Knižné kamarátstva

Cena


Jazyk


Dostupnosť


Hodnotenie


Väzba


  • 4,5 /5

Beste Freunde 3 (A2.1) - Pracovný zošit + CD


Arbeitsbuch zu Beste Freunde 3 inklusive Audio-CD mit Übungen zu Phonetik und Fertigkeitentraining. Die Ausgabe für die Slowakei enthält Arbeitsanweisungen auf Deutsch und Slowakisch sowie einen zweisprachigen Lernwortschatz in jeder Lektion. Beste Freunde ist ein Lehrwerk für Jugendliche, mit dem sich Deutsch als Fremdsprache auch in wenigen Wochenstunden motivierend und erfolgreich unterrichten lässt. Das Lehrwerk setzt auf bewährte Sprachlehrmethoden und ein zuverlässiges Trainingsangebot für den schnell vorbereiteten Unterricht. Durch die einzelnen Module werden die Jugendlichen beim Deutschlernen von der Protagonistin Anna und ihren Freunden begleitet.
Na sklade
7,03 € 7,40 €
  • 5 /5

Moje prvé čiary – Blok prípravných cvikov


Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj nápovedné obrázky, ktoré z neho robia príťažlivú publikáciu pre prvákov.

Jeho orientácia ostáva vodorovne, no listovanie a otváranie je dohora. Chceli sme tak predísť problémom, ktoré vznikali v prváckych laviciach, keď si žiaci navzájom prekrývajú zošity.

Moje prvé čiary je ideálnou pomôckou učiteľa 1. ročníka počas prípravného obdobia písania.
Na sklade
2,07 € 2,18 €

Busy Bee 2 Miniset (Uč. + online vstup a PZ)


Učebnica je určená pre žiakov II. ročníka ZŠ. Tematicky i gramaticky rozširuje učivo I. dielu, avšak jej obsahová štruktúra umožňuje učebnicu používať aj bez nadväznosti na prvú časť. Deti sa naučia čítať a základy jednoduchej konverzácie z prostredia blízkeho detskému svetu. Pracovný zošit upevňuje učivo z učebnice Busy Bee 2. Obsahuje rôzne doplňovačky, krížovky a zábavné cvičenia, v ktorých si deti môžu obrázky aj vymaľovať. V závere učebnice sú 2 vystrihovačky k témam Vianoce a Veľká noc. Cvičenia sú náročnosťou primerané deťom vo veku 7 - 8 rokov.
Na sklade
6,18 € 6,50 €
Knižné kamarátstva
Knižné kamarátstva

Direkt Neu 2 (A2-B1) - učebnica + pracovný zošit + 2CD + gramatika


Trojdielna prepracovaná slovenská učebnica nemčiny pre študentov gymnázií a stredných škôl aktualizovaná na základe praktických požiadaviek slovenských učiteľov.
Na sklade
16,62 € 17,90 €
  • 5 /5

Project 3, 4th Edition - Pracovný zošit + CD


Project fourth edition uses the proven Project methodology in a new engaging format. Your students will love the redesigned cartoons, new compelling exercises, and innovative digital package. We’ve listened to feedback from teachers around the world and kept all the things you’ve loved from previous editions while enhancing and updating the material to make it more engaging than ever before.
Na sklade
10,44 € 10,99 €
  • 5 /5

Chystáme sa na strednú školu – matematika – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá


Publikácia Chystáme sa na strednú školu – MATEMATIKA je zostavená pre žiakov posledného ročníka základnej školy a zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ako príprava na prijímacie skúšky na „veľké“ gymnáziá a stredné školy. Obsahuje všetky najdôležitejšie poznatky, ktoré sú náplňou matematického vzdelávania na druhom stupni ZŠ v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. K jednotlivým tematickým celkom ponúka teóriu aj vyriešené úlohy, čím sa stáva významnou oporou pri opakovaní a upevňovaní matematických kompetencií, vedomostí a zručností. Knižka výborne poslúži aj rodičom, ktorí chcú svojim deťom pomôcť pri opakovaní matematiky, ale už sami zabudli, ako na to. Pre žiakov posledného ročníka ZŠ
Na sklade
3,33 € 3,50 €
  • 5 /5

Chystáme sa na strednú školu – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá


Publikácia s názvom Chystáme sa na strednú – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov deviateho ročníka, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá. Pracovný zošit však môže slúžiť aj žiakom iných ročníkov, ktorí si chcú zopakovať a upevniť učivo. Testy v závere cvičebnice umožnia žiakom preveriť si nadobudnuté vedomosti. Správne riešenia úloh sú uvedené na konci publikácie. Je spracovaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
Na sklade
3,33 € 3,50 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica


NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou:

výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku,
prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí,
zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice,
zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka,
prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite.

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol.

Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky:

karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy
výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené
rozlišujte rôzne problémové javy
znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar
viete, že…? upozorňuje na rôzne zaujímavosti
prehľady, schémy, tabuľky – sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy
ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty
úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu

Titul je odporučený MŠVVaŠ SR.
Na sklade
7,08 € 7,45 €
  • 5 /5

Project 4, 4th Edition - Pracovný zošit + CD


Project fourth edition uses the proven Project methodology in a new engaging format.
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Face2face Elementary Student's Book


The Elementary Student's Book provides 80 hours of core teaching material, which can be extended to 120 hours with the inclusion of the photocopiable resources in the Teacher's Book (with Teacher's DVD). Vocabulary and Grammar are given equal importance and there is a clear focus on improving student's listening and speaking skills in social situations. The Student's Book includes optional video for the Real World lessons (available on the Teacher's DVD) with vocabulary selection informed by English Profile and the Cambridge Learner Corpus. (Please note that the face2face Second edition Class Audio CD's are available separately).
Na sklade
18,15 € 19,10 €

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate - Student's Book (SK Edition)


So stopercentne novým obsahom ponúka tretia edícia Maturita Solutions, najpredávanejšieho kurzu pre stredné školy od Oxfordu, odskúšanú a dôveryhodnú metodológiu, ktorá spolu s čerstvým a rozmanitým materiálom vyvolá záujem študentov a dovedie ich k úspechu.

Najobľúbenejší kurz AJ pre tínedžerov od Oxford University Press je teraz k dispozícii v treťom vydaní. Poskytuje nový a vzrušujúci obsah, ktorý je vyhotovený s použitím úspešnej metodiky z predchádzajúcich vydaní.

Tretia edícia Solutions ponúka úplne nové učebné osnovy a posluchové cvičenia, rovnako ako cvičenia slovnej zásoby, ktorými si študenti rozšíria komplexné vedomosti a slovnú zásobu, vďaka čomu budú sebavedome rozprávať.

Solutions Third Edition zmení všetkých študentov na aktívnych tým, že ponúka bohatú škálu vzdelávacích príležitostí pre celý rad schopností prostredníctvom rozšírení a revíznych aktivít vo všetkých zložkách - dáva každému pocit úspechu bez ohľadu na jazykovú úroveň.
Na sklade
21,84 € 22,99 €

Solutions Intermediate, 2nd Edition - Workbook + CD (SK Edition 2019)


Solutions Second Edition je nové, upravené vydanie piatich úrovní kurzu angličtiny pre stredoškolákov, s jasnou štruktúrou, ktoré podporuje prístup ku konverzácií a prípravu ku skúškam na maturitu z anglického jazyka. Pracovný zošit Solutions druhé vydanie (Second Edition) Intermediate je určený na vyučovanie anglického jazyka na stredných školách. Je vypracovný podľa učebnice Solutions, 2nd Edition Intermediate. K workbook-u je priložené aj audio CD s úlohami na posluch a kódom k cvičnému testu na online stránke vydavateľstva Oxford.
Na sklade
13,29 € 13,99 €

Project 2, 4th Edition - Pracovný zošit + CD


Project fourth edition uses the proven Project methodology in a new engaging format. Your students will love the redesigned cartoons, new compelling exercises, and innovative digital package. We’ve listened to feedback from teachers around the world and kept all the things you’ve loved from previous editions while enhancing and updating the material to make it more engaging than ever before.
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Project 5, 4th Edition - Pracovný zošit + CD


Project fourth edition uses the proven Project methodology in a new engaging format. Your students will love the redesigned cartoons, new compelling exercises, and innovative digital package.
Na sklade
10,44 € 10,99 €

New Headway Intermediate 4th Edition Student's Book SK Edition (2019 Edition)


New Headway Intermediate 4th Edition Student's Book SK Edition (2019 Edition)
Na sklade
23,74 € 24,99 €
  • 5 /5

Raduga po-novomu 3 UČ


Na sklade
12,45 € 13,11 €

New Headway Inter 4th Edition WB with Key (2019 Edition)


New Headway Intermediate 4th Edition Workbook with Key (2019 Edition)
Na sklade
14,24 € 14,99 €

Záložka - Podstatné mená (určujeme)


Praktická záložka obsahuje základné gramatické kategórie podstatných mien (pád, číslo, rod, životnosť), ďalej vzory a delenie podstatných mien.
Na sklade
0,57 € 0,60 €

Raduga po-novomu 4 pracovní sešit


Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také pro výuku druhého cizího jazyka na základních školách.
Na sklade
7,99 € 8,41 €

Učiť sa, učiť sa, učiť sa... Toto je sekcia na samé jednotky. Naučí všetko, čo by ste mali a chceli vedieť. Podelí sa o vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Preskúša vás z angličtiny a nemčiny. Navedie, ako si ľahko poradiť s i/y. Učebnice, cvičebnice, skriptá a testy - vedomosťami to tu priam dýcha. Nájdete tu všetko pre žiakov, učiteľov, stredoškolákov, vysokoškolákov a samoukov.