Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Knihy - Príprava do školy, pracovné zošity strana 1 z 102

Zručnosti predškoláka: Rozdeľovanie a dopĺňanie


Tento farebný a hravý zošit so samolepkami pomáha deťom s predškolskými zručnosťami. Obsahuje jednoduché aktivity na rozdeľovanie a úlohy na dokončovanie obrázkov, pri ktorých si deti rozvíjajú predstavivosť, logické uvažovanie i základné matematické schopnosti. Povzbudzujte dieťa, aby s vami hovorilo o tom, čo práve robí a nad čím premýšľa. Vďaka tomu si nové zručnosti lepšie osvojí a pochopí, a tieto aktivity ho budú viac baviť. Zošit rozvíja pozornosť, rozoznávanie detailov, jemnú motoriku a koordináciu oka a ruky.
Na sklade 1Ks
3,51 € 3,90 €

Jemná motorika - Logické rady


Tento pestrofarebný pracovný zošit učí deti radiť obrázky podľa konkrétneho vzoru. Kreatívne aktivity na priraďovanie a dopĺňanie posilňujú schopnosť učiť sa a vnímať určité postupnosti podľa tvarov, farieb i čísel. Na každej stránke nalepujú deti samolepky na miesto a dokončujú tak obrázky podľa zadania. Toto napomáha rozvíjať sústredenie, vizuálne myslenie, početné zručnosti aj jemnú motoriku.
Na sklade 2Ks
3,51 € 3,90 €

Jemná motorika - Tvary


Tento pestrofarebný pracovný zošit učí deti poznávať tvary. Kreatívne aktivity na priraďovanie a dopĺňanie posilňujú schopnosť učiť sa a rozlišovať najrôznejšie tvary aj farby. Na každej stránke nalepujú deti konkrétnu samolepku na vyznačené miesto a dokončujú tak obrázky. Toto napomáha rozvíjať sústredenie, schopnosť rozlišovať tvary a veľkosti aj jemnú motoriku.
Na sklade 2Ks
3,51 € 3,90 €

Jemná motorika - Triedenie


ento pestrofarebný pracovný zošit učí deti rozvíjať ich schopnosť triediť a rozdeľovať veci do skupín. Kreatívne aktivity na priraďovanie, doplňovanie a triedenie posilňujú schopnosť učiť sa a rozlišovať najrôznejšie obrázky podľa tvarov, farieb i zmyslu. Na každej stránke nalepujú deti samolepky na miesto a dokončujú tak obrázky podľa zadania. Toto napomáha rozvíjať sústredenie, schopnosť spoznávať podobnosť aj jemnú motoriku.
Na sklade 2Ks
3,51 € 3,90 €

Jemná motorika - Farby


Tento pestrofarebný pracovný zošit učí deti spoznávať farby. Kreatívne aktivity na priraďovanie a dopĺňanie posilňujú schopnosť učiť sa a rozlišovať farby a tvary. Na každej stránke nalepujú deti konkrétnu samolepku na vyznačené miesto a dokončujú tak obrázky. Toto napomáha rozvíjať sústredenie, schopnosť rozlišovať rozdiely a jemnú motoriku.
Na sklade 2Ks
3,51 € 3,90 €

Zručnosti predškoláka: Tvary a vzory


Tento farebný a hravý zošit so samolepkami pomáha deťom s predškolskými zručnosťami. Obsahuje jednoduché aktivity na rozpoznávanie tvarov, vzorov a častí, pri ktorých si deti rozvíjajú predstavivosť a logické uvažovanie. Povzbudzujte dieťa, aby s vami hovorilo o tom, čo práve robí a nad čím premýšľa. Vďaka tomu si nové zručnosti lepšie osvojí a pochopí, a tieto aktivity ho budú viac baviť. Zošit rozvíja pozornosť, rozoznávanie detailov, jemnú motoriku a koordináciu oka a ruky.
Na sklade 2Ks
3,51 € 3,90 €

Zručnosti predškoláka: Priraďovanie a triedenie


Tento farebný a hravý zošit so samolepkami pomáha deťom s predškolskými zručnosťami. Obsahuje jednoduché aktivity na priraďovanie a úlohy na triedenie, pri ktorých si deti rozvíjajú predstavivosť a logické uvažovanie. Povzbudzujte dieťa, aby s vami hovorilo o tom, čo práve robí a nad čím premýšľa. Vďaka tomu si nové zručnosti lepšie osvojí a pochopí, a tieto aktivity ho budú viac baviť. Zošit rozvíja pozornosť, rozoznávanie detailov, jemnú motoriku a koordináciu oka a ruky.
Na sklade 2Ks
3,51 € 3,90 €

Zručnosti predškoláka: Čísla a počítanie


Tento farebný a hravý zošit so samolepkami pomáha deťom s predškolskými zručnosťami. Obsahuje jednoduché aktivity na učenie čísel od 1 do 10 a základné úlohy na počítanie, pri ktorých si deti rozvíjajú predstavivosť, logické uvažovanie a základné matematické schopnosti. Povzbudzujte dieťa, aby s vami hovorilo o tom, čo práve robí a nad čím premýšľa. Vďaka tomu si nové zručnosti lepšie osvojí a pochopí, a tieto aktivity ho budú viac baviť. Zošit rozvíja pozornosť, rozoznávanie detailov, jemnú motoriku a koordináciu oka a ruky.
Na sklade 2Ks
3,51 € 3,90 €

Precvičuj si mozog 3+


Gakken Workbooks Play Smart: Ideálny pracovný zošit pre detské ručičky! Je určený deťom od troch rokov, ktoré sa ešte len začínajú učiť. Kniha svojím stvárnením zodpovedá vývojovej fáze dieťaťa, zraku aj veľkosti jeho ruky. Kniha obsahuje viac ako 100 farebných samolepiek. Niektoré dieťa použije v rámci úloh, ostatné samolepky zvierat, zeleniny, ovocia, hračiek a ďalších vecí, ktoré sú deťom známe a sú pre ne ľahko rozpoznateľné, slúžia ako samolepky za odmenu. Zošit sa začína jednoduchšími aktivitami. Pri postupe zošitom ďalej predstavujú aktivity čoraz väčšie výzvy. Dieťa pri plnení úloh používa lepidlo, pastelky a voskovky na rozvoj zručností predškolskej prípravy. Keď dieťa splní aktivity, môže si za odmenu vybrať samolepku, ktorú si nalepí na danú stránku. V priebehu knihy sa úroveň obťažnosti zvyšuje. Táto metóda "krok za krokom" pomáha deťom rozvíjať jemnú motoriku, koncentráciu a kritické myslenie. Precvičujte mozog dieťaťa s Gakken Workbooks Play Smartom a pripravte ho na budúce vzdelávanie.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Buduj si zručnosti 3+


Gakken Workbooks Play Smart: Ideálny pracovný zošit pre detské ručičky! Je určený pre deti od troch rokov, ktoré sa chcú učiť. Kniha zodpovedá vývojovej fáze dieťaťa, jeho vízii a veľkosti jeho ruky. Kniha obsahuje viac ako 80 farebných nálepiek. Niektoré nálepky deti používajú ako súčasť úloh, zvyšné nálepky zvierat, zeleniny, ovocia, hračiek a iných vecí, ktoré sú deťom známe a ľahko rozpoznateľné, slúžia ako nálepky na odmenu. Kniha začína jednoduchšími aktivitami. Ako dieťa postupuje ďalej v pracovnom zošite, aktivity predstavujú čoraz väčšie výzvy. Pri vykonávaní úloh dieťa používa voskovky alebo pastelky, lepidlo a nožnice na rozvoj zručností predškolskej prípravy. Keď dieťa dokončí aktivity, môže si ako odmenu vybrať nálepku, ktorú si nalepí na stránku. V priebehu knihy sa úroveň obťažnosti zvyšuje. Táto metóda "krok za krokom" pomáha deťom rozvíjať jemné motorické zručnosti, koncentráciu a kritické myslenie.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Prvé učenie 2+


Gakken Workbooks Play Smart: Ideálny pracovný zošit pre detské ručičky! Je určený deťom od dvoch rokov, ktoré sa ešte len začínajú učiť. Kniha svojím vyhotovením zodpovedá vývojovej fáze dieťaťa, zraku aj veľkosti jeho ruky. Obsahuje viac ako 90 farebných samolepiek určených na používanie pod dohľadom rodičov. Niektoré dieťa použije v rámci úloh a ostatné samolepky zvierat, zeleniny, ovocia, hračiek a ďalších vecí, ktoré sú preňho známe a ľahko rozpoznateľné, slúžia ako samolepky za odmenu. Zošit sa začína jednoduchšími aktivitami. Aktivity postupne predstavujú čoraz väčšie výzvy. Pri plnení úloh dieťa používa lepidlo, ceruzku a voskovky na rozvoj zručností predškolskej prípravy. Keď dieťa splní aktivity, môže si za odmenu vybrať samolepku, ktorú si nalepí na danú stránku. V priebehu knihy sa úroveň obťažnosti zvyšuje. Táto metóda "krok za krokom" pomáha deťom rozvíjať jemnú motoriku, koncentráciu a kritické myslenie.
Na sklade 1Ks
7,51 € 7,90 €

Veľká kniha predškoláka


Máte doma predškoláka, budúceho prváčika? Pripravte ho nielen na prvé školské dni! 120 zábavných úloh. Deti si precvičia: uvoľňovanie ruky, jednoduché počítanie, predstavivosť, grafomotoriku, logické myslenie, vytrvalosť a sústredenosť. A čo vy, mama, tato, babička a dedko? Skúsite to tiež a pomôžete deťom?
Na sklade 2Ks
8,99 € 9,99 €

Tri prasiatka - pracovný zošit predškoláka


Pracovný zošit inšpirovaný obľúbenou rozprávkou o troch prasiatkach pripravuje predškoláka na vstup do prvého ročníka základnej školy a je určený na vzdelávanie v materskej škole aj v mimoškolskom prostredí na plnenie obsahu individuálneho vzdelávania. Čo nájdete v pracovnom zošite: • obsah komplexne zohľadňujúci metodický materiál, ktorý vydalo MŠVVaM SR pre oblasť povinného predprimárneho vzdelávania •zábavné úlohy zamerané na rôzne oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, schopností a zručností potrebných pre budúce školské vyučovanie •pracovné listy a zážitkové úlohy, ktoré má dieťa realizovať v interiéri aj v exteriéri •jasný popis úlohy, inštrukce pre dospelého, ako aj informáciu, čo by dieťa malo zvládnuť, cieľový stav vedomostí, zručností, postojov a hodnôt dieťaťa •piktogramy znázorňujúce oblasti, ktoré si dieťa pri plnení úloh rozvíja •oblasti a témy rozvoja dieťaťa: rozprávka, zvieratá, bývanie, matematická gramotnosť - geometrické tvary, počítanie, porovnávanie, dopravná výchova, pokusy, vlastnosti predmetov, písmená, hlásky, grafomotorika, hrubá motorika, pozornosť, sebahodnotenie
Na sklade 1Ks
7,11 € 7,90 €

Pripravujeme sa na písanie - Zmaž a hraj znova


Zmazateľné pero zdarma. Príprava na písanie pre predškolákov.
U dodávateľa
5,31 € 5,90 €

Učíme sa počítať - Zmaž a hraj znova


Zmaž a hraj znova. So zotierateľnými stranami. Zmazateľné pero zdarma.
U dodávateľa
5,31 € 5,90 €

Maxi Blok - Písmená a čísla, 2. vydanie


Pracovný zošit. Písmená a čísla. Dve zotierateľné strany: zmaž a hraj znovu.
U dodávateľa
5,31 € 5,90 €

Skôr než budem školákom


Táto publikácia je skvelým pomocníkom pre predškolákov, ktorí sa pripravujú na vstup do 1. triedy základnej školy. Vďaka rôznym úlohám podporuje rozvoj jemnej motoriky a posilňuje zručnosti nutné pre úspech v škole. Deti sa nenásilnou a zábavnou formou naučia základy písania a počítania. Ilustrácie sú z pera obľúbenej ilustrátorky Ivy Novákovej.
Na sklade 2Ks
5,23 € 5,50 €

KuliFerdo Počítanie


Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa práve zoznamujú s matematikou, potrebujú si učivo z matematiky pre 1. ročník osvojiť, precvičiť a zopakovať. Pracovný zošit môže využívať každý žiak 1. ročníka, bez ohľadu na to akú pracovnú učebnicu z matematiky používa v škole.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

KuliFerdo Písanie


Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa učia práve písať. Slúži na nácvik a precvičenie písania písaných a tlačených tvarov písmen slovenskej abecedy, na nácvik písania slov, prepis slov a na precvičovanie tvorby viet. Pracovný zošit môže využívať každý žiak 1. ročníka, bez ohľadu na to s akým šlabikárom pracuje.
Na sklade 3Ks
7,60 € 8,00 €

V knižnej kategórii zameranej na prípravu do školy a pracovné zošity získate nápady, materiály a odborné rady, ktoré vám pomôžu zlepšiť vedomosti, schopnostia  zručnosti vašich detí.

Knihy z kategórie príprava do školy vám pomôžu pripraviť sa na vzrušujúcu cestu vzdelávania. Od osvojenia si základných zručností po efektívne učebné stratégie, nájdete tu praktické návody a inšpiráciu, ktoré vám umožnia využiť svoj potenciál naplno. Knihy sú zamerané na všetky vekové skupiny a poskytujú užitočné informácie pre žiakov, študentov aj rodičov.

Okrem toho sme pre vás pripravili aj široký výber pracovných zošitov, ktoré vám umožnia trénovať a zlepšovať vaše schopnosti v rôznych oblastiach. Od matematiky a gramatiky po logiku a tvorivé písanie, naše zošity vám ponúkajú príležitosť precvičovať si učivo a vybudovať si pevné základy.