Knižné kamarátstva

Cena


Jazyk


Dostupnosť


Hodnotenie


Väzba


Ekonómia praktikum 2. vydanie


Druhé, prepracované a rozšírené vydanie
Praktiká Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2 sú koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné zadania a vyvodiť z nich závery. Praktikumk nie je striktne viazané na učebnicu J. Lisý a kolektív: Ekonómia, aj keď bez zvládnutia problematiky, ktorá je v nej spracovaná, nie je reálne zvládnutie úloh, ktoré sú obsiahnuté v praktiku. Zároveň treba zdôrazniť fakt, že uvedená učebnica je síce východiskovým, ale nie jediným zdrojom. Ďalšie zdroje sú uvedené priamo pri zadaní úloh, resp. v osobitnej časti, ktorá zahŕňa odporúčanú literatúru.

Praktikum vytvára priestor na pravidelnú, systematickú prípravu na seminár, pretože umožňuje riešiť úlohy a mať ich k dispozícii počas celého semestra; na prácu s literatúrou; na samostatnú aktivitu študentov pri riešení úloh, ktoré si musia sformulovať; na vlastnú interpretáciu získaných poznatkov; na diskusie alebo aj polemiku; na pochopenie zložitých otázok v širšom kontexte a vo vzájomných súvislostiach; na komparáciu v čase, medzi krajinami, resp. regiónmi.
Na sklade
15,96 € 16,80 €
  • 5 /5

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020


Držíte v ruke devätnáste doplnené a aktualizované vydanie praktickej príručky, ktorá sa medzi účtovníkmi dočkala prívlastkov "účtovnícka kuchárka", či "biblia účtovníka".
Dôvodom jej obľúbenosti sú vyše štyridsaťročné skúsenosti autorky Ing. Anny Cenigovej, ktoré nazbierala na postoch od účtovníčky malého družstva, až po vedúcu metodiky účtovníctva ministerstva. Vďaka tomu nielen spoznala široké spektrum problémov, s ktorými sa účtovníci stretávajú, ale hlavne dokáže zrozumiteľne poradiť pri ich riešení.
Ďalšou významnou črtou príručky je komplexnosť - uvádza postupy účtovania na jednotlivých účtoch účtovej osnovy spolu so súvzťažnosťami a mnohé problémy vysvetľuje na príkladoch.
Napriek širokému rozsahu chce táto príručka zostať príručkou, t.j. byť stále "pri ruke". Text je maximálne zhutnený a vytlačený tak, aby sa 650 strán bohatého obsahu vošlo do publikácie "vreckového" formátu.

Devätnáste vydanie publikácie Podvojné účtovníctvo podnikateľov Ing. Anny Cenigovej bolo k 1.1.2020 aktualizované o zmeny a doplnenia v zákonných predpisoch súvisiacimi s účtovníctvom, ako napr.:
- doplnenie § 16 ods. 4 Zákona o účtovníctve upravujúce uzavieranie účtovných kníh;
- doplnenie § 152a a 152b Zákonníka práce o poskytovaní príspevkov zamestnancom;
- zmeny v Stavebnom zákone.

Okrem toho bolo doplnené:
- pri účte 021 - Stavby: účtovanie výstavby polyfunkčnej budovy vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii);
- pri účtovej skupine 21 - Peniaze: účtovanie príjmov a výdavkov platených platobnou kartou;
- "Účtovanie organizačnej zložky v účtovníctve zriaďovateľa" - nájdete za účtovou triedou "8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo".


Na sklade
22,81 € 25,30 €
  • 5 /5

Marketing


Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavyo vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojomkonkurencieschopnosti podniku. Štruktúra a obsah učebnice kladú dôraz na pochopenie zmyslu a princípu marketingu v kontex-te vývoja marketingových koncepcií. Kniha je zostavená tak, aby logickým postupom viedla problematikou marketingu. Vychádza zo základných pojmov a smeruje k analýze toho, čo sa uskutočňuje v podniku, ktorý realizuje marketing. Tabuľky a grafy umožňujú vizualizáciu jej najdôležitejších častí. Zhrnutie na konci každej kapitoly uľahčuje osvojenie si problematiky. Otázky a úlohy čitateľa vedú k nachádzaniu riešení a k aplikácii niektorých základných aspektov marketingu. Po preštudovaní učebnice marketingu získa čitateľ všeobecný prehľad o jednotlivých tematických okruhoch, ktorými sú: teoretické východiská marketingu, prostredie marketingovej činnosti podniku, marketingové strategické rozhodnutia, nástroje marketingu a rozvoj marketingovej koncepcie. Publikácie je určená nielen študentom marketingu, ale aj všetkým, ktorí v tejto oblasti pracujú, alebo sa o marketing zaujímajú, pretože marketing je v súčasnosti všadeprítomný.
Na sklade
18,91 € 19,90 €
Knižné kamarátstva
Knižné kamarátstva
  • 5 /5

Daňový sprievodca 2021 s komentárom


Publikácia Daňový sprievodca 2021, ktorú vydávame v rámci Edície Hospodárskych novín, obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2021. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy a podrobný prehľad zmien v daňových zákonoch. Daňové zákony sú komplexne a prehľadne spracované a obsahujú odborné komentáre zmien, ktoré boli prijaté v roku 2020.
Na sklade
7,60 € 8,00 €
  • 4,5 /5

Materská 2021


V novej knihe "MATERSKÁ 2021", v poradí už šiestej za posledné roky, nájdete komentár nielen k materskej ale aj k novej dávke "tehotenské". Kniha "MATERSKÁ 2021" je oproti starším vydaniam kompletne prepracovaná. Kapitoly sú zorganizované tak, aby ste si rýchlo našli požadované informácie. V kľúčovej kapitole 7. autor zhromaždil a spísal rady a triky ako získať čo najvyššie sumy na tehotenskom a materskom podľa toho, či na materskú pôjdete zo zamestnania, ako SZČO alebo z dobrovoľného poistenia. Dostatočný priestor je venovaný tzv. reťazovým pôrodom a samozrejme špecifikám, ktoré sa týkajú oteckov na materskej. V knihe je rozsiahly komentár aj k rodičovským príspevkom a k možnostiam čerpania dávok v nezamestnanosti po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Autor, tak ako ho poznáte, vysvetľuje jednotlivé životné situácie na množstve príkladov tak, aby pomerne komplikovaná problematika bola zrozumiteľná aj laikom. Predchádzajúce vydania knihy pomohli tisíckam rodín na Slovensku získať materské a to čo najvyššie. Vôbec nemusíte pochybovať, že vám k tomu pomôže aj aktuálna knižka.
Na sklade
18,81 € 19,80 €
  • 5 /5

Aké drahé je zadarmo - 2.vydanie


Zvykli sme si na predraženú kávu aj na predstavu o človeku ako racionálnej bytosti. Máme pocit, že drahší liek je účinnejší, šetríme na drobnostiach a rozhadzujeme pri dôležitých nákupoch. Po prečítaní Arielyho knihy to však už nemusí platiť. Výrazne zvyšuje imunitu voči marketingovým trikom aj rôznym formám sebaklamu. - Čo je behaviorálna ekonómia a ako súvisí s obedmi zadarmo - Prečo niektoré veci robíme radi len pokiaľ nám za to neplatia - Prečo sa nevieme prinútiť k práci, aj keď veľmi chceme - Prečo nás bezplatné veci často vyjdú pridraho - Prečo je všetko relatívne - hoci by nemalo - Prečo človek dostane to, čo očakáva - Prečo svoj majetok preceňujeme Ako dokazuje Dan Ariely, veľmi často konáme iracionálne, na čo majú vplyv naše emócie aj spoločenské normy. Spojenie ekonómie so psychológiou je príležitosťou preskúmať našu motiváciu a spotrebiteľské správanie, ale aj ekonomickú a vzdelávaciu politiku. Arielyho inteligentný, provokatívny, ale aj zábavný štýl je zárukou fascinujúceho a objavného čítania.
Na sklade
12,30 € 12,95 €

Akciové investice, 2., rozšířené vydání


Investování je jednoduché, ale ne snadné. Tato kniha, která obsahuje řadu konkrétních příkladů z autorovy více než dvacetileté investiční kariéry, vám ho pomůže zvládnout. Investování do akcií je založeno na jednoduchých myšlenkách. Autor s nimi čtenáře seznamuje a vysvětluje, jak je aplikovat v praxi. Naučíte se, jak oceňovat společnost a jak správně pohlížet na pohyby trhu.

V knize jsou dále vysvětleny pojmy kruh kompetencí a bezpečnostní polštář a jejich praktické použití. Naučíte se formulovat si vlastní investiční filozofii a vytvořit si vlastní investiční proces. Samostatné kapitoly jsou věnovány riziku, psychologii investora, inflaci a tomu, co je dobrá společnost a jak a kde ji hledat. Druhé rozšířené vydání reaguje na vývoj na finančních trzích v posledních letech a zejména na změny, které si vynutila globální recese spojená s virovou pandemií v roce 2020.

Popisuje, jaký vliv má a bude mít na hlavní třídy aktiv prostředí masivního tištění peněz a jak si v tomto novém normálu může počínat běžný investor. Gladišova první kniha Naučte se investovat se stala naprostým bestsellerem.
Na sklade
10,25 € 10,79 €

Inteligentní investor


V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století (Warren E. Buffett ji označil za „zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána“) se dozvíte od nejzasvěcenějšího „guru investování“, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnout závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit. Nadčasově platné přístupy Grahamovy filozofie jsou podány formou vhodnou pro laiky a jsou doplněny o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga, který aplikuje Grahamovy moudré rady, analytické přístupy a výstražné příběhy na dnešní tržní podmínky. Toto klasické dílo je nejdůležitější knihou, kterou kdy přečtete o tom, jak dosáhnout vašich finančních cílů. Překypuje moudrostí a je určena pro opravdové investory, nikoliv pro spekulanty!Bylo již prodáno více než milion výtisků.
Na sklade
30,83 € 34,60 €

Ako na zlato - Peniaze pre neveriacich


Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o zlate. Juraj Karpiš, autor populárnej knihy o finančnej kríze Zlé peniaze, vás krok po kroku prevedie dôvodmi a technickými aspektmi sporenia kúpnej sily v zlate. Zlato je unikátnou poistkou voči zlým politickým, ekonomickým a finančným scenárom. Prečo vlastniť zlato? Aké funkcie plní zlato v majetku a aká časť vášho majetku by mala byť v zlate? Čo od zlata nečakať? Kedy, kde a v akej podobe ho nakupovať? Čoho sa pri nákupe alebo predaji zlata vyvarovať, aby ste ho nekúpili draho a zle? Odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok nájdete v tomto praktickom a zrozumiteľnom sprievodcovi.
Na sklade
17,55 € 18,90 €

Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu


Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu nadväzujú na predošlý Scottov bestseller Nové pravidlá marketingu a PR. Úspešný a uznávaný odborník na predaj a marketing rozširuje svoju teóriu o možnostiach využívania internetu aj na oblasti obchodu a zákazníckych služieb. Na príkladoch konkrétnych jednotlivcov aj firiem ukazuje, ako im aktívny predaj, zapájanie zákazníka v reálnom čase, zber dát, vhodný online obsah a aktívna komunikácia s potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi zlepšili nielen predajné výsledky, ale aj celkový imidž. Podobne ako jeho prvá kniha, aj Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu sú inšpiratívnou učebnicou pre všetkých, ktorí predávajú produkty, poskytujú služby, komunikujú so zákazníkmi, vytvárajú reklamné kampane či ako firemní lídri zodpovedajú za všetky tieto oblasti.
Na sklade
18,04 € 18,99 €

Moderní marketingová komunikace - 2. vydání


Nové vydání komplexní publikace o marketingové komunikaci je zcela přepracováno a doplněno o nové poznatky, týkající se například online marketingové komunikace, B2B komunikace a trendech v oboru. Obsahuje nové případové studie a barevnou obrazovou přílohu s fotografiemi z tuzemské i zahraniční komunikační praxe.

V knize se seznámíte se strategiemi marketingové komunikace, s tvorbou komunikačního mixu, metodikou a bariérami při stanovování rozpočtu. Poznáte ucelený proces integrované marketingové komunikace, budete posuzovat efektivnost a zamýšlet se nad vybranými etickými otázkami.

Největší část publikace se věnuje osobním a neosobním nástrojům marketingové komunikace: reklamě, podpoře prodeje, přímému marketingu, public relations, sponzoringu, veletrhům a výstavám i osobnímu prodeji, a to také v online prostředí. Pozornost je zaměřena na odlišnosti v marketingové komunikaci na B2B trhu, v mezinárodním prostředí a na internetu, s důrazem na sociální sítě.

Publikace uznávaných odborníků je určena studentům vysokých škol, pracovníkům komunikačních agentur a firemního marketingu a PR.
Na sklade
17,51 € 18,43 €

Reštart


Ako čo najjednoduchšie vybudovať, viesť a zveľaďovať vlastný biznis. V manažérskych knihách sa dočítate väčšinou to isté: zostav si podnikateľský plán, sleduj konkurenciu, zháňaj investorov atď, atď, atď. Ak hľadáte takú príručku, potom túto knihu radšej odložte späť do police. Reštart vám ponúka lepší, rýchlejší a jednoduchší návod na úspech vo svete biznisu. Dozviete sa, prečo vám plánovanie v skutočnosti škodí, prečo nepotrebujete investície zvonka a prečo by ste sa nemali starať o konkurenciu. Pravdou je, že musíte oveľa menej, než si myslíte. Nemusia sa z vás stať workoholici. Nemusíte prijímať davy nových zamestnancov. Nemusíte strácať čas papierovaním a poradami. Nemusíte mať ani kanceláriu. Všetko sú to iba výhovorky. Ak niečo naozaj musíte, tak prestať kecať a pustiť sa do práce. A v tejto knihe sa dozviete, ako na to. Naučíte sa, ako zvýšiť produktivitu, aj ako o sebe dať vedieť a nevyjsť pritom na mizinu. Ponúkneme vám množstvo prekvapivých nápadov, ktoré vás budú inšpirovať a dodajú vám motiváciu. Kniha Reštart je napísaná bezprostredným a vecným jazykom. Dokonale poslúži každému, kto už sníval o tom, že raz bude robiť sám na seba. Veľkopodnikatelia, malí živnostníci, ľudia zaseknutí v nenávidenej práci, obete ekonomického "zoštíhľovania" alebo umelci, ktorým sa zunovalo žiť za almužnu. Títo všetci nájdu na stránkach tejto knihy neoceniteľné rady.
Na sklade
12,26 € 12,90 €

Obchod pre všetko


Kniha Obchod pre všetko sa v USA hneď po svojom vydaní zaradila medzi bestsellery. Novinárovi Bradovi Stoneovi sa v nej podarilo zozbierať hodnotný materiál, ktorý odhaľuje málo známe fakty o spoločnosti Amazon. Okrem jej úspechov opisuje aj niektoré jej chybné kroky, pokusy o konkurovanie iným internetovým predajcom či krízy, ako boli napríklad štrajky zamestnancov.
Dej knihy zachytáva aj samotnú osobnosť zakladateľa spoločnosti Jeffa Bezosa. Vďaka čomu sa stal prirodzeným lídrom hneď v niekoľkých oblastiach biznisu? Čím si v čase, keď internetu ešte nikto neveril, získal kľúčových investorov? A ako sa z malej firmy stala vplyvná svetová spoločnosť, ktorej sa podarilo spojiť internetový obchod s logistikou tak efektívne, že si v relatívne krátkom čase prerazila cestu aj do Európy a "zamazonovala" toľkých ľudí?
Na sklade
14,24 € 14,99 €

Koučování pro manažery


Publikace je přehlednou příručkou a pomocníkem nejen pro manažery, personalisty, lektory či mentory, ale také pro začínající kouče. Pokud chcete využívat metodu koučování k rozvoji a motivaci spolupracovníků, klientů či přátel, získáte zde ucelený návod jak na to. V knížce zkušené autorky najdete jednoduše popsanou strukturu koučovacího rozhovoru, systém práce s koučováním včetně souhrnu kompetencí pro kouče, základní přehled otázek a příklady, jak a kde je můžete využít. Na titulu spolupracovali také interní koučové z různých organizací působících v České republice, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti začínajících koučů a aplikaci koučování ve své praxi.
Na sklade
6,75 € 7,10 €
  • 5 /5

Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé


Po prekvapujúcich zisteniach prezentovaných v bestselleroch Z dobrého skvelé (Good to Great) a Firmy, ktoré pretrvajú (Built to last) prichádzajú Jim Collins a jeho tím s ďalšou teóriou o tom, prečo aj napriek neistým časom a drsným podmienkam sa niektorým firmám darí prosperovať a rásť, zatiaľ čo iné v rovnakých podmienkach zanikajú. Aká podnikateľská filozofia či stratégia pomáhajú tým najskvelejším firmám uspieť v dobe nekontrolovateľného vývoja a nepredvídateľných udalostí? Čo robia inak ako ostatní tí najskvelejší lídri? Aké sú ich vlastnosti a predpoklady poraziť aj svojich konkurentov, ktorí sa nachádzajú aj v zdanlivo lepšej pozícii? Podobne ako predchádzajúce knihy Jima Collinsa, ktoré sa stali klasikou a patria medzi najvplyvnejšie biznis knihy všetkých čias, aj táto kniha prináša množstvo výskumom podložených faktov a nemala by chýbať v žiadnej podnikateľskej knižnici.
Na sklade
18,04 € 18,99 €
  • 5 /5

Zlé peniaze


V knihe hľadá príčiny prečo padli banky a európske štáty si nevedeli požičať. Poukazuje na slabé miesta fungovania dnešného finančného systému, keď sa možnosť tvoriť peniaze z ničoho zneužíva na sledovanie cieľov politickej triedy a finančníkov. Banky pomáhajú financovať sľuby politikov. Tí im na oplátku pravidelne pomáhajú z problémov za naše peniaze. Po kríze sa ľudia opäť stali rukojemníkmi. Museli sme zaplatiť účty za banky, ktoré sú údajne príliš veľké na to, aby padli. Dôležitou časťou knihy sú možné budúce scenáre a konkrétne návrhy ako žiť dobrý život napriek zlým peniazom.
Na sklade
16,62 € 17,90 €

Forex - ziskové intradenní a swingové obchodní strategie


Kniha v originále nazvaná Day Trading and Swing Trading the Currency Market se již po několika týdnech od uvedení na trh stala bestsellerem. Odborné recenze o ní hovoří jako o jedné z nejlepších forexových knih na světě a obchodují podle ní i špičkoví tradeři. Knihu profesionálně přeložil aktivní forexový trader a člen týmu FXstreet.cz. Po přečtení knihy uvidíte forexový trh novýma očima a se strategiemi, které vás autorka v knize naučí, se můžete postavit i traderům z velkých fondů a bank.
Na sklade
35,27 € 37,13 €

Štatistické metódy pre ekonómov


Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu, že študent pochopí princípy štatistických metód a bude schopný výsledky z ich aplikácie správne interpretovať, ak vie tieto metódy aplikovať vlastným výpočtom. Zároveň si autori uvedomujú, že pri riešení reálnych úloh sa štatistické metódy aplikujú na veľkých databázach, kde je efektívnejšie využívať štatistický softvér. Aj vzhľadom na túto skutočnosť sú v zbierke obsiahnuté jednak príklady riešené vlastným výpočtom (s využitím kalkulačky, resp. programu MS Excel), ako aj príklady riešené využitím štatistických softvérov Statgraphics Centurion, resp. Statgraphics Plus a SAS Enterprise Guide. Výsledky riešených príkladov sú interpretované. Študent, analytik, ale aj vedecký pracovník, ktorý si bude osvojovať aplikáciu štatistických metód využitím príkladov z tejto zbierky, má k dispozícii aj príklady na riešenie. Ich výsledky sú pre možnosť spätnej kontroly uvedené na konci každej kapitoly.

Zbierka príkladov je primárne určená študentom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj študentom iných fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, resp. ďalších škôl a fakúlt ekonomického zamerania. Cenné poznatky v nej však nájdu aj analytici, vedeckí pracovníci a všetci tí, ktorí sa chcú naučiť, prípadne zdokonaliť v aplikácii základných štatistických metód pri riešení reálnych úloh najmä z ekonomickej a sociálnej oblasti.


Na sklade
12,64 € 13,30 €

Dane, účtovníctvo, odvody 6-7/2021 - Daňový bonus - uplatňovanie, Zákonník práce - novela


Novela Zákonník práce - hlavná téma mesačníka. Zákonník práce, ktorý je najdôležitejším právnym rámcom pre oblasť zamestnanosti, bol upravený dôležitými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 2021. O aké zmeny sa jedná? Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Ako je to s príspevkom na stravovanie objasníme v ďalšom príspevku. Aktuálne dianie v oblasti daní, postupov účtovania a náhrad miezd rozoberáme v ďalších rubrikách mesačníka, rozšírených o novú rubriku Výdavky podnikateľa. Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Daňový bonus - uplatňovanie Uplatňovanie daňového bonusu - príklady z praxe Uplatnenie daňovej straty Zákonník práce - zmeny Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia Preddavky na daň z príjmov PO - príklady z praxe Dodatočné a opravné daňové priznanie Dodatočné a opravné DP - príklady z praxe Zákon o DPH - zmeny (2.) Škody a náhrady z hľadiska DPH Akcie a cenné papiere Dary z pohľadu výdavkov Časové rozlíšenie z pohľadu PÚ Opravné položky k zásobám a pohľadávkam Evidencia podnikajúcej FO Evidencia podnikajúcej FO - príklady z praxe Daň z motorových vozidiel - novela Elektromobily - odpisovanie Odpisovanie elektromobilov - príklady z praxe Automobil v obchodnom majetku Úhrada dane počas mimoriadnej situácie - zmeny Odklad daňovej platby - posúdenie žiadosti Príspevok na stravovanie zamestnancov Sociálne poistenie - zmeny Sociálne dávky - zmeny Cestovné náhrady zamestnancov - tuzemsko (1.) Cestovné náhrady zamestnancov - príklady z praxe Výpočet mzdy Psychologické problémy a COVID Ako prežívať bez slnka 100 otázok a odpovedí Termíny pre prax v máji 2021 Termíny pre prax v júni 2021
Na sklade
12,03 € 12,66 €