! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Myšlenkové mapy pro děti, 3. vydání


Myšlenkové mapy jsou nejefektivnější současnou pomůckou pro přemýšlení. Tony Buzan je jejich vynálezcem a největším propagátorem a v této knize je přístupnou a zábavnou formou představuje mladším čtenářům. Kniha dětem pomůže zefektivnit psaní poznámek a učení, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť. Naučí se nejen zefektivnit práci do školy, ale třeba i jak naplánovat narozeninovou oslavu, aniž by na něco zapomněly, nebo jak napsat dopis.
Predpredaj
10,79 € 11,99 €

Logopedická cvičení se zvířátky


Pracovní sešit je plný zábavných úkolů, které se zaměřují na komunikační dovednosti dětí. Kniha je plná názorných obrázků, kde si děti procvičí nejen správnou výslovnost hlásek, ale také rozvoj slovní zásoby, sluchové a zrakové vnímání, paměť, početní představy a další. Doprovod známých zvířátek u jednotlivých hlásek děti přirozeně motivuje a pomůže jim v hravých cvičeních.
Predpredaj
7,19 € 7,99 €

Aktivity pro rozvoj jemné motoriky u dětí 2-6 let


Jemná motorika se podílí na většině činností, které denně provádíme. Oblékání, obouvání, čištění zubů…, o vše jsou činnosti, při nichž ji zapojujeme a které se rozvíjejí již od dětství. Čím vyspělejší jemná motorika, tím je dítě samostatnější a lépe se tak zapojí mezi vrstevníky. A to je také záměr této knihy, která nabízí řadu her a činností, jež vedou k rozvoji přesnosti pohybů, manuálních dovedností a koordinace oka a ruky, stejně jako k podpoře kreativity, pozornosti a představivosti. V první části kniha nabízí činnosti podporující koordinaci, koncentraci, zrakovou pozornost a zručnost. Další část knihy rozvíjí schopnost kontroly a koordinace pohybu. V poslední části najdeme dovednosti, které jsou důležité pro budoucí psaní. Součástí knihy je také 20 pracovních listů, které lze využít k rozvoji jemné motoriky. Daniela Oddone vystudovala kognitivní terapii a vývojovou psychomotoriku na univerzitě v Pise a nyní pracuje v centru, které se specializuje na terapii vývojových poruch Veronica Sacc? vystudovala kognitivní terapii a vývojovou psychomotoriku na univerzitě v Messině a zabývá se terapií dysgrafie. Vyučuje masáže malých dětí. Podílí se na výzkumu a terapii vývojových poruch.
U dodávateľa
14,58 € 15,35 €

Speciální pedagogika, 3., rozšířené vydání


Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace, která je již třetím, rozšířeným vydáním, je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky speciálně pedagogické teorie a praxe, přičemž se opírá o poznatky a zkušenosti jak domácí, tak zejména zahraniční. Řada z nich vychází také z vlastních výzkumných šetření a zkušeností autorů, kteří připravili jednotlivé kapitoly. Kromě speciálních pedagogů, psychologů, pracovníků dalších pomáhajících profesí a samozřejmě studentů těchto oborů nesporně zaujme také další odborníky, ale i zájemce z řad širší veřejnosti.
Predpredaj
19,76 € 21,95 €

Výhody dyslexie: Odomknite skrytý potenciál mozgu dyslektika!


Čo keby sme sa na dyslexiu pozerali ako na štýl učenia a spracovania informácií a nie ako na poruchu? Do tejto knihy vložili autori všetky svoje pôsobivé skúsenosti z neurológie a zo vzdelávania s jedným cieľom – vyvrátiť štandardný prístup k dyslexii založený na deficitoch. Ľudia zvyčajne dyslexiu definujú ako poruchu čítania a pravopisu. Manželia Eideovci však prostredníctvom publikovaných štúdií, klinických pozorovaní a rozhovorov s dyslektikmi dokazujú, že tieto problémy nie sú hlavnými znakmi dyslexie, ale sú to kompromisy vyplývajúce z úplne odlišného modelu spracovania informácií, ktorý má aj veľké výhody. V štúdiách zameraných na trojrozmerné priestorové uvažovanie napríklad dospelí dyslektici dosahujú lepšie výsledky ako ich rovesníci bez dyslexie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sú z toľkých dyslektikov úspešní inžinieri. Disponujú napríklad neuveriteľnými schopnosťami rozpoznávania vzorov, divergentného myslenia, epizodickej pamäti, riešenia problémov a predvídania. Odhaľte všetky silné stránky dyslektického mozgu a zistite, čo ho robí takým výnimočným. Z anglického originálu The Dyslexic Advantage (Penguin Random House, 2023) preložila Miriam Ghaniová.
Predpredaj
22,87 € 26,90 €

V jádru dobří


Autorku této knihy nazval TIME Magazine „zaříkávačkou dětí pro mileniály“ - na svém obrovsky populárním profilu „doktorka Becky“ promlouvá ke generaci rodičů, jimž nevyhovují klasické behaviorální metody ani výchovné rady, které buď nefungují, nebo se při jejich praktikování zkrátka necítí dobře, V knize představuje snadno realizovatelné strategie, které rodičům v nejtypičtějších problematických situacích pomohou přejít od nejistoty a sebeobviňování k sebedůvěře a pevnému vedení,
Predpredaj
16,64 € 18,49 €

Mapa rodičovství: Jak na dokonalý vztah mezi rodičem a dítětem


„Mapa rodičovství“ je praktickým průvodcem, který krok za krokem pomáhá rozvíjet smysluplný vztah s dětmi a vychovávat děti, které jsou schopné posílit své postavení. Přístup Dr. Shefali k rodičovství je osvěžující a otevírá oči. Zpochybňuje tradiční pojetí výchovy a povzbuzuje rodiče, aby si osvojili uvědomělejší přístup k výchově svých dětí. To, co tuto knihu odlišuje od ostatních knih o rodičovství, je její důraz na vztah mezi rodičem a dítětem. Dr. Shefali si uvědomuje, že klíčem k výchově sebevědomých a odolných dětí je pěstování silného a zdravého vztahu s nimi. Poskytuje praktické nástroje a cvičení, které mohou rodiče k rozvoji tohoto spojení využít. V celé knize se Dr. Shefali dělí o své osobní rodičovské zkušenosti a nabízí postřehy a rady vycházející z její dlouholeté praxe klinické psycholožky. Její psaní je pronikavé i soucitné a promlouvá přímo k srdci každého rodiče, který se někdy potýkal s problémy spojenými s výchovou dětí.
U dodávateľa
22,23 € 24,70 €

50 krátkých aktivizačních her pro děti 6-10 let


Pět desítek her plných pohybu, vtipu a různých hříček je určeno pro práci s dětmi ve škole i během volnočasových aktivit. Dají se využít i na dětském táboře a škole v přírodě. Hry slouží k probuzení motivace, zlepšení koncentrace nebo pohybové koordinace a můžete je využít kdykoli, když máte pocit, že děti ztrácejí zájem o to, co se v hodině nebo na oddílové schůzce děje. Zejména začínajícím školním i volnočasovým pedagogům poskytnou tolik potřebnou inspiraci. Agnes Boos je vystudovaná zdravotní sestra, která se v dalším studiu věnovala i sociální práci. Zabývá se aktivizací osob všeho věku.
U dodávateľa
10,40 € 10,95 €

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia, 4. vydanie


Zámerom tvorcov štvrtého, aktualizovaného vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích inštitúcií. Uchádzači o funkciu riaditeľa predkladajú rade školy či školského zariadenia takúto koncepciu prioritne na účely výberového konania, ako povinnú súčasť materiálov. Podstatný pre tvorbu koncepcie je prístup jej tvorcu a jeho snaha a schopnosť rozpoznať a pomenovať kľúčové faktory pre určenie vízie fungovania školy či školského zariadenia pre nasledujúce obdobie. Cieľom príručky nie je direktívne predpisovať postupy, ale odporúčať efektívne, zrozumiteľné a akceptovateľné prístupy a možnosti pri tvorbe koncepcie. Tvorcovia príručky zároveň pomenúvajú zásady pre vystupovanie uchádzača na výberovom konaní pri prezentovaní koncepcie, pri zodpovedaní otázok a poukazujú na niektoré nevhodné spôsoby vyjadrovania alebo vystupovania uchádzača na výberovom konaní. Kniha je určená pre všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, odbory školstva pri územných aj miestnych samosprávach, riaditeľov škôl, tých, ktorí sa nimi chcú ešte len stať a pre všetkých tu nemenovaných funkcionárov škôl a školských zariadení.
Na sklade 2Ks
11,52 € 12,80 €

Od dětství k dospívání, 2. vydání


Maria Montessoriová (1870–1952) byla významná italská lékařka, antropoložka a pedagožka. Jako jedna z nejpozoruhodnějších žen první poloviny 20. století byla nominována na Nobelovu cenu míru. Ve svých názorech navázala mimo jiné na Komenského. Při výchově malých dětí kladla důraz na propojení mezi domovem a školou, pěstování představivosti a cvičení praktického života, péči o sebe sama a o prostředí, rozvoj samostatnosti, společenských vztahů a tělesné zdatnosti. Její metody i dnes korespondují s nejnovějšími poznatky psychologie a pedagogiky. Kniha Od dětství k dospívání je jedním z jejích stěžejních děl. Ukazuje, jak je montessoriovská představa „alternativní“ výchovy a vyučování a vůbec reformy školství stále aktuální. Mezi autorčiny nejzásadnější myšlenky patří požadavek, aby v dítěti byla pěstována přirozená potřeba rozvoje, a tím vzdělání. Nikdo by se podle Montessoriové neměl učit z donucení a kvůli prospěchu a kusu papíru, který mu zajistí dobré postavení, ale v zájmu osobního vývoje i rozvoje celé společnosti. Vzhledem k roku prvního vydání tohoto díla (1948) je nezbytné na některé reálie a myšlenky pohlížet z dobového hlediska. Přesto Maria Montessoriová předběhla dobu tím, jak prosazovala, aby se školství a metody vzdělávání přiblížily životu, a jak kladla důraz na výchovu mládeže v úctě k člověku a světu.
U dodávateľa
14,80 € 16,44 €

Slavnosti a oslavy ve škole


Slavnosti a oslavy jsou pro dítě předškolního i mladšího školního věku důležitou součástí života. Běžně slavíme Den dětí, Den matek, známé jsou lidové tradice spojené s časem Vánoc a Velikonoc. Jak ale uchopit a dětem zprostředkovat méně známé svátky spojené s lidovými zvyky a tradicemi, které jsou nedílnou součástí naší kultury? S tím bude nápomocná tato kniha. Publikace bude užitečnou pomůckou učitelům a vychovatelům v transformaci hodnot skrytých v našich lidových zvycích a tradicích do didaktických aktivit školních předmětů. Lidové zvyky a tradice jsou navíc vhodnou tematikou pro udržení kognitivní i emotivní rovnováhy osobnosti žáka. Kniha nabízí soubor aktivit, které se jistě stanou podkladem pro projektové vyučování jednotlivých svátků a budou součástí školních slavností v mateřské či základní škole.
U dodávateľa
19,36 € 21,51 €

Hry s rečou


Kniha je výbornou pomôckou pre deti od 4 do 7 rokov, ktoré sa učia správne vyslovovať slová, v ktorých pri rozprávaní robia najviac chýb. V knihe nájdete stručné vysvetlenie pre dospelých, ako u detí postupovať pri nácviku problematických hlások. Táto bohato ilustrovaná kniha obsahuje množstvo zábavných cvičení slúžiacich na upevnenie jednotlivých hlások (príbehy s obrázkami na doplnenie a rôzne slovné hračky).
Na sklade 2Ks
7,91 € 8,99 €

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie, 2. vydanie


Druhé vydanie publikácie „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie" s podtitulom „Z materskej školy do základnej školy" objasňuje legislatívny rámec povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj povinnej školskej dochádzky. Autorka PaedDr. Jana Kmeťová sa zamerala na kontinuitu prepojenia predprimárneho a primárneho vzdelávania a vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami na oboch stupňoch vzdelávania, ako aj so zákonnými zástupcami detí. Keďže nie každé dieťa je na školu pripravené, publikácia poukazuje na druhy pedagogickej a psychologickej intervencie, ktorými možno posilniť školskú pripravenosť dieťaťa a eliminovať jeho prípadné nedostatky. V publikácii sú rozoberané najčastejšie používané testy školskej zrelosti v praxi. Je obohatená názormi pedagogických zamestnancov predprimárneho, ale najmä primárneho vzdelávania na školské vzdelávanie, adaptáciu a vstup detí na základnú školu a je doplnená aj o odporúčania realizácie činností a aktivít v jednotlivých oblastiach rozvoja dieťaťa predškolského veku. Kniha je určená pedagogickým zamestnancom materských aj základných škôl, rodičom, resp. zákonným zástupcom budúcich prvákov, ktorým môže byť užitočnou pomôckou pre jednoduchší prechod ich dieťaťa z materskej školy do základnej školy, a ostatnej čitateľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku.
Na sklade 1Ks
12,15 € 13,50 €

Koučing mladej generácie: aby mali život vo vlastných rukách


Kniha je skvelý sprievodca v koučovaní pre učiteľov a pracovníkov s mládežou, ale nielen pre nich. Každý, kto si knihu prečíta, v nej nájde niečo, čo ho posunie nielen v poznaní koučovania, ale aj v komunikácii v bežnom živote a tým aj k zmene celej spoločnosti . A aj to je poslaním koučovania. Vzdelávanie je ďalšia oblasť, kde koučing začína mať svoje opodstatnené miesto. V dnešnom rýchlom a neustále sa meniacom svete je potrebné, aby vzdelávanie bolo flexibilné, motivujúce a prispôsobené potrebám každého jednotlivca. Koučovanie v školách predstavuje inovatívny prístup, ktorý sa sústreďuje predovšetkým na individuálny rast a sebarealizáciu žiačok a žiakov. Úzko súvisí aj s podstatou nového kurikula. Je to cesta vedúca k objavovaniu potenciálu každého mladého človeka, jeho silných stránok a talentov. Kniha je skvelý sprievodca v koučovaní pre učiteľov a pracovníkov s mládežou, ale nielen pre nich. Túto knihu vydal Komenského inštitút – projekt občianskeho združenia Živica v spolupráci s YouthWatch a s podporou ICF Slovenská pobočka .
Na sklade 1Ks
12,32 € 14,00 €

Adaptace dítěte v mateřské škole


Tato kniha se zabývá adaptací dítěte po nástupu do mateřské školy, na kterou nahlíží z pohledu teorie vazby. Adaptace na mateřskou školu je pro dítě i jeho rodinu velkou výzvou, výraznou změnou v mnoha ohledech. V knize představujeme konkrétní návrh adaptačního programu, postup, jak ho vytvořit, a také nástroje, které je možné při adaptaci využít. Teoretické koncepty ilustrujeme kazuistickými ukázkami a dáváme do souvislosti také s legislativními prameny, které upravují fungování mateřských škol. Publikace je určena zejména pedagogům mateřských škol. Využijí ji i rodiče, nebo studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří se připravují na práci s dětmi předškolního věku.
U dodávateľa
23,72 € 26,35 €

Nadaný žák na 1. stupni ZŠ


Publikace Nadaný žák na 1. stupni ZŠ je praktickou pomůckou pro učitele a i rodiče nadaných žáků. Ukáže jim, jak a kde nadání diagnostikovat, doporučí organizace, které mu mohou v práci s nadaným žákem pomoci. V publikaci najdete návod na tvorbu IVP i mnoho praktických, prozkoušených rad, úkolů, her, náměty na skupinovou práci i práci při tandemové výuce. Zároveň se dozvíte něco o fungování klubů nadaných dětí, od běžné náplně schůzek až po doporučení soutěží, konferencí apod.
U dodávateľa
23,72 € 26,35 €

Den v mateřské škole


Ačkoli kniha vychází z ověřené pedagogické teorie, nabízí velmi čtivého průvodce běžným dnem v mateřské škole. Autor se ptá, zdali si děti mohou mazat chleba k svačině samy, jak zorganizovat náročné situace typu přechodů z jednoho prostředí do druhého, a ukazuje, že děti toho zvládnou mnohem více, než si sami myslíme. Vychází z reálných zkušeností z prostředí MŠ, jakožto i ze zkušeností jeho kolegů, přátel… V MŠ se každý pedagog každý den setkává s desítkami, ne-li stovkami situací, které se pravidelně opakují a které se podle dají dělat lépe, efektivněji. V knize proto najdete jak praktické tipy na zlepšení jednotlivých edukačních aspektů dne v MŠ, tak i teoretické základy daného aspektu. Ondřej Koželuh působil několik let jako učitel v MŠ, je lektorem DVPP pro MŠ, v současné době vyučuje na VŠ v oblasti pregraduální přípravy budoucích učitelek MŠ. V Portále vyšla jeho úspěšná kniha Učitelem ve školce.
Na sklade 2Ks
13,02 € 13,70 €

Rozvoj řeči dětí


Řeč v akci, řeč v pohybu, to je hlavní myšlenka užitečné knihy obsahující 90 aktivit pro rozvoj řečových dovedností. Děti s postižením, zejména ty s poruchou autistického spektra nebo vývojovou dysfázií, si řečové dovednosti osvojují snadněji, pokud jejich nácvik obsahuje i pohybovou část. Aktivity lze využít ve škole i při individuální práci a s dětmi je mohou provádět učitelé, logopedi i sami rodiče. Nepotřebujete k nim žádné zvláštní pomůcky ani vybavení, stačí to, co je ve třídě, v herně nebo doma. Kniha obsahuje krátké případové studie. America X Gonzales je logopedka, Lois Jean Brady se specializuje na logopedickou práci s dětmi s postižením a má více než třicetiletou praxi a Jim Elliott se věnuje rozvoji pohybových dovedností u dětí s PAS a s dalšími poruchami.
Predpredaj
15,63 € 16,45 €

Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením


Kniha nabízí spektrum činností zaměřujících se především na rozvoj smyslového vnímání. Obsahuje 6 tematických bloků se zaměřením na roční období a obecná témata sebeobsluhy a hygieny. V knize jsou jednotlivé aktivity jednoduše popsány, jsou opatřeny seznamem vhodných pomůcek a snaží se vycházet z běžných postupů a materiálů. Veškeré aktivity jsou obohaceny o texty doprovodných básniček nebo písniček, které do činností vnesou rytmus a tematické umocnění. Neklade si za cíl seznámit čtenáře s terapeutickými postupy, ale naopak s jednoduchými a v praxi velmi snadno proveditelnými aktivitami, kterými mohou pečující osoby dětem doma, ve škole i v pobytovém zařízení doplnit vzdělávací, terapeutický a léčebný program. Je určen pedagogickým i osobním asistentům, speciálním pedagogům, pracovníkům v sociálních službách a rodičům, kteří pečují o děti s těžkým (často kombinovaným) postižením. Tedy těm, kteří s dítětem v praktickém životě tráví drtivou část dne. Martina Hadačová je dlouholetá speciální pedagožka, která se stará o děti s těžkým kombinovaným postižením. Je součástí týmu Mateřské, Základní a Praktické školy v Trhových Svinech. Své dlouholeté zkušenosti s touto opomíjenou, ale velmi potřebnou částí pedagogiky se rozhodla vtělit do praktické příručky pro všechny, kteří chtějí takovým dětem pomáhat.
Predpredaj
13,02 € 13,70 €

Pedagogikcká literatúra je zameraná na štúdium, výskum a aplikáciu pedagogických princípov a metód vo vzdelávacom procese. V tejto kategórii nájdete knihy a diela od svetových aj slovenských autorov, ktoré vám poskytnú ucelený prehľad o pedagogike a jej vplyve na výchovu a vzdelávanie. Nájdete tu knihy zamerané na pedagogiku, vdelávanie a vyučovanie ale aj na rodinu a rodičovstvo.

K najznámejším autorom patria Jean Piagetči Maria Montessori.

Zo slovenských autorov sú to Jan Amos Komenský či Ľudovít Štúr.