! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Anselm Grün

autor

Krst


U dodávateľa
4,42 € 4,65 €

Eucharistia


Slávením Eucharistie lámeme ducha doby, ktorý nás núti pozerať sa na hodinky a mať zo všetkého nejaký úžitok. Vytvárame tak priestor, v ktorom nemusíme nič prinášať, nič dokazovať a v ktorom nemusíme podávať žiaden výkon.
Na sklade 1Ks
4,42 € 4,65 €

Pomazanie chorých


Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy - S chorobou a smrťou nie je ľahké vyrovnať sa. No môžeme v nich stretnúť Boha, ktorý trpí, ale aj ktorý lieči. Pomazanie chorých nám chce ukázať, že choroba môže byť bránou, ktorou vstúpi Boh, aby náš život uzdravil a premenil.
U dodávateľa
4,42 € 4,65 €

Kiút a depresszióból


A könyv szerzője újfajta szemléletmóddal akar segíteni a kilátástalan helyzetben lévő embereknek.
Na sklade 1Ks
6,94 € 7,31 €

Zastavení mého života


Známý autor duchovních knih Anselm Grün není jen benediktinský mnich, ale také manažer, učitel, duchovní průvodce, rádce mnoha lidí. Jeho vlastní biografie zachycuje životní témata, která mu zvláště leží na srdci: které události z dětství a mládí na něj měly vliv, kdo na něj působil během studií, jaký význam pro něj má víra, mnišství, církevní příslušnost, i to, jak se vyrovnává s úspěchem svých knih a působení. Kniha tak není jen autobiografií známé osobnosti, ale další Grünovou duchovní knihou, která může formou zamyšlení nad vlastním životem pomoci mnoha dalších lidem najít svou vlastní cestu. Anselm Grün je benediktinský mnich, žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. Jeho knihy dosáhly ve světě už milionových nákladů. V Portálu vyšly Deprese jako šance, Vánoční rozjímání, Důvěřuj sobě, Život je teď, Uzdravení skrze obrazy, Vyhoření a jiné.
U dodávateľa
5,18 € 5,45 €

Duchovní lékárnička


Anselm Grün opět čerpá ze studnice Božího slova a moudrosti pouštních otců, aby nám poskytl vzácnou pomůcku pro každodenní zápas o čistotu srdce, o „smýšlení Kristovo“. „Každý z nás si v sobě neseme vždycky oba póly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti svým negativním myšlenkám slovo Písma, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co je v nás, i když se právě mocně hlásí o slovo to nesvaté.“ (z úvodu autora)
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Csendből bontakozó élet


Zaklatott világunkban sokszor vágyunk nyugalomra. Anselm Grün a csönd erejéről ír ebben a könyvben.Lelkünk békéjének és nyugalmának forrását segít megtalálnunk, azt a csöndes belső teret, ahol Istennel találkozhatunk. A népszerű bencés lelkiségi író a tőle megszokott közérthető stílusban mutatja be a szerzetesi hagyomány e fontos témáját. Olvasóinak könnyen elvégezhető gyakorlatokat és szemléletes gesztusokat tanít istenkeresésük útján.
U dodávateľa
5,94 € 6,25 €

Ebben hiszünk


Anselm Grün (1945-) német bencés szerzetes, lelki gondozó, számos népszerű spirituális könyv szerzője. A teológia és a filozófia mellett sokszor merít C. G. Jung analitikus pszichológiájából is. David Steindl-Rast (1926-) osztrák származású bencés szerzetes, élete nagy részét Amerikában töltötte, és japán zen buddhista mestereknél is tanult. Szakterülete a vallásközi párbeszéd, valamint a tudomány és a vallás kapcsolata. Ebben a személyes hangvételű kötetben Johannes Kaup, az osztrák ORF televízió munkatársának kérdéseire válaszolva fejtik ki nézeteiket a keresztény hit és vallás manapság aktuális kérdéseiről. Néhány fejezetcím a könyvből: Az élet teremtő értelméről; A hivatásról, a bátorságról és a félelemről; Az isteni titok nyomában; Jézus Krisztus és a Buddha; A halandóról és az örökkévalóról; Az imáról, mint a szabadság teréről; Miért tart fogva bennünket a bűntudat?; Egy spirituális pszichológia kezdetei; Miért ajándék minden pillanat?; Elválaszt vagy összeköt a hit?
U dodávateľa
8,31 € 8,75 €

Moudrost vyznání víry


Nová kniha Anselma Grüna se věnuje výkladu křesťanského vyznání víry. Objasňuje slova, která stojí v základu křesťanského pohledu na svět. Díky srozumitelnému jazyku vede věřící i nevěřící k poznání toho, jaké věroučné, existenciální i terapeutické významy se skrývají za 1700 let starými formulacemi vyznání. Grün rozebírá každé slovo či verš kréda a velmi jasně a srozumitelně, přitom ale bez větších zjednodušování, vykládá historické souvislosti vzniku daného verše a jeho křesťanský teologický význam. Přidává ale vždy i určitý obraz, který daný verš obsahuje a jenž pak používá v terapeutickém smyslu. Pomocí slov vyznání vede čtenáře k ústředním tajemstvím křesťanské víry, která vztahuje ke zkušenosti člověka jako takového, a nechává ho, aby se tímto tajemstvím nechal oslovit. Vyznání pro něj není jen výpověď o Bohu, ale též výpověď o člověku obecně a jedinci zvlášť. Anselm Grün je benediktinský mnich, žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. V Portále vyšla řada jeho knih, mj. Deprese jako šance, Důvěřuj sobě, Život je teď, Vyhoření, Zastavení mého života nebo Kořeny
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Príbeh Vianoc (pevná väzba)


Anselm Grün podáva živým a pôsobivým štýlom príbeh Vianoc. Podľa Lukášovho a Matúšovho evanjelia rozpráva o anjelovom zvestovaní, Ježišovom narodení v Betleheme, putovaní troch mudrcov a nakoniec aj o úteku do Egypta.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Svätý František


Kto vlastne bol jeden z najznámejších svätých - František z Assisi? Anselm Grün rozpráva napínavý príbeh jeho života: o mladíckej rozmarnosti, o tom, ako sa neskôr rozhodol vzdať bohatstva a viesť jednoduchý život, ako sa zhováral s vtákmi, ako skrotil vlka v Gubbiu alebo skomponoval známy Chválospev stvorenia. Rozprávanie dopĺňajú jemné ilustrácie Giuliana Ferriho.
Na sklade 1Ks
4,66 € 4,90 €

Láska je základ bytí


Láska je podstata Boží, jak zvěstují hlavní světová náboženství, nejzřetelněji pak křesťanství, kde je láska zosobněna ve Vykupiteli Ježíši Kristu. A jako podstata Boží je láska také základem lidského bytí. Autor nám zprostředkuje různé křesťanské pohledy na lásku a poukazuje například na řadu pozoruhodně shodných rysů mezi myšlením křesťanským a řeckým. Jeho nadějeplná studie zdůrazňuje absolutní Ježíšovu lásku dovršenou na kříži a zároveň je výzvou k lásce (ba i k nepřátelům!) jako k síle, která dokáže proměnit člověka a dát mu správný orientační bod v dnešním složitém světě. Grünova knížka je oslavou lásky a nanejvýš vhodným základem k rozjímání o této největší z božských ctností.
Na sklade 1Ks
10,40 € 10,95 €

Velká vánoční kniha


Švýcarský terapeut C. G. Jung nazývá církevní rok terapeutickým systémem. Církevní rok se svými svátky dotýká významných otázek lidské duše a umožňuje nám kontakt s rytmem naší duše, abychom každým rokem dále rostli na vnitřní cestě zrání, uzdravování a proměny. Církevní rok začíná oslavou narození Ježíše, která se nás právě proto obzvláště dotýká: Anselm Grün nás zve k novému a hlubšímu prožívání Vánoc – svátku srdce a smyslů, svátku pro tělo i duši: v jeho meditativních textech se mu daří znovu spojovat emoce i hluboký význam, nově odhalit smysl tohoto období, znázornit jeho jádro. Od období adventu do Tří králů. „Pro mě je církevní rok už svým vnitřním rytmem něco uzdravujícího. Každý rok se těším na advent a na Vánoce. Každé období církevního roku je dobré a svaté a uzdravující období. Už od svého dětství však nejintenzivněji prožívám advent a Vánoce. Jako v žádném jiném období se právě tehdy objevuje touha po novém začátku, touha po domově a bezpečí a touha po lásce, která okouzluje a proměňuje náš život.“
Na sklade 1Ks
14,11 € 14,85 €

Na ceste za slobodou


Je dobré, že veríš v Boha, staviaš na ňom a hľadáš istotu vo svojich blízkych. Zdroj tvojej slobody je však v tvojom vnútri, kde sa rodia tvoje postoje a tvoj vzťah k životu. Aby človek mohol byť slobodný, musí chápať, v čo verí, a nie sa slepo podrobovať pravdám, ktorým nerozumie. A cesta k tejto slobode ako cesta do svojho vnútra niekedy trvá dlhšie. Vedieť, prečo žijeme a ako mám žiť, stojí nemalé úsilie. Kniha pomáha mladým v orientácii v základných otázkach života, o viere, Bohu, Cirkvi, vzťahoch, morálke, utrpení, a jej silnou stránkou je stručné, trefné zamy­slenie a nápad, ako ho preniesť do reálneho života. Autor sa dlho venoval práci s mládežou a dobre vie, aké otázky v ich vnútri zaznie­vajú najčastejšie.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Nepremeškaj svoj život


Anselm Grün sa v knihe zamýšľa nad veľmi aktuálnym a vážnym problémom dnešných čias: ľudia nežijú svoj život, lebo nejde pod­ľa ich predstáv, vždy majú nejaké výhrady, a tak im život plynie bez toho, aby ho žili, idú pomimo neho. Odhaľuje dôvody a načrtá cestu, spôsob ako môžeme opäť nadobudnúť chuť a odvahu žiť svoj život a to v Ježišových slovách a skutkoch, ktorého život a obeta sú pre nás výzvou. Majme odvahu žiť svoj život a nepremeškajme už ani deň! Názvy kapitol: Zabezpečiť sa Nedostatok zmyslu Nesprávne pochopená kontemplácia Zaoberať sa sebou Zariadiť sa v stredných rokoch Starí ľudia, ktorí nežili Niečo som premeškal Lieky ako únik Nepremeškajte lásku Kresťanská čnosť nádeje
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Belső erőforrásaink


Erőnk a lélek ereje. Anselm Grün egyszerű módszerekkel irányítja figyelmünket a lelkünk mélyén szunnyadó forrásokra.
U dodávateľa
6,45 € 6,79 €