Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Tajemství zlatého květu 4. vydání


Další vydání jedinečného textu esoterického taoismu, doprovázeného komentáři C. G. Junga. Kniha zprostředkuje vhled nejen do tajné náboženské tradice staré Číny, ale seznamuje zároveň s Jungovým názorem na vztah západní a východní tradice, jakož i s jeho koncepcí nevědomí.
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

O duchovnom čítaní


Osvojenie si tohto asketického prostriedku skutočne prináša veľké ovocie. Hovorí sa, že ak niekto začne čítať svätých otcov, tak jeho život už nikdy nebude taký, ako predtým. Je to pravdivé tvrdenie. Evanjelium a náuku svätých učiteľov duchovného života sa nedá čítať bez toho, aby sme popritom nepodstúpili drámu rozhodovania pre večný život alebo večnú smrť. Ak by sme sa o to predsa pokúsili, tak tento akt by bol len výsledkom nášho predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré sa vyhýba napĺňaniu Božej vôle.
U dodávateľa
3,71 € 3,90 €

Vidění proroka Henocha


Kniha nabízí vhled do málo známého starověkého textu připisovaného biblickému praotci Henochovi. Tento text, který vznikl nejspíše na přelomu letopočtů, byl pro moderní bádání objeven až v 18. století. Henochova vidění, popisující budoucí události, jsou ve skutečnosti odpovědí anonymního autora na krizi a s ní spojenou otázku, proč jsou spravedliví na tomto světě pronásledováni a nic nenasvědčuje tomu, že by Bůh stál na jejich straně. Formou komplexního výkladu se snaží ukázat, že Bůh s touto situací počítal již od stvoření světa a její řešení vetkal do řádu stvoření. To se projeví v posledním čase v podobě zvratu osudu spravedlivých a hříšných. Tento promyšlený plán se kniha Dávida Cielontka pokouší rozplést a popsat. Nabízí vhled do způsobu myšlení, argumentace a imaginace starověkých Židů, pojmenovává některé méně známé mesiášské představy a také různé způsoby, jimiž byla postava Henocha ve starověku konceptualizována.
U dodávateľa
14,29 € 15,04 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Csak a szeretetet válaszd - A szentség visszhangjai


Sebastián Blaksley angyalok sugallatát és jelenéseit írta meg 144 látogatásból álló sorozatban, amelyet Rafael és Gabriel arkangyal irányított. Az angyalok arra kérték, írja le a tőlük, valamint Jézustól és Szűz Máriától származó üzeneteket. Így született a Csak a szeretetet válaszd című, hét könyvből álló sorozat, melynek első kötetét már magyar nyelven is olvashatjuk. Akárcsak egy valaha szeretett, de elfeledett dallam meghallgatásakor, újraéled a kapcsolat az igazi énünkkel, amely közvetlen, személyes és magával ragadóan csodálatos. A Csak a szeretetet válaszd, tudatos visszatérést kínál a mindenekelőtti Első Szeretethez. A SZENTSÉG VISSZHANGJAI A Csak a szeretetet válaszd sorozat első könyve olyan, akár a szentségvisszhangja a szívben, amely az isteni ölelésbe hív bennünket. A lélek felismeri a szeretet hangját, amely arra indítja, hogy visszatérjen az Istennel való közvetlen kapcsolat útjára. Semmi sem állíthatja meg a szerető szívet abban, hogy elérje az Istennel való egységet, ha meghallja az isteni szeretet hívását.
U dodávateľa
9,17 € 9,65 €

Eucharistie


Eucharistie je ohniskem našeho života i radostí našich tužeb. Biblická označení Lámání chleba, Večeře Páně, Svatá oběť a jiná vyjadřují hluboké propojení srdcí, která se na sebe těší. Jde o intimitu Boha v člověku a člověka v Bohu. Eucharistie podle kardinála Špidlíka také omlazuje svět a vytváří jeho novou podobu.
U dodávateľa
4,91 € 5,17 €

Žiť Božím slovom – Cez rok


V evanjeliu podľa Jána čítame slová, ktoré Pán Ježiš adresuje nám všetkým: „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (6, 63). Božie slovo je a chce byť v službe nášho života. Ježišovo slovo má moc utvárať v nás ozajstný život a prinášať nám pokoj a radosť, aké nám svet dať nemôže. Je svetlom a múdrosťou v temnote, potešením v trápeniach a uzdravením v chorobe. Zároveň nás uisťuje, že Boh je vždy s nami. Publikácia Jozefa Šuppu s názvom Žiť Božím slovom určená na obdobie Cez rok je pomôckou, vďaka ktorej sa každý deň môžeme zamýšľať nad Božím slovom a dospieť k plnosti jeho poznania. Len tak budeme môcť každý vzťah prežívať naplnení láskou, ktorá je kritériom a veľkosťou nášho života.
U dodávateľa
3,80 € 4,00 €

Křížová cesta v čase války


Po staletí křesťané rozjímají nad utrpením Spasitele. A v každé době se do jejich modliteb promítají aktuální události. Redemptorista P. Petr Beneš ve svých úvahách nad jednotlivými zastaveními křížové cesty propojuje poslední chvíle Ježíšova pozemského života s utrpením lidí zasažených válkou. Každého z nás konfrontuje s postoji, které druhým ubližují, zároveň však také ukazuje na způsoby, jimiž můžeme druhým jejich trápení ulehčit.
U dodávateľa
4,42 € 4,65 €

Boží doteky


V poradí už 11. knižná publikácia, avšak prvá v českom jazyku, z dielne slovenského jezuitu Leopolda Slaninku, ktorý sa v roku 2019 ocitol na misiách, nie v Číne ako potom vždy túžil, ale v severných Čechách, kde ale žije rovnaké, iba 1 percento katolíkov, podobne ako v Číne. Kniha je súborom autorových listov svojim priateľom, počas troch rokov strávených najskôr v Chomutove a potom v Liberci. Páter Leopold sa v nich zdieľa so svojimi osobnými zážitkami, radosťami ale i ťažkosťami počas tejto misie, pričom každý list je zároveň ignaciánskou konkrétnou pozvánkou na ceste spirituálneho hľadania Boha vo všetkých veciach, ako autor sám píše: “Pan farář tuto oblast kolem Liberce nazývá „severním královstvím“, já jsem si přidal „severní ledové království“. Už jen najít ten správný klíč, aby ledy roztály a kraj se opět zazelenal a zavál voňavým novým vánkem dechu života” (s.52). “A tak tu stojím a kladu si otázku, k čemu mě Pán skutečně zve, když mě sem poslal. To, co cítím v hloubce srdce jako možné vysvětlení, je pozvání k hlubšímu pochopení a uchopení Kristova kříže. V úplné odevzdanosti, poslušnosti, poníženosti přijmout a dělat to, co se ode mě žádá. Přijmout to s důvěrou a dělat vše s láskou” (s.55) Leopold Slaninka SJ (1967) – kněz, psycholog, žurnalista. Pochází z Častej (Slovensko). Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil roku 1988. Po studiu mediální komunikace v Římě a základních filozofických a teologických studií v Bratislavě byl na kněze vysvěcen roku 1999. Jako kněz působil dva roky v Piešťanech, kde se věnoval pastoraci mládeže a dával duchovní cvičení. Po čtyřletém studiu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě promoval v oboru klinické psychologie se zaměřením na spirituální formaci a stal se členem komory italských psychologů. V letech 2005-2009 působil jako šéfredaktor slovenského programu Vatikánského rozhlasu. Po návratu na Slovensko byl v letech 2011-2015 ředitelem Domu sv. Gorazda v Bacúrově, který měl za cíl psychologicko-formační podporu kněžím a řeholníkům na Slovensku. Vletech 2010-2018 byl zároveň ředitelem Jezuitského pastoračního centra v Piešťanech. Od roku 2019 působí na misiích v Čechách.
U dodávateľa
5,61 € 5,90 €

Běžte za Josefem!


150. výročí prohlášení svatého Josefa za ochránce všeobecné církve podnítilo papeže Františka k formulaci jeho sedmi nových jmen: Ochránce Vykupitele, Boží služebník, Služebník spásy, Průvodce těžkými časy, Ochránce vyděděných, Ochránce zarmoucených, Ochránce chudých. Texty k meditaci jsou plodem jubilejního Josefovského roku. Nalezneme v nich výzvy k důvěrnějšímu vztahu k tomuto velikánu víry, strážci Božích tajemství a inspirátoru rodinného života.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Křestní katecheze


Co to znamená být křesťanem? Co se s námi stalo, když jsme přijali svátost křtu? Co jsme dostali a co jsme slíbili? A jak žít, abychom v sobě křestní milost neudusili, ale rozvíjeli ji ke stále intimnějšímu spojení s naším Spasitelem, Snoubencem a Přítelem? To jsou otázky, které si kladou křesťané napříč staletími. Stojí tedy jistě za to, inspirovat se i u našich předchůdců, u těch, co náš již předešli na cestě do Království. Jedním z takových inspirativních pramenů jsou i tyto křestní promluvy Quodvultdea († cca 454), kartaginského biskupa a přítele svatého Augustina. „Přijměte, milovaní, co vás vzdělá a vyživí vaše srdce, napřímí ho a posilní k bázni Boží.“
U dodávateľa
17,86 € 18,80 €

Púte: Cesty za zmyslom života


Podnetné zamyslenie nad pútnickou praxou a históriou pútnictva a zároveň fascinujúce skúmanie jeho významu v súčasnosti Pútnictvo, celosvetový rituál, ku ktorému sa hlásia takmer všetky náboženstvá, je jednou z najtrvalejších civilizačných tradícií. V tejto podmanivej knihe sa autor a novinár Peter Stanford zamýšľa nad dôvodmi, prečo sa ľudia už veky vydávajú po tých istých posvätných cestách. Z historického pohľadu skúma, ako sa dajú porovnať skúsenosti prvých pútnikov do Jeruzalema, Mekky a Santiaga de Compostela so skúsenosťami miliónov ľudí, ktorí sa v súčasnosti vydávajú na fyzické a duchovné cesty, ktoré im menia život. Kniha prevedie čitateľa posvätnými krajinami po celom svete od Baziliky Panny Márie Guadalupskej v Mexiku cez monolitické kostoly vytesané do skál v etiópskej Lalibele až po brehy riek na Kumbhaméle v Indii. Autor skúma historický a duchovný význam týchto miest uzdravenia a vnútornej reflexie a rozoberá ich úlohu križovatiek ciest. Hoci sa púť zvyčajne vníma ako únik jednotlivca z každodennosti s cieľom sústrediť myseľ a dušu, inštitucionálne a národné boje o moc vždy ovplyvňovali spôsob, akým pútnici prežívajú svoju osobnú cestu. Kniha podnecuje čitateľa zamyslieť sa a vzdeláva novú generáciu, ktorá môže nájsť útechu, jasnosť myslenia aj úžasné zážitky, keď sa vydá po stopách pútnikov z minulosti. Súčasťou knihy je 25 farebných fotografií. Z anglického originálu preložila Zuzana Trstenská.
Predpredaj
17,01 € 17,90 €

Judaizmus, 5. vydanie


Piate rozšírené vydanie knihy Jaroslava Franeka Judaizmus uvádza čitateľa do širokého spektra otázok súvisiacich so židovským duchovným svetom, objasňuje základné židovské náboženské predstavy a pojmy, popisuje rôzne náboženské prúdy, ktoré sa v priebehu dejín vyformovali, vysvetľuje historické pozadie ich vývoja. Nepredpokladá u čitateľa žiadne špeciálne vedomosti a poskytuje odpovede na množstvo otázok. Uvádza všetky sviatky židovského liturgického roka, popisuje bohaté dejiny židovského národa od biblických čias až po súčasnosť. Samostatné kapitoly sú venované histórii slovenského židovstva, sionistickému hnutiu a dejinám štátu Izrael vrátane izraelsko-arabských vojnových konfliktov. Knihu doplňujú vybrané texty Talmudu a krátke ukážky prác židovských autorov, ako aj slovník často používaných pojmov a mien, s ktorými sa stretneme pri čítaní Judaik. Napriek tomu, že ide o literatúru faktu, je čitateľsky príťažlivá, recenzentmi aj čitateľmi oceňovaná.
Na sklade 1Ks
14,16 € 14,90 €

Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé


Jak se „správně“ modlit? Je nejlepší růženec? Adorace Nejsvětější svátosti? Nebo snad četba Písma? A co modlitba vlastními slovy? Podle jezuity Jamese Martina je správný způsob ten, který nám vyhovuje nejlépe v daném čase a na daném místě. Bůh nám totiž vychází vstříc právě tam, kde se nacházíme. Držíte-li v ruce tuto knížku, znamená to, že jste setkání s Bohem v modlitbě otevření. Stejně jako Ježíšovi učedníci, i my prosíme Boha, aby nás naučil modlit se. A věříme, že Bůh nám odpoví tak, aby nám pomohl, podnítil nás něco dělat – a třeba nás i překvapil.
U dodávateľa
10,22 € 10,76 €

Pod ochranným plášťom Márie


Jednou z najväčších výziev, ktorej dnes katolíci čelia, je nestratiť zapálenie pre vieru a nepodľahnúť vlažnosti či znechuteniu. Bez zanietenej lásky k Ježišovi, Márii a Cirkvi sú životy mnohých ľudí vystavené čoraz väčšej hrozbe. Z tohto dôvodu kniha otca Callowaya nemohla prísť v lepšom čase. Autor v nej rozpráva o svojom hlbokom osobnom obrátení a vrúcnej láske k Panne Márii, pričom fascinujúco preniká do podstaty Katolíckej cirkvi a tak ponúka celý rad dôvodov na znovuobjavenie lásky a opätovné zamilovanie sa do spásonosných tajomstiev katolicizmu. Kniha Pod ochranným plášťom Márie je mariánskym klenotom novej evanjelizácie. „V knihe Pod ochranným plášťom Márie Donald Calloway majstrovsky prepája aspekty príbehu vlastného obrátenia s hlbokými teologickými úvahami o katolicizme, pričom oslovuje každého od „obyčajného človeka sediaceho v lavici“ až po rektora v seminári. Jeho neuveriteľne pestré prirovnania nútia čitateľa zamyslieť sa nad tým, prečo je pre kresťana také dôležité žiť pod Máriiným plášťom. Každému odporúčam, aby si túto knihu prečítal!“ Douglas Mosey, CSB, Ph.D. Rektor katolíckeho seminára Holy Apostles College and Seminary Cromwell, Connecticut
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Gurujóga


Chronologicky poslední kniha Jiřího Vacka se kromě klasických témat duchovní praxe jako jsou základní verze átmavičáry a vnitřní pránájámy zabývá i jejich vyššími stupni následujících po uvědomění si našeho Já a je tedy vhodná pro praktiky všech úrovní pokročilosti.
U dodávateľa
16,52 € 17,39 €

Síla přímluvné modlitby


Přímluvná modlitba není totéž co prosebná modlitba. Prosit můžeme jak za druhé, tak i jen za sebe a za své potřeby. Prosit za sebe není nic špatného. Písmo nás často vybízí, abychom se obraceli na Boha s dětskou důvěrou ve všech svých potřebách. Na rozdíl od prosby je ale přímluva zaměřena především na druhé a na jejich potřeby. Někdy ovšem propadáme pocitu, že modlit se za druhé a za svět je tou nejméně efektivní službou, jakou člověk může konat. Přímluvná modlitba je ale duchovní zbraní těžkého kalibru, nikoli nouzovou vycpávkou volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se ve svůj čas projeví viditelným způsobem. 3.vydání
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Vězení s klíčem uvnitř


Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění. Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce. Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů. Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se stala bestsellerem. 5.vydání
U dodávateľa
9,78 € 10,29 €

Modlitební knížka


Pramenem každé modlitby je žízeň našeho srdce po živém Bohu. Modlitba neomezuje naši svobodu ani nemůže být něčím nařízeným. Je to naopak mocná vnitřní vzpruha, která dává našemu jednání správný směr. Tato prakticky uspořádaná modlitební knížka není souborem všech modliteb, jež by měl povinně znát každý katolík. Spíše chce podat pomocnou ruku těm, kdo nesměle přešlapují a nevědí, jak vykročit na cestu naslouchání Bohu a rozmlouvání s ním. Může pomoci těm, kdo se už modlí a hledají novou inspiraci. A volání k návratu v ní najdou i ti, kdo se někdy modlili, ale z různých příčin se modlit přestali a znovu začít se trochu ostýchají. Obsah: Úvod 1. Základy naší víry 2. Základní křesťanské modlitby 3. Ranní a večerní modlitba 4. Modlitby k Pánu Ježíši 5. Modlitby k Duchu Svatému 6. Modlitby k Panně Marii 7. Růženec 8. Modlitby chvály a díků 9. Modlitby lítosti, odpuštění a smíření 10. Modlitby za zemřelé 11. Krátké modlitby po celý den 12. Modlitby k svatým 2. vydání
U dodávateľa
10,05 € 10,58 €

Vyvolení – kniha prvá


Stretnite Ježiša tak, ako sa s ním stretli jeho nasledovníci. Nijaký z Ježišových nasledovníkov, ktorí sa spomínajú v evanjeliách, nemal veľmi vábne „predtým“. Impulzívny rybár. Svätuškársky náboženský hodnostár. Démonom posadnutá žena. Vyberač daní, ktorý kradol do svojho vrecka. Kristus vo svojej láske videl pod povrch ich biedy, odpustil im a spôsobil v ich životoch revolúciu. A to isté robí dodnes. Každé zo štyridsiatich zamyslení v knihe Vyvolení obsahuje úryvok z Písma, jedinečný pohľad na konkrétny evanjeliový príbeh, podnety na modlitbu a otázky, ktoré vás vovedú do hlbšieho vzťahu s Kristom. Pozrite sa na Ježiša očami tých, ktorí ho poznali najlepšie, a spoznajte životné okolnosti biblických postáv ako Mária Magdaléna, Peter, Matúš, Nikodém a ďalší. Priblížiť sa dokonalému Božiemu Synovi, ktorý bol bez hriechu, nie je pre nás jednoduché; dokážeme sa však stotožniť s hriešnikmi, ktorí ho obklopovali. Aj vy sa môžete zmeniť. Ježiš hľadí pod povrch vášho „predtým“ a formuje vás, aby ste boli takí, akých vás túži mať.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

dostupné aj ako: