! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ivan Štúr

autor

Kto chce žiť, nech sa kýve


„Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá,“ hovorí psychológ Ivan Štúr. Kniha rozhovorov predstavuje jeho názory na výchovu, život v rodine, vzťahy medzi mužmi a ženami i rodičmi a deťmi. Rozpráva o konkrétnych prípadoch a skúsenostiach z viac než tridsaťročnej klinickej praxe, ale aj o zážitkoch z vlastného detstva a života. „Keď si sťažujem na vlastné deti, tak si vlastne sťažujem na to, ako som ich vychoval, ako som s nimi žil,“ hovorí Ivan Štúr, ktorý v knihe vystupuje ako nezávislý odborník, ale aj ako syn výnimočných rodičov či otec troch synov. Vyjadruje sa stručne a riešenia, ktoré na väčšinu výchovných a vzťahových problémov nachádza, sú zvyčajne jednoduché. Stavia na rozhovore, humore a schopnosti poučiť sa z ťažkostí. Za základ dobrej výchovy nepovažuje potláčanie zlých vlastností, ale podporovanie tých dobrých. Ako odporca „čiarkovacej” psychológie založenej na testoch a dotazníkoch volí individuálny prístup ku každému osudu a podporuje aktívny postoj k životu.
Na sklade 2Ks
9,45 € 9,95 €

dostupné aj ako:

Zázraky života


Kniha známeho detského psychológa profesora Ivana Štúra Zázraky života vychádza, aby ostali s nami jeho originálne a hlboko ľudské, psychologicko-filozofické myšlienky podčiarknuté životnou skúsenosťou a klinickou odbornou praxou. Eseje o láske, živote a smrti sú zostavené z dosiaľ publikovaných i nepublikovaných článkov. Svojím obsahom ako by chceli zdôrazniť, že možno práve dnes je dobre spomenúť si na iný, kvalitnejší a zaujímavejší pohľad na svet, ktorý nepozná vypočítavosť a iné kvantitatívne kritéria. Autor sa múdro, láskavo a filozoficky zamýšľa nad základnými otázkami života: Čo robiť? Ako žiť? Venuje sa aj oblasti medziľudských vzťahov, láske, rozchodom, ale aj témam ako je charakter, humor, stres, žiarlivosť, nevera, smútok a dalšie. Kniha svojím obsahom môže zaujať čitateľa každého veku a môže byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú prežiť plnohodnotný a šťastný život. „Nad všetkými každodennými povinnosťami, potrebami a nutnosťami nášho života leží čosi vyššie, poézia bytia, očarenie každou maličkosťou, vďačnosť za všetko čo bolo a je, “ aj to jedna z úžasných myšlienok prof. Ivana Štúra, ktorý nás pred rokom navždy opustil.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Niečo vyššie


Náš individuálny život je konečný a neopakovateľný, každý beží naostro. Kam smerujeme, o čo nám ide? Prečo by sme sa mali snažiť byť zajtra lepší ako dnes, v čom spočíva hodnota dobrého života, čo pre nás znamená humor, poézia, láska, rodina, čo je šťastie? Rozhodujúce filozofické otázky, nad nad ktorými sa v knihe Niečo vyššie zamýšľa prof. Ivan Štúr. Kniha je súborom autorových publikovaných i nepublikovaných textov a ako napovedá samotný názov, ide o zbierku esejí, ktorá otvára dvere do tajov a krás našej každodennosti, hĺbavo rozjíma o živote, o zmysle nášho bytia. Odvážne, pravdivo, nekompromisne, a predsa láskavo a chápavo. „Práve dnes, keď dokonalosť hmoty hrozí ochudobniť ľudskú dušu, by sme sa mali vydať na cestu za citovou kondíciou, za schopnosťou rozpoznať jedinečnosť snehovej vločky i dojímavú krásu nezištného ľudského činu. Nad nutnosťou udržiavať život sa vznáša niečo vyššie a to je radosť z neho, vedomie priaznivej náhody, že sme boli prizvaní na tuto pozemskú hostinu.“ Veríme, že kniha naplní čitateľa úprimnosťou, múdrosťou a radosťou zo života, akú v sebe nosil aj samotný autor. O autorovi Profesor Ivan Štúr patril k najvýznamnejším slovenským detským psychológom. Počas svojho života publikoval stovky článkov, vydal niekoľko cenných publikácií, naposledy mu vyšla kniha Zázraky života. Prednášal na Filozofickej fakulte UK, na Univerzite Konštantína v Nitre a viac ako 30 rokov pôsobil na klinike na Bezručovej ul. v Bratislave ako detský psychológ. Nikdy sa neskrýval za tabuľkové diagnózy, nerád zovšeobecňoval. Hlásal láskavý, úprimný a individuálny prístup k deťom. Jeho knihy Dieťa a príroda, Problémy rodiny a školskej výchovy, Ľudské mláďa a viaceré ďalšie zarezonovali u odbornej i laickej verejnosti ako nesmierne dôležitý kľúč k vnímaniu, pochopeniu a prijatiu detskej psychiky. Ivan Štúr sa narodil v roku 1933, v rodine známeho filozofa a prvej profesorky medicíny v Československu. Intelektuálne prostredie, v ktorom vyrastal od začiatku formovalo jeho neskorší pohľad na výchovu. Ako sám zdôrazňoval, netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, byť dobrým príkladom a dieťa sa pridá. V práci a v tvorbe sa vždy usiloval vnášať život do psychológie, a nie psychológiu do života. Najprv vyštudoval telovýchovu na pedagogickej fakulte v Olomouci, v 60 rokoch ukončil štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde potom aj profesionálne pôsobil. Zlom v jeho živote nastal počas sovietskej okupácie v roku 1968, kedy vyslovil rázny nesúhlas so vstupom Varšavských vojsk do Československa. Pre svoj kontroverzný a politicky neakceptovateľný postoj bol prinútený vzdať sa vysokoškolského miesta. Ivan Štúr zomrel v roku 2015 vo veku 82 rokov, jeho úvahy, vzácne myšlienky však ostávajú stále živé a inšpirujúce. Pochádzal zo známej slovenskej rodiny, bol praprasynovcom Ľudovíta Štúra a sám sa počas svojho života stal nasledovateľom jeho odkazu - hrdým i pokorným poslom dôležitosti vzdelania, úcty k životu, ľudskej cti, lásky a pravdy. Okrem vyššie uvedených kníh napísal Základy diferenciálnej psychológie II, Pediatrická psychológia, Rozhovory o dospievaní, Metamorfózy života, Podoby života, O láske a neláske a tiež vyšli jeho rozhovory s Denisou Guru Doričovou Kto chce žiť, nech sa kýve.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Učiť sa láske


Láska je najkrajším ľudským vzťahom, darom i zmyslom nášho života. Je však vôbec možné naučiť sa niečomu tak tajomnému ako je láska? A čo to vlastne tá ospevovaná láska je? V čom spočíva jej podstata? A čo keď sa láska pominie? Eseje známeho psychológa prof. Ivana Štúra vychádzajúce pod názvom Učiť sa láske ponúkajú možnosť zamyslieť sa nad tým, aká bude naša životná láska, ako sa na ňu pripravíme, čo do nej prinesieme. Autor vo svojich filozofických a priam nadčasových úvahách pripomína, že podstatou lásky je konať dobro pre druhého človeka: „Egoista rozmýšľa čo môže získať, čo sa mu vyplatí. Lenže to nie je cesta lásky. Skutočná láska uvažuje predovšetkým o tom, ako by mohla pomôcť tomu, koho miluje, čo môže preňho spraviť. Je paradoxné, že práve ten, kto myslí na druhého, má najmenej vlastných problémov a smútkov.“ A nevyhýba sa ani otázkam intímneho života: „Freudov dôraz na primárnosť sexu je ešte častým omylom dnešného človeka. Dobrý sex, plný sex alebo akokoľvek ho nazveme, rozhodne nie je schopný nám zabezpečiť lásku. Navyše v sexe sme nahraditeľní, v láske nie. Ten vzťah je presne opačný. Nie sex a vernosť zabezpečujú lásku, ale zaujímavý spoločný život dvojice prinesie lásku, vernosť i dobrý sex. Celoživotné spolužitie dvoch ľudí je podľa autora súčasne najkrajší, aj najproblematickejší vzťah. „Víťazstvo čaká iba na tých, ktorí vedeli premôcť nudu každodennosti poéziou samotnej existencie, vzájomne si pomáhali k osobnému dozrievaniu a ktorým zdravé sebavedomie zabránilo zbytočnej precitlivosti a urážlivosti. Láska je vlastne radosťou zo života, ktorú prejavujeme druhému. A ako sa len možno naučiť tejto životodarnej sile? „Podporovať a rozvíjať život vo všetkých jeho prejavoch, vnímať ho citlivými zmyslami, pestovať svoje nadanie a objavovať v sebe skryté možnosti. Čím viac naplníme vlastné možnosti, tým budeme vedieť lepšie oceniť druhých ľudí a mať ich radšej.“ O autorovi Profesor Ivan Štúr, známy detský psychológ, zomrel v roku 2015 vo veku 82 rokov. Jeho úvahy a vzácne myšlienky však ostávajú stále živé a inšpirujúce. Pochádzal zo známej slovenskej rodiny, bol praprasynovcom Ľudovíta Štúra a sám sa počas svojho života stal nasledovateľom jeho odkazu – zdôrazńoval dôležitosť vzdelania, úctu k životu, ľudskej cti, lásky a pravdy. Prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a viac ako 30 rokov pôsobil na klinike na Bezručovej ulici v Bratislave ako detský psychológ. Nikdy sa neskrýval za tabuľkové diagnózy, nerád testoval a zovšeobecňoval. Hlásal láskavý, úprimný a individuálny prístup k deťom. Počas života publikoval stovky článkov, vydal niekoľko cenných publikácií, naposledy mu vyšli knihy Zázraky života a Niečo vyššie, ktoré sú u čitateľov veľmi obľúbené. Jeho knihy Dieťa a príroda, Problémy rodiny a školskej výchovy, Ľudské mláďa, Základy diferenciálnej psychológie, Metamorfózy života, O láske a neláske a viaceré ďalšie zarezonovali u odbornej i laickej verejnosti.
Na sklade 1Ks
14,20 € 14,95 €

Kto chce žiť, nech sa kýve


Výnimočné rozhovory s výnimočným človekom. „Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá,“ hovorí psychológ Ivan Štúr. Kniha rozhovorov predstavuje jeho názory na výchovu, život v rodine, vzťahy medzi mužmi a ženami i rodičmi a deťmi. Rozpráva o konkrétnych prípadoch a skúsenostiach z viac než tridsaťročnej klinickej praxe, ale aj o zážitkoch z vlastného detstva a života. „Keď si sťažujem na vlastné deti, tak si vlastne sťažujem na to, ako som ich vychoval, ako som s nimi žil,“ hovorí Ivan Štúr, ktorý v knihe vystupuje ako nezávislý odborník, ale aj ako syn výnimočných rodičov či otec troch synov. Vyjadruje sa stručne a riešenia, ktoré na väčšinu výchovných a vzťahových problémov nachádza, sú zvyčajne jednoduché. Stavia na rozhovore, humore a schopnosti poučiť sa z ťažkostí. Za základ dobrej výchovy nepovažuje potláčanie zlých vlastností, ale podporovanie tých dobrých. Ako odporca „čiarkovacej” psychológie založenej na testoch a dotazníkoch volí individuálny prístup ku každému osudu a podporuje aktívny postoj k životu.
Na stiahnutie
5,95 €

dostupné aj ako:

Úloha otca


Kto by nechcel mať dobré vychované deti! Často sa vyhovárame na veľa iných vplyvov, hoci zväčša platí, že sťažnosti na vlastné deti sú iba našou maskovanou sebakritikou. Čo poviete na filozoficko – poetickú definíciu výchovy, že to znamená vziať dieťa za ruku a spoločne objavovať krásy života. To už je stotožnenie výchovy so zmyslom života. Možno uviesť veľa dôvodov, prečo sa to nedá, ale pokúsme sa v knihe profesora Ivana Štúra ukázať, ako by sa dalo... Autor sa v knihe zamýšľa predovšetkým nad úlohou otca rodine, čo znamená otcovstvo v dnešnom modernom svete. Niekto je dobrým otcom pre svoju trpezlivosť, iný citovým príklonom, ďalší rozumovým zvládnutím a ešte ďalší životnou aktivitou. Tak ako sú rozličné deti, sú a musia byť aj rozliční ich otcovia. Je iba dôležité, aby sme pochopili, ktorý štýl otcovstva je pre naše konkrétne dieťa najoptimálnejší. Pretože takmer ideálny otec pre jedno dieťa by bol pre iné úplne nevhodný. Výzorom, temperamentom, intelektom, emocionálne a ktovie ešte ako. Nesnažme sa podobať za každú cenu. Pre toho takmer ideálneho otca je dobré, ak využije čo najviac svojho potenciálu, prehlbuje svoje schopnosti nielen v intelektuálnom, ale i pohybovom a najmä citovom zmysle. Po ďalšie, aby poznal a stále hlbšie spoznával svoje dieťa. Aby sa mu denne aspoň chvíľu venoval, nie nepríjemnou kritikou, ale vnútorne obohacujúcim prístupom. A konečne, aby sa zo svojho dieťaťa tešil a bol hrdý na svoje otcovstvo. Tak totiž bude najskôr aj dieťa hrdé na svojho otca. Niet väčšieho ocenenia! O autorovi Profesor Ivan Štúr /1933 – 2015/ patril k najvýznamnejším slovenským detským psychológom. Počas svojho života publikoval stovky článkov, vydal niekoľko cenných publikácií, naposledy mu vyšli knihy Zázraky života, Niečo vyššie, Učiť sa láske. Pochádzal zo známej slovenskej rodiny, bol praprasynovcom Ľudovíta Štúra a sám sa počas svojho života stal nasledovateľom jeho odkazu - hrdým i pokorným poslom dôležitosti vzdelania, úcty k životu, ľudskej cti, lásky a pravdy. Prednášal na Filozofickej fakulte UK, na Univerzite Konštantína v Nitre a viac ako 30 rokov pôsobil na klinike na Bezručovej ul. v Bratislave ako detský psychológ. Nikdy sa neskrýval za tabuľkové diagnózy, nerád zovšeobecňoval. Hlásal láskavý, úprimný a individuálny prístup k deťom. Jeho knihy Dieťa a príroda, Problémy rodiny a školskej výchovy, Ľudské mláďa, Základy diferenciálnej psychológie II, Rozhovory o dospievaní, Metamorfózy života, Podoby života, O láske a neláske a viaceré ďalšie zarezonovali u odbornej i laickej verejnosti ako nesmierne dôležitý kľúč k vnímaniu, pochopeniu a prijatiu detskej psychiky. Ako sám zdôrazňoval, netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, ísť dobrým príkladom a dieťa sa pridá. V práci a v tvorbe sa vždy usiloval vnášať život do psychológie, a nie psychológiu do života.
Na sklade 1Ks
13,86 € 14,90 €

Rozhovory o dospívání


Na základě dopisů a osobních rozhovorů napsal I. Štúr tuto knížku, která reaguje na vše, co mladého člověka trápí. Odpovědi najdete v kapitolkách: Jak vypadám?, Samota, Omámený penězi, Parta, Útěky z domova, Moji blázniví rodiče a mnohých jiných.
Vypredané
5,31 € 5,59 €