! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Agilní lídr


Renomovaná agilní koučka Zuzana Sochová představuje dovednosti a techniky, které potřebujete, abyste se stali agilním lídrem. V knize najdete inspirativní příklady čerpající z autorčiných zkušeností s lídry v organizacích všech velikostí, v různých odvětvích po celém světě. Prostřednictvím praktických cvičení a hodnocení se naučíte, jak rozvíjet svůj potenciál a vést celé organizace k větší agilitě.
Na stiahnutie
26,42 €

Hráč versus příšery


Už od počátků počítačových her v nich příšery hrály klíčovou roli. Fungují zde jako nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout, jako bossové úrovní, které je třeba porazit, nebo jako cíle, které je třeba zničit, abyste získali body navíc. Proč je ale postava příšery ve hrách tak důležitá a jak počítačové hry formovaly koncepty monstrozity v naší kultuře? Ve snaze odpovědět na tyto otázky zkoumá kniha Hráč vs. příšery uplynulé půlstoletí příšer ve hrách od draků z prvních stolních her na hrdiny a pixelových mimozemšťanů ze Space Invaders až po zdeformované mutanty z The Last of Us či bizarní bestie z Bloodborne a odhaluje jejich společné rysy. Na příkladech monster všemožných typů zkoumá Jaroslav Švelch umění designu příšer a vliv, který na něj měla mytologie, výtvarné umění, populární kultura a stolní RPG hry. Zároveň ukazuje, že počítačové hry navazují na studenoválečnou koncepci jasně definovaných, vypočitatelných nepřátel a zobrazují monstra jako postavy, které jsou nenapravitelně zlé, ale přitom nevyhnutelně vždy porazitelné. Na jednu stranu vysvětluje, v čem jsou takto zjednodušené herní příšery přitažlivé, ale zároveň také zkoumá, jak by se toto médium mohlo dál rozvíjet, aby nabídlo i nuancovanější podoby monstrozity.
Na stiahnutie
9,75 €

Domain Name System


DNS je Popelkou Internetu. Drží se v pozadí, nikdo o něm moc neví, ale odvede tolik práce, že bez něj by síť nedokázala fungovat tak, jak ji známe. V naší knize je podrobně rozebereme od základních principů až po náročnější partie. Velkou pozornost věnujeme bezpečnosti, a to jak z pohledu poskytovaných dat, tak z hlediska přenosových protokolů. Je rozhodně o čem psát, protože z jednoduchých principů vyrostlo DNS do komplexního, rozsáhlého a mnohostranně využívaného systému, ostatně stejně jako celý Internet. V knize najdete úplný přehled všech existujících typů zdrojových záznamů, do nichž jsou ukládána data. Orientačně také popisujeme vybrané implementace a jejich používání.
Na stiahnutie
17,59 €

Mistrovství v prompt inženýrství


V tomto ebooku vám ukážu, jak můžete využít umělou inteligenci ve svém každodenním životě a práci. Tento ebook je komplexním průvodcem, který vás provede procesem vytváření profesionálních promptů pro umělou inteligenci, jako je ChatGPT, Bard, Bing a generátor obrázků Midjourney. V tomto průvodci se dozvíte: Co je to prompt a prompt inženýrství a proč se učit vytvářet profesionální prompty. Jak sestavovat profesionální prompty pro Chatboty jako je ChatGPT, Bing nebo Bard. Jak používat Microsoft Edge a jejich vyhledávač Bing a Chat založený na GPT 4. Jak jako začátečník a bez znalostí prompt inženýrství vytvářet pomocí tzv. ultimátních promptů prompty pro jakoukoli umělou inteligenci. Jak využít umělou inteligenci k vytváření obrázků a textů, které vás uchvátí svou originalitou a kreativitou. Jak využít umělou inteligenci k shrnutí informací z různých zdrojů, jako jsou články, studie, knihy, videa na YouTube, záznamy z jednání a webinářů. Jak využít umělou inteligenci k tvorbě emailů ve vašem stylu a ušetřit tak spoustu času. Ukázky použití promptů a ukázkové prompty, které stačí zkopírovat a můžete je použít k čemu chcete. TOP pluginy ChatGPT a jak a k čemu je použít. Přeji vám, aby vám umělá inteligence změnila život k lepšímu a stala se vaším parťákem do nepohody a koučem, který vás dovede k vašim snům.
Na stiahnutie
12,49 €

Micro:bit pro začátečníky


Kniha „Micro:bit krok za krokem“ je určena jak pro naprosté začátečníky, kteří se teprve s Micro:bitem a programováním seznamují, tak i pro pokročilejší uživatele, kteří už mají zkušenosti s elektronikou a programováním. Součástí knihy jsou i příklady, náměty na pokusy a hry, nebo i stručné „taháky“ a metodické listy, takže kniha najde využití nejen doma, ale i při výuce ve školách. V knize jsou popsány i nejpoužívanější kity a rozšiřující moduly, které jsou v České republice dostupné.Autor pro začátečnický výklad využívá převážně programování pomocí začátečnického blokového editoru MakeCode. Kniha ale obsahuje i referenční příručku pro programování v JavaScriptu či Pythonu a věnuje se i pokročilejším tématům, jako je interní fronta zpráv v operačním systému Micro:bitu nebo tvorba vlastních rozšíření (tedy knihoven). Kniha tak představuje první český ucelený materiál o výukové platformě Micro:bit, vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Na stiahnutie
12,00 €

dostupné aj ako:

Zrkadlo umelej inteligencie


Vedeli ste, že umelá inteligencia (AI) dokáže už aj písať knihy? Teda, nie celkom sama: na to, aby bol výsledok presvedčivý, potrebuje mať po svojom boku človeka, ktorý jej výstupy usmerní a dodá im dušu a hĺbku. No a keď sa prenikavé vedomie nástrojov umelej inteligencie spojí s odbornými znalosťami a skúsenosťami dátového vedca, výsledok nemôže byť iný ako jedinečný. V tomto diele slúži AI ako vynikajúci pomocník pri naplnení autorovho zámeru objasniť dôvody nedokonalého fungovania ľudskej mysle. Jej racionálna podstata totiž občas ustúpi do úzadia a podľahne kognitívnym skresleniam, ktoré deformujú naše vnímanie reality. Hoci sa to stáva každému z nás, veľa pozornosti tomuto fenoménu nevenujeme. A to je chyba. Ak by sme totiž poznali pasce, ktoré sú na naše myslenie nastražené, dokázali by sme ich ľahšie rozpoznávať a vyhýbať sa im. Práve umelá inteligencia nám prostredníctvom pútavých príbehov a fascinujúcich myšlienkových prepojení dáva výnimočnú možnosť vidieť samých seba v novom svetle a pochopiť záhadné zákutia našej mysle. Či už ste teda osobou, ktorej sa zo zásady nedarí dodržiavať nijaké dohodnuté termíny; máte kolegu, ktorý vie vždy všetko lepšie než ostatní; ak sa spoznávate v idealistovi, ktorý verí, že po každej zlej skúsenosti nevyhnutne musí prísť niečo, čím vás osud odškodní; alebo ste jednoducho čitateľ, ktorý si pri knihe nielen rád oddýchne, ale sa aj niečo naučí – čas, ktorý strávite pri tomto Zrkadle, určite neoľutujete.
Na stiahnutie
9,00 €

Statistická analýza sociálněvědních dat v R


Učebnice studentům a vědcům sociálněvědních oborů představuje možnosti statistické analýzy dat, která pocházejí zejména z dotazníkových šetření. Pro výpočty je užíváno prostředí R (freeware), zejména skrze tzv. R Commander. Kromě úvodu do práce s R a R commanderem obsahuje kniha základní postupy pro popis a úpravu dat a poté základní analytické postupy sociálněvědní statistiky, konkrétně t-testy, analýzu rozptylu, korelační a regresní analýzu (včetně modelu logistické regrese). Kniha je zakončena kapitolami o faktorové analýze a seskupovací analýze. Kniha vychází z úspěšné učebnice (stejného autorského kolektivu) věnované statistické analýze sociálněvědních dat v prostředí SPSS.
Na stiahnutie
28,00 €

Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky


Analytika učení a data mining ve vzdělávání jsou nově se formující výzkumné oblasti zaměřující se na analýzu dat, která pocházejí z různých typů online vzdělávacích systémů. Tato publikace nabízí základní vhled do obou oblastí včetně jejich detailního představení. Seznamuje čtenáře s původem analytiky učení i data miningu ve vzdělávání, vysvětluje hlavní podobnosti a rozdíly mezi těmito oblastmi, popisuje používané metody a techniky analýzy dat a představuje nejvýznamnější směry výzkumu napříč oběma oblastmi. Kniha navíc obsahuje příklady konkrétních analýz, při kterých byly využity vybrané metody analytiky učení a data miningu ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky.
Na stiahnutie
13,49 €

dostupné aj ako:

Data a informace, náhoda a pravděpodobnost, C# a SQL


Jak se liší data a informace? Lze měřit informace pomocí náhody? Jak poznat, které informace jsou pravdivé a které lživé? Proč je nevýhodné ukládat data do excelovské tabulky? Kdy je lepší programovat přístup k databázi na konzolové platformě C# a kdy na platformě Windows Presentation Foundation? Které SQL dotazy do sebe vkládat a které skládat? Co mají společného opilost kapitána Browna a binární strom? O tom všem je tato kniha.
Na stiahnutie
5,50 €

Používáme FreeRTOS na mikrokontroleru STM32


Při tvorbě rozsáhlých programů, které obsahují velké množství procesů, se můžeme setkat s potřebou vykonávat některé procesy paralelně. To však není na jednojádrových mikrokontrolerech možné. Částečné řešení však nabízí použití operačního systému. Ten umožní programátorovi rozdělení úloh programu do vláken, která se dle nastaveného schématu střídají v běhu. A právě o jednom z nejrozšířenějších operačních systémů – FreeRTOS - pojednává tato kniha.FreeRTOS je bezplatný operační systém určený pro vestavěné systémy. Kromě správy vláken nabízí i velké množství nástrojů pro jejich časování, synchronizaci a předávání dat mezi nimi. V této knize se seznámíme s těmito nástroji a ukážeme si jejich použití na praktických příkladech. Pomocí občas nečekaného chování příkladů odhalíme překvapivé vlastnosti některých nástrojů, se kterými musí programátor při jejich použití počítat k dosažení kýženého výsledku.Byť se tato kniha zabývá operačním systémem FreeRTOS, čtenář získá obecnou znalost o fungování většiny operačních systémů určených pro vestavěné systémy, které velice často používají podobné základní nástroje.Pro tvorbu příkladů se od čtenáře očekává alespoň základní znalost problematiky programování mikrokontrolerů STM32, kterou pokrývají knihy série „Programujeme STM32“. Příklady jsou však koncipovány tak, aby byly závislé na platformě co možná nejméně.
Na stiahnutie
9,99 €

Press Reset


Videohry jsou napínavé a srdcervoucí. A co teprve jejich vývoj! Počítačové hry v současnosti představují největší zábavní průmysl, v němž se každoročně otáčejí miliardy dolarů. Ale ať už vznikají v obrovských produkčních studiích, nadnárodních korporacích, malých nezávislých týmech, či u jednotlivců, do herního podnikání vždy vstupuje nevypočitatelný lidský a tvůrčí faktor. Téměř za každou hrou a aplikací se skrývá drama, které občas nabývá až antických rozměrů. Úspěšná studia znenadání zanikají, vývojáře terorizuje diktátorský šéf, slibované peníze ne a ne přijít, korporátní strategie připomíná absurdní divadlo, herní koncept se v půlce produkce ukáže jako nesmyslný. Podobné příběhy za úspěšnými hrami, jako jsou Bioshock Infinite, Dead Space nebo World of Warcraft, vypráví v knize Press Reset reportér Jason Schreier. Líčí osudy lidí, které práce na počítačových hrách dohnala na hranici finančních i psychických možností, a ptá se, zda je videoherní průmysl v současné podobě vůbec udržitelný.
Na stiahnutie
13,69 €

dostupné aj ako:

Ponořme se do Python(u) 3


Mark Pilgrim se nesmazatelně zapsal do povědomí pythonovské komunity už svojí knihou „Dive Into Python“, ve které originálním a nezapomenutelným způsobem přiblížil čtenářům osobitý styl programování v tomto jazyce, aby se o několik let později připomenul ještě výrazněji s knihou „Dive Into Python 3“, která je stejně originálním a zábavným způsobem věnována jeho nejnovější verzi.
Na stiahnutie
11,00 €

dostupné aj ako:

Ponořme se do HTML5


Nejnoveˇjsˇi´ verze znacˇkovaci´ho jazyka HTML vy´razneˇ meˇni´ zpu°sob vy´voje webovy´ch aplikaci´. Pokud sta´le nic nevi´te o novy´ch funkci´ch HTML5, nyni´ je cˇas to zjistit. Tato kniha poskytuje uceleny´ pohled na HTML5 a jeho prvky a atributy. Dozvi´te se mimo jine´, jak pomoci´ HTML5 vyvinout aplikace, ktere´ beˇzˇi´, i kdyzˇ je uzˇivatel zrovna bez prˇipojeni´, nebo jak zobrazit video prˇi´mo v prohli´zˇecˇi, anizˇ byste se museli spole´hat na za´suvne´ moduly.
Na stiahnutie
9,00 €

dostupné aj ako:

Hradla, volty, jednočipy


Publikace hradla, volty, jednočipy je určena pro zájemce o elektroniku, číslicovou techniku a vlastní stavbu zařízení pro Internet věcí. U čtenáře předpokládá běžné zkušenosti s počítačovou technikou. Znalost programování není nutná, i když ji v některých příkladech čtenář využije. Výklad pokrývá oblast od naprostých základů (napětí, proud, odpor, Ohmův zákon) přes základní elektronické součástky a řadu číslicových obvodů TTL (74xx) až po specializované součástky, jako jsou čidla, polovodičové paměti a jednočipové počítače.
Na stiahnutie
11,00 €

dostupné aj ako:

Výkonnost open source aplikací


Kniha Výkonnost open source aplikací obsahuje dvanáct případových studií, jejichž autoři popisují řadu metod a triků vedoucích ke zlepšení výkonu. Škála je opravdu široká: počínaje spekulativními optimalizacemi, díky nimž nás moderní webové prohlížeče udivují svou předvídavostí, přes sofistikované algoritmy syntaktické analýzy, až po specifika mobilních zařízení.
Na stiahnutie
9,00 €

Kryptografie okolo nás


Kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě. Nejprve jsou v knize vysvětleny vlastnosti vybraných kryptografických funkcí, jako je šifrování, hešování a podobně. S pomocí těchto obecných funkcí jsou poté popsány přenosové protokoly PGP, TLS, WPA, IPsec, SSH, Tor, DNSsec, IKE a MACsec, autentizační protokoly DAA, EAP, Kerberos a OpenID Connect, autorizační protokol OAuth, přístupový protokol RADIUS a nakonec platební protokoly 3D Secure a Bitcoin. Navíc jsou v knize popsány i systémy elektronické kontroly vstupu, elektronické bankovnictví a protokoly platebních karet.
Na stiahnutie
7,00 €

dostupné aj ako:

Internet jako objekt práva


Ján Matejka v současné době působí jako vedoucí oddělení soukromého práva a zástupce ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje zejména problematice nových technologií. Jako pedagog působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ján Matejka je také členem redakčních rad právnických a právně orientovaných časopisů, jako jsou Právník, Všehrd, Revue pro právo a technologie, DSM nebo ITpravo.cz, V roce 2009 mu předseda Akademie věd udělil prémii Otto Wichterleho, kterou získávají mimořádně kvalitní a perspektivní vědečtí pracovníci AV ČR. Ján Matejka je autorem více než 100 odborných a popularizujících prací. Působí rovněž jako samostatný advokát.
Na stiahnutie
9,00 €

CyberSecurity


Kniha CyberSecurity se primárně věnuje problematice kybernetické bezpečnosti. Prezentovány jsou základní principy, které by každá osoba, která využívá informační a komunikační technologie, měla respektovat a případně si je měla modifikovat v závislosti na činnosti či účelu, za kterým tyto technologie využívá. Zároveň však kniha obsahuje i dílčí výklad některých právních norem, které s problematikou kybernetické bezpečnosti bezprostředně souvisejí. Relativně samostatnou část knihy představuje komentář k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Vedle teoretické a právní části je součástí knihy i praktická část, využitelná zejména IT odborníky, kteří se chtějí vzdělat i v problematice kybernetické bezpečnosti. Z knihy je také možné načerpat informace o činnosti bezpečnostních týmů typu CERT, CSIRT v kyberprostoru, jejich možnostech a limitech.
Na stiahnutie
11,00 €

dostupné aj ako:

IPv6


Aktualizace a doplnění odborné publikace s názvem Internetový protokol verze 6 autora z r. 2011 (ISBN: 978-80-904248-4-5) popisující vlastnosti protokolu IPv6, jeho doprovodných mechanismů a stav implementací na vybraných platformách. O knize z roku 2011 - poslední aktualizace - (IPv6 se má stát nástupcem současného IPv4, základního protokolu sítě Internet. Má vyřešit především akutní nedostatek adres, ale přináší i řadu dalších zajímavých vlastností. V knize se podrobně seznámíte s vlastnostmi základního protokolu i jeho podpůrných a doprovodných prvků. Kromě obecného seznámení se schopnostmi IPv6 se věnuje i jeho implementacím na vybraných platformách a obsahuje některá doporučení pro praktické použití).
Na stiahnutie
11,00 €

dostupné aj ako:


Počítačová literatúra ponúka bohatý výber kníh a publikácií zameraných na informačné technológie, programovanie, počítačovú vedu a digitálny svet. Nájdete tu praktické návody, odborné publikácie a inšpiratívne diela od svetových autorov, ktoré vám pomôžu rozšíriť vaše znalosti v oblasti počítačov a technológií.

Či už hľadáte odborné knihy zamerané  na Hardware, Internet a e-mailovú komunikáciu, počítačovú literatúru pre seniorov, programovanie a tvorbu web stránok, grafiku a dizajn web stránok, databázy, siete a komunikáciukancelárske programy, operačné systémy, alebo foto, video, mobil, hry a audio.