! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Život s Parkinsonovou chorobou


Prakticky každý z nás pozná vo svojom okolí človeka postihnutého týmto ochorením. Parkinsonova choroba je síce nevyliečiteľné, avšak liečiteľné ochorenie, s ktorým sa dá prežiť dlhé desaťročia. Jedným z najdôležitejších momentov pre pacienta a jeho rodinu je prijatie diagnózy, jej pochopenie a čo najrýchlejšie nastavenie komplexnej (liekovej a neliekovej) terapie. V knihe sa dočítate: o substitučnej liekovej terapii, jej nevyhnutnosti, úskaliach a benefitoch;o úlohe mikrobiómu a nutrície;o problematike hĺbkovej mozgovej stimulácie, ktorá je efektívnou alternatívou k niektorým preparátom liekovej terapie;o dôležitosti podporných typov terapie, ako je cvičenie, fyzioterapia, pracovná terapia, rečová a dychová terapia, atď. Či už trpíte Parkinsonovou chorobou vy alebo niekto z vašich blízkych, táto publikácia vám pomôže ľahšie sa vyrovnať s týmto ochorením a zachovať si kvalitu a radosť zo života v maximálnej možnej miere. „Verím, že aj vďaka tejto knihe zbavíme Parkinsonovu chorobu mystifikácií a stigiem, a že sa ako spoločnosť postavíme k riešeniu problémov pacientov na Slovensku proaktívne, s cieľom uľahčiť im ich každodenný boj s chorobou.“ doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. rer. nat.
Na stiahnutie
16,00 €

dostupné aj ako:

Endometrióza v otázkách a odpovědích


Endometrióza postihuje až každou desátou ženu v reprodukčním věku, její příznaky jsou však často bagatelizovány. Ke stanovení správné diagnózy mnohdy dochází až při neúspěšné snaze o početí potomka – a tou dobou už působí řada negativních vlivů na psychiku. Na všechny otázky související s tímto onemocněním srozumitelně odpovídá MUDr. Jan Drahoňovský, který se endometriózou zabývá většinu svého profesního života. Publikace vznikla ve spolupráci s pacientskou organizací ENDO Talks CZ.
Na stiahnutie
13,19 €

Naléhavé situace na operačním sále


V medicíně je v současné době celosvětově kladen důraz na bezpečnost pacienta a celého zdravotnického provozu primum non nocere. V akutních situacích je nutná rychlá orientace ve vzniklé problematice a nalezení včasného řešení. V tom může pomoci tato příručka, která je první českou publikací svého druhu, přestože především v anglosaském světě jsou podobné kuchařky běžné. Abecedně řazené kapitoly včetně kapitol věnovaných dětským pacientům přinášejí přehledný a stručný návod na řešení krizových klinických situací, které mohou nastat na operačním sále. Heslovitě uspořádaný text vede uživatele krok po kroku ke zvládnutí daného život ohrožujícího stavu bez zbytečných průtahů. Na závěr je publikace doplněna obecnými informacemi a základními schématy neodkladné kardiopulmonální resuscitace. V textu je ponecháno místo pro doplnění telefonních čísel a dalších důležitých údajů konkrétního pracoviště. Obsah i forma zpracování korespondují s obdobnými zahraničními texty a jsou zcela v souladu s doporučeními Evropské anesteziologické společnosti a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
Na stiahnutie
8,00 €

dostupné aj ako:

Neurosurgery


Anglická učebnice Neurosurgery je základním materiálem pro výuku oboru na lékařských fakultách pro studenty v anglickém studijním programu. Společně s přednáškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn informací pro přípravu na zkoušku z neurochirurgie. Aktuální text s bohatou grafickou dokumentací poskytne informace i mladým rezidentům v oboru, pro něž může být zdrojem informací při studiu k atestaci z neurochirurgie. Kniha je členěna na část obecnou a speciální. V obecné části byl kladen důraz na neurologicko-neurochirurgickou propedeutiku, zejména na klinické vyšetření pacienta. Ve speciální části upozorňujeme na začlenění nové klasifikace CNS tumorů z roku 2021 a na moderní trendy v terapii cévních onemocnění mozku.
Na stiahnutie
11,00 €

Arytmie v otázkách a odpovědích


Nepravidelné bušení nebo přeskakování srdce trápí čím dál víc lidí. Kdo tyto potíže někdy zažil, ví, jak nepříjemné a obtěžující můžou být. Jak poznat, že jde jen o neškodnou epizodu, za kterou stojí například vyčerpání, a kdy už svítí červená kontrolka, která oznamuje závažný problém? A jak ho umí moderní medicína řešit? To vše se dozvíte v publikace uznávaného odborníka.
Na stiahnutie
10,25 €

Jak si zbytečně nekomplikovat život


Toto aktualizované vydání obsahuje novou předmluvu a je doplněno svědectvími pěti bývalých autorových pacientů, kteří potvrzují účinnost a úspěch knihy Jak si zbytečně nekomplikovat život a metod, na nichž je založena. Naším cílem je stát se duševně silnějšími a šťastnějšími. A Rafael Santandreu nám v této knize poskytuje praktickou, dostupnou a vědecky ověřenou metodu, jak toho dosáhnout. Osobitým stylem, v němž kombinuje dlouholetou psychologickou praxi s osobními zkušenostmi, nám ukazuje, jak můžeme změnit náš způsob myšlení a jednání, abychom se stali klidnými, šťastnými a optimistickými lidmi. Kniha Umění neztrpčovat si život se stala základní příručkou, která pomocí nástrojů kognitivní psychologie, nejuznávanější terapeutické školy na světě, pomohla stovkám tisíc lidí být šťastnějšími.
Na stiahnutie
15,64 €

Jsem holka? Jsem kluk?


Publikace Jsem holka? Jsem kluk? Hledání vlastní identity je určena odborné i laické veřejnosti, studentům, lékařům, transgenderům, jejich blízkým, ale také těm, kteří se o identitě člověka chtějí dozvědět něco více. Přináší dva unikátní pohledy psychiatričky a sexuologa.
Na stiahnutie
10,25 €

Čemu a proč se smějeme?


Co o nás vypovídají vtipy, které vyprávíme a smějeme se jim? Ukazují nejen to, že máme chuť být veselí, ale třeba i to, že po něčem toužíme, něco nám chybí a jiné věci nebo situace nesnášíme. Jejich prostřednictvím řešíme i své úzkosti a nepohodu. Tematika vtipů a humoru obecně se proto nevyhnula ani psychoanalýze a jejímu putování do útrob lidské duše.
Na stiahnutie
12,21 €

What tumors teach us


Lze se pro dobré fungování lidské společnosti poučit nebo inspirovat studiem nádorů? Jak vznikají? Proč nás tolik zajímají? Co nás učí? Mnohobuněčný organismus je v této knize prezentován jako komplexní systém tvořený mnoha buňkami, které spolupracují, zatímco nádory jsou důsledkem opuštění spolupráce a porušování jejích základních principů. Autorka na základě obecné teorie systémů hledá paralely a extrapolace pravidel spolupráce a forem jejich porušování i v jiných komplexních systémech, včetně lidské společnosti. Vedle detailnějšího vhledu do podstaty vzniku a vývoje nádorů kniha nabízí zamyšlení nad otázkou, zda i lidé, podobně jako nádorové buňky, neporušují nebezpečně a sebedestruktivně klíčová pravidla podmiňující dobré fungování systému, jehož jsou součástí.
Na stiahnutie
21,25 €

Auraalkímia


Tárd fel, mi mindent rejt ez a mindannyiunkat körülölelő színes energiamező! Az aurád mélyebb megismerése során veled született intuíciós képességeid tökéletesen működnek majd. Az elektromágneses meződ kiegyensúlyozott lesz, és elmélyíted a kapcsolatodat az Univerzum energiaáramlásával. Amy Leigh Mercree kozmikus útmutatójában intuitív gyógyítói tudását ötvözi a kvantumfizikával, hogy jobban megértsd az aura anatómiáját. Nyisd meg a tudatosság kapuit, és fedezd fel az aurák színes világát! Mit nyújt az Auraalkímia: •  Tudományos háttér: értsd meg az energiamezők működését •  Auralátás a mindennapi életben: intuitív érzékeid felébresztésével kapcsolatba léphetsz saját auráddal, és másokéval •  Csakrák és színek: minden, amit tudni szeretnél a csakrákról és az aura színeiről és tulajdonságairól •  Auratisztítás: elektromágneses meződ tisztítása az egészséged helyreállítása érdekében •  Manifesztálj az Auraalkímiával: használd az aurák erejét a harmónia és a bőség megteremtésére •    Auragondoskodás: auravédelmi technikák, energiameződ éltető erejének fokozása intim együttlétek során „Te vagy a valóságod építésze, olyanná alakítod az életedet, amilyenné akarod. Ha megérted az aurák valódi esszenciáját, és megismered a működésüket, az segíteni fog, hogy spirituális beavatottá válj.” – Amy Leigh Mercree
Na stiahnutie
12,08 €

Neurológia pre všeobecných praktických lekárov


Neurológia patrí medzi oblasti s dynamickým vývojom, v ktorom neustále dochádza k zmenám pod vplyvom nových vedeckých dôkazov. Pre veľký záujem o túto oblasť zo strany lekárov prinášame reedíciu prvého vydania, doplnenú o najnovšie poznatky z oblasti neurológie.
Na stiahnutie
15,49 €

dostupné aj ako:

Endokrinológia pre všeobecných praktických lekárov


Cieľom autorov bolo konsolidovať poznatky o diagnostike, diferenciálnej diagnostike, terapii a prognóze endokrinných ochorení. Ide o prakticky pohľad na pacienta s endokrinnou poruchou. Súčasťou je aj bohatá, farebná a veľmi zaujímavá obrázková dokumentácia. Každá kapitola zdôrazňuje najvýznamnejšie črty preberanej problematiky. Pri každom ochorení sa charakterizuje podstata a diskutuje o význame a interpretácii jednotlivých nálezov – čo, ako a prečo sa vyšetruje – vrátane referenčných hodnôt.
Na stiahnutie
15,49 €

dostupné aj ako:

Základy očkovania v ambulancii všeobecného lekára


Autorka popisuje bezpečnosť očkovacích látok, výskyt nežiaducich účinkov a celý priebeh od rozhovoru s pacientom o bezpečnosti až po samotný výkon očkovania. V ďalšej časti brožúry sa venuje správnemu skladovaniu a manipulácie s vakcínami ako aj úlohám sestry pri očkovaní. Posledné kapitoly sa venujú už konkrétne všetkým povinným očkovaniam podľa aktuálnej vyhlášky ale aj nepovinným očkovaniam. Súčasťou obsahu sú aj názvy a zloženia konkrétnych vakcín.
Na stiahnutie
15,49 €

dostupné aj ako:

Tohle všechno jsem já


Kniha je úvodem do tzv. systémů vnitřní rodiny (Internal Family Systems, IFS), který dnes patří mezi uznávané psychoterapeutické přístupy. IFS zpochybňuje představu jednotné identity a zdůrazňuje existenci různých části v jednom člověku (např. vnitřní dítě, vnitřní kritik, vnitřní sabotér). Tyto části jsou na sobě do jisté míry nezávislé a záleží na koherenci našeho já, jestli z nich dovede utvořit dostatečně vyvážený a zvládnutý celek. Jednou ze základních autorových myšlenek je, že tyto části nejsou samy o sobě nikdy patologické, i když mohou přispívat k jedincovu narušení. Mnoho z nich se vyvinulo v průběhu jedincova dětství na jeho obranu, a když je zbavíme jejich zátěže, mohou se opět stát tím, čím v zásadě jsou – našimi pomocníky. IFS je vhodným přístupem např. pro práci s traumaty, závislostmi, depresí či úzkostí. Kniha z pera samotného zakladatele tohoto směru uvádí základní postupy při práci s IFS, ukázky z terapeutických rozhovorů i řadu cvičení.
Na stiahnutie
12,50 €

dostupné aj ako:

Co nás učí nádory


Lze se pro dobré fungování lidské společnosti poučit nebo inspirovat studiem nádorů? Jak vznikají? Proč nás tolik zajímají? Co nás učí? Mnohobuněčný organismus je v této knize prezentován jako komplexní systém tvořený mnoha buňkami, které spolupracují, zatímco nádory jsou důsledkem opuštění spolupráce a porušování jejích základních principů. Autorka na základě obecné teorie systémů hledá paralely a extrapolace pravidel spolupráce a forem jejich porušování i v jiných komplexních systémech, včetně lidské společnosti. Vedle detailnějšího vhledu do podstaty vzniku a vývoje nádorů kniha nabízí zamyšlení nad otázkou, zda i lidé, podobně jako nádorové buňky, neporušují nebezpečně a sebedestruktivně klíčová pravidla podmiňující dobré fungování systému, jehož jsou součástí.
Na stiahnutie
17,39 €

Ako čítať myšlienky


Zneisťuje vás, že neviete, čo si iní skutočne myslia? Či to, čo hovoria, je pravda? Naučte sa prečítať ľudí v akejkoľvek situácii – pri osobnom stretnutí, na obrazovke alebo v písomnej forme – využitím nového vedného odboru psycholingvistiky. Či už ide o bežnú konverzáciu, alebo o vážne obchodné rokovanie, pre výsledok je rozhodujúce, aby ste správne pochopili podtext danej situácie. Keďže sa však množstvo interakcií odohráva na obrazovkách – prostredníctvom mailov, textových správ alebo videočetov, strácame schopnosť interpretovať výrazy a signály. Navyše: keďže mnoho ľudí už ovláda reč tela a vie ju prispôsobiť, odhaliť skutočné myšlienky a úmysly toho druhého je ešte náročnejšie. Popredný odborník na odhaľovanie klamstiev, psychoterapeut David Lieberman, na základe najnovších výskumov v oblasti psycholingvistiky zaoberajúcej sa signálmi obsiahnutými tak v ústnom, ako aj v písomnom prejave na praktických príkladoch ukazuje, ako uplatniť moderné špičkové metódy v nespočetných každodenných situáciách.
Na stiahnutie
7,95 €

dostupné aj ako:

Tajemství těla


Představte si, že budeme dlouho dopředu vědět, s jakou pravděpodobností se u nás vyvine rakovina, že budeme mít k dispozici personalizované poznatky o svých genech, orgánech a buňkách nebo že snadno a přesně zjistíme, na jakou stravu si potrpí náš mikrobiom. Kniha Tajemství těla imunologa Daniela M. Davise ukazuje, jak vizionářští vědci odhalují neviditelný a utajený vesmír uvnitř každého z nás a jak se díky jejich práci stávají realitou dříve netušené možnosti. Autor se zaměřuje na šest klíčových oblastí - buňky, vývoj plodu, imunitní systém, mozek, mikrobiom a genom - a předkládá zcela nový biologický pohled na lidské tělo. Srozumitelně a s využitím nejnovějších vědeckých poznatků rozvíjí naše povědomí o tom, jak lidské tělo funguje, čeho je schopno, jak ho chránit před nemocemi a co v tomto směru pro nás všechny chystá budoucnost. Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
Na stiahnutie
8,49 €

dostupné aj ako:

Od elixírov po lieky


Príbeh o tom, ako sme sa prepracovali od liečebných postupov antického Grécka až po moderné prípravky, je plný fascinujúcich kontrastov. Kniha Od Elixírov po lieky je nabitá zaujímavými a užitočnými informáciami. Ponúka prehľad dôležitých míľnikov medicíny a farmácie, ale aj kurióznych postupov liečby či receptov dávnych odvarov a mastičiek. Zároveň priamo zo zákulisia farmaceutického priemyslu predstaví vývoj liekov, opíše, aké hrozivé kauzy spojené s výskumom ľudstvo zažilo, a vysvetlí aj nástrahy novodobých elixírov dnešných šarlatánov.
Na stiahnutie
11,90 €

dostupné aj ako:

Tak o co jde?


Proč máme tak často pocit, že se život nevyvíjí podle našich představ? Jakou výbavu si neseme v genech a co máme zcela ve svých rukou? Cestou od narození až po spokojené stáří vás provede lékařská legenda, popularizátor vědy a uznávaný psychiatr Cyril Höschl. Čtyřicet let zkušeností v jedné knize, ve které s nadhledem vysvětlí, co se vám v životě děje a jak to chápat, abyste už navždy měli klidný spánek. A pro zpestření přidá i vzpomínky na setkání s královnou Alžbětou, Václavem Havlem a dalšími osobnostmi.
Na stiahnutie
13,68 €

Medicínska literatúra ponúka široký výber kníh a publikácií zameraných na lekárstvo, zdravotníctvo a zdravotnú starostlivosť. Tieto knihu obsahujú užitočné informácie o anatómii, fyziológii, farmakológii, diagnostike, liečbe a ďalších témach súvisiacich s medicínou.

Táto kategória literatúry je zdrojom vedomostí pre lekárov, zdravotníckych profesionálov, študentov medicíny ale aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o medicínu a zdravie. Od objavovania nových liečebných postupov a pokročilých výskumných techník až po zdravý životný štýl a prevenciu chorôb, tu nájdete knihy, ktoré poskytnú ucelený pohľad na medicínu a jej význam v našich životoch.

Nájdete tu odborné publikácie z oblasti pediatrie, sexuológie, anatómie, ošetrovateľstva a opatrovateľstva, onkológie, alergológie a imunológie, gynekológie a pôrodníctva, patológie, psychiatrie a psychológie, stomatológie, chirurgie, ortopédie a traumatológie, ako aj veterinárnej medicíny.