Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Svätý Augustín: Životopis, spiritualita a texty


Nevšedný, mnohovrstevný a po každej stránke obohacujúci je nový životopis svätého Augustína, ktorým vydavateľstvo Postoj Media otvára novú edíciu moderných biografií veľkých svätcov. Svätý Augustín z Hippo nie je len slávnou postavou z histórie. Keď sa priamo stretávame s jeho spismi, zisťujeme, že je skutočným svetlom dnes. Augustín je učiteľom, pravdivým sprievodcom pre človeka všetkých čias, ktorý túži nájsť pravdu. Augustín je človek s nepokojným srdcom, ktorý sa neuspokojí s priemernosťou pseudonáuk. Tie v priebehu dejín iba menia svoj vzhľad, ale nikdy nezmiznú. Augustín je ten človek, ktorý hľadí na horizont sveta a chce ho zachytiť jediným zbežným pohľadom alebo konečnosťou prchavého objatia. Priblížiť sa k osobe alebo spisom cirkevného učiteľa z Hippo je ako otvoriť dvere rannému svetlu alebo si podvečer vychutnávať čerstvý vzduch po horúcom dni; je to ako pohár vody pre smädného alebo dobrý odpočinok pre unaveného na ceste. † Robert kardinál Prevost, OSA prefekt dikastéria pre biskupov
Na sklade 2Ks
17,01 € 17,90 €

Skrytý život svätej Anny


Táto kniha nás zavedie o dvetisíc rokov späť, do obdobia, keď dejiny vyvoleného národa vrcholili v očakávaní prisľúbeného Mesiáša. Anna, plná neochvejnej dôvery v Boha trpezlivo čaká, a napokon aj zakúša naplnenie Božieho prisľúbenia vo svojom vlastnom živote, a tak otvára dvere do novej etapy dejín spásy. Napriek úplne odlišnej dobe, v ktorej žila, nám môže byť blízka v prežívaní každodenných radostí i starostí ženy, manželky aj matky. A keďže bola v hlbokej jednote s Bohom, nadobudli tieto všedné okamihy vzácnu hodnotu svätosti, o ktorej hovorí Kniha prísloví: „Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.“ (Prís 31, 10) Ak nás príťažlivá krása jej osobnosti privedie k túžbe vytvoriť si s ňou dôverný vzťah, potom môže byť pre nás užitočná aj druhá časť knihy, kde nájdeme modlitby, litánie i novénu k svätej Anne. Pripojíme sa tak k nespočetnému zástupu jej ctiteľov, ktorí dosvedčujú, že mnohokrát pocítili jej nežnú starostlivosť a mocné orodovanie u Boha.
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

Jan Očko z Vlašimi


Životopis druhého pražského arcibiskupa a prvního kardinála z českých zemí z pera přední znalkyně českých středověkých dějin
U dodávateľa
17,57 € 18,49 €

Velké dobrodružství


Příběh kněze, který se s Boží pomocí podílel na stavbě kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Z předmluvy: Nejprve jsem zamýšlel sepsat jen příběh stavby kostela, ale posléze jsem se rozhodl, že vás seznámím i s dalšími zkušenostmi s Božím vedením ze svého života. Můj dosavadní život, jak konstatoval jeden můj známý, byl velmi pestrý. Bylo to jedno velké dobrodružství. Dobrodružství s Bohem. Ke stáří si stále více si uvědomuji, že mnohé věci Bůh ve svém záměru připravoval dlouhá desetiletí předem. Pro čtenáře těchto řádků může být užitečné a povzbuzující seznámit se s celým mým životem, ve kterém mne podivuhodným způsobem provázela Boží prozřetelnost a láska. Může vás to inspirovat, abyste i vy ve svém životě objevili stopy Boží lásky a jeho vedení.
U dodávateľa
12,44 € 13,09 €

Luisa Piccarreta: Slnko mojej vôle


Luisa Piccarreta (23. apríl 1865 – 4. marec 1947) bola útla žienka z južného Talianska, ktorá spoznala strasti početných epidémií a dvoch svetových vojen. Svoje srdce premenila na priestor bezo zvyšku obývaný Bohom. Bola vtiahnutá do veľkého tajomstva, ktoré ju nekonečne presahovalo, bola pozvaná „žiť v Božej vôli,“ čo znamená prežívať svoj život ako Ježiš Kristus, ktorý nám takýmto spôsobom priniesol večný život. Mala upierať svoj pohľad na nazaretský domček a uvažovať, či jej skutky zodpovedajú skutkom Svätej rodiny, v ktorej sa všetko robilo s láskou. Kniha Luisa Piccarreta: Slnko mojej vôle je životopisom tejto talianskej mystičky, ktorý čerpá z jej zápiskov i zo svedectiev ľudí, ktorí ju poznali. Jej hlboké svedectvo nám ukazuje dynamizmus Božieho milosrdenstva, ktoré nás priťahuje k najhlbšej možnej jednote s ním, aby premieňalo naše srdcia na prameň živej vody, tryskajúcej v prospech všetkých. Neustále rozjímanie o Ježišovom utrpení ju viedlo k tomu, že sa pripodobnila Kristovi až po úplné obetovanie sa Otcovi za dobro všetkých ľudí. Z „knihy kríža“ sa dozvedela, že žiť v Božej vôli nie je vykonávaním zvonka uložených príkazov, ale darom, okolo ktorého treba sústrediť celý svoj život. Vidíme ju sedemdesiat rokov pripútanú na lôžko utrpenia, ako prostredníctvom jednoduchého života kresťanskej laičky, zamestnanej skromným paličkovaním, spojená s Cirkvou neochvejnou poslušnosťou svojim spovedníkom vytvorila veľkolepé dielo lásky ku všetkým stvoreniam.
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Malý veľký kňaz: Dolindo Ruotolo


Nejeden čitateľ pozná Novénu odovzdanosti, ktorej autorom je kňaz Dolindo Ruotolo. O tom, kto bol otec Dolindo, najlepšie svedčia slová svätého Pátra Pia z Pietrelciny. Veriacim, ktorí za ním prichádzali až z Neapola, hovorieval: „Prečo cestujete za mnou? Veď v Neapole máte veľkého kňaza a svätú dušu!“ Môže existovať lepšie odporúčanie na kňaza, pred ktorého spovednicou stávali desiatky metrov dlhé rady penitentov a po jeho kázňach sa spúšťal hromový aplauz? Asi nie. Páter Pio nazeral do ľudskej duše a nazrel aj do tej Dolindovej. Skrze túto knihu môžete nahliadnuť do jeho života.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Bratr František


Čtivý životopis svatého Františka z Assisi seznamuje nejen se světcovými skutky, ale i se životem v raně středověké Itálii. Kniha z pera francouzského autora mapuje životní dráhu asi největší postavy středověkého mnišství od jeho zrození v rodině soukeníka z umbrijského městečka Assisi, přes bezstarostné rozpustilé mládí a zlomový okamžik, kdy se rozhodl opustit kariéru obchodníka a dát se do služeb božích, přes období velkého hledání, naplněného vidinami a zjeveními až k vytvoření svého bratrstva, které opustilo bohatství tehdejšího řádového života a vydalo se cestou naprosté oddanosti a chudoby a vrcholí jeho nepochopením a smrtí. Autor se snaží o pečlivé rozkrytí skutečných událostí, které jsou mnohdy zahaleny do apologetického hávu hagiografických legend a při tom neopomíjí sledovat i dobové jevy, které vytvářely soudobé klima.
U dodávateľa
19,86 € 20,90 €

Bez vás sa do neba nedostanem


Milí priatelia, je veľa kníh o hrdinoch, ktorí bojovali s totalitou, väznením alebo zachránili životy prenasledovaných. No táto kniha je venovaná kňazovi Braňovi Bukovskému, ktorý už svoju kňazskú službu prežíval v slobode a venoval sa „len svojim povinnostiam“. Zanechal po sebe neustále sa obnovujúce, živé a fungujúce spoločenstvá. Čo živí tento prameň, že z neho môžeme neustále čerpať? Ako je možné, že dielo také nenápadné zanechalo takú hlbokú stopu v srdciach ľudí? Odpoveď som našiel v texte Alessandra D‘Aveniu publikovanom na Postoji, kde je aj citát z knihy Maľovaný závoj od Somerseta Maughama: „Pamätaj, že plnenie povinností nie je ničím a že ich plnením si nezískaš viac zásluh ako umývaním rúk. Jediné, čo sa počíta, je láska k povinnosti; keď sa v tebe láska a povinnosť zjednotia, budeš v stave milosti a budeš sa tešiť zo šťastia, ktoré prevyšuje každé chápanie.“ Tu je kľúč k pochopeniu Braňovho života. Pragmatik by povedal, že si len zodpovedne a svedomito plnil svoje povinnosti. Kto vidí za závoj pragmatizmu, vidí svätého muža súčasnosti, spaľovaného láskou ku každému a ku všetkému, čo pred neho Boh denne predkladá. A práve toto nás, ktorí sme Braňovu pastoráciu zažili, stále priťahuje. O jeho inšpirujúcom živote sú svedectvá a príbehy v tejto knihe. Potrebujeme čoraz viac svätých mužov každodennej rutiny, ktorí deň čo deň opakujú Bohu svoje „áno“. A keď je dielo dokonané, počujú Otcov hlas: „Vitaj doma, syn môj. Poď, oddýchni si a vojdi do mojej radosti. Svadobný oblek a hostina sú už nachystané, zaujmi miesto, ktoré som ti prichystal.“ Aspoň tak si to predstavujem... Tomáš Horváth (Člen farského spoločenstva na Teplickej, priateľ Braňa Bukovského) * 13. február 1968 † 23. marec 2014 Branislav Bukovský sa narodil 13. februára 1968 v Trnave. Za kňaza bol ordinovaný 10. 6. 1995. Pôsobil ako kaplán v Piešťanoch, vo farnosti Bratislava-Blumentál i v bratislavskej Farnosti sv. Alžbety. Ako administrátor slúžil od roku 1999 vo farnosti Veľké Ripňany. V roku 2001 bol menovaný za farára do farnosti Bratislava-Devín a od roku 2006 pôsobil ako farár vo Farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave. Pôsobil zároveň ako cirkevný sudca a dlhé roky sa podieľal na výrobe náboženských programov v RTVS. Branislav Bukovský bol aj členom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. O autorovi: Radoslav Šaškovič, rodák z Trnavy, kňaz Bratislavskej arcidiecézy, cirkevný právnik, publicista. V období 2015 - 2017 bol kaplánom na Teplickej. Aktuálne pôsobí vo Farnosti sv. Martina v Bratislave a píše pre Postoj.
Na sklade 3Ks
13,21 € 13,90 €

Nespoutaný biskup


František X. Nguyen Van Thuan byl vězněný komunistickým režimem třináct let, z toho devět let v naprosté izolaci. Právě v poutech objevil svobodu v Kristu, kterou předtím neznal. V jeho přítomnosti se obraceli nejen spoluvězni, ale i samotní vyšetřovatelé a dozorci. Strhující román španělské autorky není pouhou fikcí, vychází z jeho vlastního vyprávění a ze svědectví mnoha současníků, kteří vypovídali pro proces jeho blahořečení.
U dodávateľa
16,63 € 17,50 €

Don Bosco


Niektoré životné udalosti nám občas jednoducho „sadnú“. A podobne aj určité osoby prídu „vhod“. Niekto tomu hovorí náhoda, iný Božia prozreteľnosť. V pravom čase a na pravom mieste vstupuje na scénu života Ján Bosco. V Európe sa práve prudko rozvíja industrializácia, ktorá posúva ľudstvo dopredu, ale zanecháva za sebou ohromnú biedu v najrôznejších podobách. Najmä deti a mladých počuť, ako bezradne kričia, ako zúfalo búchajú na bránu a volajú o pomoc. Ján Bosco sa v druhej polovici 19. storočia vďaka vrodeným schopnostiam a darom nadprirodzena snaží odpovedať na intelektuálnu, kultúrnu, sociálnu a mravnú biedu mladého človeka pod Alpami. Tento taliansky kňaz, otec a učiteľ mladých, našiel originálny spôsob, ako byť chlapcom a dievčatám nablízku, ako si získať ich srdcia. Je to súhra dobroty a láskavosti vychovávateľa, ktorý múdro predkladá mladému človeku požiadavky, aby postupne dokázal vyzrievať a preberať zodpovednosť. Životný príbeh Jána Bosca je inšpiráciou pre otca, matku, učiteľa, vychovávateľa, mladého človeka…
Na sklade 2Ks
17,01 € 17,90 €

Životopis otce Tomáše Špidlíka


Dvacáté výročí jmenování otce Tomáše Špidlíka kardinálem připomíná nakladatelství Refugium jeho životopisnými črtami. Kniha čerpá z osvědčených pramenů, přináší rovněž podrobnosti méně známé či jednotlivosti zcela nové. V knize zazní osobní vzpomínky otce Špidlíka samotného, jeho úvahy a svěží postřehy, které jsou stále aktuálnější. Čtenáři je představen duchovní profil jeho osobnosti a stále živé, podnětné autentické dědictví.
U dodávateľa
8,08 € 8,50 €

Síla ve slabosti


Deník Služebnice Boží Sestry Elišky Pretschnerové OSF. „Sestra Eliška byla obyčejná žena, ze které vyzařovala neobyčejnost. Byla prostá, a přitom v ní bylo cosi ohromně bohatého. Dnes potřebujeme svaté, kteří jsou ‚normální‘ a pro obyčejné lidi. Svaté všedního dne. A právě to je sestra Eliška. Byla světlem. Toho si lidé měli všimnout.“ Takto charakterizoval Služebnici Boží sestru Elišku Pretschnerovou OSF jeden z jejích mnoha dobrých přátel. Proces blahořečení této františkánské školské sestry nyní pokračuje v Římě a než bude její život představen papeži, bude hodnocen teology, historiky a speciální komisí biskupů a kardinálů. Díky dochovanému deníku této výjimečné ženy můžete i vy čtenáři nahlédnout do jejího nitra a života se všemi radostmi a bolestmi, zápasy, pády i vítězstvími. I vy můžete poznat, jaká ve skutečnosti byla, a nalézt mezi řádky ono světlo…
U dodávateľa
15,63 € 16,45 €

Kdo věří, není nikdy sám


Jen málokdo poznal papeže Benedikta XVI. tak dobře a tak zblízka jako Georg Gänswein. A proto má smysl číst jeho vzpomínky. Jejich užší spolupráce začíná v roce 1996, kdy byl Joseph Ratzinger už respektovaným i mediálně stále kritizovanějším prefektem Kongregace pro nauku víry. Jeho osobním sekretářem se Gänswein stal v roce 2003, zůstal jím po papežské volbě v roce 2005 a stál při něm při odstoupení z papežského úřadu v roce 2013 i dál, až do Benediktovy smrti na sklonku roku 2022. Gänswein líčí a interpretuje klíčové události církevních i světových dějin od 90. let do současnosti. Dokládá, jak inspirativním myslitelem, bystrým teologem i vlídným a pokorným člověkem byl Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI. Kniha nám přibližuje nejen to, jak funguje Vatikán a jeho instituce, ale také věrohodně dosvědčuje, že to, co papež Benedikt hlásal druhým, sám i žil a hlavní oporou mu přitom byla křesťanská víra, naděje a láska.
U dodávateľa
31,30 € 32,95 €

dostupné aj ako:

Páter Pio


ŽIVOT PÁTRA PIA charakterizovala vyčerpávajúca monotónnosť. Päťdesiatdva rokov žil v malom kostole malého kláštora, medzi oltárom a spovednicou, medzi chórom a celou. Žiadne cestovanie, žiadne kázanie, žiadne zvláštne funkcie alebo úlohy, ktoré by boli prejavom dôvery. Ani jedna dovolenka. Iba nekonečné davy ľudí prichádzajúcich zďaleka, často vo veľkej nepohode a s ťarchou bolestí na pleciach. Exorcista Gabriele Amorth sa zamýšľa nad stretnutiami, ktoré mal Páter Pio počas dobrých 26 rokov (1942 – 1968), prechádza životom svätca z Pietrelciny od veľkých mystických videní v období dospievania po vstup do rádu kapucínov, od nedôvery Posvätného ofícia voči jeho osobe až po zrod Domu úľavy v utrpení, od odozvy jeho diela v médiách po kanonizáciu.
U dodávateľa
6,56 € 6,90 €

Fényből és sárból


Három év utazás, beszélgetés és kutatómunka eredményeként született meg az eddigi legátfogóbb, legizgalmasabb, számos titkot fölfedő életrajz a 65 éves Csaba testvérről és a 30 éves dévai Szent Ferenc Alapítványról. Kicsoda valójában Böjte Csaba? A könyv szerzője elmegy hozzá Dévára, és felteszi neki ezt a kérdést. A válasz újabb kérdéseket szül, ezekből hosszú beszélgetések lesznek, amelyekből elkezd kirajzolódni az ember. Közösen utaznak Erdélyben, bejárják Csaba testvér házait, beszélgetnek a gyerekekkel, nevelőkkel, felkeresik Csaba testvér gyerekkori barátait, a fiatalkor helyszíneit, ahol tizenévesen hippiként meg akarták változtatni a világot, de legalább egy harapásnyi szabad levegőhöz akartak jutni a Ceausescu-diktatúra fojtott levegőjében. Elmennek Hargitafürdőre a kaolinbányába, ahol a föld gyomrában kemény fizikai munkával kereste kenyerét a fiatal Böjte Csaba, miközben az apja nyomdokain költőnek készül. Látja-érzi, hogy nem úgy mennek a dolgok Romániában, ahogy menniük kéne, s akkor eszébe jut, hogy áldozatot kell hoznia, lemond a saját családról, pedig ott a lehetőség, és meghozza a döntést, hogy ferences szerzetes lesz, a lány meg szerzetes nővér, és aztán soha többé nem találkoznak. Mint a mesében. Hat év teológia Gyulafehérváron, beöltözés ferences szerzetesnek titokban. Rendszerváltás, ifjúsági lelkészség Désen, Kolozsváron, aztán egy újabb nagy fordulat: Déva. 1992: összeomlott bányavidék, munkanélküliség, nyomor, fantomblokkok, utcagyerekek. Lakat leverése a romos ferences kolostorról, az első gyerekek befogadása, harc a román hatalommal, hatóságokkal, menteni, ami menthető. Óvoda- és iskolaalapítás a kolostorban, tanítás, nevelés, integrálás válogatás nélkül, emberfeletti vállalások, válaszok keresése a kor kihívásaira, közben fejlődés, a dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozása 1993-ban, szervezés, kollégák, nevelők, önkéntesek kiválasztása, kilenc évig törvényen kívül, aztán törvényesen. Így telik el harminc év szakadatlan küzdelemben, aminek az eredménye egy kiépült hálózat bentlakásos és napközis otthonokkal, egy kisvárosnyi megmentett, felnevelt utcagyerek, mára már ezernél is több unoka. Közben jelölés Nobel-békedíjra, egy botránysorozat karaktergyilkossági kísérlettel, megtépázott hírnév, próbatételek. Izgalmas és fordulatos életút, olykor kíméletlen és igazságtalan, de az ő meggyőződése az, hogy jó úton jár, és erről az útról nem téríti le senki és semmi - Böjte Csaba ettől hiteles, karizmatikus ember, aki nem adja fel.
Na sklade 2Ks
17,39 € 18,31 €

Ulmovci


Obrad blahorečenia Józefa a Wiktorie Ulmovcov a ich detí sa uskutočnil 10. septembra 2023 v poľskej dedinke Markowa. Zaradením ich najmladšieho, ešte nenarodeného dieťaťa do procesu blahorečenia Cirkev potvrdila učenie, že ľudský život sa začína od počatia. Ide zároveň o prvé blahorečenie nenarodeného dieťaťa v dejinách Cirkvi. Prečo Cirkev vyhlásila za blahoslavenú chudobnú rodinu so siedmimi deťmi z Markowej na Podkarpatí? Manželia Ulmovci boli známi tým, že otvorili každému, kto zaklopal na ich dvere. Všetkým pomáhali bez váhania a výpočitavosti, nezištne. Počas druhej svetovej vojny, keď vrcholil hon na Židov, poskytli svoj – už i tak plný dom – ako útočisko ôsmim ľuďom. Po udaní bola celá rodina Ulmovcov spolu s tými, ktorých ukrývala, popravená. V ich rodinnej Biblii sa našla zvýraznená stať O milosrdnom Samaritánovi. Túto evanjeliovú pasáž najvýrečnejšie zvýraznili svojím životom, keď boli ochotní v službe druhým obetovať sa až do krajnosti. Vernosť evanjeliu ich povýšila na oltár. Ulmovci – nazývaní aj milosrdní Samaritáni 20. storočia – nám môžu byť vzorom bezhraničnej lásky, ktorá víťazí nad novodobou pandémiou strachu, uzavretosti a chladu ľudských sŕdc.
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €

Svätá Hildegarda – Liečiteľka z Božej lekárne


Svätá Hildegarda z Bingenu je známa najmä pre svoju lásku k bylinkám a liečiteľské schopnosti. To však nie je hlavný dôvod, pre ktorý sa stala jednou zo štyroch žien – učiteliek Cirkvi.Oslovuje nás najmä „svojou odvážnou schopnosťou rozlišovať znamenia čias a svojou láskou k stvoreniu, svojím lekárstvom, poéziou a hudbou, ku ktorej sa vraciame, svojou láskou ku Kristovi a k jeho Cirkvi, ktorá i v jej časoch trpela, zraňovaná hriechmi kňazov i laikov: napriek všetkému ju Hildegarda milovala ako Kristovo tajomné telo“ (Benedikt XVI.). Spoznajme sväticu z 12. storočia, ktorá nám má čo povedať aj v súčasnosti.
Na sklade 1Ks
2,38 € 2,50 €

Slovník svatých - Světci v historii, umění a lidové představivosti


Světci a světice zaujímají v tradici římskokatolické církve nezastupitelné místo. Bohatě ilustrovaná publikace přináší portréty více než sto padesáti postav, přičemž se vedle jejich života, kultu a zázraků věnuje také ikonografii. Fenomén svatých je zde pojat napříč časem: od novozákonních postav přes mučedníky starověké církve, velké postavy středověku a baroka až po moderní dobu. Poznejte osudy patronů a svatých a naučte se je rozeznávat podle atributů – to vše ve velkém formátu a výpravném provedení.
Na sklade 5Ks
37,91 € 39,90 €

Moja misia pokračuje


Pokračovanie najpredávanejšej knihy Ježišu, ty sa postaraj Joanna Bątkiewicz-Brożek, autorka najpredávanejšej biografie Ježišu, ty sa postaraj, pokračuje vo svojej ceste po stopách výnimočného kňaza z Neapola. Odhaľuje testament a proroctvá, ktoré po sebe zanechal, a ukazuje jeho hrdinskú krížovú cestu. Prečo bol zosmiešňovaný a odmietnutý Cirkvou, ktorej zostal poslušný až do konca? Kto ho chcel zničiť a prečo urputne bojoval proti dielam mystika z Neapola? Ako videl páter Dolindo úlohu žien v Cirkvi? Čo hovorí v posolstve z posmrtného života a vo svojom duchovnom testamente? Tento strhujúci príbeh skromného kňaza z Neapola ohromne prekvapí nejedného čitateľa. „Drahý čitateľ, ak plánuješ siahnuť po tejto knihe, počítaj s tým, že prebdieš zopár nocí, odložíš niekoľko dôležitých vecí a nesplníš veľké množstvo vytýčených predsavzatí. Namiesto toho však spoznáš mnoho faktov a okolností zo života svätého neapolského kňaza; čítanie pohne tvojím srdcom, privedie ťa k zamysleniu, ale hlavne ti umožní na istý čas vdychovať nadprirodzeno. Joanna má talent na rozpráva nie, ale ešte väčší na vyhľadávanie miest a ľudí napohľad úplne nedostupných. Siaha po nových svedkoch, vyzdvihuje z ruín neznáme doku menty, otvára zatarasené dvere…“ prof. Robert Skrzypczak
U dodávateľa
13,21 € 13,90 €

Biografie z oblasti náboženstva sa zaoberajú životnými príbehmi a duchovnými cestami významných náboženských postáv. Tieto biografie nám umožňujú objaviť a porozumieť základným princípom, hodnotám a učeniam rôznych náboženských osobností a ich vplyvu na svet.

V tejto kategórii môžeme nájsť biografie a memoáre náboženských vodcov, svätcov, duchovných učiteľov a iných jedinečných jednotlivcov, ktorí zanechali hlbokú stopu vo svojom náboženskom spoločenstve. Tieto príbehy nám poskytujú pohľad na ich duchovný vývoj, púť k osvieteniu, poslanie a spôsob, akým ovplyvnili svojich nasledovníkov.

Biografie náboženských postáv nám umožňujú spoznať ich životné skúsenosti, výzvy a vnútorné boje. Sledujeme ich cestu hľadania pravdy, duchovnej obnovy a hlbšieho porozumenia božskému alebo transcendentalnému. Taktiež nám ponúkajú vhľad do ich meditácií, modlitieb, rituálov a praktík, ktoré tvoria základ ich náboženskej cesty.

Biografie náboženských postáv majú nielen náboženský, ale aj kultúrny a historický význam. Sú dokumentáciou o vplyve náboženstva na spoločnosť, ich príspevku k vede, filozofii, literatúre a umeniu. Získavame prehľad o histórii a rozvoji daného náboženstva, jeho vplyve na politické a sociálne dianie a jeho mieste v kontexte svetových kultúr.

Biografie náboženských postáv môžu byť inšpiratívne a povzbudzujúce pre čitateľov, ktorí hľadajú duchovnú múdrosť, rovnováhu a porozumenie. Tieto knihy nám umožňujú nájsť spojenie medzi náboženstvom a každodenným životom, a pomáhajú nám prehĺbiť našu duchovnú prax a hľadanie.