Jazyk


Hodnotenie


Väzba


E-knihy - Encyklopédie pre deti a mládež strana 1 z 30

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Clementisova hviezda


Druhý zväzok z edície Zamerané na predmet ponúka príbeh Zlatej hviezdy hrdinu ČSSR, najvyššieho štátneho vyznamenania komunistického Československa, ktoré bolo zavedené v roku 1955. Úvod knihy zachytáva stručnú históriu vyznamenaní všeobecne. Nasledujúce kapitoly sú venované pozadiu vzniku a udeľovania čestného titulu Hrdina ČSSR a stručným informáciám o jednotlivých vyznamenaných. Najväčší dôraz je položený na osobnosť Vladimíra Clementisa, ktorému bola Zlatá hviezda hrdinu ČSSR udelená in memoriam a v súčasnosti sa nachádza v zbierkach SNM – Historického múzea. Pozornosť sa orientuje aj na ostatné vyznamenania z Clementisovej pozostalosti, ktoré sa do múzea dostali zo zrušeného Ústavu dejín Komunistickej strany Slovenska. Text je zostavený na základe archívneho a materiálového výskumu. Jednoduchým a pútavým spôsobom prezentuje doteraz nepublikované informácie a predkladá ucelený pohľad na zaujímavú faleristickú problematiku.
Na stiahnutie
6,00 €

dostupné aj ako:

Úsvit všeho


Lovci a sběrači byli organizovanější, než si myslíte. A některá z prvních měst svobodnější, než by vás napadlo Dlouhé tisíce let jsme údajně žili v absolutně rovnostářských kmenech – než jsme vynalezli zemědělství a s ním také bohatství a chudobu, byrokracii a krutovládce. Učitelé dějepisu i autoři bestsellerů o historii tento jednoduchý příběh milují. Profesoři David Graeber a David Wengrow nyní však na spoustě příkladů dokládají, že jde o pouhý výmysl. A že skutečnost byla nesrovnatelně zajímavější a rozmanitější, než nás učili ve školních lavicích. Kniha Úsvit všeho stojí na přesvědčivých, ale dosud často opomíjených faktech z oblasti archeologie, historie a kulturní antropologie. Okamžitě se v těchto oborech stala světovou událostí a vyvolala diskuse, které budou probíhat ještě dlouhá léta. Autoři oživují fascinujíci svět, v němž: - Naši dávní předci nebyli primitivové žijící v tlupách, ale aktivní členové pozoruhodných, malých i velkých společností. - První města na světě nezakládali zemědělci, nýbrž lovci a sběrači. Mimo jiné na území dnešní Ukrajiny. - Příchod zemědělství nebyl žádnou revolucí – trval tisíce let a některé společnosti se od něj opět odvracely. - Archeologie zmapovala obrovská města, která se obešla bez byrokracie, šlechty i tyranů. - Lidé odpradávna experimentovali s různými podobami demokracie a své rozhodovací systémy svižně přizpůsobovali okolnostem. Graeber a Wengrow nevolají po návratu na stromy. Na základě průkop- nických poznatků a archeologických objevů z celého světa nám však při- pomínají, že civilizaci můžeme budovat i bez toho, že bychom se vzdávali svých svobod.
Na stiahnutie
21,45 €

dostupné aj ako:

Hviezdy futbalu: Haaland


Príbeh jedného z najlepších futbalových útočníkov sveta. Útočník Erling Haaland má všetko. Je silný, rýchly a urastený. Netrpezlivosť a odhodlanie uspieť ho už odmalička odlišovali od ostatných hráčov. V tejto knižke nájdete inšpiratívny príbeh, ako chlapec z mesta Bryne v Nórsku využil svoje mimoriadne zručnosti a vieru v samého seba a stal sa jedným z najlepších útočníkov na svete.
Na stiahnutie
7,70 €

Odvrácená tvář dětství v římské společnosti


Děti představují důležitou součást lidské společnosti, byť jejich hlasy se z dávné minulosti ozývají jen zřídka. V této monografii autorka odkrývá a rekonstruuje svět dětí římských občanů v období římského císařství. Zabývá se strukturou a společenským rámcem života dítěte v rodině a společnosti římské říše a jejich proměnami v čase, zejména potom problematikou násilí a smrti v životě dětí. Analyzuje setkání dětí s násilím a smrtí, zkoumá roli dítěte jako oběti v mezních situacích (při střetu s násilím či smrtí) i jako aktivního činitele, který sám může překračovat společenské normy a dopouštět se násilí či jiné formy trestné činnosti, nebo se musí vypořádávat se smrtí – vlastní i svých blízkých.
Na stiahnutie
13,52 €

Židovská Štiavnica


Žili medzi nami. Ich osudy zmenila nenávisť. Druhá svetová vojna vymazala z Banskej Štiavnice takmer celú židovskú komunitu. Aká bola Štiavnica, keď tam ešte žili, akí to boli susedia? Kniha opisuje osudy rodín, ktoré boli súčasťou baníckeho mesta a mnohí z nich tento región presiahli. Osudy židovských rodín Pollákovcov, Barokovcov, Gemeinerovcov, Hoffmannovcov, Goldbergerovcov, Wassermannovcov, Horovitzovcov, Welwardovcov, Sušických, Deutschovcov, Hellovcov, Ungárovcov, Heitlerovcov, Wetzlerovcov, Wintersteinovcov, Erdössovcov a ďalších, autorka zozbierala počas rozhovorov s príbuznými, preživšími a s tými, ktorí si ešte dobu pred vojnou pamätali. Sú to životné príbehy z čias, keď nástup vojny bol ešte čímsi nepredstaviteľným.
Na stiahnutie
11,90 €

dostupné aj ako:

Dobytí Tróje


Kdo byli pokořitelé legendární Tróje? Jak žili, bydleli, pracovali, bavili se a umírali? V co věřili? Jak bojovali a proč? Na tyto otázky odpovídá kniha Dobytí Tróje, která se zároveň obšírně věnuje samotné mytické válce. Tomu, zda se skutečně odehrála – a jak a kdy se to mohlo stát. Publikace vás vezme na exkurzi mykénským Řeckem a shrnuje dosavadní znalosti ohledně „trójské otázky“. Věnuje se historické realitě, ale nezapomíná ani na mýty, které jsou v tomto případě její nedílnou součástí.
Na stiahnutie
7,20 €

Chatam Sofer


Rabín Chatam Sofer je dnes súčasťou multikultúrneho panteónu osobností Bratislavy. Po desiatkach rokov zabudnutia v podzemnej hrobke pri Tuneli sa dočkal poštovej známky, pamätnej striebornej mince, uličky s názvom Sóferove schody ako aj po ňom pomenovanej zastávky MHD. Dopravné značenie, ktoré víta návštevníkov pri vstupoch do mesta, upozorňuje na unikátny areál, kde je pochovaný spolu s ďalšími významnými bratislavskými rabínmi a učencami. Kto bol Chatam Sofer? Vlastným menom Moše Schreiber (1762 – 1839) patrí k najväčším duchovným autoritám tradičného judaizmu. Počas života bol označovaný titulom „gaon“ (génius), čo poukazovalo na jeho brilantné intelektuálne schopnosti a rozsiahle vedomosti Tóry a židovského zákona. Dôležitou činnosťou hlavného bratislavského rabína Chatama Sofera bolo pôsobenie na čele Prešporskej ješivy. Ako roš ješiva ju pozdvihol na špičkovú úroveň a vo svojej dobe patrila k najprominentnejším vzdelávacím inštitúciám v židovskom svete. Za tri desaťročia jeho pôsobenia vychoval novú generáciu študentov – rabínov, ktorí jeho učenie šírili po celom svete. Iba v samotnom Uhorsku bolo asi sto rabinátov obsadených jeho žiakmi. Uplynulo viac ako 20 rokov od slávnostného otvorenia Pamätníka Chatama Sofera. Židovská komunita aj bratislavská verejnosť tak môže obdivovať moderný objekt, ktorý rešpektuje prísne náboženské tradície judaizmu. Kniha prezentuje rôzne pohľady na zničenie, obnovu, súčasnú prevádzku pamätníka, prináša autentické spomienky, v ktorých priami aktéri hovoria o úspechoch, ale aj problémoch stavby.
Na stiahnutie
11,90 €

dostupné aj ako:

Sprievodca mladého génia: Mapy a zemepis


Svet je nádherné miesto na bádanie! Tak poďme na to! Staň sa aj ty mladým géniom! Vďaka tejto knihe budeš odborníkom na mapy a zemepis a svojich kamarátov a učiteľov môžeš ohromovať znalosťami a dôvtipnými faktami. Vieš, že najväčšia púšť je v skutočnosti pokrytá snehom? Alebo že Krištof Kolumbus nebol prvý, kto si myslel, že Zem je guľatá? Krásne ilustrácie, pozoruhodné zaujímavosti a zábavné kvízy, ktoré preveria tvoje vedomosti. Sprievodca mladého génia z teba v momente spraví profíka!
Na stiahnutie
7,00 €

Královské paměti Jiřího z Poděbrad


Troje paměti v jedné knize Královské paměti Jiřího z Poděbrad jsou historickým románem, který se opírá o historická data i události, ale zároveň se pohybuje na poli fikce. Jiří z Poděbrad žádné paměti nikdy nesepsal. Je ale docela dobře možné, že kdyby tak učinil, vypadaly by právě takto. Vracel by se k zásadním okamžikům ve svém neobyčejném životě, k proslulé bitvě u Lipan či obléhání hradu Sion, vzpomínal by na šťastné i tragické chvíle v soukromém životě, popsal by své první nejisté krůčky na poli polity i cestu ke královské koruně. V románu Josefa Bernarda Prokopa Jiříkovo vyprávění navíc doplňují královna Johana a královský šašek, rytíř Jan z Pálče, řečený Pálček. Výsledkem je poutavá intepretace historie a živý obraz mimořádného panovníka, o kterém zpravidla víme jen to, že se mu říká „husitský král“.
Na stiahnutie
14,50 €

dostupné aj ako:

1913


Panoráma jediného roku, kterým začíná naše přítomnost. 1913: rok, kdy se zdá, že vše je možné. Doba nebývalého rozkvětu, kdy vznikají extrémní umělecká díla, jako by už neměl přijít žádný zítřek. Zároveň je však už ve vzduchu tušení rozpadu, toho, že lidstvo ztrácí svou nevinnost. Rok, kdy se prudce střetává devatenácté a dvacáté století. Proust hledá ztracený čas, Malevič maluje čtverec, Kafka píše nekonečně dlouhé a nezměrně krásné dopisy Felici Bauerové, Stravinskij a Schönberg vyvolávají neslýchané skandály, Duchamp montuje kolo na kuchyňskou stoličku, Kirchner zas a znovu maluje Postupimské náměstí. Patnáctiletý Brecht se stává šéfredaktorem augsburského školního časopisu a dvanáctiletý Louis Armstrong se poprvé chopí trubky. Joyce a Musil si dávají kávu v Terstu, Freud a Rilke pro změnu skleničku v Mnichově. V Essenu se otevírá prototyp prvního supermarketu Aldi, v Miláně zase první filiálka módního domu Prada. Do Vídně k Trojanovským přijíždí pod krycím jménem Stavros Papadopulos Stalin a v Mnichově prodává jeden rakouský pohlednicový malíř jménem Adolf Hitler své chabé městské veduty. 1913: počátek a konec, triumf a melancholie, vše se prolíná a stává se uměním. Po tomto roce už nic není tak jako dřív. Brilantní stylista Florian Illies s tichým humorem vyvolává k životu kouzlo klíčového okamžiku kulturních dějin.
Na stiahnutie
9,50 €

dostupné aj ako:

Symbol Ludvík Svoboda


Osobnost sedmého československého prezidenta, armádního generála Ludvíka Svobody, je starším generacím dobře známá, generace mladší mají o něm povědomost kvůli kontroverzím doby nedávné. Svobodových životopisů sice existuje povícero, většinou však jsou determinovány dobou svého vzniku a snahou vyhnout se pojmenování dobových problémů. Autor měl možnost seznámit se prakticky v úplnosti s českými archivnímu materiály, mnohdy i nezpracovanými, zvláště pak s celou pozůstalostí hlavy československého státu. Výsledkem je první rozsáhlá vědecká monografie o člověku, který se pro mnoho generací našich občanů stal symbolem.
Na stiahnutie
23,49 €

dostupné aj ako:

Miliardáři ve službách nacistů - Temná historie nejbohatších německých dynastií


Daimler-Benz, Allianz, Porsche, Volkswagen a BMW… Všechny tyto a mnohé další globální společnosti spojuje temné dědictví rodin, které je založily nebo ovládly. Mnohé z nich nadále ovládají části světové ekonomiky a vlastní ikonické značky, jejichž výrobky pokrývají celý svět. V tomto přelomovém díle investigativní žurnalistiky najdete skutečný příběh o tom, jak nejbohatší německé podnikatelské dynastie nashromáždily nevýslovné prostředky a moc tím, že podporovaly zvěrstva třetí říše. Dozvíte se, jak nacisté pomohli německým magnátům vydělat miliardy na hrůzách třetí říše a druhé světové války – a jak jim to Amerika umožnila.
Na stiahnutie
21,59 €

dostupné aj ako:

A csillagok alatt


Elérkezett a nyári szünet, és Mark már alig várja, hogy nagy kalandban legyen része. Amikor azonban az anyukája és az apukája bejelentik, hogy kempingezni mennek, megijed.Vajon Mark le tudja küzdeni a sötétségtől való félelmét, és képes lesz élvezni a kirándulást?
Na stiahnutie
6,18 €

Hálás vagyok


A Hálás vagyok megmutatja, milyen könnyű hálásnak lenni az életben mindenért, még az apró dolgokért is. A reggeli ébredéstől kezdve, a meleg napsütésen át, az esti lefekvésig és a kedvenc plüssmacid megöleléséig. Mindig van valami, amiért hálásak lehetünk.
Na stiahnutie
6,18 €

Hálás vagyok - I am Thankful


A Hálás vagyok megmutatja, milyen könnyű hálásnak lenni az életben mindenért, még az apró dolgokért is. A reggeli ébredéstől kezdve, a meleg napsütésen át, az esti lefekvésig és a kedvenc plüssmacid megöleléséig. Mindig van valami, amiért hálásak lehetünk.
Na stiahnutie
6,21 €

Odbojové hnutí na střední Moravě v letech 1939 - 1945


Publikace zachycuje působení českého protinacistického odboje v letech 1939-1945 v regionu střední Moravy, a to nejen v kontextu odbojového hnutí v protektorátu Čechy a Morava, ale i v rámci celkového vývoje protinacistické rezistence v dalších evropských zemích. Cílem je přitom nejen popis vzniku a aktivit jednotlivých odbojových struktur a objektivní zhodnocení jejich významu, ale také analýza jednotlivých faktorů, které odbojové hnutí utvářely a ovlivňovaly. Pozornost je rovněž věnována pátracím a represivním akcím, kterými na aktivity odbojových a partyzánských skupin reagovaly nacistické bezpečnostní orgány, zejména služebny gestapa a speciální protipartyzánské jednotky.
Na stiahnutie
23,99 €

dostupné aj ako:

Konšpirácie


Človeku vždy bolo a bude vlastné myslieť si, že mu tí hore, na vyššie postavených miestach, klamú (a ruku na srdce, niekedy to naozaj tak je). No hoci polemizovať o deep state v rámci skupinového chatu môže byť zábava, nedávny vývin udalostí ukázal, že niektoré teórie začali žiť svojím vlastným životom – a že my, v tej našej neúprosnej honbe za pravdou, tej pravde možno v skutočnosti robíme skôr medvediu službu. V knihe Konšpirácie nás autori berú na fascinujúcu, poučnú a často nesmierne zábavnú výpravu svetom starých aj novších konšpiračných teórií – ich vznikom a rôznymi premenami v čase, aby sme spoločne pátrali po odpovedi na aktuálnu otázku dňa: Vieme ešte vôbec prestať venovať pozornosť diskusným fóram hnutia QAnon a začať opäť veriť holým faktom.
Na stiahnutie
11,99 €

dostupné aj ako:

50 miest, kde sa písala história sveta


Od Olduvajskej rokliny v Tanzánii, kde sa našli pozostatky niektorých našich prvých predkov používajúcich nástroje, až po laboratórium CERN, kde boli vyvinuté revolučné technológie, ako napríklad internetový informačný systém (World Wide Web) – každé heslo preukazuje svoj vplyv nielen na politiku, ale aj na hospodárstvo, kultúru, náboženstvo a spoločnosť, ako aj prepojenie s veľkými historickými osobnosťami, ako boli napríklad Alexander Veľký, Budha či Nelson Mandela. Rozsah miest sa pohybuje od malých geografických objektov, ako je jaskyňa v Saudskej Arábii, kde vznikol islam, až po väčšie oblasti alebo regióny, ako je Hollywood. Mnohé heslá predstavujú mestá (Jeruzalem, Amritsar a Rím), ďalšie budovy (Dom Anny Frankovej v Holandsku alebo Konfuciov chrám v Číne), ale nachádzajú sa tu aj také, ktoré predstavujú miestnosti (Zrkadlová sieň na Zámku vo Versailles). Žiadne miesto nie je príliš veľké ani príliš malé na to, aby bolo zaradené do zoznamu, pokiaľ významným spôsobom ovplyvnilo dejiny.
Na stiahnutie
11,95 €

dostupné aj ako:

The life of an expat


This book describes – in English - the author's emigration from Czechoslovakia triggered by a historical event in August 1968. All events in this book are based on recollection of the author's memories and historical photos from his archives. Only a minor part of the events was collected from friends and colleagues. There might be some discrepancies regarding the exact locations and dates. The book reflects his personal opinions and feelings, and it does open broad his private life. The book represents a complete emigration circle. It starts in Czechoslovakia in 1968 and ends after the author returns to the Czech Republic and regains his citizenship at the end of 2000. Tato anglicky psaná kniha popisuje autorovu emigraci z Československa, kterou vyvolaly historické události v srpnu 1968. Popis všech událostí v této knize je založen na autorových vzpomínkách a je doplněn fotografiemi z jeho archivu. Malá část knihy je také založena na vzpomínkách autorových přátel a kolegů. Pokud jde o přesná místa a data, mohou existovat nepatrné nesrovnalosti. Kniha odráží osobní názory a pocity autora a čtenáři předkládá pohled do autorova soukromého života. Kniha představuje uzavřený kruh emigrantského života - začíná v Československu v roce 1968 a končí poté, co se autor vrátil do České republiky a na konci roku 2000 zde znovu získal občanství.
Na stiahnutie
8,39 €

V knižnej kategórii encyklopédií pre deti a mládež nájdete nekonečné množstvo poznatkov a objavovania, ktoré posilnia zvedavosť detí a podnietia ich záujem o svet okolo nich.

Naša zbierka encyklopédií pre deti a mládež je plná farebných stránok a fascinujúcich faktov, ktoré príťažlivým spôsobom oživujú vzdelávanie. Tieto knihy sú navrhnuté tak, aby oslovili rôzne vekové skupiny a prispeli k rozvoju poznatkov, schopností a záujmov detí.

S pomocou týchto encyklopédií  deti objavia nové svety, odkryjú tajomstvá prírody, spoznajú históriu, objavia rôzne kultúry a zoznámia sa so životom našej planéty. S bohatými ilustráciami, zaujímavými faktami a jednoduchým jazykom sa knihy stávajú živým sprievodcom do sveta vedomostí.

Nájdete tu encyklopédie zamerané na rôzne témy vrátane prírody, vesmíru, zvierat, histórie, technológií, vedy a mnoho ďalších. Všetky knihy sú prispôsobené veku a záujmom detí, aby boli čitateľsky prístupné a zábavné.

Nájdete tu encyklopédie o prírode, histórii, ľudskom tele, geografii a svete, vede a technike, aj o vesmíre.