Jazyk


Hodnotenie


Väzba


E-knihy - Politológia s. 1 z 1

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Polemika s euroskeptikem


Proč by měla Evropská unie získat vlastní politickou moc a jak by se něco takového mohlo uskutečnit? To jsou základní otázky, na které se prostřednictvím někdy vášnivého, ale vždy konstruktivního dialogu pokouší najít odpověď oba fiktivní protagonisté Polemiky s euroskeptikem. Proevropsky naladěná Petra tvrdí, že evropské národy musí spojit síly, aby byly schopné se ubránit a prosazovat své zájmy v rychle se měnícím světě. Domnívá se také, že je potřeba nově definovat a posílit transatlantickou vazbu se Spojenými státy v rámci Severoatlantické aliance. Skeptik Václav je přesvědčený, že nic takového není možné. V Evropě podle něj nejsou podmínky pro vznik celoevropské politické moci a národní stát i nadále představuje ničím nenahraditelnou politickou formu. Spojenectví s USA musí zůstat v nezměněné podobě, jinak by se evropské národní státy nedokázaly ochránit před mimoevropskými nepřáteli (Rusko) a možná ani před tím, aby znovu nezačaly válčit mezi sebou. Které argumenty převáží? A může se vůbec přesvědčená zastánkyně evropské integrace s jejím nesmiřitelným odpůrcem na něčem shodnout?
Na stiahnutie
12,00 €

Pomsta geografie


Kniha zřejmě nejvýznamnějšího současného autora z oboru geopolitiky, která je jedním z hlavních děl na téma globálního vývoje světa, která v poslední době vyšla. Autor se snaží popsat základní předurčení historického vývoje jednotlivých oblastí světa tím, v jaké geografické poloze se nacházejí a jak tato ovlivňuje jejich osudy a další možný vývoj. Jde o jednu z nejdiskutovanějších knih z oblasti mezinárodní politiky a vztahů minulého roku.
Na stiahnutie
18,00 €

dostupné aj ako:

Zima přichází


Nové vydání doplňuje předmluva rusisty a novináře Libora Dvořáka.Začátek 90. let 20. století, rozpad Sovětského svazu, éra prezidenta Borise Jelcina, čečenské války a 15 let Vladimira Putina ve funkci prezidenta nebo premiéra Ruska. Všechny tyto události jsou ve větší či menší míře reflektovány v knize Garryho Kasparova Zima přichází. Popis prvních deseti let po pádu železné opony otevírá hlavní téma, kterým je autorův pohled na Vladimira Putina. Jeho vzestup z pozice někdejšího důstojníka KGB až na prezidentský post chápal Kasparov jako jeden z prvních jako signál, že se Rusko začíná odklánět od demokracie. Jako čelný představitel ruské opozice označuje autor současného prezidenta za diktátora, který má díky obřím zdrojům a nukleárním zbraním velkou moc po celém světě, a kritizuje vstřícný postoj Spojených států a dalších západních zemí k Rusku.Garry Kasparov napsal tuto knihu již v roce 2015 a je zřejmé, že se bohužel v mnohém nemýlil. Hrozba Putinova Ruska je nyní mimořádně aktuální a svět se k ní musí postavit čelem.
Na stiahnutie
9,45 €

dostupné aj ako:

Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na knihy druhej akosti

Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů


Tato monografie skládající se ze šesti historických analýz a tří příspěvků memoárového a přehledového charakteru poskytuje celkový pohled na stoletou historii česko(slovensko)-albánských vztahů – nejen těch diplomatických a ekonomických, ale i vztahů kulturních, mezilidských či v oblasti vzdělávání. Tato kniha dokazuje, že Češi a Albánci, navzdory své geografické vzdálenosti a ne vždy silným politickým vazbám, v minulosti rozvíjeli a stále rozvíjejí jak silné obchodní vztahy, tak i oboustranné sympatie. Ty vycházejí z vazeb v minulosti, ale i z nárůstu přímých vzájemných kontaktů. Dnes, sto let od navázání diplomatických vztahů, se sympatie a kontakty mezi Čechy a Albánci zdají být ještě silnější.
Na stiahnutie
6,00 €

Historik mezi politology


Publikace je dílem studentů a kolegů Jana P. Kučery, který třicet let působil na katedře politologie FSV UK. Kniha proto zahrnuje texty věnující se problematice, s níž docent Kučera spojil svou přednáškovou i výzkumnou činnost. K nim patří studie M. Skovajsy a J. Dopierally věnované Richardu Wagnerovi a analýzy vztahující se k českým dějinám, jako jsou práce o českém údělu od D. Brabce a o politickém stranictví v českých zemích před rokem 1918 od J. Staubera.Zájemci o české dějiny 20. století zde najdou i text týkající se kontaktů T. G. Masaryka s Willou Catherovou z pera P. Justa či obsáhlou studii V. Smetany přibližující přítomnost Rudé armády v Československu v roce 1945. Své místo zde našla i analýza formování středoevropské identity od L. Cabady a studie současné ruské inteligence M. Romancova. Nechybí ani zamyšlení nad konceptem svobodné společnosti, jejímž autorem je K. B. Müller, či úvahy o ideologickém zakotvení fašismu J. Charváta, které doplňuje „filozoficko-marsologická“ literárně zacílená úvaha J. Mlejnka. Stranou zájmu nezůstala ani témata vztahující se k Francii (příspěvek věnovaný národní identitě Nice z pera M. Perottina) či studie o „světovém vlivu“ Velšanů B. Říchové. Publikaci uzavírá politicko- geografická analýza globálně nejoblíbenějšího sportu – fotbalu – spoluautorů M. Riegla a B. Doboše.
Na stiahnutie
9,00 €

dostupné aj ako:

Pomsta moci


Nevšedný a napínavý príbeh o budúcnosti demokracie, ktorý objasňuje jeden z najdôležitejších zápasov dnešnej doby: o budúcnosť slobody a porážku autokratických režimov.Ekonóm a bývalý politik Moisés Naím prináša nevšedný a naliehavý pohľad do budúcnosti demokracie a zároveň objasňuje jeden z najdôležitejších konfliktov dnešných čias: ako zachovať slobodu a demokraciu vs. ako ovládnuť a poraziť autokratov, ktorí sa vynárajú v každej krajine ako huby po daždi.V knihe Pomsta moci vysvetľuje politické trendy, podmienky, technológie a typ správania, ktoré prispievajú ku koncentrácii moci a k rozličným politickým a ideovým rozporom. Sústreďuje sa najmä na tri P – populizmus, polarizáciu a postpravdivosť. Ide o nástroje, ktoré sa v politike vyskytujú odjakživa, no súčasní politici ich kombinujú novým a ešte desivejším spôsobom, aby podkopali zásady demokracie. Ašpirujúci autokrati majú totiž k dispozícii aj nové možnosti a nové nástroje, ktorými sa dožadujú neobmedzenej moci. V spojení s novými technológiami a spoločenskými trendmi však nadobúdajú oveľa väčšiu silu.Pomsta moci je plná kontroverzných postáv a strhujúcich príbehov o nástupe k moci, ale aj názorných príkladov trikov a taktík proti tým, ktorí sa snažia autoritársku moc oslabiť. Vďaka prístupu k najaktuálnejším informáciám a poznatkom v spoločenskovednom výskume Naím odhaľuje opakujúci sa vzorec stratégií na upevnenie moci, a to aj v krajinách s výrazne protikladným politickým, ekonomickým a sociálnym pozadím. Zároveň ponúka zamyslenie nad tým, čo možno urobiť pre to, aby znovu zvíťazili sloboda a demokracia. Výsledky boja o moc totiž v závere určia, či sa v budúcnosti uberieme demokratickou alebo autokratickou cestou.
Na stiahnutie
14,90 €

dostupné aj ako:

Veľká šachovnica


Je polovica deväťdesiatych rokov. Stredná Európa si zvyká na slobodu a mieri do EÚ a NATO, čerstvo nezávislé postsovietske krajiny sa snažia oslobodiť od vplyvu Kremľa a novú situáciu chce na svoje posilnenie využiť aj Čína ako najľudnatejšia krajina sveta. Rusku sa to nepáči, ale zmietané hospodárskym prepadom, všadeprítomnou korupciou a organizovaným zločinom je príliš slabé, aby s tým niečo robilo. A na to všetko sa prizerá nespochybniteľný svetový hegemón, prvá a posledná skutočne globálna a neohrozená superveľmoc – Spojené štáty. Ako využijú svoje jedinečné postavenie?Je v ich záujme podporiť integráciu strednej Európy do EÚ? Do akej miery je vhodné podporovať Moskvu ohrozujúce ambície Pekingu, tak aby neohrozila Washington? A je možné pomôcť Rusku, aby sa stalo súčasťou západného sveta? Brzezinského Veľká šachovnica je žánrovou klasikou, historickým exkurzom, učebnicou geopolitiky aj napínavým románom, v ktorom sme tiež zohrali svoju rolu.
Na stiahnutie
9,70 €

dostupné aj ako:

Putinovi ľudia


Zasahovanie do amerických volieb. Podporovanie extrémistickej politiky v Európe. Vojna na Ukrajine. Putinovo Rusko v uplynulých rokoch vynakladá veľké úsilie, aby rozšírilo svoj vplyv a podkopalo západné inštitúcie. Ako k tomu však došlo a kto to zosnoval?Investigatívna novinárka a bývalá moskovská spravodajkyňa Catherine Belton v Putinových ľuďoch odhaľuje dosiaľ nevypovedaný príbeh, ako sa Vladimir Putin a skupina bývalých príslušníkov KGB v jeho bezprostrednom okolí dostali k moci a vyrabovali vlastnú krajinu. Belton sa ponára hlboko do vnútorných procesov v Kremli a vďaka výpovediam kľúčových aktérov odhaľuje, ako Putin nahradil svojvoľných oligarchov z jeľcinovských čias novou generáciou lojálnych oligarchov, ktorí ovládli ruské hospodárstvo, justíciu a rozšírili vplyv Kremľa do Spojených štátov a do Európy.Výsledkom je mrazivý pohľad na pomstu KGB – príbeh, ktorý sa začína kolapsom Sovietskeho zväzu, keď celé siete agentov dokázali vyviezť zo štátnych podnikov na Západ miliardy dolárov a s nimi aj svoj vplyv. Putin so spojencami svoje dielo dovŕšili, keď obnovili moc Ruska, zmocnili sa hospodárstva, potlačili nezávislé hlasy a v zahraničí rozpútali tajné operácie.Martinus.sk · Čítanie z knihy PUTINOVI ĽUDIA (Catherine Beltonová)
Na stiahnutie
20,90 €

dostupné aj ako:

Fašizmus náš slovenský


Na Slovenský štát, ľudácky nacionalizmus, politický katolicizmus a domáce variácie fašizmu sa kniha usiluje pozerať z európskej perspektívy. Jej cieľom je pochopiť, čo vlastne bol slovenský fašizmus (resp. fašizmus na Slovensku), aké mal v medzivojnovom a vojnovom období podoby a kto bol jeho nositeľom. Zaoberá sa otázkami, aké boli jeho kultúrne, spoločensko-politické a sociálne korene, ako sa vyvíjal pod vplyvom domácich a medzinárodných faktorov a aké dôsledky, tiahnuce sa až do našej súčasnosti, jeho pôsobnosť zanechala v slovenskej politickej kultúre a spoločnosti.
Na stiahnutie
11,90 €

dostupné aj ako:

Fašismus


O nacismu a fašismu ročně vychází desítky publikací, ale kniha, jež by se věnovala teorii fašismu v diachronní perspektivě a kritické analýze jednotlivých historiografických proudů fascist studies dosud česky nebyla vydána. Rozbor fenoménu fašismu je veden v komparativní a širší kulturní perspektivě a vůči tradičním interpretacím politických, hospodářských a sociálních dějin se vymezuje kriticky. Autor ukazuje původ a definice utopické ideologie založené na myšlence znovuzrození národa/rasy a sleduje její vývoj od počátků v Itálii 20. let až do současných neonacistických a post-fašistických podob.
Na stiahnutie
7,00 €

Jak číst politické myslitele?


Měli bychom texty Platóna, Machiavelliho, Rousseaua a dalších klasiků chápat nadčasově, nebo vždy na základě jejich kontextu? Do jaké míry je takový myslitel originální autor a do jaké obraz své doby? Mezioborová kolektivní monografie Jak číst politické myslitele? srozumitelně, ale do hloubky a ve vzájemných souvislostech představuje hlavní myšlenkové proudy, které se rozvíjely na poli interpretace textů politického myšlení a při práci s politickými pojmy. Ve dvanácti kapitolách zpracovaných širokým autorským kolektivem složeným z filosofů, politologů a historiků seznamuje s přístupy osobností jako L. Strauss, L. Althusser nebo Q. Skinner a jejich odpověďmi na titulní otázku. Kniha je určena jak studentům sociálních a humanitních věd, tak i všem zájemcům z řad širší veřejnosti, kteří se chtějí zorientovat v nejvlivnějších pojetích studia politických textů: proniknout do vybraných interpretačních přístupů, seznámit se s jejich metodologiemi a získat podněty k další četbě a svému vlastnímu uvažování o politických a filosofických otázkách.
Na stiahnutie
10,00 €

Teorie regionálního rozvoje


Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V tomto vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tedy institucionální teorii regionálního rozvoje a škole nové ekonomické geografie. Jsou analyzovány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept "local buzz - global pipelines", odvětvová a geografická krátkozrakost aj.
Na stiahnutie
10,00 €

Musíme si pohovoriť o Putinovi


Kto je skutočný Vladimir Putin? Čo chce? A aký bude jeho ďalší krok? Napriek tomu, že o Putinovom Rusku sa napísali milióny slov, Západ stále nedokáže pochopiť jedného z najmocnejších politikov sveta s vplyvom po celom svete a s mocenskou sieťou, ktorá zasahuje do našich každodenných životov. Profesor Mark Galeotti v tomto základnom politickom šlabikári odhaľuje muža skrytého za mýtmi, demaskuje najdôležitejšie omyly o Putinovi a vysvetľuje, ako môžeme dešifrovať jeho motiváciu a ďalšie kroky. Galeotti sa pri vykresľovaní Putinových prvých rokov v KGB, jeho skutočného vzťahu k Spojeným štátom či jeho vízie budúcnosti Ruska opiera o nové ruské zdroje a šokujúce nezverejnené svedectvá, vďaka ktorým prináša doteraz nevídaný pohľad na muža v srdci globálnej politiky.
Na stiahnutie
7,60 €

dostupné aj ako:

Cesta do neslobody


Popredný americký historik prichádza s kronikou nástupu autoritárstva od Ruska cez Európu po Ameriku. Po skončení studenej vojny sa zdalo, že víťazstvo liberálnej demokracie je definitívne. Pozorovatelia ohlásili koniec dejín, uverili v mierovú, globalizovanú budúcnosť. Ich viera bola hlbokým omylom. Autoritárstvo sa najprv vrátilo do Ruska – Putin zistil, že fašistické myšlienky možno využiť na ospravedlnenie vlády oligarchov. V druhom desaťročí 21. storočia sa rozšírilo z východu na západ, pričom mu v tom pomáhala reálna vojna rozpútaná Ruskom proti Ukrajine a kybernetická vojna rozpútaná Ruskom proti Európe a Spojeným štátom. Rusko si všade, kde potrebovalo, medzi nacionalistami, oligarchami a radikálmi našlo spojencov a jeho tlak na zničenie západných inštitúcií, štátov a hodnôt sa stretol s podporou aj na samotnom Západe. Nárast populizmu, britské hlasovanie proti Európskej únii, zvolenie Donalda Trumpa – to všetko predstavovalo ruské ciele; ich dosiahnutie však odhalilo aj zraniteľnosť západných spoločností. Snyder v tomto impozantnom a nikoho nešetriacom diele odhaľuje skutočnú povahu hrozieb pre demokraciu a vládu zákona.
Na stiahnutie
9,90 €

dostupné aj ako: