Alfonz Gajdoš

autor

Geografický atlas pre ZŠ a SŠ


Schválený Ministerstvom školstva, zostavený podľa učebných osnov na vyučovanie geografie na základných a stredných školách. -školský atlas zostavený podľa osnov na vyučovanie geografie na základných a stredných školách -ucelený pohľad na svetadiely a ich krajiny -všeobecnogeografické mapy, administratívne mapy, tématické mapy -informácie v tabuľkách a grafoch -register geografických názvov
Na sklade > 5Ks
11,90 €