Jazyk


Hodnotenie


Väzba


Parazitická myseľ


Pandémia môže mať veľa podôb. Na um nám ako prvé zídu hrozné, rýchlo sa šíriace choroby, no počuli ste už o pandémii, ktorá nepoznačí zdravie, ale schopnosť racionálne uvažovať? Kanadský psychológ Gad Saad, v knihe Parazitická myseľ odhaľuje kultúru zlých myšlienok, ktoré prenikajú do všetkých oblastí života vrátane politiky, biznisu či kultúry, a ponúka spôsoby, ako sa môžeme proti nim zaočkovať. V tejto knihe aj v populárnej relácii THE SAAD TRUTH na YouTube sa venuje obzvlášť tým negatívnym myšlienkam, ktoré ohrozujú naše základné ľudské slobody – slobodu prejavu a slobodu myslenia. Politika Západu hlásiaca sa k týmto liberálnym zásadám nebola nikdy vo väčšom ohrození, ako je dnes. Máte pred sebou prevratnú príručku, ako ubrániť vlastný zdravý rozum. Autor sa v knihe nezameriava len na analýzu nebezpečných myšlienok a ich šírenie, ale aj na spôsob, ako situáciu zvrátiť. Vystríha napríklad pred zdanlivo hlbokými myšlienkami, ktoré sa tvária ako pravda, či skúma parazitický pštrosí syndróm (Ostrich Parasitic Syndrome – OPS), chorobu, ktorá ľudí oberá o schopnosť rozpoznať nepopierateľné pravdy ako existenciu Slnka. Pridajte sa k boju za slobodu intelektu a zistite, ako sú ľudia vo vašom okolí zasiahnutí poruchou kritického myslenia.
Na stiahnutie
11,10 €

dostupné aj ako:

Dech


Nádech, výdech a znovu. Zapomněli jsme tu nejpřirozenější věc na světě? Minimálně v posledních letech se zdá, že lidé jsou čím dál posedlejší zdravým životním stylem. Více sportujeme, zajímáme se o správné stravovací návyky, studujeme spánek, otužujeme se, každou tělesnou funkci digitálně zaznamenáváme. Je tu však jeden proces, k němuž obracíme pozornost až ve chvíli potíží: dýchání. Novinář James Nestor si prošel podobnou zkušeností. Jeho dlouhodobé zdravotní problémy se vyřešily až díky dechovým cvičením, k nimž se zpočátku stavěl nedůvěřivě. Poté co se Nestor znovu naučil dýchat, vyrazil na cesty, aby našel odpověď na otázku: Zapomíná lidstvo tu zdánlivě nejjednodušší věc na světě? Autor nehledá jen v plicních laboratořích, ale rovněž u pěveckých sborů, na starověkých pohřebištích, sovětských výzkumných základnách nebo v ulicích Săo Paula. Porovnává vědecké poznatky z oblasti fyziologie, biochemie či psychologie s jogínskými a dalšími tradicemi a ukazuje, že dýchání je naprostý základ našeho bytí. Jen možná trochu jinak, než by se dalo čekat.
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Dopamin


Proč v čase hojnosti, bohatství, svobody a technologického a medicínského pokroku nebývale postrádáme pocit štěstí a cítíme se naopak mizerně? Kniha americké profesorky psychiatrie je nejen sbírkou adiktologických kazuistik, ale také zamyšlením nad tajemstvím bolesti a potěšení, tedy nad fenomény, které působí v součinnosti, vzájemně se ovlivňují a vyvažují. Na příkladu americké společnosti autorka ukazuje dramatické selhání rovnováhy mezi bolestí a radostí v současné době a objasňuje, proč příliš mnoho zábavy a potěšení vposledku nepřináší radost, ale bolest.
Na stiahnutie
12,09 €

dostupné aj ako:

Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Pandémia hoaxov

Umenie a psychoanalýza


Štúdie rakúskeho lekára a psychiatra Sigmunda Freuda (1859 – 1939) zahrnuté v tomto výbere sú venované psychoanalytickej interpretácii podstaty umeleckej tvorby, funkcie umenia a osobnosti umelca. Na základe analýzy rozprávok, divadelných hier Shakespeara, Ibsena a ďalších spisovateľov a textov podáva autor originálne vysvetlenie vzťahov postáv a ich konania. Venuje sa aj osobnosti a postavám z diel Dostojevského a Goetheho. Štúdie o Michelangelovej soche Mojžiša a o fantastických poviedkach E. T. A. Hoffmanna patria k tomu najlepšiemu, čo psychoanalýza priniesla k analýze podstaty umenia a umeleckej tvorby. Tieto Freudove práce, ktoré prvý raz vyšli v slovenskom preklade pred dvoma desaťročiami, podstatným spôsobom prispeli k teoretickým diskusiám o vzťahu umenia a psychoanalýzy, ako aj k prehĺbeniu poznania ich autora, tak často citovaného, no dodnes u nás málo vydávaného. Kiežby sme aspoň v nás alebo u ľudí nám podobných mohli nájsť aktivitu nejakým spôsobom príbuznú s básnickou tvorbou! Jej preskúmanie by nám dávalo nádej, že získame akési prvotné pochopenie tejto tvorby. A skutočne, takáto vyhliadka tu existuje – básnici sami radi zmenšujú vzdialenosť medzi ich typom a bežnou ľudskou bytosťou; veď nás tak často uisťujú, že v každom človeku drieme básnik a že posledný básnik zomrie až s posledným človekom. Sigmund Freud: Básnik a fantázia
Na stiahnutie
8,50 €

dostupné aj ako:

Užitočné ilúzie


Mohol by mať za určitých okolností sebaklam pozitívne dôsledky? Shankar Vedantam, novinár a autor úspešnej rozhlasovej relácie a podcastu Hidden Brain, spolu s novinárom Billom Meslerom prinášajú zaujímavý pohľad na to, ako funguje ľudský mozog, keď sa snaží oklamať sám seba, a akú rolu zohráva sebaklam vo vývoji ľudstva. Sebaklam spôsobuje ohromné škody nielen človeku, ale aj spoločnosti a našej planéte. Ak je však taký škodlivý, prečo je ním presiaknuté všetko, čo robíme? Autori tvrdia, že sebaklam môže, paradoxne, zohrávať zásadnú úlohu na ceste k úspechu a duševnej pohode. Klamstvá, ktoré sa stali každodennou súčasťou nášho života, nám pomáhajú udržiavať živé a dynamické vzťahy s našimi blízkymi, priateľmi a kolegami. Ak pochopíme, ako funguje sebaklam, dokážeme porozumieť, prečo niektorí ľudia žijú dlhšie než ostatní, prečo sa zamilovanosť u niektorých párov nevytráca ani po rokoch alebo prečo sú niektoré krajiny stálejšie, kým iné sa trieštia a rozpadajú. Kniha Užitočné ilúzie je sugestívnym rozprávaním o mozgu, ktorý zámerne klame sám seba. Ponúka nevšedné osobné príbehy, ale aj množstvo aktuálnych poznatkov z oblasti psychológie, neurovied či filozofie, no najmä pôsobivo vysvetľuje, čo znamená byť človekom.
Na stiahnutie
12,90 €

dostupné aj ako:

Ako zvládnuť stres


Nič nestíhate? Máte pocit uponáhľanosti? Nemôžete sa venovať svojim záľubám? V súčasnosti sa čoraz viac ľudí sťažuje na stres. Je toxický pre telo aj myseľ, a preto predstavuje veľké nebezpečenstvo pre naše zdravie. Nastal čas, aby sme sa ho zbavili raz a navždy. No ako to urobiť? Bývalý športovec Frank Ritter vo svojej knihe Ako zvládnuť stres radí všetkým, ktorí dlhodobo bojujú s týmto problémom. Zameriava sa na vytvorenie rovnováhy medzi telom a mysľou či na vybudovanie odolnosti proti stresu a jeho každodenným nástrahám. Zohľadňuje rôzne faktory – psychológiu, šport či výživu a vo svojej knihe poskytuje riešenia pre každý typ stresu. Zvládnite ho aj vy!
Na stiahnutie
10,40 €

dostupné aj ako:

Poriadok v hlave


„Ak si chceš upratať v živote, musíš si najprv upratať v hlave,“ píše Martin Poliačik v úvode knihy Poriadok v hlave. So spoluautorkou Lindou Lančovou pripravili prehľadného a názorného sprievodcu kritickým myslením, ktorý vás naučí, ako postaviť argument, ako sa správne pýtať, ako kritizovať či ako prezentovať svoje myšlienky. A ako dosiahnuť nielen to, aby s vami ľudia súhlasili, ale najmä to, aby pochopili vaše postoje a východiská. Pretože tak ako hovorí názov jednej z 26 kapitol, niekedy je úsmev po stretnutí viac ako dobre dohodnutý obchod. Martin Poliačik vychádza zo svojej dlhoročnej praxe debatéra a konzultanta, ale aj aktívneho politika a aj vďaka tomu kniha Poriadok v hlave obsahuje množstvo názorných ukážok efektívne aj neefektívne vedených rozhovorov a argumentačných výmen, infografiky a grafy, odbornejšie texty venované dejinám kritického myslenia aj vtipné príklady z nám dobre známeho prostredia. Kniha vychádza v knižnej edícii Denníka N ako 50. publikácia v poradí.
Na stiahnutie
12,90 €

dostupné aj ako:

Vývojová psychologie


Rozšířené vydání oblíbené publikace zpracovává psychický vývoj jedince v období dětství a dospívání. Vývoj analyzuje se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i vzhledem k jeho postavení v nejvýznamnějších sociálních strukturách. Analýzu nově doplňují biologické aspekty. Kniha vysvětluje, jaké reakce jsou pro určitá období lidského života standardní a přináší informace o psychických potřebách dětí, jejichž naplnění či nenaplnění ovlivňuje dětské prožívání a chování. Znalost vývojové psychologie současně umožňuje i čtenářovo pochopení vlastních zážitků z dětství a dospívání, a tedy sebe sama.
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Odolné dítě


Dnešní výchova je v mnohém jiná, než tomu bylo dřív. O děti pečujeme, jako by šlo o vzácné cizokrajné květiny, kolem kterých je třeba postavit skleník a neustále je chránit, hlídat a se vším jim pomáhat. To se ovšem moc neslučuje s cílem výchovy, jímž by měl být jedinec samostatný, zodpovědný a přiměřeně odolný. Kniha je průvodcem pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě po vylétnutí z hnízda nezhroutilo, ale pevně stálo na vlastních nohách.
Na stiahnutie
9,89 €

dostupné aj ako:

Fish! Overený spôsob, ako pozdvihnúť morálku a zlepšiť výsledky v práci


Najnovšie a doplnené vydanie svetového bestselleru FISH! ponúka čarovné podobenstvo o manažmente, čerpajúce ponaučenie z toho najnepravdepodobnejšieho zdroja – zo známeho trhu Pike Place v americkom Seattli, kam milovníci rýb chodia za obchodom i zábavou. Na jednoduchom príbehu Mary Jane, riešiacej problémy operačného oddelenia svojej spoločnosti ukazuje, ako si každý z nás môže zamilovať presne tú prácu, ktorú práve vykonáva. Autori rozoberajú najpálčivejšie otázky súčasného pracovného prostredia (vrátane spôsobu, ako zabrániť fluktuácii personálu a syndrómu "vyhorenia") a ponúkajú múdre, ľahko pochopiteľné, okamžite uskutočniteľné odpovede. Prinášajú doslova praktický návod, ako vytvoriť inovatívne i zodpovedné ovzdušie, kde hravý a sústredený prístup vedie k nadobudnutiu väčšieho množstva energie a nadšenia a tým aj k väčšej produktivite a tvorivosti. Na skutočných príkladoch zo života ukazuje, ako takéto pracovisko reálne vybudovať. Toto, dnes už klasické dielo manažérskej literatúry, však nie je iba o práci. Je návodom, ako prežiť život tak, aby sa každý okamih mohol počítať.
Na stiahnutie
7,60 €

dostupné aj ako:

Zimovanie


Intímna a nádherne napísaná kniha Zimovanie vás prevedie tými najťažšími obdobiami života, keď sa cítite vyčerpaní a bojujete so smútkom. Všetci ich poznáme: choroba, smrť blízkeho, rozchod alebo strata zamestnania. Každé z nich nás môže na dlhé obdobie zraziť až na dno alebo aspoň úplne vykoľajiť. V takýchto náročných situáciách sa cítime osamelo a stratene. Autorka psychologického bestselleru Zimovanie - Katherine Mayová tieto situácie veľmi dobre pozná: Ťažko jej ochorel manžel, jej syn prestal chodiť do školy a vlastné zdravotné problémy ju priviedli k odchodu z náročného zamestnania. Prostredníctvom Zimovania sa nežne prihovára každému, kto sa ocitne v bolestivých obdobiach, pomáha mu ich prijať ako súčasť života, a tým ich spracovať a prekonať. Dojemný osobný príbeh, ktorý je plný lekcií z literatúry či mytológie ponúka poučenie o sile odpočinku. Povzbudenie a inšpiráciu autorka hľadá aj v prírode, napríklad na oslavách slnovratu, v ľadovej vode pri otužovaní, pri pozorovaní polárnej žiary alebo u autorov C.S. Lewisa a Sylvie Plathovej. Katherine Mayová nachádza silu v oddychu, v radosti z tichej krásy zimy a v cyklickom, nie lineárnom chápaní života. Pridajte sa k nej a objavte v sebe silu vytrvať.
Na stiahnutie
9,70 €

dostupné aj ako:

Šum


Kdykoli se procesům naší mysli začne věnovat Daniel Kahneman, psycholog a nositel Nobelovy ceny za poznatky o kognitivním zkreslení, nedopadá to pro nás vůbec dobře! Tentokrát zkoumal příčiny vysoké variability profesionálních úsudků – soudců, lékařů, úředníků, učitelů a dalších – tam, kde by měly být shodné. A objevil šum, tedy vliv nepředvídatelných náhodných chyb, který je ve svém důsledku stejně závažný jako dopad biasů. Jen se hůř měří a je obtížnější si ho uvědomit, takže ho radikálně podceňujeme. Kahneman a jeho kolegové analyzovali stovky studií týkajících se rozhodování a ve svém společném díle vás přesvědčí o překvapivé míře lidské omylnosti. Dokonce i model nás samých činí přesnější úsudky než my! Nevytýkejme si to – vyplývá to už z přirozenosti kauzálního myšlení a složitosti světa. Ignorovat protiopatření by ale byla velká chyba. V knize vám hvězdný tým autorů vysvětlí příčiny šumu a jeho kategorie, naučí vás odlišovat šum od zkreslení a měřit jeho vliv. A především vám poradí, jak s těmito zjištěními naložit v praxi. Pro lepší, spravedlivější, méně zašuměný svět. V knize se mimo jiné dozvíte Kdekoli existuje úsudek, tam existuje i šum, a to ve větším rozsahu, než byste čekali.Šum uvidíme pouze tehdy, když se na svět podíváme statistickým pohledem.Jak nálada, stres a únava ovlivňují situační šum, tedy variabilitu vašeho intrapersonálního rozhodování.Že i malý sociální vliv dokáže podkopat jindy funkční „moudrost davu“.Jak zohlednit mámení „údolí normálnosti“ a lákavost emoční odměny.Co je střední kvadratická chyba a proč ji počítat s mocninami chybJak provést audit šumu a zlepšit si úsudek pomocí šesti pravidel rozhodovací hygieny.
Na stiahnutie
15,19 €

dostupné aj ako:

Otázka smrti a života


Psychiater a spisovateľ Irvin Yalom zasvätil svoj život pomáhaniu ľuďom trpiacim úzkosťami a smútkom. Nikdy sa však nestretol s potrebou poradiť sám sebe, kým jeho manželke, uznávanej feministickej spisovateľke Marilyn Yalomovej, nediagnostikovali rakovinu. V knihe Otázka smrti a života sa Marilyn a Irv delia o svoje skúsenosti s tým, ako sa pustili do nového boja: umožniť Marilyn zomrieť dobrou smrťou a Irvovi žiť ďalej bez nej. V striedavom rozprávaní o ich posledných spoločných mesiacoch a Irvových prvých mesiacoch osamote nám ponúkajú vzácny pohľad do tváre smrteľnosti a vyrovnávania sa so stratou milovanej osoby. Manželia Yalomovci mali veľa požehnania – milujúcu rodinu, dom v Palo Alto pod nádherným starým dubom, veľký okruh priateľov, vášnivých čitateľov po celom svete a dlhé, naplnené manželstvo – ale čelili smrti tak ako všetci ostatní. S múdrosťou a láskou, ktorá v ich prípade trvala takmer sedemdesiat rokov, skúmajú univerzálne otázky intimity, lásky a smútku. Kniha Otázka smrti a života, vychádzajúca z dvoch životných skúseností, je otvorenou ponukou pre každého, kto hľadá podporu, útechu a zmysluplný život.
Na stiahnutie
8,90 €

dostupné aj ako:

Narcizmus - Zdravý a patologický


Je narcizmus fenoménom modernej doby alebo sprevádza človeka počas celej histórie? Sú narcistickí len politici a celebrity alebo sa to týka každého z nás? Môže byť narcizmus zdravý alebo je vždy prejavom patológie? Odpovede na tieto i ďalšie otázky, a aj možnosť zmerať si vlastný narcizmus, prináša kniha manželov – psychiatričky Andrey Heretikovej Marsalovej a psychológa Antona Heretika. Narcizmom sa zaoberajú nielen teoreticky, ale ilustrujú ho aj na práci s klientmi zo svojej psychoterapeutickej praxe.
Na stiahnutie
8,30 €

dostupné aj ako:

Podívejte se na sebe laskavě


Mít občas špatné svědomí je v pořádku, protože je důkazem, naší zodpovědnosti, ať už v jakékoli oblasti. Tato kniha se primárně zaměřuje na zodpovědnost ve vztazích, v nichž jsme na sebe někdy přísní až příliš. Když si uvědomíme, že máme na své svědomí nereálné nebo přehnané požadavky, můžeme získat spoustu energie, kterou lze využít v jiných oblastech života. Tato publikace vám ukáže, jak to provést: jak změnit příliš přísné principy vlastního života, jak se zbavit viny, jež náleží druhým, jak se spřátelit s vlastním strachem. Na konci každé kapitoly se nacházejí cvičení pro práci s vlastním svědomím, shrnutí a na konci knihy i test, který měří váš sklon si něco vyčítat.
Na stiahnutie
7,39 €

dostupné aj ako:

Začíname


Prečo sa v dospelosti prestávame snažiť získať nové zručnosti? Máme strach, že zlyháme? Zabudli sme, akú radosť nám prináša, keď sa niečo musíme naučiť od úplného začiatku? Alebo máme skôr pocit, že starého psa novým kúskom nenaučíme? Poslednú novú zručnosť sme získali azda ešte v detstve. Máme síce úctu k profesionálnym znalostiam, no na tých, ktorí sa pokúšajú naučiť niečo nové, hľadíme zhora. Vstupom do dospelosti prestávame skúšať nové veci a radšej sa zašívame v pohodlnom kútiku bežnej rutiny. Tí, ktorí sa usilujú naučiť sa niečo nové, si však kladú otázku: prečo by sme sa nemohli tešiť z každodenných výziev tak ako deti? Dokážeme si osvojiť nové spôsobilosti, aj keď si spočiatku nevieme rady? Pod vplyvom svojej nesmierne zvedavej dcéry sa Tom Vanderbilt snaží nájsť odpovede na tieto otázky. Nadobúda päť základných nových zručností, ktoré si zvolil pre ich náročnosť a nedostatok uplatnenia na pracovnom trhu – šach, spev, surfovanie, kreslenie a žonglovanie, a postupne odhaľuje, že cesta k ich osvojeniu je uspokojivejšia než získavanie ďalších poznatkov. Čoskoro totiž zistí, akú radosť mu prináša spievanie pesničiek Spice Girls v amatérskom zbore, prehry v šachu s osemročnými deťmi či uhýbanie škorpiónom pri surfovaní v Kostarike. Popritom vedie rozhovory s desiatkami odborníkov, aby preskúmal, čo hovorí veda a ako funguje psychické nastavenie ľudí, ktorí sa neúnavne púšťajú do nových zážitkov. Kniha Začíname je úžasnou cestou skúmania plasticity mozgu a dokazuje, že nikdy nie je neskoro začať.
Na stiahnutie
13,90 €

dostupné aj ako:

Ako klameme


Hoci sa radi považujeme za vzor ľudskej poctivosti, nie je to pravda. Podvádza sa na najvyšších miestach aj na Wall Street, v škole aj v práci. Odborník na ľudskú iracionalitu sa vo svojej knihe zameral na to, ako a prečo klameme – nielen ostatných, ale aj sami seba. Odpovedá na mnohé otázky: - Nakoľko naše podvody ovplyvňuje šanca, že nás pri tom chytia? - Čo oslabuje našu vôľu, keď sa pokúšame schudnúť? - Ako firmy podporujú nečestnosť? - Robí nás spolupráca s inými ľuďmi poctivejšími alebo naopak? - Dokáže náboženstvo urobiť ľudí lepšími? Autor opisuje, ako sa neetické správanie prejavuje v osobnom aj pracovnom živote a politike, a ako nás všetkých ovplyvňuje, hoci sa sami neraz považujeme za mimoriadne morálnych. V neposlednom rade však Ariely rozpoznáva aj to, vďaka čomu sa správame poctivo a ako by sme tento prístup mohli rozšíriť v každodennom živote. Pádne zistenia z jeho osobného života aj z laboratórnych experimentov zmenia to, ako sa pozeráte na seba, svoje činy aj na ostatných ľudí.
Na stiahnutie
8,90 €

dostupné aj ako:

Liečba duchom


Zweigova kniha predstavuje troch priekopníkov psychologických liečebných metód, ktoré z dnešného pohľadu vyzerajú častokrát bizarne. Prvé dve kapitoly venuje dvom dosť excentrickým osobnostiam. Švajčiarsky lekár Franz Anton Mesmer, označovaný ako praotec hypnózy a psychoterapie, sa pokusmi s magnetickými kameňmi a neskôr použitím sugescie pokúšal aktivovať v pacientovi samoliečebné sily. Americká náboženská vodkyňa Mary Bakerová-Eddyová verila, že má kľúč k vyliečeniu všetkých chorôb – tie podľa nej mali pôvod v ľudskej mysli a preto sa dajú liečiť vierou a odmietnutím choroby na úrovni vedomia. Až Sigmund Freud pomocou analýzy pacientovej duše odhalil nevedomie ako možnú podstatu choroby. Stefan Zweig nebol mesmeristom, ani kresťanským scientistom a za všeliek nepovažoval ani Freudovu psychoanalýzu. V dejinách ľudskej kultúry ho zaujímajú najmä tie tvorivé okamihy a kľúčové momenty, ktoré prinášajú nové poznatky a menia dovtedajší obraz sveta.
Na stiahnutie
8,90 €

dostupné aj ako:

Sedm a půl kapitoly o mozku


Už vás někdy napadlo, k čemu vlastně máme mozek? Známá neurovědkyně Lisa Feldman Barrettová přináší nejnovější poznatky neurovědeckého výzkumu. V sedmi stručných kapitolách a jednom příběhu o vývoji mozku vrhá světlo na tento tajemný objekt, který máme uložený v lebce. Dozvíte se, jak se mozky vyvíjely, jakou mají stavbu (proč na té stavbě záleží) a jak váš mozek spolupracuje s jinými mozky, aby vytvářel všechny vaše zážitky. Kromě toho také zjistíte, jak jsou zastaralé oblíbené mýty o „ještěřím mozku“, boji mezi emocemi a myšlením i mezi genetikou a prostředím. Kniha Sedm a půl kapitoly o mozku pobaví jak nezasvěcené čtenáře, tak zkušené vědce, je plná překvapení, humoru a důležitých poznatků o lidské podstatě.
Na stiahnutie
9,89 €