! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ladislav Tolmáči

autor

Geografický atlas pre ZŠ a SŠ


Schválený Ministerstvom školstva, zostavený podľa učebných osnov na vyučovanie geografie na základných a stredných školách. -školský atlas zostavený podľa osnov na vyučovanie geografie na základných a stredných školách -ucelený pohľad na svetadiely a ich krajiny -všeobecnogeografické mapy, administratívne mapy, tématické mapy -informácie v tabuľkách a grafoch -register geografických názvov
Na sklade > 5Ks
12,00 €

Školský geografický atlas Svet


V porovnaní s predchádzajúcim atlasom sveta pribudli: a) Nové mapy západnej a východnej pologule b) Podrobnejšie mapy (dvojstrany): SVET – tektonika, sopečná činnosť a zemetrasenia SVET – klíma SVET – hydrosféra c) Úplne nové mapy: SVET – prírastok a priemerný vek obyvateľstva SVET – urbanizácia a náboženstvá SVET – hustota zaľudnenia SVET – konflikty d) Mapa Rasy a národy bola doplnená o prehľad najrozšírenejších jazykov na svete e) Upravila sa mapa Európskej únie vzhľadom na Brexit f) Upravili sa v mapách nové názvy štátov a miest (napr. Severné Macedónsko, Nursultan a pod.) g) Upravil sa a sprehľadnil register, výrazne sa zväčšilo písmo jednotlivých názvov Školský geografický atlas svet je schválený ako učebná pomôcka pre všetky kategórie geografickej olympiády.
Na sklade > 5Ks
13,02 € 14,00 €

Vlastivedný atlas


Odvetvová mapa SR doplnená perovkami a perokresbou o základné textové informácie.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Geografia Zem a vesmír pre 5. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom


Pracovný zošit z geografie pre 5. ročník ZŠ Zem a vesmír s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie vedomostí z nového učiva, zostaveného podľa súčasného štátneho vzdelávacieho programu aj s príslušnými mapami, poznámkami a obrázkami, - názorné a odborne správne mapy pre vytváranie najvýznamnejšej geografickej gramotnosti, - každá látka obsahuje zrozumiteľne uvedený výkon, ktorý by sa mal žiak naučiť a ovládať, - úlohy, ktoré sú nápomocné pri riešení úloh typu Pisa, - množstvo obrázkov ilustrujúce základné učivo so zadaniami pre geografické štandardy, - päť základných typov úloh, kde dominujú úlohy na prácu s farebnými mapami, - úlohy z geografických olympiád a medzinárodných geografických súťaží, - zábavné a hravé úlohy, označené úsmevom, - dva cvičné testy, - súčasťou geografického zošita je miniatlas tvorený 8 farebnými mapami, ktoré dotvárajú preberanú tematiku
Vypredané
2,57 € 2,70 €

Geografia Austrália Amerika pre 6. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom


Pracovný zošit z geografie pre 6. ročník ZŠ Austrália a Amerika s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je zameraný na štyri geografické oblasti: Amerika, Austrália, Oceánia a polárne oblasti. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie vedomostí z nového učiva, zostaveného podľa súčasného štátneho vzdelávacieho programu aj s príslušnými mapami, poznámkami a obrázkami, - názorné a odborne správne mapy pre vytváranie najvýznamnejšej geografickej gramotnosti, - každá látka obsahuje zrozumiteľne uvedený výkon, ktorý by sa mal žiak naučiť a ovládať, - úlohy, ktoré sú nápomocné pri riešení úloh typu Pisa, - množstvo obrázkov ilustrujúce základné učivo so zadaniami pre geografické štandardy, - päť základných typov úloh, kde dominujú úlohy na prácu s farebnými mapami, - úlohy z geografických olympiád a medzinárodných geografických súťaží, - zábavné a hravé úlohy, označené úsmevom, - dva cvičné testy, - súčasťou geografického zošita je miniatlas tvorený 8 farebnými mapami, ktoré dotvárajú preberanú tematiku
Vypredané
2,57 € 2,70 €

Geografia Afrika Ázia pre 7. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom


Pracovný zošit z geografie pre 7. ročník ZŠ Afrika a Ázia s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je rozdelený na štyri časti: Zem, Afrika, Ázia a Miniatlas. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie vedomostí z nového učiva, zostaveného podľa súčasného štátneho vzdelávacieho programu aj s príslušnými mapami, poznámkami a obrázkami, - názorné a odborne správne mapy pre vytváranie najvýznamnejšej geografickej gramotnosti, - každá látka obsahuje zrozumiteľne uvedený výkon, ktorý by sa mal žiak naučiť a ovládať, - úlohy, ktoré sú nápomocné pri riešení úloh typu Pisa, - množstvo obrázkov ilustrujúce základné učivo so zadaniami pre geografické štandardy, - päť základných typov úloh, kde dominujú úlohy na prácu s farebnými mapami, - úlohy z geografických olympiád a medzinárodných geografických súťaží, - zábavné a hravé úlohy, označené úsmevom, - dva cvičné testy, - súčasťou geografického zošita je miniatlas tvorený 8 farebnými mapami, ktoré dotvárajú preberanú tematiku
Vypredané
2,95 € 3,10 €

Geografia Slovensko pre 9. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom


Pracovný zošit z geografie pre 9. ročník ZŠ Slovensko s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie vedomostí z nového učiva, zostaveného podľa súčasného štátneho vzdelávacieho programu aj s príslušnými mapami, poznámkami a obrázkami, - názorné a odborne správne mapy pre vytváranie najvýznamnejšej geografickej gramotnosti, - každá látka obsahuje zrozumiteľne uvedený výkon, ktorý by sa mal žiak naučiť a ovládať, - úlohy, ktoré sú nápomocné pri riešení úloh typu Pisa, - množstvo obrázkov ilustrujúce základné učivo so zadaniami pre geografické štandardy, - päť základných typov úloh, kde dominujú úlohy na prácu s farebnými mapami, - úlohy z geografických olympiád a medzinárodných geografických súťaží, - zábavné a hravé úlohy, označené úsmevom, - dva cvičné testy, - súčasťou geografického zošita je miniatlas tvorený 8 farebnými mapami, ktoré dotvárajú preberanú tematiku
Vypredané
2,95 € 3,10 €

Geografia Európa pre 8. ročník ZŠ - pracovný zošit s miniatlasom


Pracovný zošit z geografie pre 8. ročník ZŠ Európa s miniatlasom je novinka z vydavateľstva Mapa Slovakia Plus. Pracovný zošit je rozdelený na 8 častí: Európa, Stredná Európa, Západná Európa, Severná Európa, Južná Európa, Juhovýchodná Európa, Východná Európa a Miniatlas. Pracovný zošit je plnofarebný a ponúka: - množstvo nových úloh a cvičení na osvojenie si a precvičovanie vedomostí z nového učiva, zostaveného podľa súčasného štátneho vzdelávacieho programu aj s príslušnými mapami, poznámkami a obrázkami, - názorné a odborne správne mapy pre vytváranie najvýznamnejšej geografickej gramotnosti, - každá látka obsahuje zrozumiteľne uvedený výkon, ktorý by sa mal žiak naučiť a ovládať, - úlohy, ktoré sú nápomocné pri riešení úloh typu Pisa, - množstvo obrázkov ilustrujúce základné učivo so zadaniami pre geografické štandardy, - päť základných typov úloh, kde dominujú úlohy na prácu s farebnými mapami, - úlohy z geografických olympiád a medzinárodných geografických súťaží, - zábavné a hravé úlohy, označené úsmevom, - dva cvičné testy, - súčasťou geografického zošita je miniatlas tvorený 8 farebnými mapami, ktoré dotvárajú preberanú tematiku
Vypredané
2,95 € 3,10 €

Geografia pre 9. ročník ZŠ - Učebnica


Učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ plne korešponduje so ŠVP a jej témou je Slovensko: poloha; príroda; história, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo; regióny Slovenska a možnosti ich rozvoja. Okrem výkladového textu obsahuje množstvo obrazového materiálu, ktorý upozorňuje na zaujímavosti i typické charakteristiky Slovenska. Významnou súčasťou učebnice sú rôznorodé mapy, ktoré spolu s úlohami v rôznych úrovniach precvičujú predpísané kompetencie žiaka. Tabuľky a grafy opierajúce sa o najnovšie údaje Štatistického úradu SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu rovnako podnecujú k práci s nesúvislým textom. Moderný dizajn iba podčiarkuje moderný prístup k autorov k téme. Schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Vypredané
3,28 € 3,45 €

Lacná kniha Školský geografický atlas Svet (-70%)


V porovnaní s predchádzajúcim atlasom sveta pribudli: a) Nové mapy západnej a východnej pologule b) Podrobnejšie mapy (dvojstrany): SVET – tektonika, sopečná činnosť a zemetrasenia SVET – klíma SVET – hydrosféra c) Úplne nové mapy: SVET – prírastok a priemerný vek obyvateľstva SVET – urbanizácia a náboženstvá SVET – hustota zaľudnenia SVET – konflikty d) Mapa Rasy a národy bola doplnená o prehľad najrozšírenejších jazykov na svete e) Upravila sa mapa Európskej únie vzhľadom na Brexit f) Upravili sa v mapách nové názvy štátov a miest (napr. Severné Macedónsko, Nursultan a pod.) g) Upravil sa a sprehľadnil register, výrazne sa zväčšilo písmo jednotlivých názvov Školský geografický atlas svet je schválený ako učebná pomôcka pre všetky kategórie geografickej olympiády.
Vypredané
4,20 € 14,00 €

dostupné aj ako:

Geografický zošit pre 5. ročník a primu gymnázií


Tento titul je novým vydaním knihy Zemepisný zošit pre 5.ročník z roku 2002Prvé vydanie geografického zošita pre 5. ročník ZŠ a prímu gymnázií s osemročným štúdiom.
Vypredané
2,37 € 2,49 €

Lacná kniha Geografický zošit pre 5. ročník a primu gymnázií (-70%)


Tento titul je novým vydaním knihy Zemepisný zošit pre 5.ročník z roku 2002Prvé vydanie geografického zošita pre 5. ročník ZŠ a prímu gymnázií s osemročným štúdiom.
Vypredané
0,75 € 2,49 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Vlastivedný atlas (-90%)


Odvetvová mapa SR doplnená perovkami a perokresbou o základné textové informácie.
Vypredané
0,30 € 3,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Geografický atlas pre ZŠ a SŠ (-50%)


Schválený Ministerstvom školstva, zostavený podľa učebných osnov na vyučovanie geografie na základných a stredných školách. -školský atlas zostavený podľa osnov na vyučovanie geografie na základných a stredných školách -ucelený pohľad na svetadiely a ich krajiny -všeobecnogeografické mapy, administratívne mapy, tématické mapy -informácie v tabuľkách a grafoch -register geografických názvov
Vypredané
6,00 € 12,00 €

dostupné aj ako: