! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Knihy - Sociológia, etnológia strana 1 z 89

Vietnamské srdce, český domov


Komunita Vietnamců žije na území České republiky od osmdesátých let minulého století. Lidé, kteří sem přišli ze socialistického Vietnamu, se setkávali často s rasismem, zesměšňováním i pohrdáním. Situace se začala zlepšovat v době covidu, kdyi rychle zareagovali a začali pomáhat. Zároveň dosáhla dospělosti takzvaná banánová generace - Vietnamci, kteří se narodili v Česku a považují ho za svůj domov. Jak se jim tu všem dnes žije? Jaká je jejich minulost, kultura, tradice a sny a jak vnímají české prostředí?
Predpredaj
10,79 € 11,99 €

Vytváření socialistické noci


Noc představuje všeobecně zvláštní či svým způsobem mimoběžný čas s vlastními významy, příležitostmi a nebezpečími, a také politickými, náboženskými, společenskými i hospodářskými důsledky. Od nejstarších kultur působí jako metafora a symbol, a provází rétoriku a obraznost nejrůznějších myšlenkových směrů a sociálních projektů, utopií a experimentů. Také je často spojována se zločinem. V moderní době byl noční čas systematicky "kolonizován" a noční činnost "normalizována". Průmyslová modernita si noc podmanila jakožto další příležitost pro pracovní a výrobní procesy. Rozvoj technologií a osvětlení pak noční město otevřel lidem jakožto prostor volného času a zábavy. Všechny tyto aspekty působily i v Československu po druhé světové válce, které se tehdy vydalo cestou budování nového – socialistického – společenského systému, jehož oficiálně dosáhlo v roce 1960. Kniha se proto zabývá otázkou, jak se v tomto procesu utvářela nová – socialistická – noc, ať už v jejím symbolickém vnímání, tak v každodenním prožívání.
Predpredaj
19,76 € 21,95 €

Sociológia - Veľké myšlienky


Čo vedie ľudí k páchaniu zločinov? Je vôbec možné odstrániť sociálne rozdiely? Čo je to kvír teória? Ľudia si v priebehu dejín kladú vážne otázky o usporiadaní spoločnosti a sociológovia na ne ponúkajú odpovede, ktoré postupne formujú náš svet. Kniha Veľké myšlienky: Sociológia zrozumiteľne objasňuje odborné pojmy, ponúka názorné schémy približujúce komplikované teórie a je plná dôvtipných ilustrácií hravo prezentujúcich naše predstavy o spoločnosti a jej inštitúciách.
Na sklade 5Ks
29,61 € 32,90 €

Teremtő képzelet


Mi tesz minket emberré? Csányi Vilmos az elmúlt évtizedekben itthon és világszerte nem csupán azt változtatta meg alapjaiban, ahogyan a kutyákról gondolkodunk, hanem társadalmi kérdésekben is bölcs irányt mutat közös múltunk és jövőnk kérdéseiben. Tudjuk, hogy sok millió évvel ezelőtt megjelentek az első emberi közösségek. De hogyan voltak képesek életben maradni és húst szerezni ezek a sérülékeny és gyenge lények? Az ember titka már akkor is az egységben rejlett: a tagok képesek voltak magas szinten kommunikálni egymással, s így hatékonyan együttműködni. Mindehhez képzeletüket is segítségül hívták, amely elképesztő fejlődésen ment keresztül az emberré válás evolúciós folyamatában. Csányi Vilmos új könyvében a legfrissebb kutatási eredményeket is felhasználva azt vizsgálja, hogyan alakult ki az emberi képzelet és kreativitás, és mi volt a szerepe az ősi közösségek életében, valamint a kultúrák kialakulásában. Ennek kapcsán a tőle megszokott sokrétű és izgalmas szemlélettel reflektál jelenkorunk számos társadalmi-gazdasági problémájára is. A Teremtő képzelet az etológus és a gondolkodó lebilincselő tanítása arról, mi tett minket emberré a történelem hajnalán, és mi tesz azzá ma.
U dodávateľa
15,21 € 16,90 €

Rozpor: žena vs. matka


Rodičovství převrací lidské životy naruby. Navzdory tomu se mu západní filozofie v podstatě nevěnuje. Čestnou výjimku tvoří Elisabeth Badinter, přední francouzská filozofka a historička, která již desítky bojuje za rovnoprávnost žen. V ostré a poutavé knize Rozpor: žena vs. matka se zastává nedokonalých matek s poukazem na skutečnost, že současné pojetí intenzivního mateřství podkopává již vydobyté postavení žen. Kniha Rozpor, mezinárodní bestseller, je obžalobou myšlenkového proudu, který pod rouškou přirozenosti a morálky ženám znemožňuje plně rozvinout jejich potenciál. Jak ustát krizi identity při přerodu z ženy v matku? Lze skloubit přání té první s povinnostmi druhé? A není na čase tváří v tvář takto rozkročeným zájmům aktualizovat představu o univerzální touze ženy?
Na sklade 1Ks
17,33 € 19,25 €

Neviditelné ženy


Provokativní kniha, která vás přiměje dívat se na svět novým pohledem Data jsou pro moderní svět zásadní. Od ekonomického rozvoje přes zdravotnictví až po vzdělávání, politiku nebo veřejnou správu — při rozdělování zdrojů i přijímání zásadních rozhodnutí se spoléháme na čísla. Značná část dat však nezohledňuje pohlaví — považuje muže za standard a ženy za atypické. Za tuto předpojatost ovšem ženy platí svým časem, penězi a často i životem. Caroline Criado Perez v knize Neviditelné ženy zkoumá příčiny genderové nerovnosti v domácnostech, na pracovištích, při lékařských diagnostikách, v politice i dalších oblastech. Kniha, postavená na stovkách případových studií z celého světa a napsaná s energií, vtipem a jiskřivou inteligencí, je průlomovým, nezapomenutelným odhalením, které změní váš pohled na svět.
U dodávateľa
24,71 € 27,45 €

dostupné aj ako:

Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen


Zapojení žen do vědeckého světa navazuje na zpřístupnění vysokoškolského vzdělání ženám, čímž se významně změnila jejich profesní, rodinná i společenská situace. Tato zásadní změna přichází ve středoevropském prostoru na počátku 20. století a je završena po první světové válce. Cílem autorek je představit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století; ukázat zastoupení a pracovní výsledky žen v různých vědních oborech, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo sladění pracovního a osobního života; představit důvody, které do určitých oborů přiváděly více žen než mužů. Kniha hledá odpovědi na otázky, jaký druh vědění ženy reprezentují a produkují, jaká byla jejich místa ve vědeckých institucích a jak probíhala výměna vědeckých informací. Sleduje jak vzdělávací a vědecké instituce, v nichž se objevovaly ženy, tak osobní i profesní životy vědkyň. Zabývá se také konkrétními příklady, které často svědčí o zvláštních osudech a atypických vědeckých kariérách žen, někdy označovaných pojmem „maverickové“, tedy ty, které překračovaly všechny normy, stereotypy a zažitou praxi a dosahovaly (byť třeba jen částečných) úspěchů.
U dodávateľa
17,33 € 19,25 €

Revoluce pro život


Protestní hnutí jako Black Lives Matter, Fridays for Future a NiUnaMenos bojují proti rasismu, klimatické katastrofě a násilí na ženách. Ačkoliv se projevy jejich odporu ve své formě liší, všechny svou podstatou zápasí s kapitalismem, který ve jménu zisku a majetku mění živou přírodu v mrtvou hmotu a sám se přitom manifestuje skrze autoritářské tendence, rasisticky motivované činy a změny klimatu. Filosofka Eva von Redecker (* 1982) přináší jeho kritiku, přičemž svou argumentaci vede z pozice berlínské kritické teorie a s neobyčejnou pečlivostí využívá metafor i antických odkazů. V dnešních formách protestu rozpoznává počátky revoluce pro život, která slibuje novou, solidární formu našich základních činností: pečovat místo ovládat, regenerovat místo vytěžovat, participovat místo zhodnocovat.
U dodávateľa
15,84 € 17,60 €

Odvrácená tvář dětství v římské společnosti


Násilí a smrt v životě dítěte. Děti představují důležitou součást lidské společnosti, byť jejich hlasy se z dávné minulosti ozývají jen zřídka. V této monografii autorka odkrývá a rekonstruuje svět dětí římských občanů v období římského císařství. Zabývá se strukturou a společenským rámcem života dítěte v rodině a společnosti římské říše a jejich proměnami v čase, zejména potom problematikou násilí a smrti v životě dětí. Analyzuje setkání dětí s násilím a smrtí, zkoumá roli dítěte jako oběti v mezních situacích (při střetu s násilím či smrtí) i jako aktivního činitele, který sám může překračovat společenské normy a dopouštět se násilí či jiné formy trestné činnosti, nebo se musí vypořádávat se smrtí – vlastní i svých blízkých.
U dodávateľa
17,33 € 19,25 €

Súdržnosť na Slovensku


Cieľom publikácie je otvoriť na Slovensku diskusiu o témach dôvery, patriotizmu a spoločenskej súdržnosti v našej krajine. Kniha chce slúžiť všetkým, ktorí vnímajú tému súdržnosti v našej spoločnosti ako dôležitú: útvarom štátnej správy, policy-makerom, akadémii, médiám aj občianskej spoločnosti. #sociálna kohézia, #spoločenská súdržnosť, #DEKK Inštitút
Na sklade 1Ks
24,30 € 27,00 €

New Age Post 2.


Autor se v knize snaží nastínit problémy, které mohou nastat ve velmi blízké budoucnosti, navazuje a doplňuje na knižně vydanou publikaci v roce 2018. Zkoušely se různé modely diktatury. Bude to v budoucnu nadvláda a regulace pomocí uhlíkové neutrality? Uhlíková neutralita je nastavena tak, aby dramaticky snížila spotřebu, tím bude lépe regulován udržitelný rozvoj. Peníze pozbydou hodnotu a zůstane jim pouze regulační význam. A lidé, čím budou motivováni? V sedmi zákonech civilizace podle M. Bárty, se definuje taky, že „Každá civilizace je omezená v čase, na začátku i na konci jejího vývoje obvykle stojí konflikt.“ Země jsou zatím dělena podle různých kritérii, jim vnucená, jak se podílí na bohatství. Autor se zamýšlí nad problémem vysoké produktivity práce vlivem automatizace a robotizace pomocí robotů s umělou inteligencí, a nad problémem tvorby hodnoty zboží a tvorby ceny, vstupem sdílené ekonomiky Publikace také upozorňuje na to, že dojde k postupnému změně daňových zátěží, a bude tedy nutné vytvořit nový právní systém, který nebude zasahovat jen do sféry lidí. Se změnou společenského systému úzce souvisejí Smidakovy principy, jakými jsou: „moc a odpovědnost,“ „akce a reakce.“ Umělá inteligence promění do roku 2030 celou globální ekonomiku. Když bude umělá inteligence odvádět práci místo lidí, bude schopna generovat větší zisky, co budou dělat lidé? Potom nastoupí základní nepodmíněný příjem, v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoliv podmínek.
U dodávateľa
11,88 € 13,20 €

Kié itt a tér?


Vannak-e "no-go zónák" Európában? A kérdést az elmúlt években indulatos viták övezték, melyek során politikusok, szakpolitikusok, elemzők, publicisták és egyszerű polgárok feszültek egymásnak érveikkel. Bár a gyakran ideológiai síkon zajló polémia még messze nem ért véget, egy dolog biztosan látszik: az elmúlt évtizedek során Európa nagyvárosaiban valami végérvényesen félrement. A bevándorlók lakta környékek története az 1960-as évekre nyúlik vissza, amikor tömegesen kezdtek érkezni emberek a volt gyarmatokról, illetve államközi munkaerő-kölcsönzési szerződések keretében. A befogadó államok a legalacsonyabb ingatlanárú környékeken szállásolták el őket, ahova a családegyesítések és a későbbi bevándorlási hullámok révén újabb tömegek érkeztek. Eközben a többségi társadalom tagjai fokozatosan kiköltöztek e negyedekből, így hol vegyesebb, hol homogénebb etnikai tömbök, párhuzamos társadalmak alakultak ki. Ennek következtében mára számos olyan városrész jött létre Európában, amelyben az utcák képe és a társadalmi kultúra eltér a többségi társadalom által lakott környékekétől, a szociális körülmények és a közbiztonság rosszabb a máshol megszokottnál, a hatóságok különleges protokollt követnek intézkedéseik során, vagy egyszerűen a többségi társadalom egyes tagjai diszkomfortosan érzik magukat. A Migrációkutató Intézet munkatársai által írt kötet tematikusan hasonlítja össze Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország bevándorlók lakta városrészeit, hogy ezzel is újabb aspektusból vizsgálja ezt a napjainkat meghatározó ezerarcú problémát.
U dodávateľa
11,28 € 12,53 €

Eszement elméletek


Fucsaságok és meghökkentő tébolyok világába vezet ez a szellemes könyv, minden lapján valami különös őrültségbe botlunk. Conan Doyle megjelent az Albert Hallban - hat nappal a halála után. Ringo Starr ördögűzésnek köszönheti különleges technikáját. Silvester Stallone édesanyja ismert fenékjós volt. Tizennégy évvel a halála után John Lennon megszólalt egy épp felvett lemezen. A Titanic katasztrófáját 1898-ban már megírták. Az irodai növények képesek kinyomozni, ki a gyilkos... A meghökkentő, hihetetlennek tűnő eseményekről nem egyszer kiderül, hogy nem a képzelet szüleményei, igenis megtörténtek a valóságban, vagy legalábbis van némi valóságalapjuk. Ha nem is hiszünk el mindent az utolsó betűig, az biztos, hogy egy percig sem unatkozunk. "Csak két dolog végtelen: az univerzum és az emberi hülyeség. Bár az univerzumban nem vagyok teljesen biztos." (Albert Einstein)
U dodávateľa
15,18 € 16,87 €

Remembering Peasants


A way of life that once encompassed most of humanity is vanishing in one of the greatest transformations of our time: the eclipse of the rural world by the urban. In this new history of peasantry, Patrick Joyce tells the story of this lost world and its people. In contrast to the usual insulting stereotypes, we discover a rich and complex culture: traditions, songs, celebrations and revolts, across Europe from the plains of Poland to the farmsteads and villages of Italy and Ireland, through the nineteenth century to the present day. Into this passionate history, written with exquisite care, Joyce weaves remarkable individual stories, including those of his own Irish family, and looks at how peasant life has been remembered - and misremembered - in contemporary culture. This is a people whose voice is vastly underrepresented in human history. Yet for Joyce, we are all the children of peasants, who must respect the experience of our ancestors. This is particularly pressing when our knowledge of the land is being lost to climate crisis and the rise of industrial agriculture. Enlightening, timely and vital, this book commemorates an extraordinary culture whose impact on our history and our future remains profoundly relevant.
U dodávateľa
29,66 € 32,95 €

Svoboda a demokracie


Uspořádání společnosti i záruka práv skupin a jednotlivců procházejí v historii vývojem. Obdobně je to i s jejich vnímáním a ideologickými či politickými (i vojenskými) boji za jejich změnu. Obsah pojmů se vyvíjí nejen podle toho, do které politické, ekonomické a sociální skupiny člověk patří, ale i podle doby, ve které žije. Nepřicházejí však samy o sobě, automaticky, ale bývají výsledkem násilných (zřídka nenásilných) bojů. Mění se uspořádání společnosti i pohled na svobodu a demokracii (liberální a konzervativní) a způsob jejich prosazování i geopolitické hodnocení jednotlivých států. Lidé si kladou otázku, zda může vytváření (mnohdy striktních) mantinelů přispívat k demokratizaci, svobodě a humanizaci jednání člověka. Hledání smyslu existence, respektive postupu evoluce, si klade z různých úhlů i tato kniha. Možnost, respektive nutnost, volby „komplikuje“ život člověka, uzavírá či otevírá (ne)zvratnost perspektivy další existence i její podobu.
Na sklade 1Ks
6,89 € 7,65 €

Svatby


SVATBA je od nepaměti jedním z nejvýznamnějších okamžiků v životě člověka a je doprovázena mnoha RITUÁLY předávanými z generace na generaci. Svatbu ovšem neztělesňuje jen okouzlující nevěsta a ohromený ženich, ale též svatebčané veselící se v příjemném prostředí, které je vyzdobeno podle naturelu zamilovaných novomanželů, a samozřejmě také dobré jídlo. Věděli jste ale, proč se na novomanžele hází rýže nebo obilí, proč se nevěsta přenáší přes práh a proč se rozbíjí talíř? Co přesně symbolizuje PRSTÝNEK a jak se vyvíjela SVATEBNÍ OZNÁMENÍ? Potřebujete se trošku zorientovat v květomluvě, abyste vybrali ty správné květy do SVATEBNÍ KYTICE i pro celý slavnostní den? Chtěli byste obřad ozvláštnit nějakým originálním, třeba i pozapomenutým SVATEBNÍM ZVYKEM? Rádi byste hosty překvapili nápaditou VÝZDOBOU nebo do MENU zařadili ne úplně běžný pokrm? Potřebovali byste nějaké vodítko, abyste v HARMONOGRAMU SVATEBNÍHO DNE na nic důležitého nezapomněli? Ať už plánujete svatbu striktně tradiční, nebo se chcete vyhnout všem svatebním klišé, autoři této knihy – oba mistři svého oboru – přinášejí mnoho inspirativních nápadů, kterými by rádi přispěli k tomu, abyste na svatební den rádi vzpomínali i po mnoha letech.
Na sklade 1Ks
24,65 € 27,39 €

The Performer


An exploration of public performance in everyday life, by the leading cultural and social thinker The Performer explores the relations between performing in art (particularly music), politics and everyday experience. It focuses on the bodily and physical dimensions of performing, rather than on words. Richard Sennett is particularly attuned to the ways in which the rituals of ordinary life are performances. The book draws on history and sociology, and more personally on the author's early career as a professional cellist, as well as on his later work as a city planner and social thinker. It traces the evolution of performing spaces in the city; the emergence of actors, musicians, and dancers as independent artists; the inequality between performer and spectator; the uneasy relations between artistic creation and social and religious ritual; the uses and abuses of acting by politicians. The Janus-faced art of performing is both destructive and civilizing. This is the first in a trilogy of books on the fundamental DNA of human expression: performing, narrating, and imaging.
U dodávateľa
29,66 € 32,95 €

Emberi sokféleség – A gender, az osztály és a rassz biológiája


„Ha Ön az Emberi sokféleséget megbotránkoztató volta miatt vette kézbe, akkor csalódni fog. Könyvemmel a tudományos világ legnagyobb darázsfészkeibe nyúlok bele, ám a fejezetek alapvető üzenete végig az lesz, hogy mindenkinek meg kell nyugodnia. Az emberek különböző csoportjai közötti eltérések érdekesek, ám nincs bennük semmi rémisztő vagy eget rengető. Ha ez unalmasnak hangzik, akkor ez a könyv nem Önnek szól. Ha viszont azzal a meggyőződéssel olvassa most ezeket a mondatokat, hogy a gender, a rassz és az osztály mind-mind társadalmi konstrukció, és hogy minden ezzel ellentétes állítás áltudomány, akkor a könyv első oldalain sem lesz képes túljutni – ebben az esetben a könyv szintén nem Önnek szól.” Akkor kiknek is szól az Emberi sokféleség? Azoknak, akiket a bennünket körülvevő társadalmi valóság a maga sokszínűségében és mélységében érdekel. Akik szeretnének tisztábban látni ezekben a ma egyre élesebben megosztó, ellenséges felhangokkal terhelt, embereket és közösségeket egymással szembeállító kérdésekben. Charles Murray szerint a valódi választóvonal ma már nem liberálisok és konzervatívok, hanem sokkal inkább mindkét táboron belül a társadalmat bármi áron, erőszakkal átalakítani akaró „progresszív radikálisok” és a közösségek természetes rendjét – bármely oldalról – megőrizni igyekvők között húzódik.
U dodávateľa
20,15 € 22,39 €

Tekutá láska


Hlavní postavou této knihy je člověk naší „tekuté moderní“ doby – člověk bez pout, bez pevných a trvalých vazeb, které by mu daly možnost přestat opakovaně usilovat o sebedefinování a sebeprosazení. Tento člověk, obyvatel tekuté moderní společnosti, navazuje vztahy takřka na potkání. Nikdo mu ale nedokáže zaručit, že tato pouta vydrží. Navíc má potřebu vázat se volně, aby se zase, změní-li se okolnosti, mohl co nejrychleji a nejsnáze odvázat – což se v tekuté moderní společnosti bude dít zas a znovu. Zvláštní křehkost lidských pout, pocit nejistoty, kterou tato nestálost vyvolává, a rozporuplná touha navazovat stále nové vztahy, ale raději nikterak pevné, jsou hlavními tématy této významné knihy Zygmunta Baumana. Zaujme nejen studenty a badatele v oboru sociologie a společenských a humanitních věd obecně, ale osloví každého, kdo se zajímá o proměnlivou povahu lidských vztahů.
Na sklade 1Ks
14,11 € 15,68 €

Kategória literatúry sociológia a etnológia poskytuje široký výber kníh zameraných na štúdium sociálnych a etnologických javov, spoločnosti a kultúry. V tejto kategórii nájdete diela od svetových a slovenských autorov, ktoré analyzujú sociálne štruktúry, vzťahy, identitu a kultúrne procesy.

Objavte dôležité teoretické a praktické informácie o sociológii a etnológii, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť spoločnosti a jej rôznorodosti.

K najznámejším autorom sociologickej a etnologickej literatúry patria Max Weber, Émile Durkheim, či Clifford Geertz.