! Doprava ZADARMO už od 20 € !

John Mill

autor

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I


První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty Benthama a Coleridge jakožto nejvýznamnějších reprezentantů obou proudů dobového britského myšlení, reformního a konzervativního. Dodatek svazku tvoří úvodních pět kapitol z Benthamova klasického spisu Úvod k principům morálky a zákonodárství.
Na sklade 1Ks
15,10 € 15,89 €

A szabadságról - Helikon zsebkönyvek 81.


Millnek ez a bő másfél évszázada, 1859-ben kiadott írása a klasszikus liberalizmus egyik alapműve. Miközben kortársai és barátai - többek között David Ricardo és Jeremy Bentham - a liberalizmus közgazdasági elméletét dolgozzák ki, Mill elsősorban a politikai és kulturális liberalizmus eszmerendszerét alapozza meg. E művével Mill az egyéni szabadság, az alapvető személyiségi jogok védelmezőjeként lép fel, s főként arról elmélkedik, hogyan lehet és kell megvédeni az egyént az állam, a kisebbséget pedig a többség zsarnokságától. A politikai gondolkodásra a mai napig komoly hatást gyakorló Mill-esszé az egyéni függetlenség azon területét igyekszik meghatározni, amelyen belül az adott személy abszolút úr, s nem kell törődnie sem az állam vagy a közvélemény elvárásaival, sem a többség erkölcsi normáival.
Na sklade 1Ks
4,60 € 4,84 €

O svobodě myšlení a slova


Audiokniha O svobodě myšlení a slova, autorem je John Stuart Mill (1806-1873), který je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. Jeho dílo hrálo zásadní roli v utváření tradice klasického liberalismu a ovlivnilo mnoho významných myslitelů, mezi nimi i Tomáše Garrigua Masaryka. Když John Stuart Mill psal spis O svobodě, necílil na své kolegy filozofy, ale na obecnou veřejnost.
Na stiahnutie
3,45 € 3,63 €

Mill’s On Liberty (EN)


John Stuart Mill’s "On Liberty" was first published in 1859. In the 21st century this text confirms Socrates’ claim that "it is only the life of true philosophy that scorns the life of political ambition" (Plato’s Republic, 521). Mill’s thinking about freedom in civic and social life examines fundamental principles shared among conservative, liberal, and radical politicians.
Na stiahnutie
10,33 € 10,87 €

Logika liberalizmu


Publikácia obsahuje zásadné diela Johna Stuarta Milla (1806-1873), ktorými prispel do klasického dedičstva politickej filozofie liberalizmu. Väčšina týchto Millových prác tu vychádza v slovenskom preklade po prvýkrát. Zväzok uvádza zasvätená štúdia z pera editora a prekladateľa Emila Višňovského s názvom Millov variant klasického liberalizmu.
Vypredané
18,92 € 19,92 €

Utilitarismus


Kniha Utilitarismus je nejvýznamějším dílem 19.století, kterou napsal anglický filozof a myslitel John Stuart Mill. Pod vlivem svého otce si J.S.Mill již v raném mládí osvojil širokou znalost filosofie, historie a jazyků, záhy se začal angažovat ve veřejném životě. Ve svém nevelkém dílku z roku 1861, jehož první český překlad předkládáme v tomto svazku, navazuje zvláště na myšlenky Jeremyho Benthama a podává zde obhajobu utilitaristické teze, podlě níž je třeba vždy usilovat o maximalizaci potěšení pro všechny rozumové bytosti. Millův Utilitarismus je považován za klasickou formulaci jednoho etického směru, jehož vliv je dodnes patrný v dnešních ekonomických teoriích, které se jej výslovně dovolávají či jeho pojetí mlčky předpodkládají. Utilitarismus, od počátku vnímaný jako kontroverzní, se řadí mezi základní díla evropské filosofie a jeho studium je dodnes aktuální, nejen pro jeho historickou hodnotu. Knihu doplňuje studie a komentáře filosofa Stanislava Sousedíka.
Vypredané
8,54 € 8,99 €