! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Zberateľstvo, starožitnosti strana 1 z 5

Blaženost věku aneb Felicitas saeculi


MUDr. Zdeněk Petráň, jehož 70. narozeninám je věnována tato kniha, patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné české numismatiky. V řadě článků v knize obsažených je zdůrazněna inspirující i mentorská role, kterou Zdeněk Petráň v numismatickém prostředí plní již řadu let. Publikace sama přináší články od předních českých numismatiků, archeologů, historiků a sběratelů s různorodým profesním zázemím sdružených v České numismatické společnosti. Díky tomu je obsah knihy pestrý a zajímavý nejen pro úzce specializovaného badatele, ale i pro čtenáře, který kouzlo numismatiky teprve objevuje. Sumarizující a přehledně uspořádané kapitoly pokrývají široké chronologické i tematické spektrum od antické numismatiky přes problematiku středověkých ražeb až po raný novověk. Kapitoly z moderní numismatiky jsou pojaty šířeji a zasahují daleko více i do problematiky nemincovní drobné plastiky. Široký záběr témat jednotlivých textů přináší některé odpovědi na dosud nevyřešené problémy a zkušený čtenář si jistě všimne i nových otázek a podnětů pro další bádání.
U dodávateľa
29,74 € 31,30 €

The New Antiquarians


An inspiring compendium of idiosyncratic interiors assembled around eclectic collections of objects with life and history The once rarefied world of antiques is bursting open thanks to a new generation of collectors. The New Antiquarians features twenty-two young connoisseurs whose spirited interiors exemplify unorthodox approaches to living with history. Hailing from across the United States and Britain, they brazenly blend the old with the new, embrace anachronism and pastiche, employ serious knowledge with humor and wit, and consider vintage and historical objects through the lens of contemporary values. The New Antiquarians is an exuberant entry point into the world of antiques, highlighting one-of-a-kind collections and the single-minded collectors whose stories suggest compelling new ways of living with the past. Collectors whose homes are featured include: Jared Austin; Emily Adams Bode Aujla and Aaron Singh Aujla; Pablo Bronstein; Collier Calandruccio; Adam Charlap Hyman; Emily Eerdmans; Jared Frank; Andrew LaMar Hopkins; Kyle Marshall; Sean McNanney and Sinan Tuncay; Avril Nolan and Quy Nguyen; Camille Okhio; Jeremy K. Simien; Abel Sloane and Ruby Woodhouse; Samuel Snider; Alex Tieghi-Walker; and Giancarlo Valle and Jane Keltner de Valle.
U dodávateľa
56,95 € 59,95 €

Értékes porcelánjaink - Európai porcelánkincsek gyűjteményeinkben


Seregszemlénket keleti cserepek és porcelánok különleges világával kezdjük, a korai mesterek és műhelyek sok izgalmas, másutt nem látható darabjával. Ezt követően egy újabb fejezet erejéig az európai antik fajanszművészet gyűjteményeinkben található remekeiről adunk hírt. A következőkben közgyűjteményeinkben található, kiemelkedő nyugat-európai porcelán kincseket mutat be, elsősorban a sárvári várkastély gyűjteményéből, majd a szombathelyi Smidt Múzeum és a Savaria Múzeum színes anyagából. A továbbiakban Szombathely és környéke műgyűjtőinek jóvoltából javarészt Közép-Európa porcelánművészetének, elsőül Bécsnek és környezetének, a Birodalom legrangosabb porcelánmanufaktúráinak, majd a nyugat további birodalmai és uradalmai műhelyeiben készült műtárgyaknak legjavát tárjuk fel. Megismerkedhetünk egyes készítési különlegességek élvonalbeli darabjaival, például a biszkvit porcelán elterjedésének kezdeteiből, avagy néhány rendkívüli tárgykör érdekességeivel, mint a teababák, avagy a porcelán kalamárisok rendkívüli világának részletei. Albumunk végére világszenzációnak számító meglepetést tartogatunk: Pompadour márkinő hagyatékának elárverezett porcelán toalettasztalkájának két oldaldíszét, amelyek a XV. Lajos francia király első ágyasa halála után Versaillesban megtartott árverésen keltek el. A vevő Pompakedvelő Esterházy Miklós herceg volt, aki egész rakománnyal érkezett haza az 1764-es év derekán Versaillesból egyenesen a Süttörből lett Eszterházára, hogy kastélyának berendezésével az Európa fejedelmi pompáját képviselő nyugati főnemesség fényűzésével vetekedjék...
U dodávateľa
25,10 € 27,89 €

Sběratelský lexikon - Historické nábojové zbraně (a vše kolem nich)


Zbraně vždy byly, jsou a patrně i budou zdrojem rozporů a protichůdných názorů. Právě proto je dnes nutné o zbraních a o všem kolem nich hovořit a psát. To je také základní účel tohoto lexikonu, který obsahuje 333 samostatných hesel z oblasti konstrukce zbraní, jejich historie, používané terminologie a legislativních souvislostí. V lexikonu je vedle technických parametrů a termínů v hojné míře přiblížen i historický kontext vzniku a úlohy jednotlivých zbraní a jejich angažmá ve slavných bitvách. Všem dávným zbraňovým konstruktérům a puškařům dnes patří naše úcta, obdiv a upřímné poděkování. Právě tak i dnešním sběratelům za jejich péči o historické zbraně a snahu o zachování těchto skvostů pro budoucí generace. Autor přeje všem kolegům ve zbrani hodně sběratelských úspěchů, životní pohodu, trpělivost a neústupnost při ochraně práva svobodného člověka vlastnit zbraň.
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €

Můžete se nám podepsat?


VÍTE, ... Jaký je nejstarší podpis na světě? Který podpis je nejcennější a nejdražší? Kdy se začaly sbírat první rukopisy? Jak a kdy vznikly první sbírky autogramů? Kdy a kde se otevřel první obchod s autogramy? Které autogramy se padělají nejčastěji? Kolik stojí v aukci podpis Jana Ámose Komenského? Kde sehnat adresy osobností? Jak si založit sbírku autogramů a jak s ní pracovat? Co je to autopen, parafa nebo adreska? Že i vy se můžete stát členy Klubu sběratelů autogramů? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete uvnitř této knihy, která vás zavede mezi sběratele autogramů a rukopisů a podělí se s vámi o vzrušení ze setkání se slavnými osobnostmi.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Pénzek színes világa


"A népszerű Pénzek színes világa videósorozat könyvváltozata. PÉNZEK SZÍNES VILÁGA - pénztörténeti tematikájú vlog a világjárvány idején, 162 epizód minden egyes nap 2020. március 23. és augusztus 31. között, közel 400 ezer megtekintés a Magyar Nemzeti Múzeum Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján, megszámlálhatatlan megosztás, hozzászólás, aktivitás, vita, új nyitott szem és szív az éremtörténet felé. Eltérő korú, méretű és hátterű érmék és érmek, leletek és veretek, numizmatikai alapfogalmak, gyűjtők és gyűjtemények, árverések és leütési árak, technikatörténeti, nyelvészeti, címertani és régészeti ismeretek, kultúrtörténeti vagy épp jelenkori kontextusba ágyazva, ezt és még ennél sokkal többet tartalmazott a PÉNZEK SZÍNES VILÁGA. Mostantól pedig már nyomtatott formában is. A videósorozat alapján készült könyv ugyanakkor nem csupán a vlogban elhangzottak szöveges közlése. A szerző a legérdekesebb 109 audiovizuális történetet fordította át és vonta össze tematikus rendben tudományos ismeretterjesztő könyvvé, méghozzá olyanná, ahol a hangsúly a képekre helyeződik, a rövid szövegek és hosszú képaláírások pedig csupán a látvány értelmezésében segítenek. Így válnak az illusztrációk, maguk a műtárgyak, azaz a pénzek, régmúlt korok és napjaink fizetőeszközei, váratlanul életteli főszereplőkké, amelyekre rápillantva hirtelen magunk is a színes történetek részeseivé válhatunk. A könyv lapjain persze az internetes előzmények sem rejtőznek el, QR-kód segítségével az olvasó pillanatok alatt a videók nézőjévé válhat."
U dodávateľa
15,79 € 16,62 €

Sběratelství bankovek


Kniha Sběratelství bankovek je monografií zabývající se výlučně tímto sběratelským oborem. Přináší celou řadu nových poznatků z posledních let, zejména z roků 2018-2019. Je pochopitelné, že obsahuje řadu obecně platných termínů majících ke sběratelství bankovek vztah. Publikace si klade za cíl popularizovat sběratelství bankovek; cílovou skupinou je laická veřejnost, ale především dlouholetí i začínající sběratelé, kterým by kniha měla posloužit jako vodítko a současně jako rádce. Podtitul Obecná a speciální notafilie dává tušit, že v textu je notafilie vnímána jako samostatný sběratelský i badatelský obor, který je postaven na úroveň numismatiky. Termín notafilie se v České republice ujal v letech 2016-2017. Publikována je však řada odborných článků, především zahraničních, které datují vyčlenění notafilie ze sběratelského oboru numismatiky již do období konce 70. let minulého století. Nechť si kniha najde cestu do knihoven sběratelů všech věkových kategorií.
U dodávateľa
28,58 € 30,08 €

Mince Františka I. 1792-1835


Mince Františka I. (1792 1835): Přehled ražeb mincí za vlády císaře Františka I. s aktualizovanými cenami mincí.
Na sklade 2Ks
14,06 € 14,80 €

Levínská Olešnice


Předkládaná publikace prezentuje formou komentovaného katalogu nález 836 brakteátů, které byly objeveny roku 1982 v severovýchodních Čechách u obce Levínská Olešnice a nyní jsou uloženy v numismatické sbírce Národního muzea v Praze. U všech mincí byla provedena nedestruktivní rentgenová fluorescenční analýza složení mincovního kovu, jejíž výsledky jsou shrnuty v samostatné kapitole. Ve druhé části je celý nález představen formou katalogu. Nález z Levínské Olešnice rozšiřuje nejen naše poznání typologie a chronologie brakteátových ražeb, ale také dílčím způsobem přispívá k pochopení složitých peněžně-historických poměrů přemyslovských Čech ve 13. století. Význam tohoto hmotného pramene však není jen numismatický nebo peněžně-historický. Jedná se totiž o ojedinělý a poměrně dobře datovatelný doklad socioekonomických aktivit, který lze v obecné rovině klást do souvislosti s vrcholně středověkým osídlením regionu.
U dodávateľa
22,24 € 23,41 €

Poľné fľaše


Knižka je celosvetovo prvou publikáciou venovanou histórii a používaniu poľných fliaš s dôrazom na vojenské poľné fľaše. Obsahuje viac ako 40 opisov a vyobrazení poľných fliaš, podrobné údaje o 25 výrobcoch poľných fliaš a množstvo cenných, zväčša nepublikovaných informácií vrátane základnej terminológie poľných fliaš a ich častí.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €
  • 5 /5

Historické lovecké zbraně (2. vydání)


Lovecké zbraně je dílem našich předních znalců oboru historických zbraní, Vladimíra Dolínka a Jana Šacha, nás uvádí do problematiky zbraní používaných k lovu, a to od nejstarších luků a kuší po palné zbraně doby pozdější. Je pojata komplexně, takže zahrnuje nejen celé vybavení myslivců - tj. včetně prachovnic, tašek a tesáků, ale ukazuje i zbraně pytlácké.
U dodávateľa
26,08 € 27,45 €

Hasičské vyznamenania na Slovensku 1922 -1951


Dielo s hasičskou faleristickou problematikou sa bude zaoberať predovšetkým vývinom hasičských vyznamenaní na Slovensku. Text práce bude rozdelený do viacerých častí, pričom základná štruktúra by problematiku riešila komplexne a na potrebnej vedeckej úrovni. V úvode bude zaradená krátka história hasičských dekorácií na Slovensku. V prvej časti publikácie budú hasičské dekorácie 1922 1950, je to obdobie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.Tú by sme rozdelili na dve časti oficiálne dekorácie Jednoty a dekorácie jednotlivých miest a obcí na Slovensku. Súčasťou knižného vydania bude aj bohatá fotografická príloha. S exponátmi na vyhotovenie kvalitných fotografií nie je problém, v zbierkach sú celkom dobré zastúpené a členovia SFS nám aktívne vychádzajú v ústrety.. Recenziu diela prevedú: PhDr. Igor Graus, PhD., Ministerstvo vnútra SR, štátny archív B. Bystrica a ďalší faleristický odborníci na danú tématiku na Slovensku..
Na sklade 1Ks
33,44 € 35,20 €

Špacírky aneb brněnské korzování / Walking Canes or strolling in Brno


Ojedinělá publikace o špacírkách na našem trhu, autor a sběratel Šimon Ryšavý touto publikaci navazuje na velmi úspěšnou výstavu v roce 2017 na hradě Špilberku pod názvem Nedělní korzo, kde hlavním motivem výstavy byly právě špacírky z jeho sbírky. Tato celobarevná kniha mapuje širokou škálu špacírek a je doplněna odborným textem. Všechny texty jsou i v anglickém jazyce. Kniha je vynikajícím dárkem a to jak pro naše obdivovatele špacírek tak pro zahraniční sběratele.
U dodávateľa
17,64 € 18,57 €

Mince posledních faraonů


Text, jenž byl původně zamýšlen jen jako doprovodný materiál k expozici sbírky ptolemaiovských mincí Strahovského kláštera, se postupně rozšířil, až vznikla publikace, která shrnuje životní příběhy členů poslední dynastie faraonů a přináší základní přehled jejich mincí. Cílem publikace je přiblížit a popularizovat zajímavou oblast antického mincování. Měla by sloužit i jako základní příručka pro sběratele těchto nádherných a zajímavých historických artefaktů.
U dodávateľa
17,20 € 18,10 €

Nouzová papírová platidla na území Československa 1900 - 1950


Nově přepracovaný a doplněný soupis nouzových platidel na našem území. Mimořádně pečlivě zpracovaný katalog, doporučujeme nejen sběratelům této oblasti, ale i bat´datelům, nebo milovníkům historie.
U dodávateľa
47,03 € 49,50 €

Numismatika a notafilie


Populárně-naučná kniha Numismatika a notafilie s podtitulem Základy sběratelství zájmových předmětů by měla pomoci začínajícím i pokročilým sběratelům orientovat se ve vybraném oboru sběratelství. Největší část knihy je věnována sběratelství mincí a bankovek, okrajově pak budou čtenáři zasvěcení do problematiky sběratelství známek, odznaků, medailí a dalších méně obvyklých předmětů.
Na sklade 1Ks
18,99 € 19,99 €

Numismatika – peníze v českých zemích


Vstupte do dějin naší země a podívejte se, ve které době se užívaly jaké peníze. Naše publikace vás povede chronologicky od počátku, kdy ještě fungoval směnný obchod, všimne si mincí keltských denárů zavedených Přemyslovci a dále po sobě nastupujících brakteátů a grošů. Zjistíte, kterými dukáty se platilo v době vlády Habsburků, kdy nastoupily tolary a kdy je nahradily zlatky a ty zase koruny. Československá první republika patří mezi silné okamžiky v našich dějinách – hospodářsky jsme velice dobře prosperovali. Tento fakt se samozřejmě odráží na pestrosti a kráse tehdejších platidel. Naopak protektorát přinesl Čechům ponížení a finanční ztráty. Socialistické bankovky zrcadlí ideologii a budovatelský optimismus tehdejší doby – a i ony tvoří nedílnou součást naší historie. Kniha postupuje krok za krokem až po současnost, kdy stojíme před zavedením eura. „Muzeum“ v knize obsahuje desítky dobových fotografií, obrazů a kreseb. V kapsách navíc najdete repliky středověkých mincí a kopie nejpozoruhodnějších bankovek a státovek. Přivoňte ke koloritu každé doby, životnímu stylu. Poznejte její hlavní panovníky, platidla, která tehdy zemí kolovala. Přečtěte si, co si mohli lidé za určitou částku koupit. Seznamte se s fotokopiemi jedinečných starožitností – mincí, bankovek i státovek. Dotkněte se jich. Poznejte autory těchto skvělých výtvorů! Vždyť platidla jsou skutečnými uměleckými díly. Budí naši úctu i obdiv.
Na sklade 1Ks
56,91 € 59,90 €

Késmánia 5


"A Késmánia sorozat az ember által használt egyik legősibb eszközt mutatja be többféle oldalról. A tizenkét füzet képet ad a kések különféle típusairól, a késkészítés alapanyagairól (mindenekelőtt az acélokról, de a markolatok anyagairól is) és technológiájáról. Az olvasó megismerheti a kések helyét, szerepét a hadtörténetben, vagy éppen a filmekben. Minden füzet bemutatja a világ egy-egy nagy késgyártó cégét, valamint segít eligazodni a konyhai kések sokféleségében. A magazin minden számához egy-egy kiváló minőségű, változatos felhasználású kést mellékelünk. A sorozat ajánlható a "férfias játékok" minden kedvelőjének, horgászoknak, vadászoknak, túrázóknak, táborozóknak, vagy éppen azoknak, akik egy hasznos és megbízható mindennapi eszközt kívánnak magukkal hordani." (a Kiadó)
Vypredané
13,54 € 14,25 €

Mince Josefa I. 1705-1711 a Františka II. Rákociho 1703-1711)


Katalog mincí panovníka Josef I. 1705-1711 a Františka II Rákociho 1703-1711. Všechna vyobrazení mincí jsou nová a v barevném provedení. První vydání bylo v roce 2003. Ceny mincí jsou uvedeny ve dvou stupních jako 2/2 a 1/1 a u mincí které se v poslední době prodávaly na aukcích jsou uvedeny dosažené ceny s označením na které aukci se mince prodávala.
U dodávateľa
10,79 € 11,36 €

V kategórii literatúry zberateľstvo a starožitnosti nájdete fascinujúce knihy a príručky, ktoré vám pomôžu objaviť svet zberateľstva a starožitností. Táto literatúra je určená pre vášnivých zberateľov, ako aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o históriu, umenie a kultúru.

Nájdete tu knihy zamerané na rôzne oblasti zberateľstva, ako sú mince, bankovky, známky, starožitné predmety, umenie, šperky, hodinky a mnoho ďalších.  Či už zbierate, známky, mince, obrazy, alebo čokoľvek iné, nájdete tu informácie, ktoré vám poôžu stať sa odborníkmi.