Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Ako Island zmenil svet


Pútavé rozprávanie o tom, ako maličký ostrov uprostred Atlantiku po stáročia ovplyvňoval svet. Dejiny Islandu sa začali pred 1 200 rokmi, keď istý frustrovaný vikinský kapitán a jeho neschopný navigátor narazili na súš uprostred severného Atlantiku. Odrazu ostrov nebol už len hniezdiskom rybárov dlhochvostých. Vyrástol na ňom národ, ktorého diplomati a hudobníci, námorníci a vojaci, sopky a rastliny nenápadne a nezvratne menili svet. Táto kniha vezme čitateľov na kuriózne putovanie históriou, aby im ukázala úlohu Islandu v pestrej škále udalostí, ktoré hýbali dejinami - od Francúzskej revolúcie cez vznik štátu Izrael až po pristátie na Mesiaci. Malý národ malého ostrova sa znovu a znovu ocital v úzkom vzťahu s dejinnými zvratmi, ktoré formovali svet do podoby, v akej ho poznáme dnes. Dozviete sa, ako to všetko prebiehalo, a navyše sa pri tom výborne zabavíte!
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Zachráňme našu planétu!


Žijeme v trileri. Ešte nikdy sme neboli vystavení toľkým potenciálnym rizikám ako dnes. Počas pandémie sme uprednostnili inú tému, no zmena klímy pre nás stále ostáva najväčšou hrozbou a nemožno ju zľahčovať. Je najvyšší čas, aby sme sa vrátili k tomu, čo je naozaj dôležité. Frank Schätzing prichádza s fundovanými vedeckými poznatkami o klíme a následkoch jej zmeny, pútavo, duchaplne a vtipne načrtáva rôzne scenáre našej budúcnosti. Nedíva sa na svet cez ružové okuliare ani zbytočne nestraší, iba vyvodzuje presné, no kruto pravdivé závery. Predstavuje nám plejádu protagonistov klimatickej krízy – od politikov, podnikateľov, cez ekonómov, aktivistov až po jej popieračov a zástancov konšpiračných teórií. Zároveň ponúka vizionársky pohľad na riešenia, ktoré sa zatiaľ zdajú vzdialené, no nie sú nerealistické. Kniha Zachráňme našu planétu! je oslavou odvahy a optimizmu. Ak človek chce, zvládne každý problém. Vedecké poznatky nám nechýbajú a záleží len na nás, či nájdeme pevnú vôľu, pozitívne, tvorivé myslenie, lásku k planéte a štipku osobnej odvahy. Všetko, čo musí obsahovať každý dobrý triler.
Na stiahnutie
11,10 €

dostupné aj ako:

Nebojme se snít


„Náš svět potřebuje vizi,“ řekl Františkovi jeden diplomat. „Tady je…,“ řekl papež a dal mu svou knížku Nebojme se snít – bratrské povzbuzení k převzetí odpovědnosti za naše sousedy, společnost i život na naší planetě. Papež František zde volá po spravedlivěji spravovaném světě, který je ukotvený v Kristově evangeliu a odolný vůči různým krátkozrakým ideologiím. Co je krize a jak ji zvládat? Papež se nám nejprve svěřuje se svými třemi osobními krizemi. Tvrdí, že máme-li odvahu změnit se, můžeme z krize vyjít lepší než před ní. Poté si bere na mušku jevy, které současnou situaci světa jen zhoršují. Honbu za ziskem, která nebere ohled na důstojné podmínky k životu. Nenasytnost a pohrdání druhými. Politiky šířící strach, jen aby posílili svou vlastní moc. Jaké je podle papeže Františka poslání křesťanů na tomto světě? Aby v síle víry sloužili lidem, zejména těm na okraji společnosti. Proto nakonec nabízí inspirace, jak směřovat k poměrům, ve kterých by svůj potenciál mohl naplnit každý člověk.
Na stiahnutie
7,89 €

dostupné aj ako:

Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Pandémia hoaxov

Hudebníkem u čs. kavalerie v Rusku


Publikace Hudebníkem u čs. kavalerie v Rusku se skládá z pěti částí a přináší osobité svědectví o slavném období působení československých legionářů v Rusku. Nejdůležitější částí jsou poměrně netradiční paměti Aloise Semeráda. Nezaměřují se na většinou probíraná témata, jakými v legionářských vzpomínkách bývají bojové operace či vnitropolitická situace v rámci československého vojska. Důraz je, vzhledem k autorovu angažmá u plukovní hudby 1. čs. jízdního pluku, kladen na hudební produkci, kterou byli legionáři v Rusku doslova proslulí. Sám Alois Semerád přitom vykonával významnou funkci zástupce kapelníka plukovní hudby, a tak se stal aktérem takřka veškerých významných událostí, kterých se „jeho“ hudební těleso v bouřlivých letech 1918 až 1920 účastnilo – od pořizování nástrojů přes koncerty až po bojový střet během napadení bolševickým oddílem. Samotné paměti byly doplněny několika krátkými kapitolami o souvisejících tématech – souhrnně o československé legii v Rusu, dějinách 1. čs. jízdního pluku, legionářských hudebních tělesech a v neposlední řadě o dalším životě samotného autora pamětí Aloise Semeráda.
Na stiahnutie
9,49 €

dostupné aj ako:

Svět podle fyziky


Co dělá pevnou látku pevnou a temnou hmotu temnou?Proč jsou subatomární částice barevné?Dozvíme se někdy, co je za hranicemi viditelného vesmíru?Jim Al-Khalili mistrné osvětluje nejhlubší poznatky moderní fyziky a vysvětluje, co nám tato zásadní veda říká o vesmíru a povaze samotné reality. Začíná představením základních pojmu jako prostor, čas, energie a hmota, poté popisuje tři pilíře moderní fyziky – kvantovou fyziku, teorii relativity a termodynamiku. Chceme-li plně porozumět realitě, je nezbytné je navzájem propojit. Pomocí úžasných příkladů a důmyslných analogií objasňuje fyziku na extrémních vesmírných i kvantových škálách, vymezuje hranice, za nimiž se tento obor stává spekulativním, a ukazuje, proč a jak tvoří fyzika základ našich každodenních zkušeností a technologií. Fyzika se v jeho podání stává nástrojem neúnavného lidského pátrání po nejzákladnějších principech, jež by přesně vysvětlily podstatu přírody a světa kolem nás. Metody fyziky se řídí základními hodnotami, jako jsou poctivost a pochybnost. Poznatky, které jsme díky fyzice objevili, nás posilují i pokořují. Presto s pomocí této védy nadále statečné pronikáme do neznáma. Fyzika je proste důležitá pro každého: na dobrodružném hledání pravdy se i díky této knize můžeme podílet úplně všichni!
Na stiahnutie
11,49 €

Smrt boha smrti


Revidované vydání vychází k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Kniha Smrt boha smrti předkládá příběh plný odvahy a sebeobětování, ale také zrady a kruté pomsty. Autor znal dobře všechny aktéry tohoto dramatu. Vždyť to byl právě on, kdo se v knize Za Heydrichem stín z roku 1947 pokusil jako první objasnit pozadí a průběh atentátu. Původní verze této knihy je prvním uceleným dílem o atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Jaroslav Andrejs podává vyčerpávajícím způsobem svědectví o jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje proti nacistům. Jan Kubiš a Jozef Gabčík, to jsou jména, která budou už navždy symbolizovat hrdinství ve tváři nepředstavitelnému zlu. Tato kniha nám připomíná statečné československé parašutisty, ale také jejich obětavé domácí pomocníky. Jména a osudy lidí, kteří riskovali nejen svůj život, ale i životy svých nejbližších. Lidí, pro které slovo vlastenectví nebylo jen prázdným pojmem. Stovky jich nalezly smrt a na to by se nikdy nemělo zapomenout.
Na stiahnutie
10,20 €

dostupné aj ako:

Energetic Marketing


HLBŠÍ, ENERGETICKÝ PRÍSTUP K PODNIKANIU OTVÁRA NEKONEČNÉ MOŽNOSTI Koľkokrát ste sa už spýtali samej seba: Prečo mi podnikanie nerastie tak rýchlo, ako by som chcela? Lenka Lutonská, priekopníčka energetického prístupu k podnikaniu, ktorá spolupracuje s tisíckami žien po celom svete, má pre tento pocit veľké pochopenie. Kedysi si totiž kládla tú istú otázku – pokým nenastala v jej podnikaní razantná zmena. Aká? Čo sa zmenilo? Zmenila sa ona sama. Začala z celého srdca dôverovať svojej intuícii a dbať na duchovnú, energetickú podstatu podnikania, ktorému sa venovala. Pozoruhodné výsledky na seba nenechali dlho čakať. Keď sa zamerala na energiu v piatich základných oblastiach podnikania, otočila svoje podnikateľské zlyhanie na mimoriadny úspech – a tak sa zrodili jej jedinečné energetické princípy miliónového podnikania. Tieto princípy sú po prvýkrát popísané v ucelenej knihe, ktorá predostiera spôsoby, ako ich začleniť do podnikania. Lenka túto netradičnú a veľmi vplyvnú metodiku pre úspech v podnikaní dlhoročne využíva so svojimi klientkami, aby naplnili svoj nepoznaný potenciál. Ten je v skutočnosti obrovský. Nezáleží na tom, ako ďaleko ste sa doteraz dostali alebo ako ďaleko ešte chcete pokročiť. Váš život a vaše podnikanie majú oveľa väčší potenciál, než si dokážete predstaviť. Lenka vie, že ak sa rozhodnete aplikovať tieto energetické princípy aj vo vašom podnikaní, nič pre vás nebude nemožné.
Na stiahnutie
12,00 €

dostupné aj ako:

Tušení (možné) budoucnosti


Společnost si postupně vytvořila propracovanou ekonomickou a sociální hierarchii. Vztahy lidí jsou posuzovány nejen tradicemi, ale zejména normami a zákony. Jejich porušování je chápáno jako nedodržování morálky a tradic příslušné komunity či přestupky nebo trestné činy, které nerespektují platné zákony. Takto je posuzováno nejen „směřování“ člověka, ale téměř každý krok, který učiní. Regulace prostřednictvím norem a zákonů je provázena „rozvolňováním“ charakteru a morálky. Méně viditelnou stránkou je, že každý složitější systém se stává zranitelnějším. Cítíme to, a ačkoliv oficiálně preferujeme individuum, fakticky předáváme své kompetence (ochranu volnosti) jiným. To nás ovšem nezbavuje otázek aktivity člověka a smyslu další existence lidstva jako živočišného druhu.
Na stiahnutie
4,09 €

dostupné aj ako:

Hry, sítě, porno


Rodičovství je těžké. Ale vy mu dáváte všechno a nezaváháte ani před průzkumem divoké džungle digitálního světa. Proč? Abyste mohli své děti s pomocí data a faktů připravit na rizika, s nimiž se budou setkávat. A naučili je dovednostem, díky kterým se džungle změní v krajinu sice stále divokou, ale předvídatelnou a bezpečnou. Digitální technologie jsou stejně tak dobří sluhové jako strašní páni. Obzvlášť to platí v nezkušených rukou dětí. Ať už kvůli traumatizujícímu obsahu, pro mladý mozek nadměrné stimulaci nebo tomu všemu, co děti propásnou při sezení u obrazovek. Michaela Slussareffvás seznámí s aktuálními vědeckými poznatky o vlivu digitálního světa na děti i dospívající a poradí vám, jak je zužitkovat v každodenním životě. Ale hlavně vám vysvětlí, jak zásadní je vaše role průvodce. Zahodíte představu rodiče-kontrolora a pochopíte, že zákazy a konflikty nic neřeší. Digitální odolnost vašich dětí můžete budovat pouze ve vztahu založeném na otevřenosti a důvěře. Jen pak se už o své potomky nebudete muset v digitálním světě bát. V knize se mimo jiné dozvíte: Podle výzkumů by děti do dvou let vůbec neměly sledovat obrazovky a monitory. Jak lze rozpoznat vznikající závislost na hrách a jak doma nastavit férová herní pravidla. Mají-li dospívající ustát tlak sociálních sítí, musí nejprve porozumět vlastním emocím. Děti musíme připravit na to, že je mnohem obtížnější se pornografii na internetu vyhnout než ji vyhledat. Jak a kdy s dětmi mluvit o citlivých tématech, včetně ukázek vedení rozhovoru.
Na stiahnutie
11,09 €

dostupné aj ako:

Parazitická myseľ


Pandémia môže mať veľa podôb. Na um nám ako prvé zídu hrozné, rýchlo sa šíriace choroby, no počuli ste už o pandémii, ktorá nepoznačí zdravie, ale schopnosť racionálne uvažovať? Kanadský psychológ Gad Saad, v knihe Parazitická myseľ odhaľuje kultúru zlých myšlienok, ktoré prenikajú do všetkých oblastí života vrátane politiky, biznisu či kultúry, a ponúka spôsoby, ako sa môžeme proti nim zaočkovať. V tejto knihe aj v populárnej relácii THE SAAD TRUTH na YouTube sa venuje obzvlášť tým negatívnym myšlienkam, ktoré ohrozujú naše základné ľudské slobody – slobodu prejavu a slobodu myslenia. Politika Západu hlásiaca sa k týmto liberálnym zásadám nebola nikdy vo väčšom ohrození, ako je dnes. Máte pred sebou prevratnú príručku, ako ubrániť vlastný zdravý rozum. Autor sa v knihe nezameriava len na analýzu nebezpečných myšlienok a ich šírenie, ale aj na spôsob, ako situáciu zvrátiť. Vystríha napríklad pred zdanlivo hlbokými myšlienkami, ktoré sa tvária ako pravda, či skúma parazitický pštrosí syndróm (Ostrich Parasitic Syndrome – OPS), chorobu, ktorá ľudí oberá o schopnosť rozpoznať nepopierateľné pravdy ako existenciu Slnka. Pridajte sa k boju za slobodu intelektu a zistite, ako sú ľudia vo vašom okolí zasiahnutí poruchou kritického myslenia.
Na stiahnutie
11,10 €

dostupné aj ako:

Bojovali jsme za lidskost


Příběh Češky, která přežila turecké vězení. Markéta Všelichová strávila v tureckém vězení tři a půl roku. Ve svých vzpomínkách živě popisuje vše, co jejímu zatčení předcházelo: humanitární činnost, výpravy na Blízký Východ i pomoc Kurdům. Stejně autenticky líčí drsnou realitu tureckých žalářů, vztahy se spoluvězenkyněmi a mrazivé příhody zpoza mříží. Velmi osobní vyprávění odhaluje osud mladé ženy, která se ocitla v nepředstavitelné situaci, a přesto se nikdy nevzdala svých snů o pomoci druhým.
Na stiahnutie
9,93 €

Gorily v mlze


„Nikdy nepochopím, jak osiřelé mládě mohlo přežít věznění v té těsné kleci, tu ubohou výživu nebo infikované rány způsobené drátěnými pouty. Nějak v sobě našlo sílu vydržet ještě čtrnáct dní, než jsem se o něm dověděla. … Opatrně jsem vypáčila kryt ohrádky, neboť jsem nevěděla, jakou reakci mohu čekat. Bude mládě bázlivé, agresívní, anebo lhostejné? Byla jsem nadšená, když Koko rovnou z ohrádky vylezla, omámeně chodila mezi rostlinami a dotýkala se listů a stonků, jako by se chtěla přesvědčit, jsou-li opravdové. Pak zůstala stát, upřeně se na mě skoro minutu dívala, a nakonec mi velice váhavě vylezla na klín. Strašně se mi chtělo přivinout si ji, ale odolala jsem, abych nenarušila důvěru, kterou mohla poprvé vložit do člověka. Několik minut mi seděla Koko klidně na klíně, a pak odťapkala k dlouhé lavici pod okny, odkud byl výhled na nedaleké visocké stráně. S námahou se na lavici vydrápala a zadívala se na horu. Najednou začala vzlykat a po obličeji jí tekly skutečné slzy, což jsem u gorily nikdy předtím ani potom neviděla. Když se konečně setmělo, svinula se do hnízda z rostlin, které jsem jí udělala, a s tichým kňouráním usnula.“ Americá badatelka Dian Fosseyová (1932–1985) věnovala celé své srdce výzkumu a aktivní ochraně ohroženého druhu goril horských ve vysokohorské oblasti afrického deštného lesa. V roce 1967 založila výzkumné středisko Karisoke. Své poznatky z téměř patnáctiletého pozorování a bádání zveřejnila i v populárně vědné knize Gorily v mlze. Její inspirativní život i práci přerušila v roce 1985 násilná smrt.
Na stiahnutie
9,93 €

Hrady a tvrze západních Čech


Hrady, hrádky a tvrze v krajině spolehlivě upoutají naši pozornost. Patříte-li mezi obdivovatele majestátnosti kamenných svědků minulých časů a nespokojíte-li se s tím, co vám o nich sdělí standardní turistický průvodce, pak držíte v rukou tu správnou knihu. Nesnaží se být vyčerpávajícím odborným pojednáním, přesto chce širší veřejnosti poodhalit tajemství středověké architektury v západočeském regionu a nezůstat jen na povrchu. Najdete v ní kapitoly věnované známým cílům turistických tras – hradům, jako je Rabí, Loket, Velhartice aj. Ale současně se seznámíte i s místy, jejichž krása zůstává i dnes uchráněna před nájezdy dychtivých turistů – za všechny jmenujme třeba Starý Rybník, Volfštejn či tvrz Zavlekov. Kniha je vystavěna na kresebných rekonstrukcích a retrokresbách malíře a publicisty Jana Heřmana a na fundovaném textu archeologa Jana Viznera. Současný stav zachycují nevšední fotografie památek od Petra Fabiana. Autoři vychází z úsilí předchozích generací historiků a badatelů a navazují na nové výsledky v oblasti kastelologie.
Na stiahnutie
14,46 €

Ako nevychovať malých tyranov


Jednoduchá, akčná a vtipná príručka pre rodičov, ktorí chcú zo svojich detí vychovať poctivých, dobrosrdečných, seba - vedomých a samostatných ľudí, ktorí možno jedného dňa zachránia svet. Je to vôbec v dnešnom svete možné? To si pri výchove svojich detí uvedomila oceňovaná žurnalistka Melinda Wennerová Moyerová. Často dostávala prosby, aby skúmala jednoduché rodičovské otázky. Vtedy si uvedomila, že jedna obrovská kapitola o výchove je vynechávaná, a to: ako vychovať deti, aby sa z nich nestali malí tyrani. Sociálne médiá a televízia dnes odovzdávajú deťom správu, že byť sebecký a nepríjemný je úplne v poriadku. My však chceme deti, ktoré poznajú, čo znamená empatia a dobré skutky. No ako to dosiahnuť? Ako vychovať ohľaduplné a dobrosrdečné deti, ktoré budú etické ako doma, tak aj vo svete? Táto kniha je plná vedecky podložených faktov a dôkazov a ponúka svieži, občas prekvapivý pohľad na výchovu našich detí. Najprv sa snaží načrtnúť vlastnosti, ktoré chceme, aby naše deti mali, napríklad čestnosť, štedrosť, antirasizmus a potom poskytuje vedecky podložené stratégie, ktoré pomôžu rodičom vštepiť tieto vlastnosti svojim deťom. Inšpirujte sa, ako si vychovať také deti, s ktorými by ste sa chceli kamarátiť aj vy.
Na stiahnutie
9,90 €

dostupné aj ako:

Minuty do atomové půlnoci


Hodiny posledního soudu ukazují, kolik času zbývá světu do katastrofické půlnoci – možné globální pohromy. Od roku 1947, tedy téměř od počátku atomového věku, je tento symbol průběžně aktualizován redakcí časopisu Bulletin of the Atomic Scientists. O umístění ručičky na hodinách rozhoduje výbor složený z odborníků na fyziku, ekologů a nositelů Nobelových cen. V dramatickém 20. století, jímž se prolíná příběh boje mezi demokracií a diktaturou, bylo lidstvo nejblíže zkáze na vrcholu studené války v roce 1953. Tehdy do pomyslného konce světa zbývaly jen dvě minuty. Naopak nejdále v roce 1991, kdy ručička ukazovala celých 17 minut do atomové půlnoci. Ve 21. století hodiny reflektují také nebezpečí plynoucí z klimatické změny a nového vývoje v oblasti biologie a technologií, který může lidstvu způsobit nenapravitelné škody. Autor svým pronikavým pohledem a na základě bádání v archivech tajných služeb odkrývá zákulisí nejkritičtějších okamžiků moderní historie a zároveň bourá zavedené mýty a poukazuje na paradoxy dějin. Lidstvo nebylo na pokraji katastrofy např. jen v roce 1962, kdy sovětské rakety tajně dopravené na Kubu přímo ohrožovaly americké území, nebo ve chvíli, kdy ostražitý Jurij Andropov instaloval jaderné zbraně přímo v srdci Evropy a téměř sahal na atomový knoflík, ale také v nesčetných okamžicích lidských omylů a technických selhání. Když se dozvídáme o přiznaných či donedávna utajených jaderných haváriích a nebezpečích havárií, zjišťujeme, že osud lidstva mnohdy visel opravdu na vlásku, a je až s podivem, že naše civilizace ještě existuje. Ale i během četby této knihy se můžeme pobavit – např. když čteme o Billu Clintonovi nebo François Mitterrandovi, kteří byli schopni zapomenout atomové kódy v kapse saka, či snad dokonce županu.
Na stiahnutie
9,93 €

Rozdělení Československa 1989-1992


Historik Jan Rychlík byl v době rozpadu Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická jednání mezi slovenskými a českými politiky tedy sledoval z bezprostřední blízkosti. Díky svému dlouholetému zájmu nejen o slovenskou politiku, ale obecněji o otázky národa a nacionalismu v moderních evropských dějinách, např. v dějinách balkánských národů, spojuje podrobnou znalost složitých jednání s vhledem do podstaty česko-slovenského vztahu, pro nějž byla od počátku typická jistá disproporce. Zatímco Češi považovali společný stát za de facto stát český, za naplnění představy o české nezávislosti, pro Slováky byl od samého počátku jen jednou z etap na cestě k dosažení samostatnosti. Proces zániku Československa se odehrál sice pokojnou cestou, ale proti vůli většiny obyvatelstva a nikoli bez závažných následků pro běžný život, například obyvatel příhraničních oblastí. Kniha Jana Rychlíka dokazuje, že otázky vztahů mezi národy a národnostmi zůstávají i v Evropě na počátku 21. století aktuální a hodné pozornosti, jak potvrzuje mimo jiné současný vývoj v Belgii či Velké Británii. Kniha vychází v novém, aktualizovaném vydání.
Na stiahnutie
15,82 €

Dech


Nádech, výdech a znovu. Zapomněli jsme tu nejpřirozenější věc na světě? Minimálně v posledních letech se zdá, že lidé jsou čím dál posedlejší zdravým životním stylem. Více sportujeme, zajímáme se o správné stravovací návyky, studujeme spánek, otužujeme se, každou tělesnou funkci digitálně zaznamenáváme. Je tu však jeden proces, k němuž obracíme pozornost až ve chvíli potíží: dýchání. Novinář James Nestor si prošel podobnou zkušeností. Jeho dlouhodobé zdravotní problémy se vyřešily až díky dechovým cvičením, k nimž se zpočátku stavěl nedůvěřivě. Poté co se Nestor znovu naučil dýchat, vyrazil na cesty, aby našel odpověď na otázku: Zapomíná lidstvo tu zdánlivě nejjednodušší věc na světě? Autor nehledá jen v plicních laboratořích, ale rovněž u pěveckých sborů, na starověkých pohřebištích, sovětských výzkumných základnách nebo v ulicích Săo Paula. Porovnává vědecké poznatky z oblasti fyziologie, biochemie či psychologie s jogínskými a dalšími tradicemi a ukazuje, že dýchání je naprostý základ našeho bytí. Jen možná trochu jinak, než by se dalo čekat.
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Císařská politika


Vztah centrálních mocností, tedy Rakouska-Uherska a Německa, v období před první světovou válkou zásadním způsobem ovlivňoval evropské i světové dění. Císařská politika barvitým způsobem popisuje složité vazby mezi evropskými velmocemi a ukazuje, jak Vilém II., František Josef I. a další klíčoví politici a diplomaté ovlivňovali směřování zahraniční politiky svých zemí. Dále připomene zostřující se vztahy mezi habsburskou monarchií a Ruskem ohledně Balkánu, bosenskou anekční krizi, rakouské spory se Srbskem či hrozbu, že Rakousko-Uhersko pozbyde postavení velmoci. Rovněž přibližuje okolnosti, které vedly Berlín po sarajevském atentátu k jednoznačné podpoře habsburské monarchie a strhly smrtící lavinu, jež pohřbila miliony lidských životů.
Na stiahnutie
19,99 €

dostupné aj ako:

Odvaha milovat


Úvahy známé osobnosti katolické církve o víře a zrání na křesťanské duchovní cestě. Křesťanská víra není něco předem daného či triviálního. Je to cesta naslouchání Bohu a zároveň vědomé rozhodnutí. Víru doprovázejí pochybnosti, rozpaky, chyby i křehkost. Víra je i odvahou udělat krok do neznáma a riskovat. Kardinál Martini ukazuje na apoštolu Petrovi, jak mocná a zároveň křehká může víra být. Tak jako Petr následujeme a milujeme Ježíše – a stejně jako on si mnohdy nevíme rady, jsme zkroušeni nebo bojujeme s „ateistou v nás“. Síla víry je v tom, že zapojuje celého člověka – naše srdce, mysl i ducha. Knížka, napsaná formou biblické meditace pro účely duchovních cvičení, je určena zejména těm, kdo v církvi vedou druhé – kněžím, jáhnům a dalším osobám působícím v pastoraci – aby si stále připomínali jediný zdroj své víry: Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného.
Na stiahnutie
7,89 €

dostupné aj ako:


Rozšírte svoje vedomosti z nových oblastí ako ekonómia, manažment a marketing. Zaujímate sa o vesmír a jeho fungovanie, správanie živočíchov či históriu času? Správny smer do života a pozitívnu psychológiu prinesie motivačná literatúra. Knihy odborné - z oblasti práva, pedagogiky, sociológie či medicíny - ukrýva práve táto sekcia.