Anselm Grün

autor

Deprese jako šance


Deprese, smutek, zádumčivost jsou průvodními znaky životního stylu moderního zaměstnaného a uspěchaného člověka. V tunelu práce a rychlého odpočinku jako by aktivní člověk nedovedl nalézt potřebné světlo a útěchu, kterých je mu tolik zapotřebí. Příz naky deprese jsou autorovi znameními, která je třeba umět dešifrovat a správně číst. Kniha uvádí do spirituálních úskalí duševních stavů, které mohou vést k depresi, jakési temné noci duše. Nenabízí snadné návody, ale hluboké zamyšlení a analýzu, k teré mohou být východiskem k překonání krátkodobých depresivních period, nebo i závažné nemoci. Anselm Grün je jedním z nejúspěšnějších spirituálních autorů dneška. Jako benediktinský mnich žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. Jeho knihy dosáhly ve světě u ž milionových nákladů.
Vypredané
9,16 € 9,64 €

Svatý Benedikt z Nursie


Známý autor děl z oblasti psychologie a spirituality líčí ve své knize život a duchovní odkaz sv. Benedikta, zakladatele západního mnišství. Anselm Grün (*1945) ukazuje, jak podnětné a aktuální náhledy na duchovní zrání, život s druhými, práci či vzt ah k přírodě a okolí v sobě Benediktova řehole obsahuje. Autor, který je nejen dnes již věhlasným učitelem hlubinně založené spirituality, ale zároveň ekonomem benediktinského klášterního společenství, jehož je členem, tak Benediktovu osobnost chápe jako ztělesnění jednoty duchovní a činné stránky člověka, tedy oné celistvosti, již podle Grüna dnešní člověk potřebuje víc než kdy jindy.
Vypredané
2,98 € 3,14 €

Kráľovná a divožienka


Autori (Linda Jarosh je sestra o. Anselma) v knihe píšu: “My sme vybrali 14 archetypov a spojili ich s postavami biblických žien. Štrnásť obrazov, ktoré sa vám predstavia v knihe by mali ženám pomôcť odhaliť ich vlastnú podstatu a čerpať z vnútorného bohatstva ich ženskosti. A nie len to. Obrazy by ich mali viesť, ukázať im ako hojiť rany na duši, ktoré im uštedrili falošné obrazy žien a viesť ich cestou k plnosti a uzdraveniu.”
Vypredané
5,96 € 6,27 €

Bojovník a priateľ


Dúfam,  že  táto  kniha  vzbudí  u mužov  zvedavosť,  aby  našli  svoju  najvlastnejšiu  cestu,  cestu  sebapoznania,  ale  i duchovnú  cestu,  ktorá  nevylučuje  silu  a vášeň,  ale  necháva  sa  viesť  dynamikou  mužskej  energie.  Mužská  spiritualita,  ako  je  vyjadrená  v osemnástich  mužských  biblických  postavách,  nepripisuje  veľkú  váhu  nemenným  systémom  ani  akejkoľvek  ideológii.  Muži  sú  skeptickí  voči  privysokým  ideálom,  voči  vzletnému  jazyku.  U biblických  mužov  objavujeme  mužské  spôsoby  kontaktu  s Bohom  a zasadzovania  sa  za ľudí.  Stretávame  v nich  silných  mužov,  ktorí  prešli  všetkými  hlbinami  i výšinami,  hľadeli  do očí  pravde  o sebe,  prijali  svoju  sexualitu  a vitalitu,  často  boli  sem  i tam  zmietaní  rôznymi  vnútornými  pohnútkami.  Mužská  spiritualita  odmieta  každú  systematizáciu  i idealizáciu.  Je  konkrétna,  zameraná  na činnosť  a angažovanosť,  je  plná  sily  a vášne.
Vypredané
5,96 € 6,27 €

Krst


U dodávateľa
4,42 € 4,65 €

Eucharistia


Slávením Eucharistie lámeme ducha doby, ktorý nás núti pozerať sa na hodinky a mať zo všetkého nejaký úžitok. Vytvárame tak priestor, v ktorom nemusíme nič prinášať, nič dokazovať a v ktorom nemusíme podávať žiaden výkon.
Na sklade 1Ks
4,42 € 4,65 €

Pomazanie chorých


Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy - S chorobou a smrťou nie je ľahké vyrovnať sa. No môžeme v nich stretnúť Boha, ktorý trpí, ale aj ktorý lieči. Pomazanie chorých nám chce ukázať, že choroba môže byť bránou, ktorou vstúpi Boh, aby náš život uzdravil a premenil.
U dodávateľa
4,42 € 4,65 €

Štěstí souznění


Anselm Grün se stal mnohým z nás ukazatelem na cestě vedoucí životem současného člověka k duši. Mistrně nás doprovází při hledání výstižných odpovědí na osobní otázky. Tuto knížku věnuje velkému tématu umění žít: souznění se sebou i se vším
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Dimenze víry


Víra není něčím automatickým, jednou a provždy daným, co by vylučovalo rozum a nepřipouštělo diskusi a pochybnosti. Proto je třeba o ni stále prosit a zápasit, učit se jí, prohlubovat ji a chránit, ale i šířit.
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Pracovat i žít


Život a práce se dnes dostávají do stále většího protikladu. Často pohlcuje práce veškerý čas, který máme k dispozici. I ten, který nám zbývá v soukromí, naplňují často pracovní starosti a problémy. Práce nahlodává naši zdravotní kondici a snižuje kv alitu života. Trpí naše vztahy k manželskému partnerovi, k dětem a přátelům. Napětí mezi prací a životem ohrožuje především ty, kdo nesou tíhu odpovědnosti. Anselm Grün (* 1945) vede jako řádový ekonom dvacet hospodářských podniků benediktinského opa tství Münsterschwarzach, ve kterých je zaměstnáno na tři sta spolupracovníků. Umění vést se tento ekonom a promovaný teolog učil z řehole svatého Benedikta, z Bible, z moudrosti pouštních otců i z moderní psychologie. Jako zpovědník a duchovní rádce je vyhledáván i mnoha vedoucími pracovníky.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Štěstí setkání


Setkání člověka s člověkem je námětem dárkové publikace od Anselma Grüna.
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Štěstí pozornosti


Anselm Grün se stal mnohým z nás ukazatelem na cestě vedoucí životem současného člověka k duši. Mistrně nás doprovází při hledání výstižných odpovědí na osobní otázky. Tuto knížku věnuje velkému tématu umění žít: pozornosti.Pratické podněty pro život
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Zlyhanie ako šanca


Možno si myslíš, že teraz, keďže si chorý, nemôžeš pre svet už nič urobiť. Musíš sa nechať obklopiť starostlivosťou druhých, pripadáš si azda ako záťaž pre iných. Ale ak svoju chorobu prijmeš, potom sa môže na mieste, na ktorom teraz si, kúsok tohto sveta stať zdravším a svetlejším. Pochopiť to určite nie je jednoduché. Ale je to presvedčenie ľudstva, že tento svet nemusí byť len aktívne tvorený a formovaný, ale že na tomto svete existuje tiež niečo, čo môže byť len pasívne vytrpené. Len tak to bude premenené. Toto "dotrpenie" je služba pre ľudí. Možno ti zostáva len táto služba. Ale je rovnako dôležitá ako každá aktívna úloha.
Vypredané
4,73 € 4,98 €

Malá kniha o šťastí


V krátkych zamysleniach nám o. Anselm ukazuje, že cesta k šťastiu vedie cez spoznanie vlastných hraníc, ale aj cez spoznanie túžob a snov.
Vypredané
5,02 € 5,28 €

V tvojich rukách som v bezpečí


Duchovný sprievodca pre tých, ktorí zápasia s chorobou alebo utrpením a ktorí v takejto situácii kladú sebe, Bohu, svetu i životu otázky o zmysle, vyčítavé otázky, prežívajú strach, pochybnosti a pod. Autor neupadá do pokušenia dávať definitívne a za užívané odpovede, ale chce pomôcť niesť bremeno bolesti a otázok a jemným a citlivým spôsobom posunúť pohľad smerom k hlbšiemu zmyslu všetkého, čo nás v živote stretáva.
Vypredané
3,94 € 4,15 €

Malá kniha vianočného šťastia


Vianoce sú sviatky, ktoré sa vždy dotknú srdca aj zmyslov všetkých ľudí - očarujú nás atmosférou, hudbou, vôňami... Dajme však zažiariť skutočnej radosti a veselosti. Radosti z toho, že nebo sa dotklo zeme. Že je možné začínať znovať. Čarom Vianoc by sa mali dať očariť nielen deti, ale aj vianoční skeptici. Výber textov Anselma Grüna OSB vás naladí na najkrajšie sviatky roka. Aj tým, že vás bude svojimi inšpiráciami sprevádzať už v Advente.
Vypredané
5,02 € 5,28 €