! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Väzba


E-knihy - Motivačná literatúra strana 1 z 67

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Organizační porno


Organizační porno je životní styl Čas si nekoupíte. Ale můžete se s ním naučit pracovat tak, abyste ho měly dostatek. Abyste stíhaly věci, které dělat musíte, i které dělat chcete. Zní to jako nedosažitelný stav? Ukážu vám, že to jde. Díky jednoduchým, srozumitelně a konkrétně napsaným tipům a technikám v této knize se naučíte: • zorganizovat svůj pracovní i osobní život tak, aby odpovídal vašim představám, • určit své priority a podle nich plánovat každý den v práci, • pracovat efektivně se svou energií, a tak zvládat vše, co máte v plánu, • znát své hranice, a díky tomu žít život plný radosti a každodenní pohody. V této knize vytahuji aktuální vědecké studie o lidském fungování a time managementu ověřené praxí. Zaměřuji se při tom na ženy, jejichž biologie a postavení ve společnosti jsou v mnohém jiné než u mužů, a proto pro ně běžně uváděné univerzální rady nejsou účinné. Kniha je napsána tak, abyste vše mohly hned aplikovat do praxe a zkoušet na sobě i v práci. V knize budete pravděpodobně hodně zvýrazňovat a podtrhávat. Tohle je přesně ta kniha, která si o to přímo říká. Aneta
Na stiahnutie
9,80 €

dostupné aj ako:

Tou horou jste vy


TOHLE JE KNIHA O TOM, JAK ŠKODÍME SAMI SOBĚ. Proč to děláme? Kdy to děláme? A jak s tím můžeme jednou provždy přestat? Za sebepoškozujícím chováním stoji potřeby, které si navzájem odporuji. Jeho vinou vzdorujeme jakýmkoli pokusům o změnu, a to mnohdy do té míry, že už nám ani nepřijde možná. Když ovšem pochopíme své nejškodlivější zlozvyky, posílíme svou emoční inteligenci, lépe porozumíme vlastnímu mozku i tělu, odpoutáme se od minulosti a přiblížíme se svému budoucímu já, které bezezbytku naplňuje náš potenciál, můžeme vystoupit ze zajetých koleji a naplno rozvinout své dary. Už tisíce let si lidé spojuji vysokou horu s výzvami a překážkami, které se mnohdy zdají nepřekonatelné. Abychom vlastni hory zdolali a vystoupali až do oblak, musíme se ve skutečnosti ponořit do sebe a odkrýt svá traumata, nasbírat síly a změnit své fungovaní i přístup. Protože tou horou, která stoji před námi, jsme nakonec my sami.
Na stiahnutie
12,09 €

dostupné aj ako:

Žite ako mačka


Naši štvornohí priatelia už dávno pochopili, o čom je život. Mačka je slobodná, pokojná, všímavá, opatrná, elegantná, charizmatická, nezávislá, hrdá, samostatná. Tieto obdivuhodné vlastnosti môžete v sebe ľahko a každý deň rozvíjať aj vy, ak sa budete inšpirovať jej životným štýlom. V tejto knihe vám Stéphane Garnier a jeho mačací spoločník Ziggy krok za krokom ukážu, ako sa vám môže zlepšiť život, ak si vezmete príklad z mačky.
Na stiahnutie
9,80 €

Dvanáct a půl


V této knize autor zkoumá 12 lidských vlastností, které vedly k jeho úspěchu a štěstí v osobním a pracovním životě a nabízí cvičení, která vám pomohou tyto vlastnosti rozvinout. Zabývá se především tím co je ono "poloviční" v každém z nás – naše největší slabina - na jejíž zlepšení je třeba vynaložit největší úsilí. Při práci s myšlenkami a cvičeními v knize se naučíte, jak objevit své vlastní "poloviny - slabiny", a najdete řešení, jak je posílit.
Na stiahnutie
12,29 €

Čas zpomalit


Výzkumy ukázaly, že lidé, kteří stále někam spěchají a denně zažívají stres, k sobě obvykle nemají zdravý vztah. Autorka je psycholožka, která to sama zažila – ve svých 23 letech vážně onemocněla, a díky tomu zcela přehodnotila svůj pohled na sebe i na život. A zjistila, že pocity štěstí silně korelují se schopností milovat přítomnost a vnímat každodenní život a sebe sama v něm jako dar. K tomu je ale nutné zpomalit, abychom konečně viděli věci „za oponou“. I v tom vám tato kniha může pomoct.
Na stiahnutie
13,04 €

Návrat k sobě


Jaké máme možnosti vymanit se z kolektivního koloběhu našich opakujících se problémů? Jaká je podstata veškerého bytí? Jak můžeme dosáhnout hojnosti, svobody, míru a lásky? Fabian Wollschläger přistupuje k velkým duchovním otázkám tak, že osvětluje podstatu nejdůležitějších moudrých učení. Se silnou obrazností a zároveň srozumitelným způsobem se pokouší vyjádřit tajemství života a otevřít tak všem z nás dveře k hlubší proměně lidského vývoje.
Na stiahnutie
13,19 €

dostupné aj ako:

Odvaha volá


Říká se, že strach je špatný rádce, ale co když je to přesně naopak? Možná bychom mu měli bedlivě naslouchat, a pak udělat přesný opak toho, co nám radí. Strach není opakem odvahy, ale jejím hybatelem. Odvaha je pak cílená práce se strachem a triumf nad ním. Okamžik pravdy. Někdo jednou řekl, že stoik je člověk, který pošle osud do prdele. Přesně tak. Stoik vzdoruje. Bojuje. Musí si vyvzdorovat život, jaký chce. Jsme tady na velmi krátkou dobu. „Jak s tímto časem naložíte? Jako zbabělec? Jaké šance necháváte nevyužité? Představte si děsivé náklady přízemnosti. Strach, který pociťujete, je skvělým znamením. Pokud se od vás nikdy nepožaduje odvaha, žijete nudný život. Vystavujte se situacím, které vás nutí skočit. Budete stateční? Vyslyšíte volání? Půjdete s kůží na trh? Jaký charakter ukážete světu?“ Takto úsečně, provokativně a apelativně promlouvá Ryan Holiday v první ze čtyř knih série o stoických ctnostech. ODVAHA - DISCIPLINA - SPRAVEDLIVOST - MOUDROST „Jasný a inspirativní návod, jak rozvíjet tuto nejvyšší lidskou ctnost.“ -- Robert Greene Ve světě, kde vládne strach – kde lidé raději stojí stranou, než aby vystoupili proti nespravedlnosti, kde se podřizují konvencím, než aby vsadili na sebe, a kde zavírají oči před nehezkou realitou moderního života – potřebujeme odvahu více než kdy jindy. Potřebujeme odvahu whistleblowerů a lidí, kteří riskují. Potřebujeme odvahu aktivistů a dobrodruhů. Potřebujeme odvahu spisovatelů, kteří říkají pravdu, a odvahu vůdců, kteří jim naslouchají. Potřebujeme, abyste i vy vstoupili do arény s odvahou a bojovali.
Na stiahnutie
13,99 €

dostupné aj ako:

Lehčí mysl


Na cestu uzdravení sebe sama se yung pueblo vydal v době, kdy jeho tělo i mysl byly silně poznamenané dlouhodobým užíváním drog. Při hledání cesty ven zjistil, že když poctivě prozkoumá a uchopí své úzkosti a obavy, od kterých utíkal, přestane se cítit jako cizinec ve vlastním srdci a mysli. Začal se věnovat meditaci, důvěřovat své intuici a postupně se cítil duševně lehčí a schopný cítit a projevovat lásku. Cesta to nebyla snadná a ještě neskončila, ukázala mu však, že uzdravit se je skutečně možné. A uzdravit se může opravdu každý, cesty jsou různé. Yung Pueblo se učil nacházet soucit k sobě samému, opustit minulost a emočně dozrát. Postupně z něj spadla vnitřní tíha, mysl se konečně přestala cítit přetížená napětím a byl znovu schopný se napojit na přítomnost. Když se nám tohle podaří, svět kolem nás se stává přitažlivějším a bezpečnějším místem a my si uvědomíme propojení s ostatními lidmi kolem nás. Čím více lidí se bude uzdravovat, naše jednání bude záměrnější a vědomější, naše rozhodování soucitnější, naše uvažování jasnější a budoucnost světlejší. „Onen vnitřní pohyb lze stručně popsat následovně: Pozorujeme sami sebe, svá zjištění bez úsudku přijmeme a opustíme, přičemž toto zproštění vyvolá naši proměnu. Měníme se stále, když se však zaměříme na uzdravení, můžeme se změnit směrem, který si vybereme; v takovýchto chvílích znovuzískáváme svou ztracenou sílu. Pokaždé když se vydáme poznávat sami sebe, se v nás vrátí někdo nový,“ říká o knize sám autor.
Na stiahnutie
10,60 €

dostupné aj ako:

Kniha pro ženy


Jste často unavená a přestaly vás bavit věci, které vás dříve naplňovaly? Berou ostatní jako samozřejmost všechno, co pro ně děláte? Bouchnete někdy při hádkách jako papiňák a pak si to vyčítáte? Olga Studničková Šípková a Milan Studnička vám ukážou, jak vystoupit z tohoto začarovaného kruhu. Díky jejich tipům a zkušenostem zjistíte, jak vychovávat děti s lehkostí, jak si udržet harmonický vztah i jak s nadhledem řešit nepříjemné situace. Osvojte si nový přístup a najděte zase chuť do života!
Na stiahnutie
13,04 €

Udělej to jako racek. Vy... se na to!


Zatněte tipec závislosti na harmonii! Nesnášíte konflikty a je pro vás těžké s někým nesouhlasit či vyjádřit svůj názor? Nejspíš v hloubi duše jen toužíte být oblíbení a nechcete upadnout v nemilost. Všechno to vyhýbání se hádkám a nedostatek smířlivosti ale škodí zdraví, způsobuje poruchy spánku, bolesti hlavy a celkovou nevolnost. Odmítání vstupovat do jakýchkoli konfliktů a neschopnost říct ne by se daly vykládat jako závislost na harmonii – což může být problém. Ten, kdo je příliš přívětivý, se často dostává na druhou kolej a nevytváří prostor pro vlastní potřeby. A to je z dlouhodobého hlediska vyčerpávající. V určitém okamžiku člověk pod takovým tlakem exploduje nebo se zhroutí. S pomocí psychologických rad a cvičení mohou i ti největší odmítači konfliktů udělat krok k sebevědomému nastavení mysli, kdy výměnu názorů začnou vnímat ne jako hrozbu, ale jako příležitost. Protože věřit, že mlčením se problémy vyřeší, je jako zakrývat si oči ve snaze stát se neviditelným. Nedokážu si představit, že tam venku opravdu existují lidé, kteří se rádi hádají. Kteří se ráno podívají do zrcadla a spatří nepřátelský obličej, jejž o hodinu později ukazují světu v úplně stejném stavu, a je jim úplně jedno, jestli se někomu líbí, nebo ne. Kdo by něco takového chtěl? Já ne. Chci být oblíbená. A dívat se na své okolí s vlídností. Chci reagovat klidně a vyrovnaně a procházet světem s úsměvem. Harmonie jako trvalý stav – přesně takhle si to představuju. Přesto jsou chvíle, kdy se mi z mého nezměrného nutkání vyhýbat se hádkám a neshodám chce prostě zvracet. Rozčiluje mě, že se dávám na ústup, místo abych stála široce rozkročená s rukama v bok jako Wonder Woman. Především mě unavuje, že se nechovám hezky proto, že bych chtěla, ale protože to neumím jinak. Pak se totiž hned ocitnu v dalším konfliktu. - A to sama se sebou.
Na stiahnutie
12,40 €

dostupné aj ako:

Tři dny, dvě ženy, jedna opice a smysl života


Tři dny, které Marii změnily život Marie si plní velký sen: společně se svou matkou, neurovědkyní, putuje tři dny po Wicklow Way, dálkové trase v Irsku. Během této cesty se mezi nimi rozvine rozhovor o tom, proč je všechno propojeno s našimi myšlenkami. Matka jí jednoduše a srozumitelně vysvětluje, jak funguje mozek, odkud se berou naše myšlenky a proč mají tak velký vliv na náš život. Na pozadí malebné irské krajiny Marie pochopí, jak je důležité umět se v klidu a správně rozhodovat a naplnit co nejlépe svůj potenciál. Strhující vyprávění o síle myšlenek Občas asi všichni tápeme a klademe si otázky:Co vlastně od života chci?Kam směřuju?Podle čeho se mám rozhodovat?Jak poznám, co mě naplňuje?Sedmnáctiletá Marie to cítí stejně a během třídenního putování Irskem se na totéž ptá své matky. Uprostřed zelených luk a temných lesů Marie postupně pochopí, jak funguje náš mozek, co má vliv na naše rozhodování, jak myšlenky utvářejí náš život a proč je dobré někdy utišit brebentící opici v naší hlavě. Vydejte se s Marií a její matkou na pouť a spolu s nimi objevte, jak se stát nejlepší verzí sebe sama.
Na stiahnutie
11,70 €

dostupné aj ako:

Medové perly


Právě se chystám setřít pár kapek medu, které mi ukáply na stůl, a všimnu si, jak se ty jantarově zlaté kapky nádherně třpytí v ranním slunci úplně jako perly. Takhle je to s každou nepříjemností či problémem: I v nich – podobně jako v medových perlách – najdeme dárek, který čeká, až ho rozbalíme. „Všechna neštěstí, krize, dramata a rány osudu se pro nás mohou stát velkými dary – pouze pokud se odvážíme pozorně dívat, naslouchat svému nitru, rozpoznat znamení a pak podle nich jednat.“
Na stiahnutie
12,40 €

dostupné aj ako:

Les, čtyři otázky, život a já


Tato kniha vám může změnit život. Vracíte se denně uhnaní z práce a zase stojíte před obří hromadou dalších povinností v domácnosti? Mrzí vás, že nemáte čas na děti a že jim často musíte říkat: „Ne, teď ne!“? Štve vás, že se cítíte pořád unavení a vyhořelí a nic vás nebaví? Ubíjí vás ten kolotoč pro křečky, ve kterém žijete, a každý den dokola dřete, ale úkoly stále neberou konce? Zkuste najít odpověď na otázku, co je pro vás opravdu důležité a jak si najít čas na sebe a na lidi, které máte rádi! Ve smysluplném vyprávění o čtyřech podstatných otázkách, které mají moc změnit celý váš život, se dozvíte, jak to zařídit, abyste si život opravdu užívali.
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Kavárna na konci světa


Cesta na vytouženou dovolenou se stává exkurzí do vlastního nitra a hledáním východiska z koloběhu života a pocitu ztráty kontroly nad svým osudem. Reklamní manažer John se cestou na dovolenou, kde chce uniknout frustraci z práce, účtů a do jisté míry i života obecně, ocitne v malé kavárně uprostřed ničeho – chce si tam odpočinout a dát si v klidu něco k jídlu. Na zadní straně jídelního lístku ho ale zarazí tři neobvyklé otázky: Proč jste tady?Bojíte se smrti?Cítíte se naplnění?Cesta na vytouženou dovolenou se tak stává exkurzí do vlastního nitra a hledáním východiska z koloběhu života a pocitu ztráty kontroly nad svým osudem. Jednoduchý příběh, který dokáže změnit život každému, kdo se v něm snaží najít své místo. Hlavním poselstvím této útlé knihy je návod, jak vykročit na cestu k plnohodnotnému životu. Člověk by neměl snít o tom, co bude dělat v důchodu, až bude mít čas všechno si užít. Život se nemá odkládat, ale žít. I když jsme přesvědčení, že o smyslu své existence už víme všechno, nikdy jsme se nad ním ve skutečnosti hluboce nezamysleli. Příběhy o karetě obrovské nebo rybářovi jsou prosté, ale naplněné základní moudrostí o nesmyslném pachtění nás lidí. Světový bestseller - Do roka po vydání se kniha rozšířila po celém světě – inspirovala lidi na všech kontinentech včetně Antarktidy, byla přeložena do 43 jazyků, stala se bestsellerem a sedmkrát byla nejprodávanější knihou roku
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Kouzlo peněz - Průvodce na cestě k finančnímu štěstí


Tato kniha přináší reálné pojetí "léčení penězi" a využívá náš vztah k penězům jako bránu k sebeuvědomění a tréninkovou půdu pro soucit, sebedůvěru a sebeúctu. Autorka ve svém pojednání propojuje emocionální hloubku, velkolepé vize a osvěžujícím způsobem také různé praktiky týkající se peněz. Text pomůže každému z nás změnit vztah k penězům a tím i náš život. Jak autorka píše: "Když se odvážíme říci pravdu o penězích, začne úžasné uzdravení."
Na stiahnutie
16,99 €

dostupné aj ako:

Esencializmus


Cítite sa niekedy pod tlakom, lebo ste si na seba toho nabrali priveľa? Cítite sa súčasne prepracovaný a nevyužitý? Ste často zaneprázdnený, ale výsledky tomu nezodpovedajú? Máte pocit, že váš čas neustále využívajú iní? Ak ste na ktorúkoľvek otázku odpovedali áno, spôsob, ako sa z toho dostať, je Cesta esencialistu. Esencializmus nie je o tom, ako urobiť viac za kratší čas. Ide o to, aby ste sa naučili robiť len tie správne veci. Nie je to stratégia manažmentu času ani technika na zvýšenie produktivity. Je to systematická snaha o rozlišovanie toho, čo je absolútne podstatné a následne eliminácia všetkého, čo nie je – aby sme tak boli maximálne užitoční tam, kde na tom najviac záleží. Tým, že nás cieľavedomé úsilie robiť menej núti používať selektívnejšie kritériá pri určovaní toho, čo je PODSTATNÉ, dáva nám aj väčšiu moc opätovne získať kontrolu nad vlastným rozhodovaním, čomu chceme venovať svoj drahocenný čas a energiu. A prestať tak iným poskytovať tichý súhlas na rozhodovanie za nás. Esencializmus nie je iba ďalšia novinka – je to celkom nový spôsob, ako robiť úplne všetko. Toto je povinné čítanie pre každého lídra, manažéra alebo jednotlivca, ktorý sa chce dozvedieť, ako v každej oblasti života robiť menej, ale lepšie.
Na stiahnutie
11,90 €

Jak chutná dohoda


Adéla, Sandra a Edita jsou každá jiná, přesto jsou si v mnohém podobné. Adéla se musí starat o sourozence, protože její matka pije. Sandra žila v Austrálii, a proto vyčnívá z davu. Edita se pere s nízkým sebevědomím a nešťastnou láskou. Pomůže jim přátelství zachránit to, co nedokážou dát do pořádku ani dospělí?
Na stiahnutie
8,39 €

dostupné aj ako:

Co by bylo, kdybych se přestala bát


Příběh o zlomené duši, která se sebrala z úplného dna a dovolila si opět prožívat život, o němž dříve jen snila. Kniha vznikla jako poznámky v telefonu, které nikdy nikdo neměl vidět. Vznikala cestou do práce a domů, po večerech v posteli, v každé volné chvilce a je vlastně takovým terapeutickým deníkem, který může pomoci každému, kdo si prošel nějakou bolestivou životní událostí. Občas totiž pomůže jen vědomí, že některé situace se dějí také lidem v našem okolí a že na to nejsme úplně sami.
Na stiahnutie
10,70 €

Motivačná literatúra prináša široký výber kníh a textov, ktoré slúžia ako zdroj inšpirácie a motivácie. Táto literatúra vám pomôže objaviť nové perspektívy, rozvíjať pozitívny životný postoj a dosahovať osobný rast a úspech.

Prečítajte si motivačné knihy a získajte návody, tipy a stratégie na dosiahnutie vašich cieľov, prekonanie prekážok a naplnenie vášho potenciálu. Motivačné knihy vám pomôžu rozvíjať sebaúctu, pozitívne myslenie, sebapoznanie a dosiahnuť životnú rovnováhu.

Vyberte si z najlepších diel svetoznámych autorov a nechajte sa inšpirovať ich príbehmi úspechu a motivujúcimi myšlienkami. 

K najznámejším autorom motivačnej literatúry patria Brené Brown, Dale Carnegie, Simon Sinek, či Mark Manson.

.