Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Atlasy sveta, rodinné atlasy s. 1 z 3

  • 5 /5

Školský geografický atlas Svet


V porovnaní s predchádzajúcim atlasom sveta pribudli: a) Nové mapy západnej a východnej pologule b) Podrobnejšie mapy (dvojstrany): SVET – tektonika, sopečná činnosť a zemetrasenia SVET – klíma SVET – hydrosféra c) Úplne nové mapy: SVET – prírastok a priemerný vek obyvateľstva SVET – urbanizácia a náboženstvá SVET – hustota zaľudnenia SVET – konflikty d) Mapa Rasy a národy bola doplnená o prehľad najrozšírenejších jazykov na svete e) Upravila sa mapa Európskej únie vzhľadom na Brexit f) Upravili sa v mapách nové názvy štátov a miest (napr. Severné Macedónsko, Nursultan a pod.) g) Upravil sa a sprehľadnil register, výrazne sa zväčšilo písmo jednotlivých názvov Školský geografický atlas svet je schválený ako učebná pomôcka pre všetky kategórie geografickej olympiády.
Na sklade > 5Ks
9,45 € 10,00 €

dostupné aj ako:

Földrajzi világatlasz


Főbb jellemzők: - magyar névmegírás - 90 000 földrajzi név - 60 tematikus térkép, grafikákkal és fotókkal illusztrálva - földrajzi, történelmi, és gazdasági összefoglaló az országokról - földrajzi adatok, táblázatok és mértékegységek - 416 oldal (ebből 146 oldal térkép) A magyar kartográfia ikonikus kiadványa Földünk átfogó megismeréséhez nyújt segítséget. Az atlasz elmeséli, hogy miért ott születtek és miért ott tűntek el népek, birodalmak, országok, segít megérteni a történelmet, a hagyományokat, a különböző tájak, népek szokásait és gazdaságát. Az új Földrajzi Világatlasz több száz, 2021-es adatokkal frissített térképet, a Föld országainak leírását, aktualizált infógrafikát és földrajzi adatokat tartalmaz naprakész tematikus térképekkel és névmutatóval. A több mint 90 000 címszót, földrajzi nevet magában foglaló névmutató magyar névváltozatokkal segíti a térképolvasók tájékozódását. A Földrajzi Világatlasz testvérkiadványa a szintén új, aktualizált, 2022-es bővített kiadású Történelmi Világatlasz, mely a Cartographia Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg.
Na sklade 1Ks
39,53 € 41,61 €

Afrika, Austrálie, Oceánie a Antarktida


Edice sešitových školních atlasů je určena pro výuku zeměpisu na základních školách a víceletých gymnáziích. Atlas Afriky, Austrálie a Oceánie doplňuje Školní atlas světa, rozšiřuje jeho tématiku a vybrané jevy a charakteristiky světadílu prezentuje na podrobnějších mapách. Afrika, Austrálie, Oceánie a Antarktida jsou na mapách představeny po všech důležitých stránkách (příroda, obyvatelstvo, historie, hospodářství). V atlase jsou zařazeny cvičné strany k hravému a oddychovému procvičování učiva vytvořením vlastní mapy. Podle vhodně volených otázek může žák samostatně do mapy popisovat důležité názvy a pojmy, další otázky pak mohou vymýšlet sami učitelé. Nová fotografická příloha „Foto-toulky“ dokumentující prostředí, přírodu a život světadílů. Atlasu byla prodloužena doložka MŠMT až do roku 2023. Z obsahu: přehledná fyzická a politická mapa Afriky podrobná obecně zeměpisná mapa Austrálie, Oceánie a Antarktidy tematické mapy přírodní sféry, obyvatelstva a hospodářství procvičování formou tvorby vlastních map přehled států a zeměpisné rekordy světadílů foto-toulky rejstřík Další materiály ke školnímu atlasu Afriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy ke stažení zdarma najdete na ŠkolníMapy.cz.
U dodávateľa
5,31 € 5,59 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti
  • 3,5 /5

Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí


Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na oživenie pohľadu na spoločnú i rozdielnu minulosť týchto dvoch národov, respektíve území Česka a Slovenska. Predkladáme Vám nový dejepisný atlas, ktorý predstavuje vývoj politickej mapy sveta, Európy a najmä strednej Európy. Tento nový česko-slovenský atlas mapuje tak slovenské ako aj české dejiny, pričom sa snaží vtesnať čo najviac hodnotného obsahu na čo najmenší rozsah. Na 213 mapách môžete sledovať hlavne vývoj politickej mapy, teda vývoj štátov, území, zmeny hraníc a vojenské udalosti. Môžete porovnávať vývoj územia dnešného Česka a Slovenska, ale aj sledovať rozloženie štátov vo všetkých kútoch sveta od dávnych čias až do súčasnosti. Nájdete tu aj prehľadné mapy zo svetovej histórie (Ázia, Afrika, Latinská Amerika, Austrália) zobrazujúce vývoj po najnovšie udalosti ako sú vojna v Sýrii, či konflikty v Afrike. Rozšírený je tiež pohľad na dianie počas a tesne po I. svetovej vojne a vznik Československa. Veríme, že sa tento atlas stane vítaným spoločníkom a sprievodcom pre všetkých milovníkov histórie ale i pre tých, ktorých zaujíma súčasné dianie vo svete a chcú pátrať po jeho príčinách.
Na sklade > 5Ks
9,50 € 10,00 €
  • 4,5 /5

Školský atlas sveta 2. vydanie


Atlas je univerzálnou pomôckou pre výučbu nielen geografie na všetkých stupňoch škôl. Je rozdelený do tematických kapitol, ktoré sú naviac farebne rozlíšené, vďaka čomu je orientácia v mapách veľmi zjednodušená. V úvodnej časti sú spracované najnovšie astronomické poznatky o vesmíre a Slnečnej sústave. Ďalej nadväzuje kapitola Svet s mnohými tematickými mapami, ktoré sa venujú prírode, obyvateľstvu, hospodárstvu alebo prostrediu, v ktorom ľudia na Zemi žijú. Časti venované jednotlivým svetadielom obsahujú podrobné všeobecno-zemepisné mapy, doplnené o rozširujúce tematické mapy. Zemepisné učivo je doplnené tiež o historické mapy zásadných etáp vývoja jednotlivých kontinentov, umožňujúce ich využitie aj v medzipredmetovej výučbe. Mapovú časť každého svetadielu uvádzajú fotografie so stručnou charakteristikou a tabuľkou geografických údajov. Atlas je doplnený prehľadnou tabuľkou všetkých štátov a závislých území sveta, tabuľkami zemepisných rekordov a registrom, ktorý obsahuje viac ako 15 000 názvov. Novinky v atlase oproti predchádzajúcim vydaniam: - zamestnanosť žien, - vzdelanie, - zdravotníctvo a kvalita života, - ohniská napätia vo svete, - fyzická a administratívna mapa Slovenska, - podrobná mapa severnej Ázie, - vylepšený značkový kľúč všeobecno-zemepisných máp, výrazne uľahčujúci ich čitateľnosť. Kvalitu atlasu garantuje široký kolektív autorov, zameraných na rôzne odvetvia.
Na sklade > 5Ks
15,22 € 18,60 €

dostupné aj ako:

Atlas světa pro každého 4. vydání


Většina map vychází ze Školního atlasu světa a jejich kvalita je tudíž ověřována Ministerstvem školství. Na 54 stranách atlasu naleznete 47 politických, fyzických, obecně zeměpisných i tematických map. Mezi nimi dominují především podrobně zpracované mapy Česka a Evropy, ale i v rámci ostatních světadílů je pozornost věnována zajímavým oblastem, jako jsou Blízký východ, Kavkaz nebo Karibské ostrovy. Mapy byly pro toto vydání aktualizovány v polovině roku 2019, takže v atlase naleznete to nejaktuálnější uspořádání světa. Mapová část je doplněna tabulkami, přehledem všech států a závislých území, vybraných sporných území světa, jejich základními charakteristikami, včetně vlajek. Nezbytnou součástí je rejstřík s více než 11 000 názvy. V tomto atlase tak najdete vše základní, co pro zeměpisnou orientaci v dnešním světě potřebujete. Z obsahu: nejnovější uspořádání světa fyzická a administrativní mapa Česka podrobné politické a obecně zeměpisné mapy všech světadílů tabulka států, závislých a sporných území vlajky rejstřík Novinky ve 4. vydání: nejnovější názvosloví aktuální sporná a odtrženecká území – Krym, Somaliland, Donbas a další aktualizovaný přehled států a jejich charakteristik (např. Severní Makedonie, Nur-Sultan, atd.)
U dodávateľa
9,27 € 9,76 €

Svět - Cestovní atlas


Detailní kartografické zobrazení Cestovního atlasu Světa poskytuje obsáhlé geografické informace a spolehlivě zavede cestovatele do všech koutů Země. Jsou zde věrně zachyceny přírodní scenérie i člověkem uměle vytvořené stavby – státy a území, města a osady i důležité dopravní trasy. Přes 60 vybraných Cestovních tras vás zavede na nejzajímavější, ale také i na nejvzdálenější místa naší planety. Tyto trasy jsou detailně zobrazeny na mapách a doprovází je nádherné fotografie, které ve vás probudí chuť tato místa navštívit.
Na sklade 1Ks
32,30 € 34,00 €

The Times Comprehensive Atlas of the World


The world's most authoritative atlas, beautifully re-designed and fully updated in a new 15th edition. A unique and timeless gift for all occasions.
Na sklade 1Ks
137,26 € 144,48 €

Atlas zemí, které neexistují


Graficky unikátně zpracovaný atlas zve na poutavou exkurzi do skrytého světa. Na 240 stranách a 50 mapách předkládá geograficko-historické informace o skutečných územích světa. Zkušený novinář a geograf Nick Middleton, působící mimo jiné na Oxfordské univerzitě, bere čtenáře na kouzelný výlet do zemí, kterým se nedostává diplomatického uznání nebo nezískaly členství v OSN. Do světa nejistých hranic, politických vizionářů a zapomenutých národů. Většina z nás má poměrně jasnou představu, co je to stát a jak ho definovat. Jenže ona ta definice úplně jednoznačná není. Od Krymu po Tibet, od poslední africké kolonie po evropskou republiku, která si užila jediný den samostatnosti – všude po světě leží místa, u nichž není jasné, zda patří mezi plnohodnotné země či nikoli. Mnohé z nich najdeme v této knize. Atlas zaujme obsahem i formou – jednotlivé „země-nezemě“ tu najdeme nejen na krásně zpracovaných mapách, ale také na výřezech v siluetách. A nejde jen o suchá fakta, většina kapitol se pojí s poutavými příběhy z historie. Před očima ožívá paralelní svět zemí, které sice většinou existují jen v myslích svých obyvatel, ale na atraktivitě jim to určitě neubírá.
Na sklade 1Ks
24,47 € 25,76 €
  • 5 /5

Školský atlas Slovenská republika a Európa 2016 / slovensky


Atlas je určený predovšetkým žiakom základných škôl, stredných škôl a gymnázií pre výučbu zemepisu. Kompletný súbor všeobecno-zemepisných máp predstavuje základný zdroj zemepisných informácií nie len pre žiakov škôl, ale i pre každú domácnosť. Atlas Slovenskej republiky a Európy svojim obsahom a usporiadaním plne vyhovuje súčasným potrebám aj trendom školskej kartografie. Prináša aj mapy a grafické znázornenia, ktoré doteraz v školských atlasoch chýbali. Prvýkrát sa tak v školskom atlase objavil kompletný súbor všeobecno-zemepisných máp, ktoré umožňujú porovnanie jednotlivých krajov Slovenskej republiky. Moderne spracovaná tematická časť obsahuje prehľadné tematické mapy Slovenskej republiky a Európy s neobvykle podrobnými geografickými tabuľkami. Detailné mapy jednotlivých krajov sú doplnené údajmi o rozlohe, počte obyvateľov, významných krajinných prvkoch, priemysle a pamiatkach. Nechýbajú tiež tabuľky najvyšších vrcholov, vodných tokov, jazier a mestských aglomerácií. Aktuálny prehľad krajov Slovenskej republiky a štátov Európy + register s viac ako 6.000 geografickými názvami administratívna mapa Slovenska podrobné mapa krajov SR tématické mapy SR politická mapa Európy všeobecnozemepisné mapy Európy tématické mapy Európy
Na sklade 1Ks
7,54 € 7,99 €

Môj atlas sveta


Dievčatá a chlapci, vydajte sa do veta a podniknite objavné cesta. Vďaka detailným ilustráciám a zrozumiteľným textom sa niečo nové naučíte, ale aj sa zabavíte. Náučná knižka je plná hádaniek, záhad a okienok. Keď ich otvoríte, zasa sa niečo nové dozviete. – Viac ako 60 okienok – Deti môžu objavovať samy alebo čítať s rodičmi – Pre dievčatá a chlapcov od 4 rokov – Hry a hádanky
Na sklade 4Ks
9,41 € 9,90 €

Lacná kniha Pod plachtami domů - Na plachetnici na cestě kolem světa 3 - Fidži, Vanuatu, Nová Kaledonie, Austrálie, Indonésie, Singapur, Malajsie, Thajsko, Rodrigues, Mauricius, Réunion, Jižní Afrika, Svatá Helena, Karibik (-70%)


Po třech letech putování po mořích a oceánech jsme se ocitli na opačné straně zeměkoule. Tam začíná naše cesta zpět, cesta domů. Pouze my dva a plachetnice IRMA a před námi téměř 20 000 Nm. Plavba z Nového Zélandu do Austrálie vedla přes exotické pacifické ostrovy Fidži, Vanuatu a Novou Kaledonii.Později jsme prožili několik měsíců v Sydney, Melbourne a také v obytném autě při 4000 km dlouhé cestě podél východního a jihovýchodního pobřeží Austrálie. Dlouhá a náročná plavba Velkým bariérovým útesem a Torresovým průlivem nastavila zrcadlo našim dovednostem a psychické odolnosti. Potkala nás těžká chvíle, když se loď po uvolnění kotvy nekontrolovaně hnala na útesy. V Indonésii jsme se měsíce proplétali mezi zapomenutými a chudými ostrovy. Ale nevynechali jsme také věhlasné destinace jako jsou Lombok, Bali a Borneo. Rušným Malackým průlivem pak dopluli do Malajsie a Thajska. Cestou jsme zažili i noční pokus o přepadení. Až na dno svých sil jsme si sáhli při plavbě Indickým oceánem, podél nebezpečného pobřeží na jihu Afriky a kolem Mysu Dobré Naděje. Z Kapského Města vedla naše cesta na ostrov Svatá Helena. Pak už nás čekal poslední a také nejdelší úsek, plavba do Karibiku. Po 29 dní a nocí jsme viděli kolem sebe jenom nekonečnou pustinu vod Atlantiku. Po téměř šesti letech jsme se ve zdraví opět vrátili do Karibiku, na Martinik. Prožili jsme mnoho krásných a neopakovatelných, ale také dramatických chvil se šťastným koncem. Byli v mnoha zemích , viděli úžasné přírodní scenérie, ale také místa poškozená činností člověka. Dotkli se a nahlédli do života lidí, který se velmi lišil od našich všedních i svátečních dnů.Viděli jsme jak bohatství tak i bídu světa. Všechno v nás zůstalo. Autoři:Ing.Jana Honsová (* 1951) a Ing. Otakar Hons,CSc. (*1947) vypluli v roce 2009 ze Švédska na cestu kolem světa na plachetnici IRMA. O svoje zážitky se podělili v knížkách „ Odhoď lana „ a „ Rok pod Jižním křížem „ vydaných nakladatelstvím Agentura KRIGL, Praha. Rovněž pravidelně publikují v časopisech a pořádají zajímavé besedy.
Na sklade 1Ks
3,51 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Pod plachtami domů - Na plachetnici na cestě kolem světa 3 - Fidži, Vanuatu, Nová Kaledonie, Austrálie, Indonésie, Singapur, Malajsie, Thajsko, Rodrigues, Mauricius, Réunion, Jižní Afrika, Svatá Helena, Karibik


Po třech letech putování po mořích a oceánech jsme se ocitli na opačné straně zeměkoule. Tam začíná naše cesta zpět, cesta domů. Pouze my dva a plachetnice IRMA a před námi téměř 20 000 Nm. Plavba z Nového Zélandu do Austrálie vedla přes exotické pacifické ostrovy Fidži, Vanuatu a Novou Kaledonii.Později jsme prožili několik měsíců v Sydney, Melbourne a také v obytném autě při 4000 km dlouhé cestě podél východního a jihovýchodního pobřeží Austrálie. Dlouhá a náročná plavba Velkým bariérovým útesem a Torresovým průlivem nastavila zrcadlo našim dovednostem a psychické odolnosti. Potkala nás těžká chvíle, když se loď po uvolnění kotvy nekontrolovaně hnala na útesy. V Indonésii jsme se měsíce proplétali mezi zapomenutými a chudými ostrovy. Ale nevynechali jsme také věhlasné destinace jako jsou Lombok, Bali a Borneo. Rušným Malackým průlivem pak dopluli do Malajsie a Thajska. Cestou jsme zažili i noční pokus o přepadení. Až na dno svých sil jsme si sáhli při plavbě Indickým oceánem, podél nebezpečného pobřeží na jihu Afriky a kolem Mysu Dobré Naděje. Z Kapského Města vedla naše cesta na ostrov Svatá Helena. Pak už nás čekal poslední a také nejdelší úsek, plavba do Karibiku. Po 29 dní a nocí jsme viděli kolem sebe jenom nekonečnou pustinu vod Atlantiku. Po téměř šesti letech jsme se ve zdraví opět vrátili do Karibiku, na Martinik. Prožili jsme mnoho krásných a neopakovatelných, ale také dramatických chvil se šťastným koncem. Byli v mnoha zemích , viděli úžasné přírodní scenérie, ale také místa poškozená činností člověka. Dotkli se a nahlédli do života lidí, který se velmi lišil od našich všedních i svátečních dnů.Viděli jsme jak bohatství tak i bídu světa. Všechno v nás zůstalo. Autoři:Ing.Jana Honsová (* 1951) a Ing. Otakar Hons,CSc. (*1947) vypluli v roce 2009 ze Švédska na cestu kolem světa na plachetnici IRMA. O svoje zážitky se podělili v knížkách „ Odhoď lana „ a „ Rok pod Jižním křížem „ vydaných nakladatelstvím Agentura KRIGL, Praha. Rovněž pravidelně publikují v časopisech a pořádají zajímavé besedy.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

dostupné aj ako:

  • 4,4 /5

Školský atlas sveta SC


Školský atlas sveta - politické, fyzické, všeobecnozemepisné, hospodárske, klimatické a tematické mapy. Aktuálny prehľad štátov sveta, register s 10 000 geografickými heslami.
Na sklade > 5Ks
9,44 € 9,99 €

Európa autóatlasz 1:800 000


"Áttekintő térkép (1:4 500 000) - Útvonaltervező térkép (1:5 000 000) - Részletes autótérkép (1:800 000) (autószállító vasutakkal és kompokkal) - 59 várostérkép, 30 nagyváros áthajtási térképe - 12 nyelvű jelmagyarázat - Távolságmutató, névmutató - Utazási információk, WEB-Navigator - Több mint 1500 releváns internet cím 47 országban az utazás megtervezéséhez (szállodák, autókölcsönzés, komp-, vasút-, busz-, repülőjáratok, turista szervezetek, stb.)"
Na sklade 1Ks
22,02 € 23,18 €
  • 5 /5

Zemepisný atlas sveta


Mapy spracované GIS technológiou, tieňovaný reliéf pevniny aj morského dna, mapy Európy v mierke 1:1 500 000, aktuálny lexikón štátov sveta, register 55 000 hesiel.
Na sklade 2Ks
23,59 € 29,90 €

Brilliant Maps


Which nations have North Korean embassies? Which region has the highest number of death metal bands per capita? How many countries have bigger economies than California? Who drives on the 'wrong' side of the road? And where can you find lions in the wild? Revelatory, thought-provoking and fun, Brilliant Maps is a unique atlas of culture, history, politics and miscellanea, compiled by the editor of the iconic Brilliant Maps website. As visually arresting as Information is Beautiful and as full of surprising facts and figures as any encyclopaedia, Brilliant Maps is a stunning piece of cartography that maps our curious and varied planet. For graphic design enthusiasts, compulsive Wikipedia readers and those looking for the sort of gift they buy for someone else and wind up keeping for themselves, this book will change the way you see the world and your place in it.
Vypredané
13,25 € 13,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Battles Map by Map


Explore the world's most famous battles by their geography. This book maps out ancient, medieval, and modern battles from where they happened and progressed. If you're interested in finding out more about the wars fought through the ages, this book is perfect for you. Wars such as the Battle of Alesia, Napoleonic Wars, and World War II are mapped out so that readers can follow the geography of these epic battles. Battles Map by Map puts you in the seat of famous generals and commanders such as Rameses II, Napoleon, and Alexander the Great who expertly planned their attacks by studying the plains on which they would take place. Inside this luxurious history book for adults you'll discover: - Around 80 specially made, easy-to-follow main maps clearly show the course of famous battles throughout history - Fascinating contemporary maps illustrating over 100 significant battles - Timelines that show events chronologically - Stunning historic images bringing history to life on the page - Easy-to-read text explaining the events of some of the world's biggest battles - Additional contextual information on key technologies, leaders, armies, and more Broadcasting journalist and historian, Peter Snow, provides a foreword for this marvellous military book. From ancient to modern battles, he provides context for the world's most famous wars, both won and lost. See for yourself how tactics, technology, vision, and luck have all played a part in the outcome of wars throughout history. Bursting with lavish illustrations and full of fascinating detail, this history book is the ultimate gift for map lovers, military history enthusiasts, and armchair generals everywhere. SI Battles Map by Map takes you right to the heart of the action. Famous commanders and military leaders are profiled; and the impact of groundbreaking weapons and battlefield innovations is revealed.
Vypredané
37,00 € 38,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Lacná kniha Školský geografický atlas Svet (-50%)


V porovnaní s predchádzajúcim atlasom sveta pribudli: a) Nové mapy západnej a východnej pologule b) Podrobnejšie mapy (dvojstrany): SVET – tektonika, sopečná činnosť a zemetrasenia SVET – klíma SVET – hydrosféra c) Úplne nové mapy: SVET – prírastok a priemerný vek obyvateľstva SVET – urbanizácia a náboženstvá SVET – hustota zaľudnenia SVET – konflikty d) Mapa Rasy a národy bola doplnená o prehľad najrozšírenejších jazykov na svete e) Upravila sa mapa Európskej únie vzhľadom na Brexit f) Upravili sa v mapách nové názvy štátov a miest (napr. Severné Macedónsko, Nursultan a pod.) g) Upravil sa a sprehľadnil register, výrazne sa zväčšilo písmo jednotlivých názvov Školský geografický atlas svet je schválený ako učebná pomôcka pre všetky kategórie geografickej olympiády.
Vypredané
5,00 € 10,00 €

dostupné aj ako: