Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Učebnice pre samoukov strana 1 z 5

Angličtina pro mírně a středně pokročilé samouky, 4. vydání


Učebnice svou úrovní navazuje na publikaci Angličtina (nejen) pro samouky a je určena nejen studentům-samoukům, ale je použitelná i v nejrůznějších jazykových kurzech. Klade důraz na nácvik tří základních dovedností: porozumění textu poslech s porozuměním řízený nácvik ústního projevu na takové úrovni, která uživatelům zaručí dosažení stupně pokročilosti B2 (středně pokročilý uživatel) podle doporučení Rady Evropy. Učebnice je vybavena klíčem ke cvičením, anglicko-českým slovníčkem a slovníčkem anglické gramatické terminologie, dále přehledem slovesných časů a tvarů nepravidelných sloves. Nedílnou součástí učebnice je nahrávka v MP3, která je k dispozici ke stažení na stránkách nakladatelství Leda. Ke kontrole úspěšnosti poslouží závěrečný test.
U dodávateľa
23,99 € 25,25 €

Praktická angličtina pre samoukov


12 lekcií pre začiatočníkov a mierne pokročilých Praktická angličtina pre samoukov je určená nielen začiatočníkom, ktorí sa chcú učiť angličtinu sami a vlastným tempom, ale aj pokročilejším používateľom, ktorí už základy majú, ale chcú sa zdokonaliť v komunikácii a slovnej zásobe. Kniha je rozdelená do 12 lekcií a každá lekcia je venovaná určitej téme či situácii, s ktorou sa človek môže reálne stretnúť v Anglicku alebo inej anglicky hovoriacej krajine. Lekcie sú postavené na zaujímavom príbehu Slovenky Emy a Angličana Toma, ktorý sa odvíja celou učebnicou. Spolu s nimi zažívame bežné, zábavné aj napínavé situácie, ktoré nám umožnia získať rozsiahlu slovnú zásobu a naučiť sa komunikovať v reálnom živote. Texty sú zároveň nahovorené v podobe audiosúborov, ktoré si je možné vypočuť priamo na webstránke uvedenej v knihe, alebo si ich stiahnuť k sebe. Každá lekcia obsahuje: • hlavný, tematicky zameraný text s príbehom, ktorý existuje aj v podobe nahrávky. Pre úplných začiatočníkov je na uľahčenie štúdia na konci knihy priložený aj preklad tohto textu. • slovnú zásobu so slovíčkami z danej lekcie • vysvetlenie gramatiky, ktorá je použitá už v hlavnom texte • cvičenia zamerané na precvičenie gramatiky aj slovnej zásoby • špeciálnu časť, ktorá vysvetľuje významové rozdiely v použití niektorých výrazov • dva dodatočné dialógy s množstvom užitočných fráz a slovných spojení, súvisiacich s témou lekcie, ku ktorým sú taktiež nahrávky a preklad do slovenčiny • zoznam užitočných fráz a slovných spojení použitých v hlavnom texte aj dialógoch
Na sklade 3Ks
17,09 € 17,99 €

Polština nejen pro samouky


Učebnice přináší přehledný a přístupný výklad polské gramatiky, poznámky k výslovnosti, slovní zásobu v rozsahu asi 1800 slov, nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici jsou aktuální, zahrnují typické situace každodenního života se zaměřením na polskou realitu. Důraz je kladen na osvojení základní struktury polštiny, pochopení odlišností mezi polštinou a češtinou, aktivní užívání polštiny v běžných situacích a porozumění mluvenému i psanému projevu. Součástí publikace je klíč ke cvičením, souhrnný polsko-český slovníček a nahrávka v MP3 namluvená rodilými mluvčími. Nahrávka je k dispozici ke stažení na této stránce. Učebnice je určena jak pro klasickou výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium.
U dodávateľa
36,53 € 38,45 €

Francouzština pro pokročilé samouky 1. díl


Učebnice je určena všem, kdo zvládli základy francouzštiny. V úvodní lekci se opakují nejzákladnější jevy, v dalších lekcích se postupně připomínají další. Zároveň se probírají do větší hloubky jevy, které studující zná z jakékoli učebnice pro začátečníky (studium podle Francouzštiny pro samouky není tedy podmínkou). Každá lekce této učebnice obsahuje úvodní text a z něj vycházejí cvičení na vybrané obtížné jevy francouzské gramatiky, na prohloubení či rozšíření znalostí o nich, probírají se různé tematické okruhy a pozornost se věnuje i článkům z tisku. Učebnice obsahuje i několikařádkové vtipy, kuchařské recepty, přísloví, pořekadla či písňové texty a je doplněna ilustracemi. Autorka klade důraz na nejautentičtější mluvenou francouzštinu a seznamuje uživatele i s okrajovými formami jazyka, jako je např. verlan. Součástí učebnice je klíč ke cvičením, podrobný rejstřík, francouzsko-český slovníček a nahrávka v MP3, na níž rodilí mluvčí nahráli úvodní texty, dialogy lekcí a vybraná cvičení.
U dodávateľa
31,25 € 32,89 €

Němčina pro pokročilé samouky


Učebnice je určena zájemcům o studium němčiny, jejichž znalosti dosáhly mírně pokročilé úrovně (B1), případně i úrovně vyšší. Lekce jsou bohatě vybaveny učebním materiálem, jehož zvládnutím studující dosáhne úrovně pokročilého uživatele němčiny (C1). Němčinu pro pokročilé samouky mohou využít všichni zájemci o studium němčiny, pokud dosáhli požadované vstupní úrovně. Učebnice volně navazuje na Němčinu (nejen) pro samouky, jejíž prostudování však není podmínkou. Učebnice obsahuje 20 základních a 5 průběžně zařazených opakovacích autokorektivních lekcí. Pro získání pokročilé úrovně znalosti němčiny učebnice nabízí: připomenutí, zopakování a prohloubení látky již probrané v dřívějších fázích studia výklad nových mluvnických jevů cvičení z mluvnice a slovní zásoby rozšíření slovní i frazeologické zásoby a zdokonalení konverzačních dovedností Součástí učebnice je klíč, německo-český slovník, rejstřík a nahrávka ve formátu MP3 s téměř třemi hodinami textu namluveného rodilými mluvčími. Nahrávka je k dispozici ke stažení na této stránce. Učebnice je určena jak ke studiu v různých typech škol a jazykových kurzů, tak k samostudiu.
U dodávateľa
31,25 € 32,89 €

Angličtina (nejen) pro samouky, 5. vydání


Zcela nové, aktualizované, opravené a doplněné vydání oblíbené učebnice angličtiny, která je vhodná nejen pro samouky, ale také pro školy a kursy. Přístupnou formou vede naprosté začátečníky a falešné začátečníky k osvojení základních znalostí anglické mluvnice, slovní zásoby v rozsahu asi 1800 slov, frazeologie a výslovnosti. Učebnice se soustřeďuje především na dvě základní jazykové dovednosti: poslech s porozuměním, kdy se uživatel naučí poslouchat angličtinu v přirozeném tempu a porozumět anglickému sdělení, a nácvik plynulého a správného vyjadřování v angličtině v každodenních situacích. Součástí učebnice je klíč pro téměř všechna cvičení a abecední anglicko-český slovníček. Součástí učebnice je nahrávka úvodních textů a řadou výslovnostních a poslechových cvičení. Nahrávka je k dispozici ke stažení na této stránce.
Na sklade 1Ks
26,08 € 27,45 €

Francouzština pro začátečníky - Le français pour vous (1x Audio na CD - MP3, 1x kniha)


Nové, zcela přepracované vydání známé učebnice francouzštiny pro začátečníky, jejíž struktura je založena na moderních poznatcích o výuce cizích jazyků. Klade důraz na aktivní užívání francouzštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. Obsahuje základní gramatiku a slovní zásobu potřebnou pro komunikaci v nejběžnějších situacích, a to s důrazem na potřeby českého turisty ve Francii. Je určena pro výuku ve školách, v kursech, a také pro samostatné studium. Nahrávka ve formátu MP3 namluvená rodilými mluvčími je zdarma ke stažení na této stránce. Předpokládá se samostatná práce doma s žákovským sešitem, proto je do sešitu pro žáky zařazen i klíč téměř ke všem cvičením. Pracovní sešit je samostatná publikace.
U dodávateľa
26,02 € 27,39 €

Italština (nejen) pro pokročilé samouky


Italština (nejen) pro pokročilé samouky. Jazyková úroveň A2/B1 - B1/B2/C1.
Na sklade 1Ks
31,30 € 32,95 €

Ruská gramatika v kostce


Tato jazyková příručka je určena každému, kdo si chce doplnit nebo získat základní znalosti o jazykovém systému současné ruštiny. Stručná příručka obsahuje systematický přehled pravidel ruské výslovnosti a pravopisu, ruského tvarosloví a vybrané kapitoly z ruské skladby. Při zpracování byl kladen důraz na ty mluvnické jevy, které jsou typické pro současný odborný jazyk, zvláště pro jazyk ekonomů. Uživatel se v látce snadno zorientuje pomocí přehledných tabulek. Ve výkladu se využívá tradičního srovnání s češtinou. Gramatická příručka je svým praktickým zaměřením vhodná pro studující ve školách a kursech, pro odborníky různých, především manažerských, ekonomických a obchodních profesí a pro všechny zájemce o současnou ruštinu, i v rámci individuálního studia. Jazyková úroveň: A1/A2/B1/B2/C1/C2 - A1/A2/B1/B2/C1/C2 Začátečník / Obeznámený začátečník / Mírně pokročilý / Středně pokročilý / Pokročilý / Velmi pokročilý - Začátečník / Obeznámený začátečník / Mírně pokročilý / Středně pokročilý / Pokročilý / Velmi pokročilý
Predpredaj
11,08 € 11,66 €

Učte se s humorem - 101 vtipů - angličtina


Neexistuje vhodnější způsob, jak si zpříjemnit výuku cizího jazyka, než humor. Proto vám přinášíme 101 anglických vtipů, díky nimž se nejen pobavíte, ale ještě získáte odlehčený pohled na anglický jazyk a kulturu. Gramatická pravidla a slovní zásobu si procvičíte pomocí úkolů a aktivit tří různých obtížností, takže kniha je vhodná pro začátečníky i mírně pokročilé. Tak hurá na to, zábava začíná!
U dodávateľa
10,25 € 10,79 €

Španělština pro samouky a věčné začátečníky 3. vydání


Publikace obsahuje 20 lekcí, které tvoří moduly po 4 lekcích, každá pátá lekce je opakovací. Lekce začínají moderními a autentickými krátkými texty, které jsou zaměřeny především na hovorový jazyk. Pak následuje oddíl Frazeologie, věnovaný obtížnějším frázím z výchozího textu, dále naleznete výklad gramatiky. Jazykový koutek upozorňuje na konstrukce a vazby, které českým studentům dělají potíže. V každé lekci se také seznámíte s několika ustálenými rčeními nebo příslovími.
U dodávateľa
24,69 € 25,99 €

Učebnice současné ruštiny, 1. díl + mp3, 2. vydání


Učebnice současné ruštiny, 1. díl, je určena všem zájemcům o osvojení ruského jazyka, je vhodná také pro samostudium. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou ruského jazyka tak, abyste se naučili aktivně komunikovat rusky slovem i písmem. Po zvládnutí prvního dílu dosáhnete úrovně B2-C1 evropského referenčního rámce. Každá kapitola obsahuje: • aktuální slovní zásobu a frazeologii • konverzační situace • přitažlivé úvodní texty • fotografie, ilustrace • různé druhy cvičení sloužící k důkladnému prověření a upevnění nové i dříve probrané gramatiky Na konci knihy naleznete: • přehled gramatiky • gramatický rejstřík • klíč ke cvičením • česko-ruský slovník • rusko-český slovník Nahrávka namluvená rodilými mluvčími napomůže utvrzení slovní zásoby a procvičení výslovnosti. Najdete zde všechny úvodní a kulturní texty a mnoho cvičení. Nahrávku naleznete na www.albatrosmedia.cz po zadání názvu této knihy do vyhledávacího pole v sekci Ke stažení. O autorech: Olga Belyntseva je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje ruštinu v jazykových školách a věnuje se překladatelské činnosti. Pravidelně spolupracuje na audionosičích k publikacím v ruštině a je také odbornou korektorkou ruského jazyka. Zaměřuje se na specializovanou terminologii ruštiny ve sféře obchodu a managementu. Adam Janek je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje ruštinu v jazykových školách a zabývá se moderními učebními metodami a aktuálními problémy ve výuce ruského jazyka. Specializuje se také na odbornou lékařskou a sportovní terminologii v ruštině a věnuje se rovněž překladatelské činnosti.
U dodávateľa
25,17 € 26,49 €

Beszéljünk bátran olaszul!


Kötetünk a legfontosabb mondatok tematikus gyűjteménye. Korszerű, használható nyelvtudást ad: több mint 1500 hasznos olasz mondatot tartalmaz, melyek mindegyike mellett megtalálható a magyar fordítás is. A könyv segítséget nyújt a szókincs és az alapvető nyelvtani ismeretek elsajátításához, ami a megszólaláshoz szükséges. Az 52 fejezet bemutatja a legfontosabb hétköznapi szituációkat. A fejezetenként egy-egy jól áttekinthető oldalpár tartalmaz tanulási tippeket, országismereti információkat is.
U dodávateľa
8,82 € 9,80 €

Italština pro začátečníky + odkaz (1x Audio na CD - MP3, 1x kniha)


Italština pro začátečníky obsahuje dvanáct lekcí, které jsou zaměřeny na aktivní použití běžného jazyka v nejčastějších situacích.
U dodávateľa
15,54 € 16,36 €

Francouzština (nejen) pro samouky


Aktualizovaná a doplněná verze oblíbené učebnice určené samoukům, účastníkům jazykových kurzů, studentům i věčným začátečníkům, kteří si potřebují osvěžit své znalosti. Učebnice má 35 lekcí a každá obsahuje úvodní text, slovíčka, frazeologismy i francouzské reálie spjaté s každodenním životem. Následuje mluvnická část, na niž navazují cvičení. Výslovnost a pravopis jsou probírány v prvních 15 lekcích, každý fonetický jev je důkladně procvičen. Součástí učebnice je jednak brožura s klíčem ke cvičením a francouzsko-českým slovníčkem, jednak audio CD s MP3, na nichž rodilí mluvčí nahráli úvodní texty, dialogy, všechna fonetická a vybraná mluvnická cvičení. Pokud uživatel poctivě prostuduje celou učebnici, měly by jeho jazykové znalosti odpovídat nejlepšímu maturitnímu průměru. Jazyková úroveň A1 - A2/B1
Na sklade 1Ks
26,08 € 27,45 €

Angličtina – 5 minut denně


Procvičujte si angličtinu 5 minut denně. Každý den vytrhněte jeden list a ve volné chvíli vyluštěte křížovku, vyplňte cvičení nebo si přečtěte vtip či příběh. Poté list otočte a zkontrolujte si své odpovědi nebo si ověřte, zda jste správně porozuměli. Mírně pokročilí a falešní začátečníci si upevní dosavadní znalosti a rozšíří si slovní zásobu o praktická slovíčka. Vaše angličtina se bude den po dni zlepšovat.
Na sklade 2Ks
7,59 € 7,99 €

Short Stories in Spanish for Intermediate Learners


An unmissable collection of eight unconventional and captivating short stories for young adult and adult intermediate learners of Spanish. Olly's top-notch language-learning insights are right in line with the best of what we know from neuroscience and cognitive psychology about how to learn effectively. I love his work - and you will too! - Barbara Oakley, PhD, Author of New York Times bestseller A Mind for Numbers Short Stories in Spanish for Intermediate Learners has been written especially for students from a low-intermediate to intermediate level, designed to give a sense of achievement, and most importantly - enjoyment! Mapped to B1-B2 of the Common European Framework of Reference (CEFR) for languages, these eight captivating stories will both entertain you and give you a feeling of progress when reading. What does this book give you? * Eight stories in a variety of exciting genres, from science fiction and crime to history and thriller - making reading fun, while you learn a wide range of new vocabulary * Controlled language at your level, to help you progress confidently * Realistic spoken dialogues, to help you learn conversational expressions and improve your speaking ability * Accessible grammar so you learn new structures naturally, in a stress-free way * Beautiful illustrations accompanying each story, to set the scene and support your understanding * Pleasure! Research shows that if you're enjoying reading in a foreign language, you won't experience the usual feelings of frustration - 'It's too hard!' 'I don't understand!' With intriguing plots that will spark your imagination and keep you reading, Short Stories in Spanish for Intermediate Learners will take your grasp of Spanish to the next level with key features to support and consolidate your progress, including: * A glossary for bolded words in each text * A bilingual word list * Full plot summary * Comprehension questions after each chapter. As a result, you will be able to focus on enjoying reading, delighting in your improved range of vocabulary and grasp of the language, without ever feeling overwhelmed. From science fiction to fantasy, to crime and thrillers, Short Stories in Spanish for Intermediate Learners uses reading as the perfect tool to not only delight in learning Spanish, but to accelerate your journey towards fluency.
U dodávateľa
13,78 € 14,50 €
  • 3 /5

Nová taliančina pre samoukov - cvičebnica + CD


Cvičebnica k Novej taliančine pre samoukov obsahuje nové cvičenia na zopakovanie základnej gramatiky či na precvičenie najbežnejších talianskych fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej a gramatickej štruktúry učebnice Nová taliančina pre samoukov, takže môžu byť skvelým doplnkovým materiálom pre všetkých, ktorí sa z tejto učebnice učia či učili sami, alebo ju využívajú v rámci jazykových kurzov. Využiť ju však môžu aj takí študenti, ktorí s Novou taliančinou pre samoukov nikdy nepracovali a chceli by si len otestovať svoje znalosti základnej talianskej gramatiky a bežnej slovnej zásoby. Kniha obsahuje aj úlohy na precvičenie počúvania s porozumením. Tieto cvičenia sa v MP3 formáte nachádzajú na CD, ktoré je súčasťou knihy. Úroveň cvičení v tejto knihe je od A1 po B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.
Na sklade 2Ks
9,29 € 9,99 €

dostupné aj ako:

Ruština pre samoukov a jazykové kurzy + 2 CD


Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o témy každodenného života, korešpondenciu, objednanie hotela, pohyb na letisku a pod. Uvádza živé dialógy, reprezentujúce bežné situácie, ale aj ukážky, ako napísať list, životopis, objednávku, či porozumieť inzerátu, otázkam na prijímacom pohovore atď. Spĺňa náročné kritériá spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, európskeho štandardu, ktorý roky precizovali odborníci Európskej únie v oblasti výučby a osvojovania si jazykov a využíva najmodernejšie poznatky didaktiky samoštúdia a sebahodnotenia. Učebnica umožňuje dosiahnuť úroveň A2/B1 čo najrýchlejšie a najefektívnejšie a vedie učiaceho sa k získaniu najdôležitejších a najfrekventovanejších zručností, ktoré od neho komunikačná prax vyžaduje. Tým sa líši od väčšiny učebníc jazykov, ktoré učiaceho sa oboznamujú s jazykovým a lexikálnym systémom, i keď prax vyžaduje komunikačnú kompetentnosť. Gramatika sa bežne vníma ako najnudnejšia (a niekedy sa predstavuje dokonca ako nepotrebná) časť jazykovej výučby. Vytvára však kostru, bez ktorej by jazykový systém nefungoval. V učebnici sa vysvetľovanie gramatiky obmedzuje na nevyhnutné minimum a jej zvládnutie zabezpečuje rozsiahle precvičovanie gramatických javov v kontexte. Výber tém a slovnej zásoby vychádza z rozsiahleho výskumu, osobných a pedagogických skúseností autorov.
Na sklade 5Ks
15,11 € 15,90 €

Táto kategória je určená pre všetkých, ktorí si želajú samostatne študovať a naučiť sa nové veci bez potreby učiteľa alebo inštruktora. Ak ste tí, ktorí si radi stanovujú vlastné tempo a slobodne sa učia, potom ste na správnom mieste.

V tejto kategórii nájdete široký výber učebníc, materiálov a cvičení, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre samoukov. Učebnice pre samoukov sú písané prístupným jazykom a postupne vás zavedú do rôznych tém a oblastí, v ktorých sa chcete zdokonaliť.

Či už sa chcete naučiť nový jazyk, zdokonaliť sa v matematike, fyzike, chémii alebo sa zaujímate o históriu, geografiu, umenie či vedu, v našej kategórii nájdete učebnice pre rôzne predmety a oblasti.

Každá učebnica je podrobne a zrozumiteľne vysvetlená a obsahuje množstvo príkladov a cvičení, ktoré vám umožnia precvičiť si nové vedomosti a zručnosti. Okrem toho tu nájdete aj samostatné testy a hodnotenie, ktoré vám pomôžu sledovať váš pokrok a zlepšenie.

Využite túto skvelú príležitosť a začnite sa učiť nové veci a rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti na vlastnú päsť. Samoučenie je skvelý spôsob, ako si rozširovať obzory a dosiahnuť svoje ciele.