! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov v spoločnosti Panta Rhei

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov:

Kto sme?

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu a siete predajní kníhkupectiev je spoločnosť Panta Rhei. Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa osobných údajov ktoré spracúvame pri našej činnosti sú:

Názov:  Panta Rhei, s.r.o., IČO: 31443923,
Sídlo:    Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder
Tel.        +421 0800 333 000, e-mail: [email protected]

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy

Naša obchodná činnosť je zameraná na predaj kníh a doplnkového tovaru prostredníctvom siete predajní a internetového obchodu (tzv. e-shop). Väčšinu osobných údajov spracúvame na základe plnenie zmluvy alebo úkonov ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy. Taktiež osobné údaje spracúvame dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu. V nevyhnutných prípadoch spracúvame osobné údaje so súhlasom, pričom súhlas ako právny základ využívame iba ak máte viac ako 16 rokov.

Účel spracúvanie osobných údajov Právny základ
Registrácia na vedenie účtu na zákazníka v internetovom obchode Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Vedenie obchodnej agendy v rámci prípravy, evidencie a plnenia obchodných zmlúv Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Obchodná komunikácia so zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Poskytovanie údajov pre účely doručenia objednaného tovaru poštovým podnikom, zasielateľstvám a doručovateľom. Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Vybavovanie reklamácií spotrebiteľov Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Vedenie účtovníctva a zákonom stanovaných daňových povinností Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Zasielanie obchodných oznámení emailom alebo SMS v podobe notifikácií. Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Odber noviniek – tzv. Newsletter Súhlas dotknutej podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
Vyhodnocovanie telefonických hovorov pre zvyšovanie kvality služieb Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Poskytovanie benefitov prostredníctvom vernostného systému a zákazníckych kariet Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR,
Rezervácia tovaru na predajni Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Overovanie údajov z kariet ISIC pre poskytovanie zliav Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR,
Vedenie záznamov k kniha pochváľ a sťažností Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR,
Vedenie účtovníctva a daňovej agendy  
Online marketing a cielenie reklamy na základe záujmov Súhlas dotknutej podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
PR komunikácia a budovania povedomia prostredníctvom sociálnych sietí Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti informačných systémov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Evidencia došlej a odoslanej pošty a archivácia dokumentov na základe registratúry Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvajú naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na naplnenie účelu pre ktorý sme vaše osobné údaje získali. Pri našej činnosti sa však nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • Poskytovatelia právnych, poradenských a vzdelávacích služieb;
 • Poskytovatelia IT služieb, webhostingu a email hostingu
 • Online služby, četovacie nástroje a sociálne siete
 • Kuriérske, prepravné a poštové spoločnosti
 • Orgány verejnej moci ak to určujú príslušné legislatívne predpisy

Doba uschovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.

Účel spracúvanie osobných údajov Doba spracúvania
Registrácia na vedenie účtu na zákazníka v internetovom obchode Počas trvania zmluvy o vedení zaregistrovaného účtu a 5 rokov od ukončenia
Vedenie obchodnej agendy v rámci prípravy, evidencie a plnenia obchodných zmlúv Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia (poslednej objednávky)
Obchodná komunikácia so zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov 5 rokov od poslednej komunikácie
Poskytovanie údajov pre účely doručenia objednaného tovaru poštovým podnikom, zasielateľstvám a doručovateľom. Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia (poslednej objednávky)
Vybavovanie reklamácií spotrebiteľov 5 rokov od reklamácie
Vedenie účtovníctva a zákonom stanovaných daňových povinností Podľa lehôt ktoré určujú príslušné legislatívne predpisy, aktuálne 10 rokov.
Zasielanie obchodných oznámení emailom alebo SMS v podobe notifikácií. Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia (poslednej objednávky)
Odber noviniek – tzv. Newsletter 2 roky od udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu
Vyhodnocovanie telefonických hovorov pre zvyšovanie kvality služieb Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia (poslednej objednávky)
Poskytovanie benefitov prostredníctvom vernostného systému a zákazníckych kariet Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia (poslednej objednávky)
Rezervácia tovaru na predajni Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia (poslednej objednávky)
Overovanie údajov z kariet ISIC pre poskytovanie zliav Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR,
Vedenie záznamov v kniha pochváľ a sťažností 5 rokov od vyhotovenia záznamu
Online marketing a cielenie reklamy na základe záujmov 12 mesiacov od udelenie súhlasu (na základe nastavenia súborov cookies)
PR komunikácia a budovania povedomia prostredníctvom sociálnych sietí Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti informačných systémov Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 5 rokov od uplatnenia a vybavenia žiadosti
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Po dobu trvania právnych nárokov podľa príslušných legislatívnych predpisov
Evidencia došlej a odoslanej pošty a archivácia dokumentov na základe registratúry 5 rokov podľa aktuálneho registratúrneho plánu spoločnosti

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) máte ako dotknuté osoby práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Tieto vaše práva si môžete uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

Ako sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

 • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Právo na výmaz osobných, alebo akékoľvek iné právo v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť osobne, ústne, alebo písomne (aj to aj prostredníctvom emailu) na našej poštovej adrese, alebo na emailovej adrese [email protected], ako aj prostredníctvom nášho kontaktného formulár na stránke https://www.pantarhei.sk/contact/. Vašu žiadosť vybavíme v lehote jedného mesiaca a o jej vybavení vás budeme informovať.

Právo namietať

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov ak je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo naše dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Doplňujúce informácie

Ako dotknuté osoby nie ste povinný poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy, ale berte prosím na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva (napríklad kúpne zmluva uzatvorená na diaľku cez e-shop) vzniknúť. Zdrojom vašich osobných údajov ste vy ako dotknutá osoba.

Máte otázky, alebo potrebujete informácie?

Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke https://www.pantarhei.sk/contact/