! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Vojtech Zamarovský

autor

Vojtech Zamarovský

Spisovateľ a prekladateľ Vojtech Zamarovský sa narodil 5. októbra 1919 v Trenčíne. Po maturite odišiel študovať do Prahy na Vysokú školu obchodnú. O rok neskôr v roku 1939 prešiel na štúdium práva do Bratislavy, ktoré ukončil v roku 1943. Zároveň však doštudoval aj Vysokú školu obchodnú či už v Prahe, alebo v Bratislave. Po ukončení štúdií pracoval v Slovenskej národnej banke, neskôr na Povereníctve priemyslu v Bratislave, od roku 1946 na Úrade predsedníctva vlády v Prahe a od roku 1951 v Štátnom plánovacom úrade. V roku 1953 musel z politických dôvodov odstúpiť z funkcií a zamestnal sa ako administratívny pracovník vo vydavatľstve (Státní nakladatelství krásné literatury) v Prahe. Po prekladateľskej činnosti z oblasti ekonomiky a finančníctva sa od roku 1956 sústredil na vlastnú literárnu tvorbu. Zamarovský si zo záľuby v histórii starovekých kultúr vytvoril svoje povolanie a začal ju literárne spracúvať.

Prvým knižným dielom Zamarovského bol historický cestopis o Mezopotámii, Egypte a Grécku Za siedmimi divmi sveta (1960). Týmto dielom odštartoval v bývalom Československu novú etapu v ponímaní literatúry faktu.

Neskôr napísal Za tajomstvom ríše Chetitov (1961), Objavenie Tróje (1962), Na počiatku bol Sumer (1966), Bohovia a hrdinovia antických bájí (1969), Dejiny písané Rímom (1971), Grécky zázrak (1974), Ich veličenstvá pyramídy (1977). Históriu antických olympijských hier zobrazil v roku 1978 v knihe Vzkriesenie Olympie. Napísal aj knihy Bohovia a králi starého Egypta (1986), príbeh egypťana Sinuhet (1987) a Návrat do staroveku (1992). Prerozprával staroveké eposy Gilgameš (1975) a Aeneas (1981). V rokoch 1999-2003 vyšlo postupne v rámci súborného diela 13 kníh Vojtecha Zamarovského, z ktorých vzišiel aj 13-dielny televízny seriál.

V zahraničí vyšlo jednému z našich najpredávanejších autorov spolu viac než 250 kníh v 15 jazykoch sveta. Najpredávanejším titulom sa stala prvotina - Za siedmimi divmi sveta. Knihy vyšli v náklade presahujúcom dva milióny exemplárov a súborné dielo ako výsledok projektu vydavateľstva Perfekt v apríli 2004 vyšlo v náklade 100 tisíc kusov.

Vojtech Zamarovský prekladal z latinčiny, angličtiny, francúzštiny a nemčiny diela beletristické i diela literatúry faktu.

Za svoju bohatú literárnu činnosť získal niekoľko zahraničných a domácich ocenení a stal sa čestným občanom mesta Trenčín. K počiatočným patrili Ceny vydavateľstva Mladé letá. V roku 1977 dostal Cenu trojruža, o desať rokov neskôr Cenu Zväzu slovenských spisovateľov. V roku 1992 získal ako prvý Cenu Egona Erwina Kischa.

Prezident SR Michal Kováč 31. augusta 1996 zapožičal Vojtechovi Zamarovskému vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II.triedy. Pri príležitosti Dňa vzniku SR mu odovzdal 3. januára 2001 prezident SR Rudolf Schuster štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.

Najvyššie vyznamenanie Slovenského olympijského výboru (SOV) Zlaté kruhy SOV získal v roku 2003 za jeho prínos k šíreniu olympijských myšlienok nádhernými dielami z antiky, ktoré sú - ako napríklad v prípade Gréckeho zázraku - dokonca aj základnou učebnicou o starovekom Grécku. Najväčším prínosom pre olympijonikov je kniha Vzkriesenie Olympie. Minister kultúry SR Rudolf Chmel odovzdal 23. novembra 2004 Vojtechovi Zamarovskému Cenu ministra kultúry SR.

Slovenskému spisovateľovi a historikovi Vojtechovi Zamarovskému udelili 13. marca 2006 v Aténach čestné ocenenie Veľvyslanec helénizmu. Titul udeľuje každoročne prefektúra Atén významným osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a dielom zaslúžili o šírenie myšlienok helénizmu. Ocenenie je uznaním celoživotného diela dr. Vojtecha Zamarovského, ktorého príspevok k šíreniu myšlienok helénizmu je významný nielen v rámci Slovenska, ale v celom regióne strednej a východnej Európy. Pri príležitosti slávnostného odovzdania čestného titulu v priestoroch aténskeho Megaro Moussikis pripravilo Veľvyslanectvo SR v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt a Klubom priateľov Vojtecha Zamarovského prezentáciu súborného diela tohto zakladateľa slovenskej literatúry faktu.

Prezident SR Ivan Gašparovič mu 31. augusta 2006 udelil štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy - in memoriam - za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj kultúry a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí (vyznamenanie prevzal syn).

Rodák z Trenčína trpel na sklonku života Parkinsonovou chorobou, zomrel 26. júla 2006 vo veku nedožitých 87 rokov. Telesné pozostatky spisovateľa uložili do hrobu v stredočeskej obci Soutice pri Prahe, kde Zamarovský žil a kde aj zomrel.

"Bol autorom, ktorý vedel podať históriu tak, že tomu rozumel každý, či už univerzitný profesor, alebo obyčajný človek. A v tom bola veľkosť Vojtecha Zamarovského", povedal o ňom podpredseda Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského Ivo Veliký.
(Zdroj TASR)

viac

Za sedmi divy světa


Dnes již klasické dílo známého popularizátora starověkých dějin a plodného spisovatele a jednoho ze zakladatelů žánru literatury faktu v tehdejším socialistickém Československu Vojtěcha Zamarovského (19192006) vyšlo před více než 50. lety (1960, slovensky, 1963, česky). Od té doby vycházelo znovu a znovu a vždy si našlo nové a nadšené čtenáře. Toto revidované, aktualizované a doplněné vydání s kvalitní obrazovou přílohou zahrnuje mapy, fotografie, klasické i nejnovější rekonstrukce těchto dávno zaniklých starověkých staveb a uměleckých děl. Před námi tak znovu vyvstanou egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidim chrám v Efesu, Feidiův Zeus v Olympii, mauzoleum v Halikarnassu, Rhodský kolos a maják na ostrově Faru i se svými pohnutými osudy. Nové vydání zachovává to, co bylo pro knihy Zamarovského tak typické: vyprávění, které přináší kromě zajímavé části dějin a poutavého příběhu i množství historických faktů podaných s velkou zručností, takže i nudná fakta se stávají zajímavou historií. Díky doprovodným textům českého klasického archeologa Ladislava Stanča (* 1977) a dalších badatelů se však daří zasadit historii sedmi divů starověkého světa i do kontextu současného historického bádání. Revidované a doplněné vydání dnes již klasické knihy o sedmi divech starověkého světa (egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu, Feidiův Zeus v Olympii, mauzoleum v Halikarnassu, Rhodský kolos a maják na ostrově Faru.
U dodávateľa
34,69 € 36,52 €

Veľké príbehy staroveku


Príbehy o Gilgamešovi, Sinuhetovi a Aeneovi patria k najslávnejším textom, aké nám starovek zanechal a napriek rozdielnemu pôvodu ich mnohé spája. Iba zriedka sa pritrafí, že sa v jednej knihe stretnú príbehy z takých rozdielnych období a civilizácií, ako je to v tomto prípade. Niekedy v priebehu tretieho tisícročia pred n. l. na juhu Mezopotámie napísali na hlinené tabuľky po prvý raz príbeh o Gilgamešovi. Rozprávanie má viacero rovín a jedna z nich zosobňuje ľudský zápas so smrteľnosťou. Hlavný hrdina prichádza k poznaniu, že človek sa môže snažiť iba o nesmrteľnosť svojho mena. Sinuhetov príbeh je považovaný za najlepšie dielo egyptskej literatúry v období Strednej ríše. Medzi to najlepšie ho radili už starí Egypťania. Sinuhet býval sluhom kráľovnej Neferu. Podobne ako v židovskej tradícii porazil Dávid Goliáša, porazil Sinuhet na čele svojich ľudí omnoho silnejší kmeň a tak sa preslávil. Jedenásť rokov písal Vergilius Aeneas, veľký rímsky epos, ktorý vzdáva hold vládcovi impéria a verí v dni budúce.
Na stiahnutie
9,70 €

Putovanie do staroveku


Vojtech Zamarovský veľakrát navštívil krajiny, kde kvitli staroveké civilizácie. Na svojich cestách študoval, pozoroval, zapisoval. Najvýznamnejšie pamiatky, o ktorých tento slovenský najprekladanejší autor literatúry faktu celý život písal, sú témou tejto knihy. Rukopis Vojtecha Zamarovského je doplnený dvomi odbornými štúdiami.
Na stiahnutie
8,50 €

dostupné aj ako:

Dejiny písané Rímom


Kniha Dejiny písané Rímom z pera majstra Zamarovského hovorí o meste, ktoré sa nazýva večným, i o Rímskej ríši, ktorej dalo toto mesto meno. Autor sleduje cestu od bezvýznamnosti k svetovláde, vojny i kultúrne pamiatky, píše o hrdinských i o všedných dňoch, o sláve i o negatívnej strane slávy. Vojtech Zamarovský napísal vzrušujúce rozprávanie o nenávratnej mladosti ľudstva, ktorú voláme antika. Rím po sebe nezanechal len úžasné pamiatky, nádherné paláce a chrámy z minulých storočí. Jeho dejiny vypĺňajú činy antickej veľkosti a po stáročia bol vládcom takmer celého, vtedy známeho sveta. Hranice Rímskej ríše sa v časoch jej najväčšej slávy tiahli od Perzského zálivu po Severné more, od horného Nílu po Dunaj a Rýn, od predhorí Kaukazu po pohoria Atlasu. Rímske dedičstvo má výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadieloch. Čitateľom ponúkame nové, upravené vydanie knihy.
Na stiahnutie
9,70 €

dostupné aj ako:

Na počiatku bol Sumer


SUMERI sú prvým historicky doloženým národom na svete. Žili v oblasti medzi riekami Eufrat a Tigris na území dnešného Iraku, kde archeológovia vykopali z hlbín tisícročí trosky ich miest a poklady ich umenia. Kniha je doplnená časťou Pocta Vojtechovi Zamarovskému, ktorá prináša informácie o vykopávkach zo slávneho mesta UMMA z pera Drahoslava Hulínka.
Na stiahnutie
9,30 €

dostupné aj ako:

Grécky zázrak


Kniha Grécky zázrak prevedie čitateľa cez slnečnú Heladu, Atény, Spartu, Mykény, Knossos, Olympiu, Delfy, Korint, Délos, Rodos i ďalšie slávne miesta krajiny, kde žili „ľudia rovní bohom“. Gréci, považovaní za priekopníkov európskych dejín, sa k svojim objavom, prvenstvám a vymoženostiam dopracovali, v mnohých prípadoch doslova prebojovali. Po stáročia sa hovorilo o „gréckom zázraku“ a myslelo sa tým historické prvenstvo a vymoženosti, pre ktoré si Grécko zasluhuje náš obdiv. Ten zázrak je v tom, ako to tento národ dokázal. Prostredníctvom tejto knihy sa o tom môžete presvedčiť. Môžete sa stať pútnikmi, ktorí prejdú po cestách, ktorými prešli Gréci. Vstúpite na bojiská vojsk a do chrámov ich bohov, do hájov filozofov a dielní umelcov. Vyberiete sa po stopách ich veľkých i všedných dní v dobe európskej mladosti, ktorá sa volá antika. Grécke dejiny a výtvory videné z perspektívy nášho veku nám umožňujú lepšie chápať mnohé, čo prišlo po nich.
Na stiahnutie
9,50 €

dostupné aj ako:

Bohovia a hrdinovia antických bájí


Ďalšie vydanie encyklopédie antickej mytológie, ktorej pozoruhodná forma "slovníka na čítanie" približuje bohov a hrdinov antických bájí zaujímavým, čítavým a dramatickým opisom ich osudov.
Na stiahnutie
9,70 €

dostupné aj ako:

Dejiny písané Rímom


Kniha Dejiny písané Rímom hovorí o meste, ktoré sa nazýva večným, i o ríši, ktorej dalo meno. O ceste od bezvýznamnosti k svetovláde, o vojnách i kultúrnych pamiatkach, o hrdinských i všedných dňoch, o sláve i o rube tejto slávy. Je to vzrušujúce rozprávanie o nenávratnej mladosti ľudstva, ktorý voláme antika, z pera Vojtecha Zamarovského. Rím nezanechal po sebe len úžasné pamiatky, nádherné paláce a chrámy z minulých storočí. Jeho dejiny vypĺňajú činy naozaj antickej veľkosti a po stáročia bol vládcom takmer celého vtedy známeho sveta. Hranice Rímskej ríše v časoch jej najväčšej slávy sa tiahli od Perzského zálivu po Severné more, od horného Nílu po Dunaj a Rýn, od predhorí Kaukazu po pohoria Atlasu. Rímskemu dedičstvu sa pripisuje výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadieloch.
Na stiahnutie
8,50 €

dostupné aj ako:

Objavenie Tróje


Kniha od známeho autora pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o stratené a znovu objavené svety dávnoveku a o ich kultúru, je napísaná prístupným štýlom, a napriek tomu je podložená vedeckými faktmi. Čitateľ sa môže vybrať na cestu po stopách Homérových hrdinov, nájsť odpovede na mnohé otázky okolo Iliady a Odysey – najstarších pamiatok gréckej literatúry a neodmysliteľnej súčasti nášho kultúrneho dedičstva. Schliemann pokladal Homéra nielen za básnika, ale i za historika – a na úžas všetkých súčasníkov našiel miesto, kde kedysi stála Trója, a vykopal jej hradby. Kniha rozpráva o jeho neuveriteľnom živote, zostupoch do hlbín tisícročí, v ktorých objavil nielen nesmierne poklady trójskych a achájskych kráľov, ale i prastarú kultúru, o ktorej ľudstvo doteraz nemalo tušenia. Slovný výklad je doplnený bohatým ilustračným materiálom, ktorý pozostáva z ilustrácií, nákresov, plánov a fotografií súčasného stavu.
Na stiahnutie
9,50 €

dostupné aj ako:

Vzkriesenie Olympie


Zamarovského Vzkriesenie Olympie je prvou knihou, ktorá v úplnosti podáva vyše tisícročnú históriu antických olympijských hier a navyše sa zamýšľa aj nad ich odkazom dnešku. Je to hold Olympii a olympijským hrám, ale nie ich idealizovanie. Ako konštatuje v diele autor, na olympijskej pôde sa ukázalo, že šport a umenie sú dva mosty na ceste, aj keď nie jedinej, ktorá vedie k dorozumeniu. Kniha je rozdelená na tri časti: prvá sa zaoberá dnešnou Olympiou a históriou jej objavenia, druhá antickými olympijskými hrami vo svetle poznatkov modernej vedy a tretia obnovením olympijských hier a niektorými ich otázkami.
Na stiahnutie
8,50 €

dostupné aj ako:

Za tajomstvom ríše Chetitov


Toto pozoruhodné dielo vyšlo po prvý raz roku 1963 a kritika ho nazvala „archeologickou detektívkou“ a „objavnou vedeckou reportážou“. Ani čas neubral tomuto dielu na zaujímavosti. Vojtech Zamarovský ho navyše nanovo upravil a doplnil novými faktmi, vydavateľstvo Perfekt mu pridalo príťažlivú formu s početnými farebnými a čiernobielymi fotografiami, nákresmi a mapkami. Vyberte sa teda na putovanie za históriou jedného z najzáhadnejších národov staroveku, ktorý pred štyrmi tisícročiami vytvoril mocnú ríšu a zároveň veľkolepú kultúru. Na jej odhalení mal nemalú zásluhu Bedřich Hrozný, ktorému sa podarilo rozlúštiť ich tajomnú reč, vďaka čomu dnes vieme o Chetitoch oveľa viac ako historici, čo žili len pár storočí po zániku Chetitskej ríše.
Na stiahnutie
8,50 €

dostupné aj ako:

Dějiny psané Římem


Kniha hovoří o městě, které se nazývá věčným, i o říši, jíž dalo jméno. Vypráví o cestě od bezvýznamnosti ke světovládě, o válkách i kulturních památkách, o hrdinských i všedních dnech, o slávě i o rubu této slávy. Je to vzrušující líčení nenávratného mládí lidstva, jež nazýváme antikou, z pera jednoho nejlepších autorů literatury faktu - Vojtěcha Zamarovského.
Na stiahnutie
7,00 €

Za siedmimi divmi sveta


Na ceste za siedmimi divmi sveta sa prejdeme palmovými hájmi na brehoch Nílu i výstavnými sálami parížskeho Louvru a Britského múzea, prašnou púšťou Mezopotámie i modrými vlnami Egejského mora, slnečnou Heladou a Malou Áziou a dostaneme sa až na čarovné ostrovy Rodos a Faros v Stredozemnom mori. Okrem toho si všimneme aj ďalšie, neoficiálne divy sveta. A hoci „ich krása sa podobá slnku, ktoré svojou žiarou oslepuje tak, že nedovoľuje vidieť iné veci“, ako hovorí Filón Byzantský, budeme sa s chuťou pozerať aj na svet okolo nich. Putovanie za siedmimi divmi sveta nás zavedie do dávnych čias, do hĺbok dávnych kultúr, bez ktorých by nebolo ani modernej Európy. Zoznámime sa s tromi hlavnými kultúrnymi oblasťami staroveku: egyptskou, mezopotámskou a gréckou. Iste nebude zbytočné, keď sa pozrieme dnešnými očami na diela, ktoré antický svet považoval za najväčšie výtvory ľudského umu a rúk. Zostáva nám len ľutovať, že ich už dnes nemôžeme vidieť na vlastné oči...
Na stiahnutie
9,70 €

Ich veličenstvá pyramídy


Kniha Ich veličenstvá pyramídy ponúka čitateľovi dobrodružnú prehliadku skutočných „kamenných zázrakov na Níle“ a zároveň najstarších monumentálnych stavieb na svete, pred ktorými stojí v úžase aj dnešný človek. Už starovek pokladal pyramídy za prvý zo siedmich divov sveta a tento prívlastok im právom zostal dodnes. Svojou fantastickou veľkosťou a geometricky triezvou architektúrou vzbudzujú zvedavosť a vyvolávajú množstvo otázok. Odpovede na mnohé z nich nájde čitateľ práve v tejto knihe, ktorá je doplnená chronologickými tabuľkami, mapami, plánmi, rekonštrukciami pyramíd (s priľahlými chrámami, mastabami a satelitnými pyramídami) a tiež farebnými fotografiami dnešného stavu.
Na stiahnutie
8,50 €

dostupné aj ako:

Za tajomstvami ríše Chetitov, 2. vydanie


Keď pozoruhodná kniha Vojtecha Zamarovského Za tajomstvom ríše Chetitov vyšla v roku 1963 prvý raz, kritika ju nazvala „archeologickou detektívkou“, „objavnou vedeckou reportážou“ a „priekopníckym dielom našej literatúry faktu“. Odvtedy vyšla v mnohých vydaniach, ako aj v prekladoch do viacerých jazykov sveta a stala sa jedným z najúspešnejších diel reprezentujúcich slovenskú literatúru faktu. Okrem iného predstavuje aj českého orientalistu Bedřicha Hrozného, ktorý rozlúštil jazyk Chetitov, takže dnes o nich vieme viac ako historici, čo žili len pár storočí po zániku ich ríše. Dielu neubral na zaujímavosti ani čas. Vojtech Zamarovský totiž svoju „archeologickú detektívku“ pre vydanie vo vydavateľstve PERFEKT v roku 2003 znova upravil, doplnil novými faktmi, pričom dostala príťažlivú formu s mnohými fotografiami, nákresmi a mapkami. V najnovšom vydaní sa za históriou jedného z najzáhadnejších národov staroveku, ktorý pred štyrmi tisícročiami vytvoril mocnú ríšu a zároveň veľkolepú kultúru, môžu vybrať aj súčasníci.
Na sklade 1Ks
14,63 € 15,40 €

Za siedmimi divmi sveta


Všetkým čitateľom a milovníkom histórie sa dostáva do rúk druhé vydanie úspešnej knihy od majstra literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Za siedmimi divmi sveta. Okrem čitateľského zážitku prináša vydavateľstvo Perfekt tentoraz aj novinku – zvukové CD s prerozprávanými úryvkami z textu. Kniha tak bude dostupná v 2 verziách: samostatná kniha bez CD a kniha s vloženým CD. Prijmite od nás pozvanie na cestu za siedmimi divmi sveta, na ktorej vás čaká vzrušujúce putovanie palmovými hájmi na brehoch Nílu i výstavnými sálami parížskeho Louvru a Britského múzea, prašnou púšťou Mezopotámie i modrými vlnami Egejského mora, slnečnou Heladou a Malou Áziou a dostaneme sa až na čarovné ostrovy Rodos a Faros v Stredozemnom mori. Okrem toho spoznáte aj ďalšie, neoficiálne divy sveta. Rozprávanie o siedmich divoch sveta vás zavedie do dávnych čias a zoznámi s tromi hlavnými kultúrnymi oblasťami staroveku: egyptskou, mezopotámskou a gréckou. Okrem toho budete mať možnosť pozrieť sa dnešnými očami na diela, ktoré antický svet považoval za najväčšie výtvory ľudského umu a rúk. Zostáva nám len ľutovať, že ich už dnes nemôžeme vidieť na vlastné oči...
Vypredané
13,21 € 13,90 €