nevyčísliteľnej cene vojny.
Na stiahnutie
9,70 €

dostupné aj ako:

Odpočítavanie 1945


12. apríl 1945. Po rokoch krvavých konfliktov v Európe a v Tichomorí zaskočí Spojené štáty správa o úmrtí prezidenta Franklina D. Roosevelta. Novozvolený Harry Truman sa okamžite po nástupe do funkcie dozvedá o prísne tajnom vojenskom Projekte Manhattann, zameranom na vývoj prvej atómovej bomby na svete. V nasledujúcich týždňoch je postavený pred historické rozhodnutie. Má vydať rozkaz na zhodenie atómovej bomby a ukončiť vyčerpávajúcu vojnu? Román Odpočítavanie 1945 ponúka rekonštrukciu udalostí a okolností, ktoré napokon viedli k nepredstaviteľnej skaze. Približuje zmýšľanie kľúčových osobností, ktoré sa podieľali na zostrojení zbrane, pričom každá z iných dôvodov. Legendárneho Alberta Einsteina, ktorý napokon označil svoju hlasnú podporu atómovej bomby za „najväčšiu chybu v živote“; popredného výskumníka Roberta Oppenheimera a sovietskych špiónov, ktorí potajomky prenikli do jeho tímu; súťaživých pilotov vybraných na zhodenie bomby a mnohých ďalších. Poskytuje nám však aj svedectvo bežných amerických a japonských civilistov v čase vojny, zástupov robotníkov a robotníčok, ktorí ani len netušili, na čom sa podieľajú. Zaznamenáva osud „kalutronových dievčat“, ako bola Ruth Sissonová zo štátu Tennessee, či desaťročná obyvateľka Hirošimy Hideko Tamurová, ktorá prežila v epicentre výbuchu a dodnes žije v USA. Odpočítavanie 1945 energicky, inteligentne a s ľudskosťou podáva definitívny výklad o jednom z okamihov s najväčšími následkami v histórii.
Na stiahnutie
11,10 €

dostupné aj ako:

Náhrobní kámen vydal své tajemství


Mayské ruiny Palenque leží v mlhou zahalené džungli východního Mexika. Chrám nápisů je nejpůsobivější stavbou místa. Mexický archeolog Alberto Ruz Lhuillier v roce 1952 odvalil kámen uvnitř Chrámu nápisů a našel pohřební hrobku Pakala Velikého. David Freidel, mayský specialista z Jižní metodistické univerzity, říká, že hrobka obsahuje Pakalův sarkofág, na němž je vyryt obraz "pohledného mladíka, boha kukuřice, který se chystá vystoupit na oblohu podél kosmického Stromu světa". Jiný výklad poskytl Erich von Däniken, který v postavě mladého muže spatřuje astronauta, neboť jeho ruce jakoby svíraly páky podobající se těm, které známe z letadel či kosmických lodí. O tom, co vyjadřuje tato záhadná náhrobní deska, se vedou dodnes čilé diskuze. Maurice Cotterell za použití acetátových kopií náhrobní desky, kterou kladl jednu přes druhou, došel k mnoha bizarním obrazům. Jiří Wojnar, který se taky pokusil o výklad basreliéfu míní - "Překreslování motivu na acetátové folie by bylo nesmírně zdlouhavé. Počítač je rychlý, spolehlivější a především přesnější." To je sice pravda, ale v té době acetátové folie ani počítač nebyly k mání, proto výsledky těchto badatelů byly vědeckými kruhy odmítnuty. Nyní máte jedinečnou příležitost spatřit obrazy, které pomocí postranních znaků jsou odkryty bez výdobytků moderní doby, proto je nemůže nikdo zpochybnit, a navíc dávají smysl a ztotožňují se s hlavním výjevem na náhrobní desce. Dozvíte se více o tajemství mayské kultury.
Na stiahnutie
5,78 €

Pravda o Titaniku


Archibald Gracie (15. 1. 1858 - 4. 12. 1912) přežil potopení Titaniku a o katastrofě napsal tuto knihu. Ze svého utrpení se nikdy nevzpamatoval a zemřel necelých osm měsíců po potopení. Plukovník Archibald Gracie byl americký spisovatel, voják a amatérský historik, člen prominentní newyorské rodiny Gracie, nastoupil na Titanic jako pasažér první třídy na své zpáteční cestě domů z návštěvy Evropy. Kniha je působivým vylíčením tragického ztroskotání. Plukovník Gracie vyvrací mnohé zprávy tisku o katastrofě, jako například že se kapitán a první důstojník zastřelili, pro toto tvrzení prý neexistuje žádné přímé svědectví. Podrobně popisuje i telepatické spojení se svou ženou ve chvíli, kdy si myslel, že se blíží smrti. Archibald Gracie napsal knihu obsahující jeden z nejpodrobnějších popisů osudného večera ... chvílemi se neubráníte slzám.
Na stiahnutie
5,98 €

Mengele


Azda najznámejší vojnový zločinec všetkých čias Josef Mengele bol stelesnením chladnokrvnej efektívnosti a vášnivej oddanosti neľudskému až absurdnému režimu. Diabolský lekár zodpovedný za hromadné vyvražďovanie, nepolapiteľný utečenec a neznámy muž pod maskou Anjela smrti naďalej ostáva pre celé zástupy ľudí strašiakom a zdrojom nočných môr. V určitom bode sa vynoril nielen ako symbol samotného holokaustu, ale aj ako zosobnenie zlyhania povojnovej spravodlivosti. V 80. rokoch minulého storočia bol Mengeleho prípadom poverený David G. Marwell. Ako vedúci špeciálneho vyšetrovania pre americké Ministerstvo spravodlivosti navštívil mnohé z jeho obetí a miesta činu, vďaka čomu sa mu podarilo o Mengelem vytvoriť ešte komplexnejší obraz. Vychádzajúc z vlastných skúseností a moderných vedeckých postupov Marwell podrobne skúma a odhaľuje zásadné detaily z Mengeleho osobného a pracovného života. Chronologicky zachytáva obdobie jeho vysokoškolského štúdia, ktoré ho priviedlo k dvom akademickým titulom a k sľubnej vedeckej kariére, a tiež roky jeho vojenskej služby – boj v prvej línii a pôsobenie v Osvienčime. Práve tam prebiehali jeho „výbery“, práve tam poslal na smrť nespočetné množstvo nevinných a jeho „vedecké“ snahy vrátane skúmania dvojčiat traumatizovali alebo zabili množstvo ďalších. Na konci druhej svetovej vojny sa mu podarilo uniknúť a nájsť útočisko v Južnej Amerike. Mengele opisuje priebeh medzinárodného pátrania po nacistickom lekárovi, ktoré sa skončilo na cintoríne v brazílskom Sao Paule, a náročné súdne vyšetrovanie s neodvratnými dôkazmi o jeho konci. Napriek tomu mnohí odmietali uveriť, že je Mengele naozaj po smrti.
Na stiahnutie
12,50 €

dostupné aj ako:

Hrdinovia


Hrdinovia nepochybne existujú – ale okrem nich existujú ešte grécki hrdinovia. Len veľmi málo obyčajných smrteľníkov sa pustilo do takých odvážnych a vzrušujúcich dobrodružstiev plných hrôzostrašných nástrah či prekabátilo intrigujúcich a pomstychtivých bohov tak štýlovo a triumfálne ako grécki hrdinovia. V pokračovaní bestselleru Mýty autor Stephen Fry bravúrne prerozprával zábavné, tragické, dramatické a nadčasové príbehy gréckych hrdinov a hrdiniek oplývajúcich nevídanou silou, odvahou, prefíkanosťou a dôvtipom. Nastúpte spolu s Iasonom na loď Argo a vydajte sa so slávnymi Argonautmi na výpravu za zlatým rúnom. Sledujte, ako rýchlonohá Atalanta – ktorú vychovali medvede – predbehne každého muža, až kým nenaletí nenápadnému mladíkovi na fintu so zlatými jablkami. Prežívajte s Heraklom nebezpečenstvá sprevádzajúce dvanásť úloh, ktoré má splniť, traste sa od hrôzy pri mrazivom pohľade obávanej Medúzy a sledujte, ako prefíkaný Oidipus vyrieši hádanku okrídlenej Sfingy. Kniha Hrdinovia je plná vášnivých vzbĺknutí, dramatických útekov a prenasledovania, zápasov a bitiek, neriešiteľných hádaniek a bezvýchodiskových situácií, činov vykonaných zo zbabelosti alebo so skutočnou odvahou, ako aj vrážd a príkladov nezištnej obetavosti. Je to jednoducho príbeh príbehov o tom, čoho všetkého sme my smrteľníci – vo svojich najsvetlejších aj najtemnejších chvíľach – schopní.
Na stiahnutie
15,90 €

dostupné aj ako:

Nacistická hrozba


Panoramatické rozprávanie o rokoch predchádzajúcich druhú svetovú vojnu – príbeh krízy demokracie, rasových konfliktov a príliš pomalého rozoznávania zla – dokáže hlboko zarezonovať aj v našej dobe. Berlín november 1937. Adolf Hitler sa stretáva so svojimi vojenskými veliteľmi, aby im sugestívne podsunul naliehavú potrebu vyvolať výbojnú vojnu smerom do východnej Európy. Führerov grandiózny plán niektorých generálov znervózni, no potenciálni odporcovia jeden po druhom zmĺknu, vďaka čomu sa dajú do pohybu udalosti, ktoré vyvrcholia najkrvavejšou vojnou v histórii. Benjamin Carter Hett nás zavedie do zákulisia Berlína, Londýna, Moskvy a Washingtonu a priblíži nám čoraz odvážnejšie provokácie nemeckého diktátora na pozadí bezradnej politiky demokratických lídrov. Autor mapuje protinacistické sily v Nemecku i mimo neho po dlhej a tŕnistej ceste k pochopeniu skutočného rozsahu Hitlerovej hrozby pre európsku civilizáciu, ktorá len pomaly nadobúdala schopnosť otvorene mu čeliť. Ponúka pritom detailné portréty vlád zažívajúcich krušné chvíle a postáv, ktoré sa zúfalo snažili zvrátiť udalosti vo svoj prospech. Hett tu, rovnako ako v knihe Ako umiera demokracia, uznávanej analýze pádu Weimarskej republiky, čerpá z pôvodných zdrojov a aktuálne sprístupnených dokumentov, pričom ukazuje, že tieto dávne konflikty v našej dobe až prekvapivo rezonujú. Vnímať Nacistickú hrozbu znamená dívať sa na minulosť a prítomnosť v novom, znepokojivom svetle.
Na stiahnutie
14,90 €

dostupné aj ako:

Vojna


Je mier iba anomáliou? Autorka Margaret MacMillan ponúka provokatívnu perspektívu založenú na tvrdení, že vojna predstavuje elementárnu súčasť ľudského bytia. Ľudia možno prichádzajú na svet s vrodeným inštinktom bojovať, no vojnu – organizované násilie – dokáže viesť len plnohodnotne usporiadaná spoločnosť. Bojové konflikty ovplyvnili históriu ľudstva, jeho spoločenské a politické inštitúcie, hodnoty aj ideály. Veľkoleposť vojny, ale aj útrapy, ktoré spôsobuje, nájdeme v jazyku, vo verejnom priestore, vo svojich súkromných spomienkach a zároveň sú nevyčerpateľnou témou najzásadnejších svetových umeleckých diel. Skúmanie fenoménu vojny je neľahké a komplikované: odhaľuje totiž naše najhoršie, ale aj najlepšie vlastnosti. Margaret MacMillan analyzuje, ako vojna ovplyvnila ľudskú spoločnosť a ako politická organizácia, technológie a ideológie zmenili to, ako a prečo bojujeme. Kniha Vojna: Ako nás formoval konflikt sa venuje diskutovaným a kontroverzným otázkam, ako napríklad: Kedy sa zrodila vojna? Naozaj sme odsúdení na neustály boj medzi sebou? Prečo je vojna najzorganizovanejšou ľudskou činnosťou? Dokážeme niekedy stanoviť jej pravidlá? Prečo sú medzi bojovníkmi takmer výlučne muži? Na príkladoch od antiky až po súčasnosť MacMillan odhaľuje mnohé podoby vojny a jej vplyv na našu minulosť, budúcnosť, naše videnie sveta a samotnú podstatu človeka.
Na stiahnutie
14,90 €

dostupné aj ako:

Gorbačovove tajomstvá


„Máme jadrové zbrane, ale nemáme dámsku bielizeň a toaletný papier. Prečo je to tak?" kladie si v istej chvíli otázku Michail Gorbačov, v rokoch 1985 - 1990 čelný predstaviteľ Sovietskeho zväzu. Televízny producent János Zolcer nám na základe svojho vyše 20-ročného pracovného a priateľského vzťahu s týmto významným politikom ponúka jedinečnú príležitosť nazrieť do mýtmi opradeného a často temného zákulisia sovietskej i medzinárodnej politiky počas desaťročí studenej vojny. Autor v knihe prostredníctvom informácií z prvej ruky interpretovaných samotným Gorbačovom odhaľuje štruktúru mocenských vzťahov v Sovietskom zväze a prináša nový vzrušujúci pohľad na obdobie súperenia dvoch jadrových superveľmocí. V knihe sa okrem množstva fotografií nachádzajú aj QR kódy umožňujúce online prístup k doplňujúcim informáciám, obrazovému materiálu a videám. Použite svoj smartfón a otvorí sa pred vami jedinečný svet Michaila Gorbačova a jeho manželky Raisy.
Na stiahnutie
12,59 €

dostupné aj ako: